No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Yönelik Etkileri Oral / Sözel 2018-02-24 20:16:08 1 - Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK
2 - Doç. Dr. Evren GÜÇER
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Ümit Yetiş Adıyaman Üniversitesi Ortaöğretimde okuyan sporcu öğrencilerin okula yönelik tutumlarının değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-02-24 20:15:41 1 - Ümit Yetiş
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye Ümit Yetiş Adıyaman Üniversitesi Fitness Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Spora Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2018-02-24 20:15:28 1 - Ümit Yetiş
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Türkiye mehmet fatih yüksel erbakan üniversitesi Bedensel Engelli Badmintonculara Uygulanan Teknik-Taktik Antrenmanın Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-02-24 20:15:14 1 - tarık sevindi
2 - mehmet fatih yüksel
3 - kenan erdağı
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Türkiye Nazife Karadağ Adıyaman Üniversitesi YÜKSEKÖĞRETİMDE KÖR NOKTALAR Oral / Sözel 2018-02-24 20:14:57 1 - Nazife Karadağ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
6 Albania Arben FAGU Sports University Tirana/ALBANIA Physical Activity of Adolescents in Albania Poster / Poster 2018-02-24 20:14:40 1 - Arben FAGU
2 - Ilia KURO
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
7 Albania Arben FAGU Sports University Tirana/ALBANIA Autogen Training Improvement Performance in Basketball Men Players Poster / Poster 2018-02-24 20:14:27 1 - Arben FAGU
2 - Ilia KURO
3 -
4 -
5 -
6 -
8 Türkiye Mehmet Fatih YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Yaş Altı Kadın Badmintoncuların Korttaki Pozisyonlarına Göre Vuruş Çeşitliliğinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-24 20:14:13 1 - Mehmet Fatih YÜKSEL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
9 Türkiye Gülmelek Doğanay KTÜ İİBF Devlet Merkezli Futboldan Birey ve Kimlik Temelli Futbola Dönüşümün Sonucu Olarak “Çarşı Grubu” Oral / Sözel 2018-02-24 20:13:35 1 - Gülmelek Doğanay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
10 Türkiye Engin Güneş ATABAŞ Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Futbolculara Uygulanan Farklı Sıçrama ve Sürat Antrenmanlarının Şut Hızına ve İsabetlilik Performansına Akut Etkisi Oral / Sözel 2018-02-24 20:13:18 1 - Engin Güneş ATABAŞ
2 - Çiğdem BACAK
3 - Ayşegül YAPICI
4 -
5 -
6 -
7 -
11 інд Світлана Криштанович ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІ&# Virtual / Sanal 2018-02-24 20:12:38 1 - Світлана Криштанович
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
12 Türkiye Meryem İMER Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Basketbolcularda Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-24 20:12:13 1 - Meryem İMER
2 - Ayşegül YAPICI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
13 Ukraine Сергій Нікітенко Львівський державний університет фізичної культури Визначення оптимальної готовності до спеціалізованих навантажень кваліфікованих бокс Poster / Poster 2018-02-24 20:11:57 1 - Вероніка Бусол
2 - Сергій Нікітенко
3 - Василь Бусол
4 - Анатолій Никитенко
5 - Василь Шуберт
6 -
7 -
14 Türkiye Ahmet YILGIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kilis / Türkiye Amatör Futbol Kulüplerinde Futbolcuların Yalnızlık Düzeyinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-24 19:54:53 1 - Ahmet YILGIN
2 - Aytekin ALPULLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Saudi Arabia Abdulhameed Al Ameer King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia Influence of Plyometric Training Program on Selected Motor Fitness Components among University Males Poster / Poster 2018-02-23 20:44:02 1 - Abdulhameed Al Ameer
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Türkiye Yılmaz ÜNLÜ Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eleştirel Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere göre İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-23 20:12:23 1 - Yılmaz ÜNLÜ
2 - Serdar USLU
3 - Murat KUL
4 - Adem SOLAKUMUR
5 - Zeki TAŞ
6 -
17 Türkiye Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Üniversite Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Mesleki Cinsiyet Stereotip Algıları Oral / Sözel 2018-02-23 20:11:25 1 - Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN
2 - Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
3 - Arş. Gör. Burak ARSLAN
4 -
5 -
6 -
18 Türkiye Muharrem Akın DOĞANAY Karadeniz Teknik Üniversitesi TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZLERİ (2003:Q1 – 2017:Q3) Oral / Sözel 2018-02-23 20:08:53 1 - Mustafa Kemal DEĞER
2 - Mürşit RECEPOĞLU
3 - Muharrem Akın DOĞANAY
4 -
5 -
6 -
19 Türkiye Okan GÜLTEKİN Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye de 2013-2017 Yılları Arasında Otizm Ve Fiziksel Aktive Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-23 11:38:40 1 - Okan GÜLTEKİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
20 Türkiye Okan GÜLTEKİN Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’de Slalom Ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek Kayakçıların Kendini Fiziksel Algılama Ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri Oral / Sözel 2018-02-23 11:38:30 1 - Okan GÜLTEKİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
21 Türkiye Savaş Ayhan Dicle Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Diyarbakır Farklı Spor Branşlarının Sporcuların Fiziksel ve Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:42 1 - Ercan Tizar
2 - Veysi Akpolat
3 - Savaş Ayhan
4 - Süreyya Yonca Sezer
5 - Gönül Rezzan Tizar
6 -
7 -
22 Türkiye Muharrem Akın DOĞANAY Karadeniz Teknik Üniversitesi DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞKENLİK İLE DIŞ TİCARET ARASI İLİŞKİLER: TÜRKİYE ÜZERİNE TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZLERİ (2003 M1-2017 M11) Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:32 1 - Mürşit RECEPOĞLU
2 - Mustafa Kemal DEĞER
3 - Muharrem Akın DOĞANAY
4 -
5 -
6 -
7 -
23 Türkiye Yüksel Kepenek Pamukkale Üniversitesi SPOR KULÜPLERİNDE KADINLARIN İSTİHDAMI ‘’DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ’’ Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:21 1 - Yüksel Kepenek
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
24 Türkiye Mehmet KUMARTAŞLI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2.MERSİN ULUSLAR ARASI MARATONUNA KATILANLARIN ORGANİZASYON MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Poster / Poster 2018-02-23 11:33:05 1 - Mehmet KUMARTAŞLI
2 - ALİ ÖZERDİNÇ
3 - OLCAY SALİCİ
4 -
5 -
6 -
25 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Obesity Complicates Motoric Abilities in Everyday Life Poster / Poster 2018-02-23 11:32:25 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
26 Iraq Mohamed Tawfiq Othman University of Mosul The physical and health dimension for performance in Muslims prayer Oral / Sözel 2018-02-23 11:31:56 1 - Mohamed Tawfiq Othman
2 - Basil Khalaf Humood
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Cansu Tutkun Bayburt Üniversitesi 4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi Oral / Sözel 2018-02-22 20:08:26 1 - Cansu Tutkun
2 - Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
28 Ukraine Куцериб Тетяна Миколаївна Львівський державний університет фізичної культури МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРТУ Poster / Poster 2018-02-22 09:43:50 1 - Куцериб Тетяна Миколаївна
2 - Гриньків Мирослава Яківна
3 - Музика Федір Васильович
4 -
5 -
6 -
7 -
29 Ukraine Гриньків Мирослава Яківна Львівський державний університет фізичної культури ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК, ПРОПОРЦІЇ ТІЛА ТА СОМАТОТИП БАСКЕТБОЛІСТОК Poster / Poster 2018-02-22 09:43:40 1 - Гриньків Мирослава Яківна
2 - Куцериб Тетяна Миколаївна
3 - Музика Федір Васильович
4 -
5 -
6 -
7 -
30 Türkiye Savaş AYHAN Dicle Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hentbol Takımında Yer Alan Kadın ve Erkek Sporcuların Antrenman Öncesi ve Sonrası Plazma Visfatının ve Eotaksin Düzeylerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-22 09:43:16 1 - Savaş AYHAN
2 - Cem Durmaz
3 - Abdurrahman Şermet
4 - Ercan Tizar
5 - Veysi Akpolat
6 -
7 -
31 Ukraine ІВАН КОРКУНА ЛДУФК Медична магнітна карта пацієнта,як метод ідентифікації та контролю в медичній інформацій Poster / Poster 2018-02-22 09:42:54 1 - ІВАН КОРКУНА
2 - ОРИСЛАВА КОРКУНА
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
32 Ukraine ORISLAVA KORKUNA FHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION Poster / Poster 2018-02-22 09:42:04 1 - ORISLAVA KORKUNA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
33 Türkiye Ergün Çakır Kafkas Üniversitesi Effect of Pilates Exercise on Blood Lipid Profiles in Sedentary Women Oral / Sözel 2018-02-22 09:24:14 1 - Ergün Çakır
2 - Erkal Arslanoğlu
3 - Ömer Şenel
4 -
5 -
6 -
34 Turkey Mehmet Akif BAKTIR Erciyes Üniversity School of Medicine, Physiology Department Gençlerde toplumdan izole olma ve Alzheimer hastalığı . Oral / Sözel 2018-02-21 19:57:20 1 - Mehmet Akif BAKTIR
2 - Burak TAN
3 - Ercan Babür
4 - Cem SÜER
5 -
6 -
35 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-02-21 19:56:39 1 - Fatma Tezel Şahin
2 - Cansu Tutkun
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Ömer Ali ERYILMAZ Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Korunmaya Muhtaç Çocukların Sosyal Hayata Uyumlarında Spor Etkinliklerinin Önemi Oral / Sözel 2018-02-21 10:53:53 1 - Ömer Ali ERYILMAZ
2 - volkan koyuncu
3 - fahrettin güzel
4 -
5 -
6 -
37 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi FARKLI İZOKİNETİK HIZLARDA YAPILAN GÜÇLENDİRME ANTRENMANININ ZAMANA BAĞLI OLARAK KAN BASINCININ VE DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Oral / Sözel 2018-02-21 08:00:21 1 - Gülin FINDIKOĞLU
2 - Ömer ZAMBAK
3 - Özkan BURAK
4 - Ayşegül YAPICI
5 -
6 -
38 Ukraine Ivanna BODNAR Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Gender Education of Preschool Children in Physical Education Lessons Oral / Sözel 2018-02-21 07:57:17 1 - Ivanna BODNAR
2 - Ivanna SYROTENKO
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
39 Türkiye Kevser GÜRCAN YARDIMCI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler "Tılsımlı Gömlekler" Oral / Sözel 2018-02-21 07:57:03 1 - Kevser GÜRCAN YARDIMCI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
40 Ukraine Пилипенко Н. В. ЛДУФК Економічна підготовка фахівців із фізичної реабілітації – важливий елемент їхньої освіти Virtual / Sanal 2018-02-21 07:56:54 1 - Пилипенко Н. В.
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
41 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Aerobics Exercise and Physical Parameters for Overweight at High School 16-18 Aged Poster / Poster 2018-02-21 07:56:40 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
42 Ukraine Бергтраум Дзвенислава Іванівна Львівський державний університет фізичної культури Особливості кардіогемодинаміки та периферичної гемодинаміки нижніх кінцівок спортсме Poster / Poster 2018-02-21 07:55:46 1 - Бергтраум Дзвенислава Іванівна
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
43 Ukraine Ivanna BODNAR Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Differentiated Physical Education at School with Considering Gender Features Oral / Sözel 2018-02-21 07:55:28 1 - Ivanna BODNAR
2 - Andriy ONISHKIV
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
44 Türkiye Gamze YÖNAL BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinde Dart Sporu Uygulamasının Dört İşlem Becerisi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-21 07:55:03 1 - Gamze YÖNAL
2 - Mehmet Yönal
3 - Mutlu Türkmen
4 -
5 -
6 -
45 Türkiye Hanifi ÜZÜM Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO- Bolu Spor Turizmi Yapan Otel İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Sporcular Açısından Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-02-21 07:54:46 1 - Hasan OSMANOĞLU
2 - Hanifi ÜZÜM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
46 Ukraine Власов А.П. ЛДУФК Кінезотракційна терапія Poster / Poster 2018-02-21 07:54:35 1 - Панарін Б.Г.
2 - Власов А.П.
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
47 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA The Effectiveness of Using Recreational Gymnastic Program on Social Ability at Age 5 - 7 Years Poster / Poster 2018-02-21 07:54:15 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
48 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Communicating Effectively with Children Poster / Poster 2018-02-21 07:54:02 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
49 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-21 07:53:07 1 - Hayri AKYÜZ
2 - İsmail KARATAŞ
3 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
4 - Meliha UZUN
5 -
6 -
7 -
50 Türkiye Ferhat Güder Bartin üniversitesi Elit Taekwondocu ve Karatecilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-21 07:52:28 1 - Ferhat Güder
2 - Oğuzhan Özsoy
3 - Hüseyin Özsoy
4 -
5 -
6 -
7 -
51 Türkiye Ergün Çakır Kafkas Üniversitesi The Acute Effect of Calcium Ingestion on Blood Calcium Levels of Soccer Players After High-Intensity Exercise Oral / Sözel 2018-02-21 07:51:11 1 - Ahmet Mor
2 - Ergün Çakır
3 - Erkal Arslanoğlu
4 -
5 -
6 -
52 Türkiye Kadir KAYAHAN Bartın Üniversitesi Mobilya Alımında Geleneksel Mağaza ile Sanal Mağaza Tercihinin Veri Madenciliğine Dayalı Analizi Oral / Sözel 2018-02-21 07:49:15 1 - Timuçin BARDAK
2 - Özkan AVCI
3 - Kadir KAYAHAN
4 - Selahattin BARDAK
5 -
6 -
7 -
53 Türkiye Kevser GÜRCAN YARDIMCI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler "Altın Elbiseli Adam" Oral / Sözel 2018-02-21 07:48:57 1 - Kevser GÜRCAN YARDIMCI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
54 Iran, Islamic Republic of Jafar SADEGH MOHAMMADZADEH Iran/Tabriz University / Heris County Education The Effect of Massage and Asprin on Some Inflammatory Indices of DOMS in Young Male Athletes after Downhill Running Oral / Sözel 2018-02-20 09:23:17 1 - Jafar SADEGH MOHAMMADZADEH
2 - Rrogaye Pasdareye HERIS
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
55 Türkiye Melda Özdemir Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tirede Saraçlık Oral / Sözel 2018-02-20 08:19:10 1 - Vedat Ünaldı
2 - Melda Özdemir
3 -
4 -
5 -
6 -
56 Türkiye Ali Ozan ERKILIÇ Bartın Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Erkek Hentbolcuların Beslenme Alışkanlıkları, Sağlıklı Yaşam Biçimleri ve Bazı Fiziksel Uygunluk Değişkenlerinin İlişkilendirilmesi Oral / Sözel 2018-02-20 08:17:33 1 - Ali Ozan ERKILIÇ
2 - Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
3 - Ümit ÖZ
4 - Recep AYDIN
5 - Ali Ozan SARIGÖZ
6 -
7 -
57 Türkiye Şehmus ASLAN Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bedensel Engelli Bireylerin Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-20 08:14:15 1 - Şehmus ASLAN
2 - Muhammet DÖNMEZ
3 - Ummuhan BAŞ ASLAN
4 -
5 -
6 -
7 -
58 Türkiye ŞERİFE SERAP MUTLUAY MEB İZNİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ “Karate,Kıck Boks,Dart,Güreş,Masa Tenisi,Futsal,Futbol,Jimnastik,Softbol,Beyzbol,Yüzme Spor Dallarının Çocuk Gelişimi Açısında İncelenmesi” Poster / Poster 2018-02-20 08:14:02 1 - ŞERİFE SERAP MUTLUAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
59 Türkiye Büşra Refas TÜRKMEN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erken Dönem Kuzey Afrika Müfessirleri Oral / Sözel 2018-02-20 08:13:42 1 - Büşra Refas TÜRKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
60 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Hayy bin Yakzan ve Robinson Crusoe Örneği Üzerinden Mistisizm ve Rasyonalizm Kıyaslaması Virtual / Sanal 2018-02-20 08:13:27 1 - Sıddık Ağçoban
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Müşerref DORUK Pamukkale Üniversitesi 12-14 YAŞ BASKETBOLCULARDA DENGE İLE ÇEVİKLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-02-20 08:13:16 1 - Eylem ÇELİK
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Müşerref DORUK
4 -
5 -
6 -
62 Türkiye Ali Fatih UYSAL Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Spor ve Kültürü Mekânsal Tasarım ile Yeniden Düşünmek; Uygulama İmar Planları Açısından İstanbul Örneği Oral / Sözel 2018-02-20 08:12:58 1 - Ali Fatih UYSAL
2 - Metin KALYONCU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
63 Türkiye Müşerref DORUK Pamukkale Üniversitesi TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN RELATİF KUVVETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Poster / Poster 2018-02-20 08:12:14 1 - Eylem ÇELİK
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Müşerref DORUK
4 -
5 -
6 -
64 Turkey Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu RESİM VE TAKI ÜZERİNE BİR İNCELEME; TÜRK RESSAMLARININ ESERLERİNDEN ESİNLENEREK ÜRETİLENTAKILAR Oral / Sözel 2018-02-20 08:11:45 1 - Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU
2 - Vildan ERTÜRK
3 - Yrd.Doç.Dr.Leyla ULUSMAN
4 -
5 -
6 -
7 -
65 Turkey Yrd.Doç.Dr. Leyla ULUSMAN Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu MÜCEVHER TASARIMI VE UYGULAMADA ELMASIN KULLANIMI Oral / Sözel 2018-02-20 08:09:31 1 - Yrd.Doç.Dr. Leyla ULUSMAN
2 - Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
66 Türkiye Nurgül KILINÇ Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Kubadâbad Sarayı Çinilerinde Görülen İnsan Betimlemelerindeki Giyim Kuşam Ögelerinin Büyük Selçuklu Dönemi Çini Eserlerinden Örnekler İle Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-20 08:09:17 1 - Arzu BOR KOCAMAN
2 - Nurgül KILINÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
67 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden Eitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu PROFESYONEL SPOR YAPAN ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI İZİN SORUNLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-02-20 08:08:55 1 - Gülten Hergüner
2 - Zeki Taş
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
68 Türkiye Melda Özdemir Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kitre Bebek Sanatı Oral / Sözel 2018-02-19 15:08:49 1 - Melda Özdemir
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
69 Türkiye Murat KOÇYİĞİT Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma Oral / Sözel 2018-02-19 15:07:06 1 - Murat KOÇYİĞİT
2 - Ahmet KOÇYİĞİT
3 - Gizem ÖZEL
4 -
5 -
6 -
7 -
70 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi, İİBF Kariyer Uyum Yeteneğinin Çalışanların Performansına Etkisi Oral / Sözel 2018-02-19 14:48:23 1 - Yaşar Akça
2 - Gökhan Özer
3 - Esat Kalaycıoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
71 Türkiye Murat ERDOĞDU Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya Futbol Ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık Yaklaşımları Oral / Sözel 2018-02-19 13:37:22 1 - Murat ERDOĞDU
2 - Murat KOÇYİĞİT
3 - N. Bahadır KAYIŞOĞLU
4 - Baki YILMAZ
5 -
6 -
7 -
72 Ukraine Тетяна Дух Львівський державний університет фізичної культури Актуальні питання тренерської діяльності у легкій атлетиці Poster / Poster 2018-02-19 13:30:21 1 - Тетяна Дух
2 - Ярослав Свищ
3 -
4 -
5 -
6 -
73 Türkiye Mehmet DEMİREL DPÜ, BESYO MUAY-THAİ HAKEMLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-02-19 13:30:11 1 - Mehmet DEMİREL
2 - Korkmaz ATALAY
3 - Aydin SENTURK
4 - Duygu H. DEMIREL
5 - Emrah SERDAR
6 -
7 -
74 Ukraine Антоніна Дунець-Лесько Львівський державний університет фізичної культури ІНФОРМАТИВНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СТРИБУНi Virtual / Sanal 2018-02-19 13:30:01 1 - Антоніна Дунець-Лесько
2 - Вячеслав Лемешко
3 -
4 -
5 -
6 -
75 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi Badmintoncuların bazı motorik ve kinantropometrik özelliklerinin badminton performansına etkisi Oral / Sözel 2018-02-19 13:28:22 1 - Recep AYDIN
2 - Ramazan DURAN
3 - Ali ÖZKAN
4 - Gürhan KAYIHAN
5 -
6 -
7 -
76 Ukraine Chekhovska Liubov Lviv State University of Physical Culture SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE FITNESS CLUBS IN UKRAINE Poster / Poster 2018-02-19 13:27:54 1 - Chekhovska Liubov
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
77 Türkiye Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi ÖZ-BAKIM BECERİLERİ KAZANDIRMADA GİYİNME BECERİSİ İÇİN TASARLANAN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-02-19 13:27:35 1 - Habibe ARSLAN
2 - Saliha AĞAÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Türkiye Büşra Refas TÜRKMEN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bir Müfessir olarak İmam Malik Oral / Sözel 2018-02-19 13:27:06 1 - Büşra Refas TÜRKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
79 Türkiye Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ Sporda Kariyer Planlamasına İlişkin Kavram Analizi Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:52 1 - İsa ÇİFTÇİ
2 - Çetin TAN
3 - Mikail TEL
4 -
5 -
6 -
7 -
80 Türkiye Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ Ekonomi de Spor Girişimciliğinin Önemi Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:42 1 - Çetin TAN
2 - İsa ÇİFTÇİ
3 - Mikail TEL
4 -
5 -
6 -
7 -
81 Türkiye Selahattin Koç Gaziantep Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIM ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:23 1 - Kamil boğaç iskender
2 - Hüseyin öztürk
3 - Selahattin Koç
4 - zeynep yılmaz öztürk
5 -
6 -
82 Türkiye Okan Serhat TUNCIL Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kocaeli 10-12 Yaş Grubu Erkek Çocuklara Uygulanan Yüzme Antrenman Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisi Oral / Sözel 2018-02-17 19:55:29 1 - Okan Serhat TUNCIL
2 - Betül BAYAZIT
3 - Ozan YILMAZ
4 - Aydın TURHAN
5 - Selami UÇAR
6 -
7 -
83 Türkiye Çağlar SOYLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara Tekerlekli sandalye basketbol sporcularında üst ekstremite kas kuvveti, anaerobik kapasite, aerobik kapasite ile sportif performans arasındaki ilişkinin incelenmesi Oral / Sözel 2018-02-17 19:55:09 1 - Çağlar SOYLU
2 - Necmiye ÜN YILDIRIM
3 - Özge ÇOBAN
4 -
5 -
6 -
7 -
84 Türkiye Çağlar SOYLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara Farklı klasifikasyon puanına sahip tekerlekli sandalye basketbol sporcularının üst ekstremite kas kuvveti, anaerobik kapasite, aerobik kapasite ve sportif performans değerlerinin karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-16 08:53:17 1 - Çağlar SOYLU
2 - Necmiye ÜN YILDIRIM
3 - Özge ÇOBAN
4 -
5 -
6 -
7 -
85 Ukraine Андрій АНДРЕС Національний університет «Львівська політехніка», Львів, УКРАЇНА Вплив Програми З Пріоритетним Спрямуванням На Розвиток Спритності Студентів Virtual / Sanal 2018-02-16 08:52:58 1 - Андрій АНДРЕС
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
86 Türkiye Sibel DÜNDAR Pamukkale Üniversitesi Futbolculara Uygulanan Farklı Kombine Antrenman Metotlarının Kan Laktat Düzeyleri Üzerine Etkisi Poster / Poster 2018-02-16 08:52:38 1 - Sibel DÜNDAR
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Engin Güneş ATABAŞ
4 - Müşerref DORUK
5 -
6 -
87 Ukraine Холявка Володимир Зеновійович ЛДУФК СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ І ВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВОК (ВАУЧЕРІВ) НА Virtual / Sanal 2018-02-15 20:53:25 1 - Холявка Володимир Зеновійович
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
88 Türkiye Olcay Salici Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Organizasyonları Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi: Taekwon-Do Türkiye Şampiyonası Örneği Oral / Sözel 2018-02-15 20:39:07 1 - Olcay Salici
2 - Mehmet Kumartaşlı
3 -
4 -
5 -
6 -
89 Türkiye Aylin Alkan Bitlis Eren Üniversitesi 15. ve 16. yy. İznik Çini Motifleri ve Linol Baskı Resim Tekniği ile Yorumlanması Oral / Sözel 2018-02-15 20:37:17 1 - Aylin Alkan
2 - Selda Mant Menay
3 -
4 -
5 -
6 -
90 Türkiye Hayati ARSLAN Erciyes Üniversitesi FARKLI LİGLERDE YARIŞAN ERKEK ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARIN DENGE PARAMETRELERİ İLE YARIŞ PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Oral / Sözel 2018-02-15 10:14:50 1 - Hayati ARSLAN
2 - Çağrı ÇELENK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
91 Ukraine Pavlos Olha Lviv State University of Physical Culture Improving the training of athletes with mental disabilities Virtual / Sanal 2018-02-15 10:06:42 1 - Pavlos Olha
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
92 Libyan Arab Jamahiriya Ayad Saad A Omar Tripoli University The Effects of a Proposed Rehabilitation Program to Improve The Motor Variables Associated With Parkinson's Patients Oral / Sözel 2018-02-15 10:06:30 1 - Ayad Saad A Omar
2 - Ali Mohamed Ahmed
3 - Karima Emhemed Mohamed
4 - Ashref Yousef Zrebah
5 -
6 -
93 Turkey Fatih AĞDUMAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon 0f ‘’The Football Traınıng Wıth Educatıonal Games’’ Effect to Motor Skılls in Heraıng-Impaıred Chıldren Oral / Sözel 2018-02-15 10:06:12 1 - R.C. Nazım SARAÇOĞLU
2 - Ahmet ŞİRİNKAN
3 - Fatih AĞDUMAN
4 -
5 -
6 -
94 Ukraine Філь Марія Іванівна ЛДУФК Міжнародні стандарти сервісу у ресторанному господарстві Virtual / Sanal 2018-02-15 10:05:59 1 - Філь Марія Іванівна
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
95 Türkiye Hulusi ALP Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Otistik Çocukların Yaşam Kalitelerine Doğa Eğitimi ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:27 1 - Hulusi ALP
2 - Sinan Tarkan ASLAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
96 Türkiye yeliz merve bulut özel nesibe aydın okulları Ankara'da IB-PYP Uygulayan Okullardaki Beden Eğitimi Ders Verimliliğine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:17 1 - yeliz merve bulut
2 - oğuzhan yoncalık
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
97 Turkey Fatih AĞDUMAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon of The Contrıbutıon of Slıcklıne Exercıses Whıch is Applıed to Hearıng-Impared Chıldren to Balance Skılls Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:00 1 - Ahmet ŞİRİNKAN
2 - R. Nazım SARAÇOĞLU
3 - Fatih AĞDUMAN
4 -
5 -
6 -
98 Turkey Ahmet ŞİRİNKAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon of Contrıbutıon of Visual Stimuli (Picture, Video Etc.) In Group of 10-15 Aged Heraing-Impaired Children to Motor Skill Teaching Oral / Sözel 2018-02-15 10:03:48 1 - Ahmet ŞİRİNKAN
2 - R. Nazım SARAÇOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
99 Ukraine Радзімовська О. В. ЛДУФК ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШИХ КАВ'ЯРЕНЬ У ЛЬВОВІ Virtual / Sanal 2018-02-15 10:03:23 1 - Радзімовська О. В.
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
100 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT Fırat Üniversitesi Çocuk Oyunlarının İlkokul Öğrencileri Tarafından Bilinme ve Oynanma Sıklığı Oral / Sözel 2018-02-13 19:04:41 1 - Doç. Dr. Mehmet TURAN
2 - Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
101 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT Fırat Üniversitesi 60 Yaş ve Üstü Kişilerin Geçmişteki Çocuk Oyunları ve Günümüz Çocuk Oyunlarına Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma Oral / Sözel 2018-02-13 19:04:30 1 - Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT
2 - Doç. Dr. Mehmet TURAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
102 Türkiye Ahmet Naci DİLEK TBBDF ÜNİVERSİTELİ SPOR EĞİTİMLİ ÖĞRENCİLERDE VÜCUT İMAJI, STRES VE UMUTSUZLUK DÜZEYİ Oral / Sözel 2018-02-13 12:59:55 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Ahmet Naci DİLEK
3 - Mutlu TÜRKMEN
4 - Hasan TAT
5 -
6 -
7 -
103 Türkiye Waad Abdul-Raheem Farhan College of Physical Education and Sports Science-University of Anbar The Effect of a Proposed Training Program to Develop the Physical Fitness and Improve the Sensory-Kinetic Cognition among Students of the College of Physical Education and Sports Science at the University of Anbar Poster / Poster 2018-02-13 11:58:35 1 - Waad Abdul-Raheem Farhan
2 - Labeeb Zwayan Maseekh
3 - Sanaa Rabaia Abd
4 -
5 -
6 -
7 -
104 Türkiye Rafea Saleh Fathi University of Baghdad- College of Physical Education and Sports Sciences Impact of Exercises by Using the Periodical Training On Metabolic & Oxygen Need and On Cardio and Blood Circulatory Variables During Physical Fitness Practice Oral / Sözel 2018-02-13 11:58:25 1 - Rafea Saleh Fathi
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
105 Türkiye Öğr. Gör. Özkan AVCI Bartın Üniversitesi Halkın Gözünden Polis İmajı Üzerine Erzurum İlinde Bir Uygulama Oral / Sözel 2018-02-13 11:31:34 1 - Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ
2 - Öğr. Gör. Özkan AVCI
3 -
4 -
5 -
6 -
106 Türkiye VEYSEL KÜÇÜK MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL Antrenörlük Uygulamalarında Fiziksel ve Duygusal İstismar ve Sporda Çocuk Koruma Oral / Sözel 2018-02-13 11:31:18 1 - VEYSEL KÜÇÜK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
107 Palestinian Territory Jamal S.M.Abubshara Arab American University, Palestine The optimum release height for javelin throwers proportion to their lengths Poster / Poster 2018-02-13 11:31:06 1 - Jamal S.M.Abubshara
2 - Osama
3 - Assefa Tarawneh
4 -
5 -
6 -
108 Türkiye Hamza Kaya BEŞLER Pamukkale Üniversitesi Spor Bilmileri Fakültesi Finansal Sürdürülebilirlik: Spor Kulübü Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-02-13 11:30:52 1 - Hamza Kaya BEŞLER
2 - Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
109 Türkiye Hande YAZICIOĞLU Bartın Üniversitesi Atletizm Sporcularının Branşlar Arasındaki Beslenme Farklılıklarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-02-13 11:30:38 1 - Hande YAZICIOĞLU
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Gürkan ELÇİ
4 -
5 -
6 -
7 -
110 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Basketbolcularda Farklı Çeviklik Testleri ve Sürat Performansları Arasındaki İlişki Oral / Sözel 2018-02-13 11:28:01 1 - Ayşegül YAPICI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
111 Türkiye Taner YILMAZ Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Analysis Of Loneliness And Social Anxiety Disorder Who Participated İn Recreation Activities Oral / Sözel 2018-02-13 11:27:50 1 - Gülsüm BAŞTUĞ
2 - Irmak YILDIZ
3 - Taner YILMAZ
4 -
5 -
6 -
7 -
112 Türkiye Mehmet Behzat TURAN Erciyes University, Department of Physical Education and Sport Analysis of Uniqueness Levels and Attitudes about Human Rights Among Professional Football (Soccer) Athletes Oral / Sözel 2018-02-13 11:27:38 1 - Mehmet Behzat TURAN
2 - Oğulcan USUFLU
3 - Kenan KOÇ
4 - Barış KARAOĞLU
5 - Hakkı ULUCAN
6 -
7 -
113 Turkey Özgür BAŞYİĞİT Gaziantep University Law Faculty İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Yargı Dışı Çözüm Yolları Oral / Sözel 2018-02-13 11:27:24 1 - Özgür BAŞYİĞİT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
114 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Fert Dindarlığından Cemiyet Dindarlığına: Tasavvuftan Tarikata Geçiş Virtual / Sanal 2018-02-13 11:27:11 1 - Sıddık Ağçoban
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
115 Ukraine Первачук Р. В. ЛДУФК НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ В ЖІНОЧІЙ БОРОТЬБІ Poster / Poster 2018-02-10 11:36:36 1 - Первачук Р. В.
2 - Сибіль М. Г.
3 - Шандригось В. І.
4 - Стельмах Ю. Ю.
5 -
6 -
7 -
116 Türkiye Burhan SEVİM Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Güney Kazakistan Eyaleti Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Beklentileri ve Memnuniyetinin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-02-10 11:36:14 1 - Burhan SEVİM
2 - Aizhan İSSAYEVA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
117 Türkiye Meryem İMER Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genç Erkek Futbolcuların Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Mevkilerine Göre Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-10 11:35:27 1 - Meryem İMER
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Engin Güneş ATABAŞ
4 - Tevfik AKOL
5 -
6 -
7 -
118 Türkiye Selda Mant Menay Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Güncel Sanatta Figüre Yeni Yaklaşımlar Oral / Sözel 2018-02-10 11:34:59 1 - Selda Mant Menay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
119 Türkiye Nazife Burcu Takıl Gazi Üniversitesi Ukrayna’da Türkçe Öğretiminde Gelinen Merhale Oral / Sözel 2018-02-10 11:34:36 1 - Fatma Açık
2 - Nazife Burcu Takıl
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
120 Türkiye Mehmet Alparslan Küçük Gazi Üniversitesi İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: “Okçuluk” Oral / Sözel 2018-02-10 11:33:32 1 - Mehmet Alparslan Küçük
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
121 Türkiye Cemal Ersin Silik Gazi Üniversitesi Hıdırellez Kültünden Dinî Ritüelli Bir Spora: “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” Oral / Sözel 2018-02-10 11:33:15 1 - Mehmet Alparslan Küçük
2 - Cemal Ersin Silik
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
122 Turkey Mehmet Bilgin KARADEMİR Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BEDEN ALGILARI VE YEME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Poster / Poster 2018-02-09 20:43:55 1 - Mehmet Bilgin KARADEMİR
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
123 Türkiye Özkan Avcı Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma Oral / Sözel 2018-02-09 20:43:30 1 - Özkan Avcı
2 - Timuçin Bardak
3 - Çağrı Sürücü
4 - Kadir Kayahan
5 -
6 -
7 -
124 Türkiye Kadir KAYAHAN Bartın Üniversitesi Modern Okçuluk Sporu İçin Fonksiyonel Stant Tasarımı ve Uygulaması Oral / Sözel 2018-02-09 20:42:35 1 - Kadir KAYAHAN
2 - Recep AYDIN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
125 Turkey Mehmet Bilgin KARADEMİR Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND EATING ATTITUDES INDIVIDUALS WHO REGULAR EXERCISE Poster / Poster 2018-02-09 20:41:30 1 - Mehmet Bilgin KARADEMİR
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
126 Türkiye Zarife PANCAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİMDALI Obez Ve Kilolu Erkek Çocuklarda 4 Haftalık Düşük Şiddetli Fiziksel Aktivite Programının Hemoglobin ve Hematokrit Seviyelerine Etkisi Oral / Sözel 2018-02-09 20:41:09 1 - Zarife PANCAR
2 - Mustafa ÖZDAL
3 - Vedat ÇINAR
4 -
5 -
6 -
7 -
127 Türkiye Özdemir ATAR İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu THE COMPARISON OF POSITIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS WHO DO SPORTS AND NON-SPORTS Oral / Sözel 2018-02-09 20:40:30 1 - Özdemir ATAR
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
128 Türkiye Öznur BİLGİLİ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın BOCCE ANTRENÖRLERİNİN SPORCULARININ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Oral / Sözel 2018-02-07 20:19:36 1 - Öznur BİLGİLİ
2 - Gürkan ELÇİ
3 -
4 -
5 -
6 -
129 Türkiye Emrah SERDAR İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Spor Eğitimi Veren Kurumlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Güdülenme ile Öz Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki Oral / Sözel 2018-02-07 20:11:10 1 - Emrah SERDAR
2 - Duygu HARMANDAR DEMİREL
3 - Mehmet DEMİREL
4 - Burcu GÜVENDİ
5 -
6 -
130 Turkey Ali ÖZKAN artın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının enerji ve besin öğesi alımları (beslenme alışkanlıkları) ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi” Oral / Sözel 2018-02-07 20:10:30 1 - Arzu ÖZKAN
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Ali ÖZKAN
4 -
5 -
6 -
7 -
131 Türkiye Sibel Nalbant İstanbul Gedik Üniversitesi Spor yoluyla farkındalık gelişimi etkinliğinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutuma etkisi Oral / Sözel 2018-02-06 10:31:17 1 - Sibel Nalbant
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
132 Türkiye Esra Çetin Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye ile AB Ülkelerindeki Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-06 10:31:01 1 - Esra Çetin
2 - Elif Bozyiğit
3 - Ömür Duğan
4 -
5 -
6 -
7 -
133 Türkiye C.Gülbin ESKİYECEK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YÜZME HAKEMLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ ve BEKLENTİ DÜZEYLERİ Oral / Sözel 2018-02-06 10:30:49 1 - C.Gülbin ESKİYECEK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
134 Türkiye Zarife PANCAR Gaziantep Üniversitesi Obez Ve Kilolu Erkek Çocuklarda 4 Haftalık Düşük Şiddetli Fiziksel Aktivite Programının Serum Lipid Düzeylerine Etkisi Oral / Sözel 2018-02-06 10:30:34 1 - Zarife PANCAR
2 - Uğur ABAKAY
3 - Mustafa ÖZDAL
4 -
5 -
6 -
135 Türkiye Sibel Nalbant İstanbul Gedik Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumlarının Beden Eğitimi Öğretmeni Istihdamına Bakış Açısı Oral / Sözel 2018-02-06 10:30:19 1 - Sibel Nalbant
2 - Nazan Izgar
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
136 Türkiye Kamil Boğaç İskender Gaziantep Üniversitesi BASKETBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BAZI DEMOĞRAFİKÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-02-05 18:10:41 1 - Kamil Boğaç İskender
2 - Hüseyin Öztürk
3 - Selattin Koç
4 -
5 -
6 -
137 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri ile Ders Notları Ortalamaları Arasındaki İlişki Oral / Sözel 2018-02-04 20:45:20 1 - Bülent Ağbuğa
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
138 Ukraine Заневська Л.Г. Львівський державний університет фізичної культури Офісні технології MS Office для туристичного підприємства Poster / Poster 2018-02-03 18:26:05 1 - Заневська Л.Г.
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
139 Pakistan Prof. Dr. Salahuddin Khan Gomal University Trend of Recreational Activities among the Lawyers Oral / Sözel 2018-02-03 18:25:53 1 - Prof. Dr. Salahuddin Khan
2 - Mrs. Ayesha Batool
3 -
4 -
5 -
6 -
140 Türkiye Mevlüt Uyanık Hitit Üniversitesi Türk Felsefesi: İmkan ve Gerekçeleri Üzerine Notlar Oral / Sözel 2018-02-03 18:25:13 1 - Mevlüt Uyanık
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
141 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Farklı Alan Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-03 18:24:55 1 - Bülent Ağbuğa
2 - Gül Doğan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
142 Türkiye Elif Bozyigit Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Denizli, Türkiye Voleybol hakemlerinin kendi kendine liderlik düzeylerinin incelenmesi Oral / Sözel 2018-02-02 08:18:10 1 - Elif Bozyigit
2 - Ömür Dugan
3 -
4 -
5 -
6 -
143 Türkiye Şenol ALTAN Gazi Üniversitesi Kız Ve Erkek Çocuklarını Spora Yönelten Faktörlerin Chaid Analizi İle Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-02-01 09:23:56 1 - Şenol ALTAN
2 - Ayşe EDİZ
3 -
4 -
5 -
6 -
144 Türkiye Şenol ALTAN Gazi Üniversitesi Türkiye’deki İllerin Kültürel Veriler Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-02-01 09:23:47 1 - Şenol ALTAN
2 - Ayşe EDİZ
3 -
4 -
5 -
6 -
145 Türkiye Hüseyin öztürk Gaziantep üniversitesi REKREASYON AKTİVETELERİNE KATILAN MAHKUMLARIN SÜREKLİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-02-01 09:19:17 1 - Hüseyin öztürk
2 - Zeynep Yılmaz Öztürk
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
146 Türkiye Mehmet DEMİR Adıyaman Milli Eğitim İl Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Performanslarına Etkileri (Adıyaman İli Örneği) Poster / Poster 2018-02-01 09:19:07 1 - Mehmet DEMİR
2 - Murat KUL
3 -
4 -
5 -
6 -
147 Türkiye İREM TÜRKMEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DEKİ DART SPORCULARININ DART BRANŞINA YÖNELME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:54 1 - İREM TÜRKMEN
2 - GÜRKAN ELÇİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
148 Türkiye HALİSE ACAR BARTIN ÜNİVERSİTESİ Seğirtmeden Atletizme Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:40 1 - HALİSE ACAR
2 - TANER BOZKUŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
149 Türkiye Zeynep EROL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Otizmli Bireye Uygulanan Aerobik Egzersizin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Örnek Vaka Analizi) Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:29 1 - Zeynep EROL
2 - Taner BOZKUŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
150 Türkiye Ünsal TAZEGÜL Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu AK PARTİ VE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:16 1 - Ünsal TAZEGÜL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
151 Türkiye Büşra Buse GÜLDÜR Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bartın/TÜRKİYE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-01-30 08:20:07 1 - Büşra Buse GÜLDÜR
2 - Ali ÖZKAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
152 Jordan Ibtehal AL-KHAWALDEH Mutah university, Sport Science Faculty,Physical Education Department ,ALkarak,Jordan The Contribution Of Some Kinematic Values In Free Throw Shooting Accuracy For Basketball Players Oral / Sözel 2018-01-28 17:35:05 1 - Ibtehal AL-KHAWALDEH
2 - Mutasem ALSOUB
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
153 Türkiye Mehmet GÜNAY Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yeni bir spor bilimleri etkileşim ağı örneği olarak Avrasya Spor Bilimleri Birliği girişimi Oral / Sözel 2018-01-27 10:11:50 1 - Mehmet GÜNAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
154 Ukraine Iuliia PAVLOVA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Descriptive Models for Analyzing Life Quality of Elderly Population Oral / Sözel 2018-01-27 10:11:32 1 - Iuliia PAVLOVA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
155 Türkiye Yavuz Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Ayakkabılarında Tüketici Temelli Marka Değerinin Müşteri Tatmini ve Müşteri Yanıtı Üzerindeki Etkisi Oral / Sözel 2018-01-27 10:11:13 1 - Yavuz Yıldız
2 - Kadir Yıldız
3 - Fırat Çetinöz
4 -
5 -
6 -
7 -
156 Türkiye Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA Selçuk Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi Elit Eskrimcilerde Sürekli Sportif Güven'in Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-01-27 10:10:48 1 - Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
157 Türkiye Serbout Abdelmalik Djelfa University, Algeria Longitudinal relations between peer victimization in high schools and mental health in college Oral / Sözel 2018-01-26 20:06:58 1 - Serbout Abdelmalik
2 - Brahimi Mabrouk
3 - Lamine Harouach
4 -
5 -
6 -
7 -
158 Türkiye Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Disiplinlerarası köprüler kurmak; bilimsel araştırmalarda yeni bir yaklaşım Oral / Sözel 2018-01-26 19:21:10 1 - Erdal ZORBA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
159 Türkiye Ahmet AĞIRAKÇA Mardin Artuklu Üniversitesi Medeniyet tarihimizde hıfzu’s-sıhha/sağlığı koruma ile ilgili yazılan eserler ve müellifleri Oral / Sözel 2018-01-26 19:14:26 1 - Ahmet AĞIRAKÇA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
160 Türkiye Armağan Gökçearslan Gazi Üniversitesi Animasyon: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması Oral / Sözel 2018-01-26 13:43:27 1 - Armağan Gökçearslan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
161 Turkey Mustafa HİZMETLİ Bartın University Faculty of Letters Abbasi Sarayında nedim olmak: Ebu Bekir Sûlî örneği Oral / Sözel 2018-01-26 12:19:50 1 - Mustafa HİZMETLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
162 Turkey Tarik Ozmen Karabuk University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabuk / TURKEY Relationship Between Physical Activity and Postural Balance in Patients with Knee Osteoarthritis Oral / Sözel 2018-01-26 07:41:33 1 - Tarik Ozmen
2 - Umit Gafuroglu
3 - Ayşegul Altun Guvenir
4 - Ipek Ziraman
5 - Bulent Ozkurt
6 -
7 -
163 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi, İİBF Örgüt Kültürü ve Liderliğin Firma Performansı Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2018-01-26 07:41:22 1 - Yaşar Akça
2 - Gökhan Özer
3 - Hakan Kırkan
4 -
5 -
6 -
7 -
164 Turkey Tolga Beşikçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Üniversitelerin Rekreasyon Bölümlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Yönetim Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2018-01-26 07:38:38 1 - Tolga Beşikçi
2 - Kadir Yıldız
3 - Pınar Güzel
4 - Semih SOLAK
5 -
6 -
7 -
165 Ghana Dominic Uzodimma Ikwuagwu UNIQUE ULTIMATE SPORTS INTERNATIONAL Mental and Social Benefits Of Sports Participation in Africa Oral / Sözel 2018-01-24 21:18:44 1 - Dominic Uzodimma Ikwuagwu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
166 Turkey Halit Harmancı Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu FARKLI ISINMA YÖNTEMLERİNİN STATİK BACAK KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Poster / Poster 2018-01-24 21:18:14 1 - Halit Harmancı
2 - Adnan Ersoy
3 - Mihri Barış Karavelioğlu
4 - Oğuzhan Yüksel
5 - Mustafa Said Erzeybek
6 -
7 -
167 Turkey Yrd. Doç. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yükseokulu GLOBAL JOB OPPORTUNITIES IN AVIATION INDUSTRY AND THE CAREER PATHS OF BECOMING PILOT, CABIN CREW AND AIRCRAFT MAINTENANCE PERSONNEL Oral / Sözel 2018-01-24 21:17:56 1 - Yrd. Doç. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
168 Ghana Dominic Uzodimma Ikwuagwu UNIQUE ULTIMATE SPORTS INTERNATIONAL Controlling Emotions During Major Sports Events Oral / Sözel 2018-01-24 21:17:39 1 - Dominic Uzodimma Ikwuagwu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
169 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORA KATILIMIN SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ Oral / Sözel 2018-01-23 12:22:23 1 - MİKAİL TEL
2 - EKREM AĞKURT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
170 Türkiye NAZİFE BURCU TAKIL GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR MATERYAL: KUKLA Oral / Sözel 2018-01-23 12:11:00 1 - NAZİFE BURCU TAKIL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
171 Ukraine Ihor Zanevskyy Lviv State University of Physical Culture, Ukraine A model of Dickson index corrected on the age of pupils Oral / Sözel 2018-01-23 10:17:01 1 - Ihor Zanevskyy
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
172 Türkiye Fatma Açık Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçeve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretimi Üzerine Hazırlanmış “Turetskiy Yazık” Ders Kitabında Yer Alan Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-01-23 10:16:40 1 - Fatma Açık
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
173 Türkiye Adilhan Adiloğlu Akdeniz Üniversitesi Karaçay-Malkar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasındaki Sesçe Kısmî Benzeyen Yanıltıcı Kelimeler Oral / Sözel 2018-01-21 20:48:12 1 - Adilhan Adiloğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
174 United States Robert Schneider State University of New York, USA Grounding Sport in Universal Moral Values to Support International Peace Oral / Sözel 2018-01-21 20:48:02 1 - Robert Schneider
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
175 Türkiye Emel YILDIRIM Ataşehir Adıgüzel Meslekyüksek okulu, İstanbul Moda Pazarlama’ sın da Yeni Bir Yaklaşım: Influencer Marketing Oral / Sözel 2018-01-21 20:47:52 1 - Emel YILDIRIM
2 - Gökçe CEBECİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
176 Kazakhstan Magistr Zhilisbayev N.K International Kazakh-Turkish University name H.A.Yasawi.K PHYSICAL EDUCATION AS AN IMPORTANT PART OF THE OVERALL CULTURE. Virtual / Sanal 2018-01-21 20:47:19 1 - Magistr Zhilisbayev N.K
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
177 Türkiye Ünsal TAZEGÜL Mardin Artuklu Üniversitesi BESYO İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN NARSİSİZM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-01-21 20:46:33 1 - Ünsal TAZEGÜL
2 - Özdemir ATAR
3 -
4 -
5 -
6 -
178 Turkey Ahmet Naci DİLEK TBBDF THE STUDY OF ATHLETE PERCEPTION OF THE BEHAVIOURS OF COACHES: COMPARISON OF TURKISH AND BOSNIAN HERZEGOVINIAN SAMPLES Oral / Sözel 2018-01-21 20:45:47 1 - Ahmet Naci DİLEK
2 - Osman İMAMOĞLU
3 - Mutlu TÜRKMEN
4 -
5 -
6 -
7 -
179 Türkiye Özdemir ATAR İstanbul Gelişim Üniversitesi Genç Tenisçilerde Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Performansa Etkisi Oral / Sözel 2018-01-21 20:44:38 1 - Özdemir ATAR
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
180 Turkey Tarik Ozmen Karabuk University Effect of Quadriceps Femoris Kinesio Taping on Dynamic Balance in Children with Down Syndrome Oral / Sözel 2018-01-21 20:44:07 1 - Tarik Ozmen
2 - Ceyda Merve Unal
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
181 Türkiye Sibel Çelik Milli Eğitim Bakanlığı Rus romanslarında oryantalizm etkisi Oral / Sözel 2018-01-21 20:43:48 1 - Sibel Çelik
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
182 Kazakhstan Жилисбаев Нагашбек Келисбекович Ұлттық ойындардың денсаулықты нығайту мен салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі Poster / Poster 2018-01-21 20:43:24 1 - Жилисбаев Нагашбек Келисбекович
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
183 Türkiye Hayati BEŞİRLİ Gazi University, Faculty of Letters Interpreting the international mega-events as social mobilizing tools Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:47 1 - Hayati BEŞİRLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
184 Türkiye Cengiz ARSLAN Faculty of Sports Sciences, Firat University Historical process of the inclusion of females to the wrestling Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:35 1 - Cengiz ARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
185 Türkiye Musa YILDIZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Ahmed Yesevi's peace call to humanity from the 12th century Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:00 1 - Musa YILDIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
186 Türkiye Ümid KARLI School of PES, Bolu Abant İzzet Baysal University The effects of physical exercise during fasting Oral / Sözel 2018-01-21 20:41:47 1 - Ümid KARLI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
187 Türkiye Ali Murat KIRIK Faculty of Communication, Marmara University Using the new media to construct a global peace language Oral / Sözel 2018-01-21 20:41:32 1 - Ali Murat KIRIK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
188 Türkiye Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Federasyonların özerkleşmesi sürecinde ne değişti? İdari, hukuki ve pratik sonuçların eleştirilmesi Oral / Sözel 2018-01-21 20:41:18 1 - Mutlu TÜRKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
189 Türkiye Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi DUYGULARA TEPKİ VEREN AKILLI MODA TASARIMLARI Oral / Sözel 2018-01-19 19:43:34 1 - Merve Balkış
2 - Saliha AĞAÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
190 Türkiye Murat KUL Bartın Üniversitesi Spor Yapan Ve Yapmayan Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanmasının İncelenmesi Oral / Sözel 2018-01-15 09:38:22 1 - M.Fatih Çırak
2 - Serdar USLU
3 - Murat KUL
4 -
5 -
6 -
7 -