No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Bakım Becerilerine Yönelik Anne ve Öğretmen Görüşleri
(Mother and Teacher Remarks Directed for Self-Care Skills of Pre-School Children)
Oral / Sözel 2018-05-18 22:42:15 1 - Merve ÖNGEN
2 - Fatma TEZEL ŞAHİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara 57-72 Aylık Çocukların Kural Algılarının İncelenmesi
(Examination of Rule Perceptions of 57-72 Month Children)
Oral / Sözel 2018-05-18 22:42:06 1 - Merve ÖNGEN
2 - Emine BOZKURT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 India Eeva Sara Jacob Christ College of Physical Education, University of Calicut, India Contribution of Physical Education in the Rediscovering Of Lost Values
()
Virtual / Sanal 2018-05-18 22:41:55 1 - Eeva Sara Jacob
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Türkiye Rukiye Akdoğan Çukurova Üniversitesi DİNİ İÇERİKLİ YENİ HİTİT TABLETLERİ
(NEW HITTITE CUNEIFORM TEXTS CONCERNING THE RELIGIOUS CONTEXT)
Oral / Sözel 2018-05-01 18:34:22 1 - Rukiye Akdoğan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
5 Ukraine Chekhovska Liubov Lviv State University of Physical Culture Support of mass sport as a social mission of fitness clubs in Ukraine
(Support of mass sport as a social mission of fitness clubs in Ukraine)
Poster / Poster 2018-04-30 17:44:46 1 - Chekhovska Liubov
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
6 Turkey Yusuf Demir Necmettin Erbakan University Program Değerlendirme Modellerine Analitik bir Bakış
()
Virtual / Sanal 2018-04-26 16:54:13 1 - Yavuz Selim Şişman
2 - Yusuf Demir
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
7 Turkey Yusuf Demir Necmettin Erbakan University İngilizce Öğretiminin İhmâl Edilen Boyutu: Denetim
()
Virtual / Sanal 2018-04-26 16:53:57 1 - Yusuf Demir
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 Türkiye Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA Selçuk Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi Elit Eskrimcilerde Sürekli Sportif Güven'in Değerlendirilmesi
(Evaluation of Continuous Sports Trust in Elite Fencers)
Oral / Sözel 2018-04-26 15:09:15 1 - Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
9 Türkiye Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA Selçuk Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi 12-16 Yaş Arası Basketbolcuların Durumluk Kaygı Seviyelerinin Değerlendirilmesi
(Assessment of the State-trait Anxiety Levels of the Basketball Players at the Age Range of 12-16)
Oral / Sözel 2018-04-26 15:08:33 1 - Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA
2 - Murat KASIMOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
10 Türkiye EREN ULUÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ İÇECEĞİ KULANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(AN INVESTIGATION OF ENERGY DRINKS CONSUPMTION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Virtual / Sanal 2018-04-23 15:50:09 1 - EREN ULUÖZ
2 - TUĞÇE ÖNDÜL
3 - TUĞÇE KUŞCAKOĞLU
4 - VOLKAN YÜKSEL
5 - MUZAFFER YILDIRIM
6 -
11 Türkiye Taner YILMAZ Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILAN BİREYLERDE, YALNIZLIK VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(Analysis Of Loneliness And Social Anxiety Level Who Participated İn Recreation Activities)
Oral / Sözel 2018-04-23 15:48:14 1 - Gülsüm BAŞTUĞ
2 - Irmak YILDIZ
3 - Taner YILMAZ
4 -
5 -
6 -
12 Türkiye Nurgül KILINÇ Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Kubadâbad Sarayı Çinilerindeki Giyim Kuşam Ögelerinin Büyük Selçuklu Dönemi Çinileri İle Karşılaştırılması
(Comparison of Clothing Elements in Chinas at the Kubadâbad Palaca with the Great Seljuk Period examples of Chinas)
Oral / Sözel 2018-04-20 17:43:43 1 - Arzu BOR KOCAMAN
2 - Nurgül KILINÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
13 Türkiye Mustafa Hizmetli Bartın University Faculty of Letters Abbasi Sarayında Nedim Olmak: Ebu Bekir Sûlî Örneği
(Becoming a ‘Nedim’ in Abbasid Palace: The Example of Ebu Bekir Suli)
Virtual / Sanal 2018-04-20 08:08:16 1 - Mustafa Hizmetli
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Türkiye Ferhat Güder Bartin üniversitesi Elit Taekwondocu ve Karatecilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
(The comparison of physical and physiological characteristics of elite Taekwondo and karate practitioners)
Oral / Sözel 2018-04-18 06:13:18 1 - Ferhat Güder
2 - Oğuzhan Özsoy
3 - Hüseyin Özsoy
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Укр Nataliya Sorokolit Lviv State University of Physical Culture Reform of physical education in Ukraine at the present stage
()
Oral / Sözel 2018-04-16 14:22:36 1 - Nataliya Sorokolit
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Turkey Ahmet Naci DİLEK Bartın Üniversitesi BESYO THE STUDY OF ATHLETE PERCEPTION OF THE BEHAVIOURS OF COACHES: COMPARISON OF TURKISH AND BOSNIAN HERZEGOVINIAN SAMPLES
()
Oral / Sözel 2018-04-16 07:18:49 1 - Ahmet Naci DİLEK
2 - Osman İMAMOĞLU
3 - Mutlu TÜRKMEN
4 -
5 -
6 -
17 Turkey Ümid KARLI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu/TÜRKİYE Ramazan Orucunun Besin Tüketimi, Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktiviteye Etkisi
(Effect of Ramadan Fasting on Dietary Intake, Body Composition and Physical Activity)
Oral / Sözel 2018-04-12 18:31:16 1 - Ümid KARLI
2 - Tuğba KOCAAĞA
3 - Hakan YARAR
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Türkiye Büşra Buse GÜLDÜR Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bartın/TÜRKİYE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
(An Examination Of Physical Activity Levels And Healthy Lifestyle Behaviors Of Health Services Vocational School Students)
Oral / Sözel 2018-04-12 17:27:19 1 - Büşra Buse GÜLDÜR
2 - Meral MİYAÇ GÖKTEPE
3 - Ali ÖZKAN
4 -
5 -
6 -
7 -
19 Türkiye Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Federasyonların özerkleşmesi sürecinde ne değişti? İdari, hukuki ve pratik sonuçların eleştirilmesi
(What has changed after the federations gained autonomy? Evaluation of administrative, legal, and practical results)
Oral / Sözel 2018-04-12 11:41:07 1 - Mutlu TÜRKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
20 Türkiye Ümid KARLI School of PES, Bolu Abant İzzet Baysal University Ramazan Orucunun Sportif performansa Etkisi
(Effects of Ramadan Fasting on Athletic Performance)
Oral / Sözel 2018-04-12 11:24:35 1 - Ümid KARLI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
21 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(The Investigation of the Relationship between University Students’ Levels of Free Time Attitude and Happiness)
Oral / Sözel 2018-04-12 10:56:40 1 - Hayri AKYÜZ
2 - İsmail KARATAŞ
3 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
4 - Meliha UZUN
5 - Baglan YERMAKHANOV
6 -
22 Türkiye Mehmet Gül Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Sivas Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Leisure Time Satisfaction Level of Sport Science Faculty Students)
Virtual / Sanal 2018-04-11 20:15:31 1 - Mehmet Gül
2 - Osman İmamoğlu
3 - Mehmet Türkmen
4 - Levent Ceylan
5 -
6 -
23 Türkiye Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Sivas/TÜRKİYE Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Özgürlük Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Perceived Freedom Level of Sport Science and Fine Arts Faculty Students)
Virtual / Sanal 2018-04-11 20:14:25 1 - Gülten İmamoğlu
2 - Mehmet GÜL
3 - Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ
4 -
5 -
6 -
24 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Badminton Oyuncularının Kinantropometrik, Kuvvet ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi
(Investigation of Kinantropometric, Strength Variables and Performance of Badminton Players)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:04:32 1 - Recep AYDIN
2 - Ramazan DURAN
3 - Ali ÖZKAN
4 - Gürhan KAYIHAN
5 -
6 -
7 -
25 Türkiye Ali Ozan ERKILIÇ Bartın Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Erkek hentbolcuların beslenme alışkanlıkları ile sağlıklı yaşam tarzı davranışları arasındaki ilişkinin İncelenmesi
(The relationship between nutritional habits and healthy lifestyle behaviors of male handball players)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:04:20 1 - Ali Ozan ERKILIÇ
2 - Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
3 - Ümit ÖZ
4 - Recep AYDIN
5 - Ali Ozan SARIGÖZ
6 -
7 -
26 Türkiye Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir HAREZMLİ MAHMUD ÇAĞMİNİ
(MAHMUD CAGMINI HAREZMI)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:04:11 1 - Dr. Öğr. Üyesi Vahit CELAL
2 - Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir ALAEDDÎN ES-SEMERKANDİ VE MÜTEŞABİHÂT KONUSU
(ALAEDDIN ES-SEMERKANDI AND MUTESABIHAT)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:03:57 1 - Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
28 Türkiye Bilal Demirhan School of Physical Education and Sports, Kyrgyz Turkish Manas University, KYRGZSTAN Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz olimpiyat Oyunları Öncesi Hazırlık Dönemi Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi
(Examination of Kyrgyz National Team Sportsmen's Reaction Times During Preparation Period for 2016 Summer Olympic Games)
Oral / Sözel 2018-04-11 11:00:05 1 - Dzhiparkul Abdyrakhmanova
2 - Serdar Geri
3 - Kanat Dzhanuzakov
4 - Bilal Demirhan
5 -
6 -
29 Türkiye Bilal Demirhan School of Physical Education and Sports, Kyrgyz Turkish Manas University, KYRGZSTAN Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz olimpiyat Oyunları Öncesi Hazırlık Dönemi Bazı Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi
(Evaluation of Some Respiratory Functions of Kyrgyz National Team Athletes in Pre-Summer 2016 Olympic Games)
Oral / Sözel 2018-04-11 10:57:54 1 - Bilal Demirhan
2 - Dzhiparkul Abdyrakhmanova1
3 - Kanat Dzhanuzakov
4 - Serdar Geri
5 -
6 -
30 Türkiye HALİSE ACAR BARTIN ÜNİVERSİTESİ Seğirtmeden Atletizme
(being hastened athletic)
Oral / Sözel 2018-04-10 17:54:35 1 - HALİSE ACAR
2 - TANER BOZKUŞ
3 - ZEYNEP EROL
4 - HABİL ACAR
5 -
6 -
31 Türkiye Taner BOZKUŞ Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Otizmli Bireye Uygulanan Aerobik Egzersizin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Örnek Vaka Analizi)
(Examination of the Effect of Aerobic Exercise Applied to an Autistic Subject on Some Blood Parameters (Case Study))
Oral / Sözel 2018-04-10 17:52:31 1 - Zeynep EROL
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Oğuzhan YILDIRIM
4 -
5 -
6 -
32 Türkiye Emre Serin siirt üniversitesi FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN SÜRAT, ÇEVİKLİK VE ANAEROBİK DAYANIKLILIK PERFORMANSINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF SOME PHYSICAL VARIABLES IN THE FOOTBALLS ON THE PERFORMANCE OF THE SPEED AGİLİTY CYCLING AND ANAEROBIC ENDURANCE)
Oral / Sözel 2018-04-10 11:02:57 1 - Emre Serin
2 - Hüseyin Nasip Özaltaş
3 - Serdar Adıgüzel
4 - Yunus Emre Demir
5 - Özgür Tatlı
6 -
33 Türkiye Yunus ABDURAHİMOĞLU Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ebu'l- Berekat en- Nesefi'nin Nesh Anlayışı
(Ebu'l- Berekat en- Nesefi's understanding of nesh)
Oral / Sözel 2018-04-10 11:01:09 1 - Yunus ABDURAHİMOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
34 Türkiye mehmet fatih yüksel necmettin erbakan üniversitesi Bedensel Engelli Badmintonculara Uygulanan Teknik-Taktik Antrenmanın Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
(Effects of Technique and Tactic Trainings Applied to Physically Disabled Badminton Players on Hematologic Parameters)
Oral / Sözel 2018-04-08 19:25:50 1 - tarık sevindi
2 - mehmet fatih yüksel
3 - kenan erdağı
4 -
5 -
6 -
35 Türkiye Sezgin ŞAHBAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Üniversite Öğrencilerinde Takıma Psikolojik Bağlılık Ve Şiddet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi
(Studying the Psychological Commitment to Team and Violence Levels of College Students Based on Some Variables )
Oral / Sözel 2018-04-08 19:23:34 1 - Levent BAYRAM
2 - Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN
3 - Sezgin ŞAHBAZ
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Sezgin ŞAHBAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi FITNESS SPORU YAPAN BİREYLERDE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ
(STUDYING SELF-RESPECT IN FITNESS ATHLETES ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-04-08 19:23:16 1 - Levent BAYRAM
2 - Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN
3 - Sezgin ŞAHBAZ
4 -
5 -
6 -
37 Türkiye Tarık Sevindi Aksaray Üniversitesi Elit düzey taekwondocularda birim antrenmanın hematolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması
(Investigation of the Effect of Unit Training on Elite Level Taekwondo Players on Hematologic Parameters)
Oral / Sözel 2018-04-06 19:49:33 1 - Mehmet Fatih Yüksel
2 - Ekrem Boyalı
3 - Tarık Sevindi
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: “Okçuluk”
(A Life Style In Turkish Tradition After The Pre-Islamic Period: “Archery”)
Oral / Sözel 2018-04-06 08:18:34 1 - Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
39 Türkiye Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Hıdırellez Kültünden Dinî Ritüelli Bir Spora: “Kırkpınar Yağlı Güreşleri”
(A Sports With Religious Rituals From Hıdırellez Cult: “Kırkpınar Oil Wrestling”)
Oral / Sözel 2018-04-06 08:18:19 1 - Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK
2 - Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
40 Türkiye Murat KUL Bartın Üniversitesi Spor Yapan Ve Yapmayan Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanmasının İncelenmesi
(The Analysis of Satisfying the Basic Psychological Needs of the Students who Exercise and don’t Exercise)
Oral / Sözel 2018-04-04 20:13:01 1 - M.Fatih Çırak
2 - Serdar USLU
3 - Murat KUL
4 -
5 -
6 -
7 -
41 інд Svitlana Kryshtanovych UKRAINA Lviv State University of Physical Culture Stages of Professional Competence Formation of Future Managers in Physical Education and Sport
()
Poster / Poster 2018-04-04 06:02:35 1 - Svitlana Kryshtanovych
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
42 Türkiye Yunus Emre ÇİNGÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIŞ SPORLARIYLA UĞRAŞAN SPORCULAR VE SEDANTER BİREYLER ARASINDAKİ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE LEVEL OF LIFE QUALITY BETWEEN SPORTSMEN WHO INTERESTED IN WINTER SPORTS AND SEDENTARY INDIVIDUALS)
Oral / Sözel 2018-04-03 19:36:04 1 - Erdal ZORBA
2 - Mutlu TÜRKMEN
3 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
4 - Yunus Emre ÇİNGÖZ
5 - Yunus Emre YARAYAN
6 -
7 -
43 Türkiye Ayşe Çınar Marmara Üniversitesi SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARI İLE BİLGİ KEŞFİ- R DİLİ İLE BİR UYGULAMA
(KNOWLEDGE DISCOVERY WITH CLASSIFICATION ALGORITHMS - AN APPLICATION WITH R LANGUAGE)
Oral / Sözel 2018-04-03 16:45:59 1 - Ayşe Çınar
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
44 Türkiye Mehmet Hasan SELÇUK İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya Çocuk Gelişimcisi Adaylarının Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
(Examination Of The Attitudes Of Child Development Candidates About Physical Education Course)
Oral / Sözel 2018-04-03 11:44:01 1 - Oğuz EMRE
2 - Celal TAŞKIRAN
3 - Mehmet Hasan SELÇUK
4 - Ayşegül ULUTAŞ
5 - Zekeriya ÇALIŞKAN
6 -
7 -
45 Türkiye Yılmaz ÜNLÜ Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eleştirel Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere göre İncelenmesi
(Analysis of Critical Literacy Levels of Physical Education and Sports Teachers According to Some Demographic Variables)
Oral / Sözel 2018-04-03 11:30:15 1 - Yılmaz ÜNLÜ
2 - Serdar USLU
3 - Murat KUL
4 - Adem SOLAKUMUR
5 - Zeki TAŞ
6 -
46 Ukraine Olena PADOVSKA Lviv State University of Physical Culture Principles of National Sanitation and Physical Education in the Works of Osypa Zaklynska
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:18:34 1 - Olena PADOVSKA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
47 Ukraine Olga RADZIMOVSKA Lviv State University of Physical Culture Peculiarities of First Café in Lviv
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:15:35 1 - Olga RADZIMOVSKA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
48 Ukraine Valentyna TODOROVA Lviv State University of Physical Culture Modern trends of choreographic training in technical and aesthetic kinds of sport
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:08:34 1 - Valentyna TODOROVA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
49 Ukraine Mariya FIL Lviv State University of Physical Culture International Service Standards in Restaurant Menagement
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:04:58 1 - Mariya FIL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
50 Ukraine Volodymyr HOLYAVKA Lviv State University of Physical Culture Statistical Analysis of Amount and Price of Realized Tourist Trips
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:02:47 1 - Volodymyr HOLYAVKA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
51 Ukraine Andriy YAVORSKYY Lviv State University of Physical Culture Physical training as the factor in the professional adaptation of reserve officers
()
Poster / Poster 2018-04-03 09:42:37 1 - Andriy YAVORSKYY
2 - Тарас Яворський
3 - Сергій Романчук
4 -
5 -
6 -
52 Ukraine ANTONINA DUNETS-LESKO Львівський державний університет фізичної культури Informative of Speed-Power Preparation Indices in Qualified Women Long-jumpers
()
Oral / Sözel 2018-04-03 09:37:47 1 - ANTONINA DUNETS-LESKO
2 - Вячеслав Лемешко
3 -
4 -
5 -
6 -
53 Ukraine Ali Jasim Abdulkarim AL-UBAIDI Львівський державний університет фізичної культури Influence of Socio-Cultural Factors Upon the Physical Activity of Youth in Irak
()
Oral / Sözel 2018-04-03 09:34:40 1 - Ali Jasim Abdulkarim AL-UBAIDI
2 - Богдан Виноградський
3 - Антон Литвинець
4 -
5 -
6 -
54 Turkey Serkan VAROL Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Dart Antrenmanın Çocuklarda Dikkat Eksikliğini Giderme Etkisi
(The Removal Effect of Attention Deficit in Children of Dart Workout)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:23:18 1 - Mutlu TÜRKMEN
2 - Serkan VAROL
3 -
4 -
5 -
6 -
55 Укр Nataliya Sorokolit Lviv State University of Physical Culture Negative Consequences of Professionalization of Children and Youth Sports in the USA
()
Oral / Sözel 2018-04-03 09:22:30 1 - Nataliya Sorokolit
2 - Turchyk Iryna
3 - Lukjanchenko Mykola
4 -
5 -
6 -
56 Türkiye Mevlüt YILDIZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla Futbol Taraftarlarının Kulüp İmajı Algısı
(The Perceived Club Image of Football Fans)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:21:47 1 - Ali Gürel GÖKSEL
2 - Mevlüt YILDIZ
3 - Ender ŞENEL
4 - Sümmani EKİCİ
5 -
6 -
57 Ukraine Chekhovska Maryana Lviv State University of Physical Culture ICOONE application in the process of physical rehabilitation
()
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:19:44 1 - Chekhovska Maryana
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
58 Türkiye Bahadır ALTAY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Geleceği Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(The Examination of the Career Future Perceptions of the Students in Sports Sciences Faculty in terms of Some Variables)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:19:10 1 - Kamil ÇETİN
2 - Bahadır ALTAY
3 - Murat ŞAKAR
4 - Savaş DUMAN
5 - Ali Gürel GÖKSEL
6 -
59 Türkiye Bahadır ALTAY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(The Examination of Individual Proactivity Featutes of Students in Sports Faculty in terms of Some Variables)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:18:53 1 - Bahadır ALTAY
2 - Kamil ÇETİN
3 - Savaş DUMAN
4 - Murat ŞAKAR
5 - Hasan ŞAHAN
6 -
60 Ukraine Andriy ANDRES Lviv National University “Lvivska Politechnika” Influence of Programs with Priority Direction on Agility Development in Students
()
Poster / Poster 2018-04-03 09:18:09 1 - Andriy ANDRES
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
61 Türkiye Ali Gürel GÖKSEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TARAFTARI OLDUKLARI FUTBOL TAKIMINA KARŞI PSİKOLOJİK BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL COMMITMENT TO FOOTBALL TEAM OF STUDENTS OF SPORTS SCIENCES FACULTY)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:17:20 1 - Ali Gürel GÖKSEL
2 - Ercan ZORBA
3 - Mevlüt YILDIZ
4 - Çağdaş CAZ
5 -
6 -
62 Türkiye Ali Gürel GÖKSEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE NEW MEDIA LITERACY OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:17:01 1 - Ali Gürel GÖKSEL
2 - Çağdaş CAZ
3 -
4 -
5 -
6 -
63 Turkey Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ Bartın University Faculty of İslamic Sciences Ahlâkî Sorunlara Hadislerden Bazı Çözüm Önerileri
(Some Solutıons from The Hadiths of The Moral Problems)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:29:40 1 - Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
64 Türkiye MEHMET KUMARTAŞLI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EGZERSİZ ENGELLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR PİLOT ÇALIŞMA
(EXERCİSE OBSTACLES: A PILOT STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:29:18 1 - Emrah ATAY
2 - MEHMET KUMARTAŞLI
3 - OLCAY SALİCİ
4 -
5 -
6 -
7 -
65 Türkiye Yavuz Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Manisa Tarzanı ve Ekorekreasyon
(Tarzan of Manisa and Ecorecreation)
Poster / Poster 2018-04-02 18:29:07 1 - Yavuz Yıldız
2 - Murat Akyüz
3 -
4 -
5 -
6 -
66 Türkiye Murat Akyüz Faculty of Sport Sciences, Celal Bayar University, Manisa, Turkey Çocukların Spora Katılım Güdüleri ile Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi
(Investigation of the Children’s Motives for Participating in Sports and the Difficulties They Experience)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:28:48 1 - Elif Top
2 - Mustafa Akıl
3 - Murat Akyüz
4 -
5 -
6 -
67 Turkey Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hz.Muhammed’in (S.A.S.) Eğitim Metotlarından Emsâl (Örneklerle) İle Eğitim Metodu
(Muhammed (p.b.u.h.) Training Methods with Education Methods (With Examples))
Oral / Sözel 2018-04-02 18:28:36 1 - Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
68 Türkiye Canan Gülbin ESKİYECEK Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mardin Yüzme Hakemlerinin Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
(Examination of The Swimming Referees' General Self-Efficacy Beliefs)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:27:59 1 - Canan Gülbin ESKİYECEK
2 - Ömer SATICI
3 - Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
4 - Yüksel SAVUCU
5 -
6 -
7 -
69 Ukraine Iryna Miahkota Lviv State University of Physical Culture Спортивний жаргон у мові студентів ЛДУФК
()
Poster / Poster 2018-04-01 19:26:06 1 - Iryna Miahkota
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
70 Türkiye Yunus Emre ÇİNGÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GEBELİK DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DURUMLULUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(RESEARCH OF THE WOMEN'S STATE ANXIETY LEVELS IN TERMS OF SPORTS AND DIFFERENT VARIABLES DURING PREGNANCY)
Poster / Poster 2018-04-01 19:25:25 1 - Erdoğan TOZOĞLU
2 - Mücahit DURSUN
3 - Yunus Emre ÇİNGÖZ
4 - Gökhan BAYRAKTAR
5 - Arzu GÜLBAHÇE
6 -
7 -
71 Türkiye Ömer Kaynar Muş Alparslan Üniversitesi Kış Olimpiyat Oyunlarına (1924-2018) Katılan Kayaklı Koşucuların Bölgelerinin ve Sportif Başarılarının İncelenmesi
(The Examination of the Sportive Achievements and the Regions of the Cross-Country Athletes Participating in the Winter Olympic Games (1924-2018))
Oral / Sözel 2018-04-01 19:25:10 1 - Ömer Kaynar
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
72 Türkiye Yakup AKTAŞ Harran Üniversitesi Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Algı ve Karar Verme Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Investigation of the Relationship Between Perception and Decision Making Mechanisms of Sports and Non-Sports Individuals)
Oral / Sözel 2018-04-01 19:24:57 1 - Yakup AKTAŞ
2 - İsmail GÖKHAN
3 - Hakim ÇELİK
4 - Şeyda DAĞLI
5 -
6 -
7 -
73 Türkiye C.Gülbin ESKİYECEK Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mardin Yüzme Hakemlerinin Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi ve Beklenti Düzeyleri
(The Investigation of Swimming Referees Education Processes and Expectation Levels)
Oral / Sözel 2018-04-01 19:23:06 1 - C.Gülbin ESKİYECEK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
74 Türkiye İhsan KUYULU Harran Üniversitesi SPOR LİSESİ VE ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF SOCIAL EMOTIONAL LEARNING LEVELS OF STUDENTS IN SPORT AND ANATOLIAN HIGH SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:59:33 1 - İhsan KUYULU
2 - Ünal TÜRKÇAPAR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
75 Turkey Gökhan Özer Gebze Teknik Üniversitesi THE EFFECT OFVOLUNTARY & MANDATORY TRANSFER DISCLOSURES OF FOOTBALL TEAMS ON STOCK RETURNS
()
Poster / Poster 2018-03-30 20:59:21 1 - Gökhan Özer
2 - Burak Babacan
3 - Yaşar Akça
4 -
5 -
6 -
7 -
76 Türkiye ZEKİ AKYILDIZ Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gps Sistemleri ve Giyilebilir Teknolojinin Performans Monitarizasyonunda Rolü
(Gps Systems and the Role of Wearable Technology in Performance Monitoring)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:59:04 1 - ZEKİ AKYILDIZ
2 - MELİH BOZDEMİR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
77 Türkiye İhsan KUYULU harran üniversitesi Spor Yapan ve Yapmayan Engelli Bireylerin Özgüvenlerinin İncelenmesi
(Examining the Self-Confidence of Disabled and Non-Sportsful Individuals)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:58:53 1 - İhsan KUYULU
2 - Hakkı ULUCAN
3 - Enes BELTEKİN
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Türkiye İlker ÖZMUTLU Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation of the Social Skill Levels of the Secondary School Students Who Do and Do Not Play Sports in Terms of Different Variables)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:58:37 1 - Başak EROĞLU
2 - A.Kaan ERĞLU
3 - Zekiye ÖZKAN
4 - İlker ÖZMUTLU
5 -
6 -
7 -
79 Türkiye İhsan KUYULU harran üniversitesi Sporun sosyalleşme ve sosyal medya bozukluğuna etkisinin incelenmesi
(Examining the effect of sports socialization and social media disorder)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:58:25 1 - İhsan KUYULU
2 - Hakkı ULUCAN
3 - Enes BELTEKİN
4 -
5 -
6 -
7 -
80 Türkiye Ömer Zambak Basketbol Antrenörlerinin Empatik Düzeylerinin İncelenmesi
(Examination of The Empathic Levels of Basketball Coaches)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:57 1 - Ömer Zambak
2 - Hasan Erdem Mumcu
3 - Osman Kusan
4 - Abdusselam Turgut
5 - Neşe Mumcu
6 -
7 -
81 Türkiye Uğur KOÇ Amasya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Amasya Amasya İlinde Yerleşik Kamu Çalışanlarının Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Düzeyleri ve Bu Etkinlikler İçinde Sporun Yeri
(The Participation Level of Public Employees, Living in Amasya, in Activities During Their Leisure Time and The Place of Sport in these Activities)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:48 1 - Uğur KOÇ
2 - Mehmet ÖÇALAN
3 - Tevfik Cem AKALIN
4 -
5 -
6 -
7 -
82 Turkey Gizay DAVER Bulent Ecevit University Optimal Portföy Seçimi: BIST 100
(Optimal Portfolio Selection: BIST 100)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:35 1 - Gizay DAVER
2 - Ersin KANAT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
83 Türkiye Melih BOZDEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Futbolcularda Aerobik Performans Seviyesinin Yorgunluk İndeksine Etkisi.
(The Impact of Aerobic Performance Level on Fatigue Index in Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:15 1 - İsa SAĞIROĞLU
2 - Melih BOZDEMİR
3 - Zeki AKYILDIZ
4 -
5 -
6 -
84 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara 57-72 Aylık Çocukların Kural Algılarının İncelenmesi
(Examination of Rule Perceptions of 57-72 Month Children)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:06 1 - Merve ÖNGEN
2 - Emine BOZKURT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
85 Türkiye Tevfik Cem AKALIN Bülent Ecevit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Zonguldak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyinin Belirlenmesi
(Determination of Entrepreneurship Level of University Students in School of Physical Education and Sports)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:41:56 1 - Tevfik Cem AKALIN
2 - Mustafa Ertuğrul ÇIPLAK
3 - Mustafa GÜMÜŞ
4 - Hakan ACAR
5 -
6 -
7 -
86 Türkiye Erhan KARA Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,Tekirdağ Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ile Kolerasyonları
(Correlations with Motor Skills of Respiratory Functions of Pre-Puberty Footballers)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:41:13 1 - Umut CANLI
2 - Erhan KARA
3 - Arif Kaan EROĞLU
4 - İlker ÖZMUTLU
5 - Gözde ERSÖZ
6 - Başak EROĞLU
7 -
87 Türkiye Zeki AKYILDIZ Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Xbox Simülasyon Egzersizi Uygulayan Kişilerin Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi
(Examination of the Physiological Parameters of the People Apply Xbox Simulation Exercise)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:39:48 1 - Sebiha Gölünük BAŞPINAR
2 - Yücel OCAK
3 - Zeki AKYILDIZ
4 - Mehmet YILDIZ
5 - Adem POYRAZ
6 -
7 -
88 Türkiye Hacı Ahmet ETLİK Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
(Examination of Life Satisfaction and Hopelessness Levels of University Students)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:39:29 1 - Hacı Ahmet ETLİK
2 - Yavız YILDIZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
89 Türkiye İsmail GÖKHAN Harran Üniversitesi Futbolcularda Bacak Kuvveti ile İvmelenme Sürati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Examination of the relationship between leg strength and acceleration speed in football)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:34:16 1 - İsmail GÖKHAN
2 - Yakup AKTAŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
90 Türkiye Hamza Kaya BEŞLER Pamukkale Ünivsersitesi SPOR FEDERASYONU TEMSİLCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON PROBLEM SOLVING SKILLS OF SPORT FEDERATION DELEGATES)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:04:35 1 - Rıdvan EKMEKÇİ
2 - Bülent Okan NİÇOOĞULLARI
3 - Hamza Kaya BEŞLER
4 - Atakan TÖZGE
5 -
6 -
7 -
91 Türkiye Yakup AKTAŞ Harran Üniversitesi Erkek Futbolcularda Reaktif Çeviklik ile Bilişsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Analysis of the Relationship Between Cognitive Factors and Reactive Agility in Male Footballers)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:04:21 1 - Yakup AKTAŞ
2 - Hakim ÇELİK
3 - İsmail GÖKHAN
4 - Şeyda DAĞLI
5 -
6 -
7 -
92 Türkiye Melih BOZDEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Myofasyal Gevşetme Yöntemi ve Metabolik Yük İlişkisi
(Myofascial Release Method and Metabolic Load Relationship)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:02:26 1 - Melih BOZDEMİR
2 - Zeki AKYILDIZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
93 Türkiye Fahriye Esra BAŞYİĞİT Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi YÜKSEK İRTİFA ANTRENMANLARINDA BİYOİKLİMSEL KONFORUN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF BIOTICAL COMFORT IN HIGH QUALITY TRAINING)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:02:16 1 - Fatih KILINÇ
2 - Fahriye Esra BAŞYİĞİT
3 - Ömer Cumhur BOYRAZ
4 -
5 -
6 -
7 -
94 Türkiye Taner YILMAZ Uşak Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Normları Dışındaki Kadın Sporcularda Cinsiyet Rolü ve Görünüş Kaygısının İncelenmesi
(Toplumsal Cinsiyet Normları Dışındaki Kadın Sporcularda Cinsiyet Rolü ve Görünüş Kaygısının İncelenmesi)
Oral / Sözel 2018-03-30 08:52:24 1 - Gülsüm BAŞTUĞ
2 - Taner YILMAZ
3 - Erkan BİNGÖL
4 -
5 -
6 -
95 Türkiye Armağan Gökçearslan Gazi Üniversitesi Animasyon: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması
()
Oral / Sözel 2018-03-30 08:52:14 1 - Armağan Gökçearslan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
96 Türkiye Kadir YILDIZ Celal Bayar Üniversitesi Futbol Hakemlerinin Stres Kaynaklarına İlişkin Bir Araştırma: İzmir İli Futbol Hakemleri Örneği
(An Investigation into the Stress Sources of Football Referees: The Case of İzmir Province Football Referees)
Oral / Sözel 2018-03-30 08:35:41 1 - Kadir YILDIZ
2 - Ercan POLAT
3 - Yavuz YILDIZ
4 -
5 -
6 -
97 Türkiye Bolat Gündüz Dumlupınar Üniversitesi TÜRKİYE’DE UYGULANAN YABANCI KURALLARININ 3 BÜYÜK FUTBOL TAKIMININ EKONOMİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE EFFECT OF FOREIGN RULES TO 3 BIG SOCCER TEAMS ECONOMIES IN TURKEY)
Oral / Sözel 2018-03-29 18:28:56 1 - Ender Balaban
2 - Bolat Gündüz
3 - Adnan Ersoy
4 -
5 -
6 -
7 -
98 Türkiye Yasemin ARI Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ Puberte Öncesi Basketbolcularda Morfolojik Yapının ve Yorgunluğun Pas Becerisi Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Morphological Structure and Fatigue on the Passing Skill in Pre-Pubertal Basketball Players)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:46 1 - Umut CANLI
2 - Yasemin ARI
3 - İlker ÖZMUTLU
4 -
5 -
6 -
7 -
99 Türkiye Gökhan KORKMAZ Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbolcuların Farklı Zeminlerde Bazı Fiziksel Performanslarının Karşılaştırılması
(The Comparison of Some Physical Performances of Soccer Players in Different Floors)
Poster / Poster 2018-03-29 14:12:36 1 - Gökhan KORKMAZ
2 - Ayşegül YAPICI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
100 Türkiye Aykut Dündar adıyaman üniversitesi Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcılarının Bireylerin Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
(Analysis of Leisure Time Physical Activity Constraints in Terms of Personality Characteristics of Individuals)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:25 1 - Cem Yeşilyurt
2 - Aykut Dündar
3 - Yusuf Bayar
4 -
5 -
6 -
7 -
101 Türkiye BERAT KOÇYİĞİT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 12 YAŞ ELİT ERKEK TENİSÇİLERİN OKSİJEN SATURASYONU VE NABIZ DEĞERLERİNİN İLLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF OXYGEN SATURATION AND HEART RATE OF VALUES 12 YEAR ELİTE MALE TENNİS PLAYERS ACCORDİNG TO PROVINCES)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:13 1 - BERAT KOÇYİĞİT
2 - SİNAN AKIN
3 - FATİH KILINÇ
4 -
5 -
6 -
7 -
102 Türkiye Tolga Eski Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of Variable Variation Expansion of Self-Respective Teachers of Physical Education and Sports Students)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:02 1 - Ayşe Feray Özbal
2 - Tolga Eski
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
103 Türkiye BERAT KOÇYİĞİT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 12-14 YAŞ ELİT TENİSÇİLERE UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARININ SERVİS PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATING THE EFFECTS OF COMBINE TRAININGS APPLIED TO 12-14 AGE ELITE TENNIS PLAYERS ON THEIR SERVICE PERFORMANCES)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:11:48 1 - BERAT KOÇYİĞİT
2 - SİNAN AKIN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
104 Poland Marek KONEFAŁ University School of Physical Education, Wrocław, POLAND Evolution of technical activities regarding match outcomes for various playing positions in the Bundesliga
()
Poster / Poster 2018-03-29 14:11:28 1 - Marek KONEFAŁ
2 - Paweł CHMURA
3 - Jan CHMURA
4 - Edward KOWALCZUK
5 - Marcin ANDRZEJEWSKI
6 -
7 -
105 Türkiye Cüneyt AKIN Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
(Examination of Attitudes and Behaviors of Modern Turkish Dialects and Literatures Students' Towards Turkish Dialects and Literatures.)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:08:32 1 - Cüneyt AKIN
2 - Ahmet KARAMAN
3 - Oğuz KISA
4 - Sinan SARAÇLI
5 - Çağdaş Hakan ALADAĞ
6 -
7 -
106 Türkiye Aykut Dündar Adıyaman Üniversitesi Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcılarının Olası Belirleyicileri: Depresif Duygu Durum, Benlik Saygısı ve Yalnızlık
(Possible Determinants of Leisure Time Physical Activity Constraints: Depressive Mood, Self Esttem and Loneliness)
Oral / Sözel 2018-03-28 19:27:31 1 - Yusuf Bayar
2 - Cem Yeşilyurt
3 - Aykut Dündar
4 -
5 -
6 -
107 Türkiye Ali Asker RECEP Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. BOCCE SPORCULARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(EXAMINATION OF BOCCE ATHLETES PERSONAL CHARACTERISTIC AND EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS)
Oral / Sözel 2018-03-28 19:27:10 1 - Murat SARIKABAK
2 - Ali Asker RECEP
3 - İsmail KARATAŞ
4 - Mert AYRANCI
5 - Ender EYUBOĞLU
6 -
7 -
108 Türkiye Halil ÇİFTÇİ Necmettin Erbakan Üniversitesi OSMANLI HUKUKÇULARINDAN MAHMUD ES’AD SEYDİŞEHRİ VE KADİM İRAN HUKUKUNA DAİR TESPİTLERİ
(Mahmud Es'ad Sewydişehri and KADİM İRAN LAW from the Ottoman Jurisprudence)
Oral / Sözel 2018-03-28 19:12:40 1 - Halil ÇİFTÇİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
109 Türkiye Hakan Yapıcı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
(M)
Oral / Sözel 2018-03-28 10:44:07 1 - Oguz Eroğlu
2 - Alper Tunga Sökmen
3 - Meral Saygun
4 - Hakan Yapıcı
5 - Sinan Ayan, Turgut Deniz, Alper Cavit Kabakçı
6 -
110 Türkiye Mehmet DEMİR Adıyaman Milli Eğitim İl Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Performanslarına Etkileri (Adıyaman İli Örneği)
(Occupitional Problems of Teachers of Physical Education and Sports and How These Problems Effect Their Performance (The Example of the Province of Adıyaman).)
Oral / Sözel 2018-03-28 08:15:20 1 - Mehmet DEMİR
2 - Murat KUL
3 - Zeynel Abidin ŞENLİK
4 - Fikret KELLEŞ
5 - İbrahim BAĞCI
6 -
111 Türkiye İMDAT ÇAKIR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FARKLI SPOR DALLARINDA GÖREV YAPAN HAKEMLERİN ÖFKE DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)
(INVESTIGATION ON ANGER LEVELS OF REFEREES IN DIFFERENT SPORTS BRANCHES (RIZE SAMPLE))
Oral / Sözel 2018-03-27 20:00:10 1 - İMDAT ÇAKIR
2 - ARSLAN KALKAVAN
3 - CENGİZ BAYRAKTAR
4 - UTKU IŞIK
5 - NİHAL AKOĞUZ YAZICI
6 - HALİL İBRAHİM ÇAKIR
7 -
112 Turkey Engin Gezer Kafkas University Determination of Anger Expression and Aggression Level of the Students Who Studied at School of Physical Education and Sports
()
Poster / Poster 2018-03-27 19:59:47 1 - Engin Gezer
2 - Hatice Gezer
3 - Murat Turgut
4 - Levent Tanyeri
5 - Barış Yanardağ
6 -
7 -
113 Ukraine Sosina Valentina Lviv State University of Physical Culture Modern Trends of Development of Esthetic Kinds of Sport as an Example of Synthesis of Sport and Art
()
Poster / Poster 2018-03-27 19:59:35 1 - Sosina Valentina
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
114 Türkiye Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK DPÜ BESYO Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Aerobik Güç Üzerine Etkisi
(The Effect of Functional Training on Aerobic Power in Elite Muay Thai)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:59:21 1 - Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK
2 - Dr.Öğrt.Üy.Oğuzhan YÜKSEL
3 - Dr.Öğrt.Üy.M.Sait ERZEYBEK
4 - Dr.Öğtr.Üy.Sinan AKIN
5 - Korkmaz ATALAY
6 -
7 -
115 Türkiye Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK DPÜ BESYO Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Alt ve üst Ekstremite Anaerobik Güç Üzerine Etkisi
(The Effect of Functional Training on Lower and Upper Extremity Anaerobic Power in Elit Muay Thai)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:59:09 1 - Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK
2 - Dr.Öğrt.Üy.Oğuzhan YÜKSEL
3 - Dr.Öğrt.Üy.M.Sait ERZEYBEK
4 - Dr.Öğtr.Üy.Sinan AKIN
5 -
6 -
7 -
116 Türkiye Murat Akyüz Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa/ TÜRKİYE Sekiz Haftalık Farklı Yoğunluktaki Direnç Egzersizlerinin Bazı Kardiyovasküler Risk Markerları Üzerine Etkisi
(The Effect of Eight Week Different Intensity Resistance Exercises on Some Cardiovascular Risk Markers)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:58:57 1 - Murat Akyüz
2 - Yeliz Doğru
3 - Gülbin Rudarlı Nalçakan
4 - Cevval Ulman
5 - Murat Taş
6 -
117 Türkiye Kürşat Yusuf AYTAÇ Adıyaman Üniversitesi Antrenörlerde Lider-Üye Etkileşimi
(Leader-Member Interaction in Coaches)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:58:45 1 - Kürşat Yusuf AYTAÇ
2 - Yakup AKYEL
3 - Mustafa Yaşar ŞAHİN
4 -
5 -
6 -
7 -
118 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT Fırat Üniversitesi Çocuk Oyunlarının İlkokul Öğrencileri Tarafından Bilinme ve Oynanma Sıklığı
(Recognition and Playing Frequency of Children's Games by Primary School Students)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:57:42 1 - Doç. Dr. Mehmet TURAN
2 - Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
119 Türkiye Yusuf Ziya AKBAŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, Samsun Deaflympics 2017 Samsun’a Yönelik Instagram Paylaşımlarının Samsun’u Tanıtma Açısından İncelenmesi
(Analyzing Instagram Shares towards Deaflympics 2017 Samsun in terms of Promotion of Samsun)
Oral / Sözel 2018-03-27 07:34:51 1 - Yusuf Ziya AKBAŞ
2 - Yasin KELEŞ
3 - Seden DOĞAN
4 -
5 -
6 -
7 -
120 Türkiye Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Üniversite Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Mesleki Cinsiyet Stereotip Algıları
(Occupational Gender Stereotype Perceptions of University Students towards Tourism Sector)
Oral / Sözel 2018-03-27 07:19:45 1 - Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN
2 - Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
3 - Arş. Gör. Burak ARSLAN
4 -
5 -
6 -
121 Türkiye Burak Arslan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi Türk Turistlerin Ukrayna’daki Konaklama İşletmelerine Yönelik Değerlendirmeleri : Booking.com’daki Müşteri Yorumlarının Analizi
(Evaluation of Accommodation Establishments in Ukraine by Turkish Tourists : Analysis of Customer Commentaries on Booking.com)
Oral / Sözel 2018-03-27 07:05:59 1 - Burak Arslan
2 - Yaşar Gültekin
3 -
4 -
5 -
6 -
122 Türkiye Devkan Kaleci Inonu University, Malatya, Turkey Bir Sosyal Medya Aracı Olan LinkedIn'in Akademisyenler Tarafından Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
(An Examination of the Purposes of Using LinkedIn by Academics as a Social Media Tool)
Oral / Sözel 2018-03-27 06:48:23 1 - Devkan Kaleci
2 - Metin Kapıdere
3 - Mehmet Barış Yılmaz
4 -
5 -
6 -
123 Ukraine Oksana Guzii Lviv State University of Physical Culture Possibilities of Prognosis of Sportsmen Reaction on Intensive Loading upon the Data of Computer Electrocardiography
()
Poster / Poster 2018-03-27 06:48:02 1 - Oksana Guzii
2 - Alexander Romanchuk
3 -
4 -
5 -
6 -
124 Türkiye Ersan TOLUKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü Muay Thai Hakemlerinin Öz Yeterlilik ve Karar Verme Stilleri İlişkisi
(Relationship Of Self-Efficacy Levels And Decision Making Style Of Muay Thai Referees)
Oral / Sözel 2018-03-27 06:47:29 1 - Ersan TOLUKAN
2 - Korkmaz ATALAY
3 - Aydın ŞENTÜRK
4 - Mustafa Yaşar ŞAHİN
5 -
6 -
7 -
125 Türkiye Mehmet İMAMOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Spor Bilimlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
(Augmented Reality Applications in Sport Sciences)
Virtual / Sanal 2018-03-27 06:47:15 1 - Mehmet İMAMOĞLU
2 - Recep İMAMOĞLU
3 - Cemal Hakan DİKMEN
4 -
5 -
6 -
7 -
126 Türkiye Mehmet İMAMOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Spor Bilimlerinde Üç Boyutlu İnsan Modelleme Uygulamaları
(Three-Dimensional Human Modeling Applications in Sport Sciences)
Virtual / Sanal 2018-03-27 06:47:04 1 - Mehmet İMAMOĞLU
2 - Osman İMAMOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
127 Türkiye Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Spor Markalarında Tipografik İnceleme: Logo Tasarımı
(Typographical Study of Sports Brand: Logo Design)
Oral / Sözel 2018-03-26 14:58:03 1 - Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN
2 - Nuriye İŞGÖREN
3 - Demet ÖZNAZ
4 - Çimen BAYBURTLU
5 -
6 -
7 -
128 Türkiye Sibel DÜNDAR Pamukkale Üniversitesi Futbolculara Uygulanan Farklı Kombine Antrenman Metotlarının Kan Laktat Düzeyleri Üzerine Etkisi
(The Effects of Different Combined Training Methods on Blood Lactate Level in Soccer Players)
Poster / Poster 2018-03-26 09:46:56 1 - Sibel DÜNDAR
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Engin Güneş ATABAŞ
4 - Müşerref DORUK
5 -
6 -
129 Ukraine Olha Zinkiv LVIV STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE Parallel Disciplines in Snowboard – Criteria of Selection
()
Poster / Poster 2018-03-25 19:11:10 1 - Olha Zinkiv
2 - Orest Stefanyshyn
3 - Yuriy Lyubizhanin
4 - Markiyan Stefanyshyn
5 - Andriy Kazmiruk
6 -
130 Ukraine OLENA TSYMBALIUK Lviv State University of Physical Culture Development of Choreography Students` Cognitive Skills by Means of Music Accompaniment
()
Oral / Sözel 2018-03-24 17:57:28 1 - OLENA TSYMBALIUK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
131 Türkiye ÇAKAROĞLU Deniz Siirt Üniversitesi SEKİZ HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ KADINLARDA BEL ÇEVRESİ, BKİ ve YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
(IMPACT of EIGHT-WEEK EXERCISE PROGRAM on WAIST CIRCUMFERENCE, BODY MASS INDEX and LIFE QUALITY in WOMEN)
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:47 1 - ÇAKAROĞLU Deniz
2 - ARSLAN Cengiz
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
132 Ukraine Nasr ALKALI Lviv University of Physical Culture Optimization of Rehabilitation of patients with pathology of the knee joint (KJ) in the postoperative period.
()
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:35 1 - Korolkov ОLEXANDR
2 - Nasr ALKALI
3 -
4 -
5 -
6 -
133 Türkiye Erhan KARA Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Tekirdağ Cimnastik Sporuna Yeni Başlayan 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Denge ve Postüral Asimetri Değerlendirmesi
(Assessment Of Balance And Postural Asymmetry İn Children 5-6 Age Group Beginning İn Gymnastic Sport)
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:25 1 - Erhan KARA
2 - Yasemin ARI
3 - Arif Kaan EROĞLU
4 - Serrkan AYDIN
5 -
6 -
7 -
134 Türkiye Anıl Özüdoğru Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Görme Engelli Sporcularda Futsal Antrenmanın Fiziksel Uygunluk Düzeyine Etkisi
(Effects of Indoor Soccer Training on Physical Fitness Levels in Visually Impaired Athletes)
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:10 1 - Anıl Özüdoğru
2 - İlyas Uçar
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
135 Ukraine ROSTYSLAV HRYBOVSKYY Lviv State University of Physical Culture The need to improve the various aspects of athletes’ sports training in shotgun
()
Poster / Poster 2018-03-24 17:55:58 1 - ROSTYSLAV HRYBOVSKYY
2 - ANATOLY LOPATIEV
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
136 Türkiye Emrah Serdar İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Spor Eğitimi Veren Kurumlarda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Güdülenme ile Öz Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between the Levels of Academic Motivation and Self-Sufficiency of the Students Who Study in Sports Institutions)
Poster / Poster 2018-03-23 16:17:57 1 - Emrah Serdar
2 - Duygu Harmandar Demirel
3 - Mehmet Demirel
4 - Burcu Güvendi
5 -
6 -
7 -
137 Türkiye Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Sürdürülebilir Turizm Yönüyle İklim Değişikliğinin İncelenmesi
(Review of Climate Change by Sustainable Tourism)
Oral / Sözel 2018-03-23 16:17:37 1 - Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK
2 - Doç. Dr. Evren GÜÇER
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
138 Türkiye Veli Volkan Gürses Department of Coaching Education, School of Physical Education and Sport, Kastamonu University, Kastamonu Ümit Judocuların Antropometrik Profilleri, Anaerobik Performansları ve Özel Judo Uygunluk Testi Seviyelerinin İncelenmesi
(Anthropometric Profile, Wingate Performance and Special Judo Fitness Levels of Turkish Cadet Judo Athletes)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:54:30 1 - Bayram Ceylan
2 - Mustafa Şakir Akgül
3 - Veli Volkan Gürses
4 - Bilgehan Baydil
5 - Şükrü Serdar Balcı
6 -
7 -
139 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu DOĞA SPORLARINA KATILAN ANTRENÖRLERİN LİDERLIK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF LEADERSHIP BEHAVIORS OF TRAINERS IN NATURE SPORTS)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:54:19 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Utku IŞIK
3 - Nihal Akoğuz YAZICI
4 - Cengiz BAYRAKTAR
5 - Merve Çelik
6 -
7 -
140 Ukraine Dmytro Petryshyn Lviv State University of Physical Culture НОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:53:55 1 - Dmytro Petryshyn
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
141 Türkiye İlker ÖZMUTLU Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi
(Determination of General Self-Efficacy Levels of Students Attending School Sports competitions)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:53:32 1 - İlker ÖZMUTLU
2 - Uğur APAYDIN
3 - Başak EROĞLU
4 - Gözde ERSÖZ
5 - Umut CANLI
6 -
7 -
142 Türkiye Serkan AYDIN Tekirdağ Kemal University, School of Physical Education and Sports, Tekirdağ, TURKEY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ANAEROBİK GÜÇ VE DENGE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF ANAEROBIC POWER AND BALANCE RELATİON OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS BASED ON SOME VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:53:19 1 - Serkan AYDIN
2 - Sercan ÖNCEN
3 - Arif Kaan EROĞLU
4 - Erhan KARA
5 -
6 -
7 -
143 Укр Anna Havrylyukh Lviv state university of physical culture Characteristics of Physical Activity of the Pupils of 5-9 Class
()
Poster / Poster 2018-03-22 22:53:07 1 - Anna Havrylyukh
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
144 Türkiye Cengiz BAYRAKTAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi KAMU KURUMLARINA VE ÖZEL SEKTÖRE BAĞLI SPOR TESİSLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI
(RESEARCH FOR CUSTOMER SATISFACTION TO THE USE OF PUBLIC CORPORATIONS AND SPECIAL SECTOR-RELATED SPORTS FACILITIES)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:52:29 1 - Nihal AKOĞUZ YAZICI
2 - Cengiz BAYRAKTAR
3 - Arslan KALKAVAN
4 -
5 -
6 -
7 -
145 Türkiye Reyhan AYDIN Tekirdağ Namık Kemal University, School of Foreign Languages, Tekirdağ, TURKEY Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği
(An analysis of Physical Education and Sports Teaching Department Student's attitude towards English a case study of Namık Kemal University)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:52:15 1 - Reyhan AYDIN
2 - Serkan AYDIN
3 - Başak EROĞLU
4 - İlker ÖZMUTLU
5 -
6 -
7 -
146 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu TÜRKİYE GREKOROMEN ŞAMPİYONASINA KATILAN GÜREŞÇİLERİN MENTAL DAYANIKLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF MENTAL TOUGHNESS OF WRESTLERS WHO PARTICIPATED AT GREKOROMEN CHAMPIONSHIP OF TURKEY)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:52:00 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Halil İbrahim ÇAKIR
3 - Recep Fatih KAYHAN
4 - İsa KAVALCI
5 - Gökhan ÇAKIR
6 -
7 -
147 Türkiye Serkan AYDIN Tekirdağ Kemal University, School of Physical Education and Sports, Tekirdağ, TURKEY DİKEY SIÇRAMA TESTİ İÇİN EŞİTLİK MODELİ ÇALIŞMASI
(A STUDY OF EQUATION MODEL FOR VERTICAL JUMP)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:51:47 1 - Sercan ÖNCEN
2 - Serkan AYDIN
3 - Arif Kaan EROĞLU
4 -
5 -
6 -
7 -
148 Ukraine Andriy Vlasov Lviv State University of Physical Culture System Approach in Mathematical Modelling of Objects and Processes in Sport Activity
()
Poster / Poster 2018-03-22 22:51:16 1 - Andriy Vlasov
2 - Liubomyr Monastyrskii
3 - Oleg Petryshyn
4 - Volodymyr Lozynskii
5 -
6 -
149 Türkiye Hasan Mahmut KALKIŞIM Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanlı Klasik Döneminde Çok Fonksiyonlu Bir Kurum Olarak Kadılık
(The Qadi As a Multifunctional Institution in Ottoman Classical Period)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:50:56 1 - Hasan Mahmut KALKIŞIM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
150 Türkiye Erkan Faruk ŞİRİN Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Algılanan Hizmet Kalitesi, Hizmet Değeri ve Memnuniyet Üzerinde Algılanan Risk Faktörünün Etkisi: Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezleri Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of the Perceived Risk Factor on Perceived Service Quality, Service Value and Satisfaction: An Application on Health and Sports Centers)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:50:41 1 - Ali Erdoğan
2 - Erkan Faruk ŞİRİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
151 Ukraine Dmytro Atamaniyk Lviv State University of Physical Culture Vectors of Intensification of Tourist Activity and Innovations in Tourism Marketing
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:50:07 1 - Dmytro Atamaniyk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
152 Türkiye M. FATİH BİLİCİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Türk kayakçılarda PPAR rs4253778 Polimorfizm Dağılımlarının Belirlenmesi
(Determination of PPAR rs4253778 Polymorphism Distributions in Turkish Skiers)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:49:41 1 - ÖMER KAYNAR
2 - M. FATİH BİLİCİ
3 - CANAN SERCAN
4 - KORKUT ULUCAN
5 -
6 -
7 -
153 Turkey Faruk Salih ŞEKER Celal Bayar University An Examination of The Appearance of Ethical Problems in The Media During The Period of 2013-2016 in Wrestling Sport
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:49:26 1 - Faruk Salih ŞEKER
2 - Mehmet ŞAHİN
3 - Mehmet COŞGUNGÖNÜL
4 -
5 -
6 -
7 -
154 Türkiye Hasan Mahmut KALKIŞIM Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Kamu Yönetiminin Sorunlarına 21. Yüzyıl Perspektifinden Bir Bakış
(A View from the 21st Century Perspective on the Problems of Turkish Public Administration)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:49:15 1 - Hasan Mahmut KALKIŞIM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
155 Ukraine Medynskyi S.V. Lviv State University of Physical Culture THE STATE AND PROSPECTS OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:45:39 1 - Medynskyi S.V.
2 - Shandruk S.I.
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
156 Türkiye Mustafa KOCAARSLAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlatma Becerilerinde Dikkat Düzeylerinin Rolü
(The Role of Attention Levels of Third Grade Students on Their Oral Retelling Skills)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:45:22 1 - Mustafa KOCAARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
157 Türkiye Erkan Faruk ŞİRİN Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Hakemlerinin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri
(Coping Style and Source of Stress among Wrestling Referees)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:45:09 1 - Tarık ERDEM
2 - Erkan Faruk ŞİRİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
158 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Bakım Becerilerine Yönelik Anne ve Öğretmen Görüşleri
(Mother and Teacher Remarks Directed for Self-Care Skills of Pre-School Children)
Oral / Sözel 2018-03-21 21:29:26 1 - Merve ÖNGEN
2 - Fatma TEZEL ŞAHİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
159 Ukraine OLEG PRYSHLIAK Lviv State University of Physical Culture ELEKTROMANYETİK ALAN ETKİLERİNDEN OTOMOBİL KORUMA KORUNMASI İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER
(NEW TECHNOLOGIES FOR PROTECTION OF RACING DRIVERS FROM HARMFUL AFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELDS)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:04:54 1 - OLEG PRYSHLIAK
2 - OLEG SYDORKO
3 - MYROSLAV PRYSHLIAK
4 -
5 -
6 -
160 Ukraine Andriy Vlasov Lviv State University of Physical Culture Gyroscope Accelerometry Utilization for Monitoring Movements during Sport Activity
()
Poster / Poster 2018-03-20 21:04:35 1 - Andriy Vlasov
2 - Olga Ivashchenko
3 - Anatolij Lopatiev
4 - Yaroslav Pjanylo
5 - Oleg Khudolii
6 -
161 Türkiye İlkay DOĞAN Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye Seri Başı olan Güreşçilerin Olimpiyat Şampiyonu olma Olasılığı: 2016 Rio Olimpiyat Oyunları
(The Probability of Seeded Wrestlers’ Being an Olympic Champion: 2016 Rio Olympic Games)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:03:55 1 - İlkay DOĞAN
2 - Özkan IŞIK
3 - Cüneyt BİRKÖK
4 -
5 -
6 -
7 -
162 Ukraine VASYL MATVIYIV Lviv State University of Physical Culture Mathematical Preparation of the Students of Lviv State University of Physical Culture
()
Oral / Sözel 2018-03-20 21:03:43 1 - VASYL MATVIYIV
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
163 Türkiye Tolga Eski Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sporcu Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of Athlete Burnout Levels of Physical Education and Sports High School Students in Terms of Variable Variables)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:03:32 1 - Tolga Eski
2 - Ayşe Feray Özbal
3 -
4 -
5 -
6 -
164 Türkiye Recep İMAMOĞLU Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Gümüşhane U-16 ve U-19 Genç Amatör Futbolcularda Tekrarlı Sprint Performansı ve Toparlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of the Repeated Sprint Performance and Recovery Levels in the U16 and U-19 Youth Amateur Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:02:37 1 - Recep İMAMOĞLU
2 - Osman İMAMOĞLU
3 - Tülin ATAN
4 - Mehmet ÇEBİ
5 - İbrahim CAN
6 -
7 -
165 Türkiye Ömer Kaynar Muş Alparslan Üniversitesi Cumhuriyet Döneminde (1923-1950) Muş Vilayetinde Spor Faaliyetleri
(Sports Activities in Muş Province during the Republican Period (1923-1950))
Oral / Sözel 2018-03-20 21:02:27 1 - Ömer Kaynar
2 - İrşad Sami YUCA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
166 Ukraine Chekhovska Liubov Lviv State University of Physical Culture MOBILE APPLICATIONS FOR ATTRACTION YOUNG TO MOTOR ACTIVITY
()
Poster / Poster 2018-03-20 21:02:14 1 - Prystupa Yevgen
2 - Zhdanova Olga
3 - Chekhovska Liubov
4 -
5 -
6 -
7 -
167 Ukraine Tetiana Dukh Lviv state university of physical culture Actual Problems of Coaches Activity in Track and Field
()
Poster / Poster 2018-03-20 07:56:45 1 - Tetiana Dukh
2 - Yaroslav Svysch
3 -
4 -
5 -
6 -
168 Türkiye Murat Kasımoğlu Selçuk Üniversitesi TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ (TOHM)
(TURKEY PREPARATORY CENTER OF THE OLYMPICS (TOHM))
Oral / Sözel 2018-03-20 07:56:24 1 - Murat Kasımoğlu
2 - Hayri Demir
3 - Havva Demirel
4 - Yahya Gökhan Yalçın,
5 -
6 -
7 -
169 Türkiye Merve ÇELİK (clkkmerve9@gmail.com) 1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu RIZE’DE DOĞA SPORLARINA KATILAN SPORCULARIN LIDERLIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF LEADERSHIP FEATURES OF SPORSMAN WHO PARTICIPATED THE NATURE SPORTS AT RIZE)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:56:10 1 - Merve ÇELİK (clkkmerve9@gmail.com)
2 - Arslan KALKAVAN (arslan.kalkavan@erdogan.edu.tr)
3 - Cengiz BAYRAKTAR (cengiz.bayraktar@erdogan.edu.tr)
4 - Nihal Akoğuz YAZICI (nihal.akoguz@erdogan.edu.tr)
5 -
6 -
7 -
170 Ukraine Andriy Vlasov Lviv State University of Physical Culture Technical Means in Training and Competitive Activity of Weightlifters
()
Poster / Poster 2018-03-20 07:55:53 1 - Andriy Vlasov
2 - Панарін Б.Г.
3 -
4 -
5 -
6 -
171 Ukraine Nadia Pulupenko Lviv State University of Physical Culture Економічна підготовка фахівців із фізичної реабілітації – важливий елемент їхньої освіти
()
Oral / Sözel 2018-03-20 07:55:29 1 - Nadia Pulupenko
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
172 Türkiye Hayri Demir Selçuk Üniversitesi IRAK VE TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE TARZLARI
(THE ANGER EXPRESSİON STYLES OF UNİVERSİTY STUDENTS IRAQAND TURKEY)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:55:19 1 - İBRAHİM MOHEMMED SALİH İBRAHİM
2 - Hayri Demir
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
173 Türkiye Murat Kasımoğlu Selçuk Üniversitesi E-TİCARET ve SPOR
(E-TRADE and SPORT)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:54:47 1 - Murat Kasımoğlu
2 - Yahya Gökhan Yalçın
3 - Hayri Demir
4 - Havva Demirel
5 -
6 -
7 -
174 Ukraine Ivan Hul Lviv State University of Physical Culture Принципи та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні
()
Oral / Sözel 2018-03-20 07:54:34 1 - Ivan Hul
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
175 Turkey Gizay DAVER Bulent Ecevit University Fanaticism vs Science: A Case Study of Turkish Stock Exchange
()
Oral / Sözel 2018-03-20 07:54:11 1 - Gizay DAVER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
176 Türkiye Hayri Demir Selçuk Üniversitesi ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN FAKÜLTELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖFKE İFADE TARZLARI
(Anger ExpressionStyles of Students Studying in the Faculties Getting Admissionwith Special Talent Exams)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:53:53 1 - İlhan Gözen
2 - Hayri Demir
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
177 Türkiye Muharrem Akın DOĞANAY Karadeniz Teknik Üniversitesi TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZLERİ (2003:Q1 – 2017:Q3)
(RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM INCOME AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS (2003: Q1 - 2017: Q3))
Oral / Sözel 2018-03-19 10:04:46 1 - Mustafa Kemal DEĞER
2 - Mürşit RECEPOĞLU
3 - Muharrem Akın DOĞANAY
4 -
5 -
6 -
178 Türkiye Gülmelek Doğanay KTÜ İİBF Devlet Merkezli Futboldan Birey ve Kimlik Temelli Futbola Dönüşümün Sonucu Olarak “Çarşı Grubu”
(“Çarşı Grubu” as a Result of the Transformation of the State-based Football to the Individual and Identity-Based Football)
Oral / Sözel 2018-03-19 10:03:36 1 - Gülmelek Doğanay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
179 Türkiye ŞÖHRET KÖSE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU, RİZE SPOR YAPAN VE YAPMAYAN RTEÜ ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(AN INVESTIGATION OF ASSERTIVENESS LEVELS OF RTEU STUDENTS WHO PARTICIPATING AND NO PARTICIPATING TO SPORT)
Oral / Sözel 2018-03-19 07:56:55 1 - ŞÖHRET KÖSE
2 - ARSLAN KALKAVAN
3 - HALİL İBRAHİM ÇAKIR
4 -
5 -
6 -
7 -
180 Ukraine Pavlos Olha Lviv State University of Physical Culture Improving the training of athletes with mental disabilities
()
Poster / Poster 2018-03-19 07:56:19 1 - Pavlos Olha
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
181 Ukraine Iryna Stakhiv Lviv State Unsversity of Physical Culture Social-Economic Development Under the Conditions of Globalization
()
Oral / Sözel 2018-03-19 07:56:08 1 - Iryna Stakhiv
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
182 Ukraine Yurii KOHUT Lviv State University of Physical Culture Method of Endurance Development in Track and Field Athletes
()
Oral / Sözel 2018-03-17 10:06:31 1 - Yurii KOHUT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
183 Türkiye İsa KAVALCI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize ÜNİVERSİTE FUTSAL TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF FAIRPLAY LEVELS OF SPORTSMEN WHO PLACED IN UNIVERSITY FUTSAL TEAM)
Oral / Sözel 2018-03-17 10:06:21 1 - İsa KAVALCI
2 - Arslan KALKAVAN
3 - Halil İbrahim ÇAKIR
4 - Utku IŞIK
5 - Recep Fatih KAYHAN
6 -
7 -
184 Turkey Sertaç ERCİŞ Atatürk University, Faculty of spor sciences Investıgatıon of The Contrıbutıon of Tennis  Exercıses Whıch is Applıed to Hearıng-Impared Chıldren to Balance Skılls
()
Oral / Sözel 2018-03-17 10:06:11 1 - Sertaç ERCİŞ
2 - Ahmet ŞİRİNKAN
3 - R.Nazım SARAÇOGLU
4 -
5 -
6 -
7 -
185 Türkiye Harun ER Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bartın Yöresi Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarına Yönelik Bir Envanter Çalışması
(An Inventory Study on Bartın Region Intangible Cultural Heritage Elements)
Oral / Sözel 2018-03-17 10:05:59 1 - Harun ER
2 - Fatma ÜNAL
3 - Davut GÜREL
4 -
5 -
6 -
7 -
186 Türkiye Harun ER Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kırsal Alanda Yaşayanların Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımına İlişkin Bir İnceleme: Bartın Örneği
(An Invastigation on the Transference of Intangible Cultural Heritage of the Living in Rural Area: Bartın Example)
Oral / Sözel 2018-03-17 10:05:50 1 - Fatma ÜNAL
2 - Harun ER
3 - Davut GÜREL
4 -
5 -
6 -
7 -
187 Ukraine Myroslava Danylevych Lviv State University of physical Culture Structure of Readiness of Future Physical Education and Sport Specialists to Recreational and Remedial Activity
()
Poster / Poster 2018-03-16 19:21:31 1 - Myroslava Danylevych
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
188 Türkiye AYŞE KANSIZ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BİSİKLETÇİLERİN VE DOĞA SPORLARI YAPAN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF THE MENTAL TOUGHNESS LEVELS OF BICYCLER AND OUTDOOR SPORTS ATTENDANCE)
Oral / Sözel 2018-03-16 19:21:02 1 - AYŞE KANSIZ
2 - ARSLAN KALKAVAN
3 - UTKU IŞIK
4 - HALİL İBRAHİM ÇAKIR
5 -
6 -
7 -
189 Ukraine Nataliia PAVLENCHYK Lviv State University ofPhysical Culture Concerning the Problems of Reforming the Tourism Sphere in Ukraine
()
Poster / Poster 2018-03-15 17:53:08 1 - Nataliia PAVLENCHYK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
190 Укр Anatolii PAVLENCHYK Ukraine Lviv State University of Physical Cuiture Concerning the Problem of Providing the Tourism Branch with Temporary Placements
()
Poster / Poster 2018-03-15 17:52:52 1 - Anatolii PAVLENCHYK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
191 Türkiye Aylin Alkan Bitlis Eren Üniversitesi 15. ve 16. yy. İznik Çini Motifleri ve Linol Baskı Resim Tekniği ile Yorumlanması
(15th and 16th centuries. Interpretation of Iznik Tile Motifs and Linoleum Printing Techniques)
Oral / Sözel 2018-03-15 17:49:36 1 - Aylin Alkan
2 - Selda Mant Menay
3 -
4 -
5 -
6 -
192 Jordan Ibtehal AL-KHAWALDEH Mutah university, Sport Science Faculty,Physical Education Department ,ALkarak,Jordan The Contribution Of Some Kinematic Values In Free Throw Shooting Accuracy For Basketball Players
()
Oral / Sözel 2018-03-14 17:54:22 1 - Ibtehal AL-KHAWALDEH
2 - Mutasem ALSOUB
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
193 Укр Olena BODNARCHUK Lviv State University of Physical Culture Influence of Out of School Classes upon Physical State of Children of Junior School Age
()
Oral / Sözel 2018-03-14 17:53:17 1 - Olena BODNARCHUK
2 - Diana OZHIBKO
3 -
4 -
5 -
6 -
194 Türkiye Tolga Katlav Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Gazimağusa Türkiye’deki Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürünlere İlişkin Satın Alma Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisine Göre İncelenmesi
(Fans Purchase Intention of Licensed Products of Sports Clubs in Turkey an Investigation From The Theory of Planned Behavior)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:36:24 1 - Tolga Katlav
2 - Emrah Öney
3 -
4 -
5 -
6 -
195 Türkiye Ahmet YILGIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kilis / Türkiye REKREAATIF FAALIYET İÇIN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KATILANLARI MOTIVE EDEN ETKENLER
(FOR THE ENTERTAİNMENT EVENT MOTİVATİONAL FACTORS OF HİKİNG PARTİCİPANTS)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:36:11 1 - Ahmet YILGIN
2 - Hüseyin ÖZTÜRK
3 - Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK
4 -
5 -
6 -
196 Türkiye Murat Demirkol Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Erdem Ahlakında Yetkinleşme Arzusunu Motive Eden Güç
(The Motive Power of the Desire to Achieve Virtue Morality)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:36:00 1 - Murat Demirkol
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
197 Türkiye Tuğçe ÇOBAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye PRP (Platelet Rich Plasma) Tedavisi Uygulanan Diz Osteoartritli Hastalarda İzokinetik Kuvvet Eğitiminin Ağrı, Fonksiyon ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
(Determination of the Effect of Isokinetic Strength Training on Pain, Function and Muscle Strength in Patients with Knee Osteoarthritis Treated with PRP (Platelet Rich Plasma) Treatment: Pilot Study)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:35:48 1 - Çağlar SOYLU
2 - Tuğçe ÇOBAN
3 - Özge ÇOBAN
4 - Ertuğrul DEMİRDEL
5 - Necmiye ÜN YILDIRIM
6 - Murat BOZKURT
7 -
198 Türkiye Kadir YILDIZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa/Türkiye Spor Kulüpleri Çalışanlarının İnformel İlişkiler ve İnformel İletişim Algılarının İncelenmesi
(An Investigation of Perceptions of Informal Communication and Informal Relations of Sport Clubs Employees)
Oral / Sözel 2018-03-13 19:28:02 1 - Kadir YILDIZ
2 - Selami ÖZSOY
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
199 Türkiye Emrah SERDAR İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul SERBEST ZAMAN ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
(PERCEPTION OF LEISURE: COLLEGE STUDENTS SAMPLE)
Poster / Poster 2018-03-13 19:27:40 1 - Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ
2 - Veli Ozan ÇAKIR
3 - Mehmet DEMİREL
4 - Emrah SERDAR
5 -
6 -
7 -
200 Türkiye KÜRŞAT YUSUF AYTAÇ Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri ve Benlik Saygıları arasındaki ilişki (Adıyaman Üniversitesi Örneği)
(The Relationship between the School of Physical Education and Sports Student’s Shyness Levels and Self-Esteem (Example of Adıyaman University))
Oral / Sözel 2018-03-12 13:34:00 1 - KÜRŞAT YUSUF AYTAÇ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
201 Türkiye Furkan BİLEK Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ/TÜRKİYE Fizik Tedavi Ünitelerinde Hasta Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması: Pilot Çalışma
(Investigation of Patient Satisfaction in Physical Therapy Units: A Pilot Study)
Oral / Sözel 2018-03-12 10:45:39 1 - Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ
2 - Furkan BİLEK
3 - Dudu TOPÇU
4 - Esra DOĞRU HÜZMELİ
5 -
6 -
7 -
202 Türkiye Furkan BİLEK Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ/TÜRKİYE Düzenli Egzersizin Skapular Kassal Endurans ve Omuz Ağrısı Üzerine Etkisi
(Effects of Regular Exercise on Scapular Muscle Endurance and Shoulder Pain)
Oral / Sözel 2018-03-12 10:33:37 1 - Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ
2 - Aziz DENGİZ
3 - Furkan BİLEK
4 -
5 -
6 -
7 -
203 Iran, Islamic Republic of mohammadtaghi aghdasi university of tabriz Comparison of orientations to activities on exercise self-efficacy and indices of well-being among physically-motion disables
()
Poster / Poster 2018-03-12 10:31:17 1 - mohammadtaghi aghdasi
2 - behzd behzadnia
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
204 Turkey Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu RESİM VE TAKI ÜZERİNE BİR İNCELEME; TÜRK RESSAMLARININ ESERLERİNDEN ESİNLENEREK ÜRETİLENTAKILAR
(A STUDY ON PAINTING AND JEWELRY; JEWELS INSPIRED BY THE WORKS OF TURKISH PAINTERS)
Oral / Sözel 2018-03-10 09:06:08 1 - Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU
2 - Vildan ERTÜRK
3 - Yrd.Doç.Dr.Leyla ULUSMAN
4 -
5 -
6 -
7 -
205 Turkey Engin Gezer Kafkas University Examination of the Relationship between Candidate Physical Education and Sports Teachers' Empathic Tendencies and Basic Psychological Needs
()
Poster / Poster 2018-03-10 09:05:43 1 - Engin Gezer
2 - Murat Turgut
3 - Hatice Gezer
4 - Barış Yanardağ
5 - Levent Tanyeri
6 -
206 Türkiye Onur Mutlu Yaşar Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi
(Examining Organizational Commitment Levels of Employed Coaches In Government Institutions)
Oral / Sözel 2018-03-10 09:05:26 1 - Onur Mutlu Yaşar
2 - Murat Turğut
3 - Özkan Sukas
4 -
5 -
6 -
207 Türkiye Murat Turğut Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Kulüplerinin Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi
(The Levels and Relevance of the Objectives of Sports Clubs)
Oral / Sözel 2018-03-10 09:04:27 1 - Murat Turğut
2 - Onur Mutlu Yaşar
3 - Merve Ünal
4 -
5 -
6 -
7 -
208 Türkiye Mehmet KUMARTAŞLI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2.MERSİN ULUSLAR ARASI MARATONUNA KATILANLARIN ORGANİZASYON MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(2. INVESTIGATION OF THE ORGANIZATION SATISFACTION LEVELS OF MERSIN INTERNATIONAL MARATHON’S PARTICIPANTS)
Oral / Sözel 2018-03-09 12:41:52 1 - Mehmet KUMARTAŞLI
2 - ALİ ÖZERDİNÇ
3 - OLCAY SALİCİ
4 -
5 -
6 -
209 Türkiye Mustafa Şakir AKGÜL Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu SİMÜLE EDİLMİŞ İRTİFADA YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTRENMANIN ANTİOKSİDANLAR ÜZERİNE AKUT ETKİSİ
(ACUTE EFFECTS OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING AT SIMULATED ALTITUDE ON ANTIOXIDANTS)
Oral / Sözel 2018-03-09 09:39:01 1 - Mustafa Şakir AKGÜL
2 - Veli Volkan GÜRSES
3 - Bilgehan BAYDİL
4 - Hakan KARABIYIK
5 - Mitat KOZ
6 -
7 -
210 Türkiye Bilal ÇAĞLAYAN Spor Genel Müdürlüğü SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNDE BULUNAN SPORCU ÖĞRENCİLERİN GELECEK KAYGILARININ İNCELENMESİ
(ANALYSING THE FUTURE ANXIETY LEVELS OF ATHLETE STUDENTS AT ATHLETE TRAINING CENTERS)
Oral / Sözel 2018-03-09 09:38:49 1 - Bilal ÇAĞLAYAN
2 - Şükrü YILMAZ
3 - Ömür Fatih KARAKULLUKÇU
4 - Hasan Erdem MUMCU
5 -
6 -
211 Türkiye VELİ VOLKAN GÜRSES KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Basketbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Seviye 2 Testi
(The Yo-Yo IR2 test in professional basketball players)
Oral / Sözel 2018-03-09 09:38:24 1 - VELİ VOLKAN GÜRSES
2 - MUSTAFA ŞAKİR AKGÜL
3 - BİLGEHAN BAYDİL
4 - BAYRAM CEYLAN
5 -
6 -
7 -
212 Türkiye Yavuz Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Ayakkabılarında Tüketici Temelli Marka Değerinin Müşteri Tatmini ve Müşteri Yanıtı Üzerindeki Etkisi
(The Affects of Consumer-Based Brand Equity on Consumer Satisfaction and Consumer Response in Sport Shoes)
Oral / Sözel 2018-03-08 11:02:28 1 - Yavuz Yıldız
2 - Kadir Yıldız
3 - Fırat Çetinöz
4 -
5 -
6 -
7 -
213 Türkiye Yavuz Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Etkinliklerinde Sinsi Pazarlama Uygulamaları
(Ambush Marketing Applications on Sport Events)
Oral / Sözel 2018-03-08 11:01:49 1 - Yavuz Yıldız
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
214 Türkiye Mehmet Şirin Güler Kafkas Üniversitesi KADIN VOLEYBOLCULARDA VÜCUT BİLEŞİMİ İLE DOMİNANT VE NON-DOMİNANT EXTREMİTELERİN KAS-YAĞ ANALİZİ
(Analysis of Muscle-Fat of Body Compounds and Dominant Non-dominant Extremities in Female Volleyball Players)
Oral / Sözel 2018-03-07 13:23:19 1 - Cansel ARSLANOĞLU
2 - Ahmet MOR
3 - Gökhan İPEKOĞLU
4 - Mehmet Şirin Güler
5 - Ergün ÇAKIR
6 -
215 Türkiye Mehmet Şirin Güler Kafkas Üniversitesi MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANI SONRASINDA PLAZMA EPİNEFRİN VE NOREPİNEFRİN DEĞİŞİMİ
(MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANI SONRASINDA PLAZMA EPİNEFRİN VE NOREPİNEFRİN DEĞİŞİMİ)
Oral / Sözel 2018-03-07 13:22:42 1 - Gökhan İPEKOĞLU
2 - Mehmet Şirin Güler
3 - Cansel Arslanoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
216 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT Fırat Üniversitesi 60 Yaş ve Üstü Kişilerin Geçmişteki Çocuk Oyunları ve Günümüz Çocuk Oyunlarına Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma
(A Study on Past and Present Games of 60-Year-Old and Older People)
Oral / Sözel 2018-03-07 13:19:23 1 - Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT
2 - Doç. Dr. Mehmet TURAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
217 Türkiye Alper Cavit Kabakçı Kırıkkale Üniversitesi Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Uygulanan Çeşitli Çeviklik Ve Sürat Testleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(M)
Oral / Sözel 2018-03-06 20:26:16 1 - Hakan Yapıcı
2 - Sinan Ayan
3 - Oğuz Eroğlu
4 - Alper Cavit Kabakçı
5 -
6 -
218 Türkiye Serkan HACICAFEROĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Salon Sporları Hakemlerinin Uğradıkları Yıldırma Davranışlarının Bazı Değişkenlerle İncelenmesi
(Hall Sports Mobbing of Referees Investigation of Behaviors with Some Variables)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:07:24 1 - Serkan HACICAFEROĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
219 Türkiye Serkan HACICAFEROĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Halk Oyunları Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecindeki Katkısının İncelenmesi
(Folklore Activities in the Process of Socialization of University Students Investigation of Contribution)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:07:12 1 - Serkan HACICAFEROĞLU
2 - Burhanettin HACICAFEROĞLU
3 - Recep Fatih KAYHAN
4 -
5 -
6 -
7 -
220 Ukraine Liubov CHEKHOVSKA Lviv State University of Physical Culture Ways of Population Engagement to Remedial Physical Activity
()
Poster / Poster 2018-03-06 13:07:02 1 - Liubov CHEKHOVSKA
2 - Іваночко Вікторія
3 - Грибовська Ірина
4 -
5 -
6 -
221 Türkiye İrfan Yıldırım Mersin Üniversitesi Yaşlılar Arasında Fiziksel Aktiviteye Katılımın Egzersiz Değişim Süreçlerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
(Examınatıon Of Awareness Levels Of Exercıse Change Processes Partıcıpatıng In Physıcal Actıvıty Among The Elderly)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:06:37 1 - Nevzat Demirci
2 - İrfan Yıldırım
3 - Yasin Ersöz
4 - Yunus Yıldırım
5 -
6 -
7 -
222 Türkiye Doç. Dr. Figen ÖZEREN Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu MODA TASARIM EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME KAPSAMINDA (MESLEK YÜKSEKOKULU) ESCOLA SUPERİOR DE ARTES E DESİGN EĞİTİM SÜRECİNİN YERİNDE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION ON THE POSITION OF DEVELOPMENT OF FASHION DESIGN EDUCATION (PROFESSIONAL VOCATIONAL SCHOOL) ON THE POSITION OF ESCOLA SUPERIOR DE ARTESE DESIGN TRAINING)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:06:20 1 - Doç. Dr. İlhami İLHAN
2 - Doç. Dr. Figen ÖZEREN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
223 Turkey Bilgehan BAYDİL Kastamonu Üniversitesi Akut Aerobik Egzersiz Öncesi L-Karnitin Alınımının Kan Yağları Üzerine Etkisi
(The Effect of L-Carnitine Intake Before Acute Aerobic Exercise on Blood Lipids)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:06:10 1 - Bilgehan BAYDİL
2 - Veli Volkan GÜRSES
3 - Mustafa Şakir AKGÜL
4 - Bayram CEYLAN
5 -
6 -
7 -
224 Türkiye Yasin Ersöz Mersin Üniversitesi Kısmı Uyku Yoksunluğu ve Sportif Performans
(Partial Sleep Deprivation and Sportive Performance)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:05:39 1 - Yasin Ersöz
2 - İrfan Yıldırım
3 - Özkan Işık
4 - İlkay Doğan
5 - Nevzat Demirci
6 -
7 -
225 Turkey Bilgehan BAYDİL Kastamonu Üniversitesi Normoksik ve Hipoksik Koşullarda Uygulanan Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman Programının Kan Yağ Parametreleri Üzerine Etkisi
(The Effect of High Intensity Interval Training Programme in Blood Lipid Parameters on Normoxic and Hypoxic Conditions)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:05:27 1 - Mustafa Şakir AKGÜL
2 - Bilgehan BAYDİL
3 - Veli Volkan GÜRSES
4 - Hakan KARABIYIK
5 - Mitat KOZ
6 -
7 -
226 Ukraine Mariana Zoryk Lviv University of Physical Culture Scientific Investigations` Analysis Dealing with Correction of Functional State of Students
()
Oral / Sözel 2018-03-06 13:05:11 1 - Mariana Zoryk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
227 Türkiye MELTEM ALTINAY ÖZDEMİR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
(Examining Tourism Students’ Cognitive Structures Towards Leisure time and Recreation Concepts Through Word Association Test)
Oral / Sözel 2018-03-03 18:55:41 1 - MELTEM ALTINAY ÖZDEMİR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
228 Ukraine Romanchuk O. Lviv State University of Physical Culture HISTORICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR RECREATIONAL AND HEALTH-PROMOTING ACTIVITY
()
Poster / Poster 2018-03-03 18:13:50 1 - Danylevych M.
2 - Romanchuk O.
3 - Hutsulyak V.
4 -
5 -
6 -
7 -
229 Türkiye Hasan Erdem Mumcu Hitit Üniversitesi SPORTMENLİK KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINDA ELÇİLER: SPOR FEDERASYONLARI
(AMBASSADOR AT GENERALIZATION OF SPORTSMANSHIP CULTURE: SPORTS FEDERATIONS)
Oral / Sözel 2018-03-03 18:13:16 1 - Hasan Erdem Mumcu
2 - Hüseyin GÜMÜŞ
3 - Yasin Bölükbaşı
4 - Ömür Fatih Karakullukçu
5 -
6 -
7 -
230 Iran, Islamic Republic of Farhad Safari Zanjani(PhD) Islamic Azad University- Zanjan Branch The effect of four weeks of water aerobic training and changing the diet pattern on some metabolic risk factors of inactive postmenopausal women
()
Oral / Sözel 2018-03-02 23:00:00 1 - Farhad Safari Zanjani(PhD)
2 - Arash Torksamani (PhD)
3 - Fahimeh Joz Moghadam
4 -
5 -
6 -
7 -
231 Türkiye Mustafa KOÇ Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu Elit Kadın Güreşçilerin Güreş Sporuna İlişkin Algıları
(Elite Female Wrestlers’ Perceptions of Wrestling)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:59:06 1 - Mustafa KOÇ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
232 Türkiye Serhat ÖZDENK Ahi Evran Üniversitesi BESYO Sporcuların İletişim Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Communication and Happiness Levels of Sportsmen)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:58:17 1 - Serhat ÖZDENK
2 - Kazım KAYA
3 - Gülcan Demir ÖZDENK
4 - Ziya BAHADIR
5 -
6 -
233 Türkiye Adem SOLAKUMUR Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bartın/TÜRKİYE Üniversite Öğrencilerinde Boş Zaman Engelleri Bolu Besyo Örneği
(Leisure Time Obstacles In Unıversıty Students Bolu Besyo example)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:58:03 1 - Nuh Osman YILDIZ
2 - Güçlü Özen
3 - Adem SOLAKUMUR
4 - Yılmaz Ünlü
5 -
6 -
7 -
234 Türkiye Kazım KAYA Ahi Evran Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Sosyal Değerlerinin İncelenmesi
(Analysis of Social Values of Physical Education and Classroom Education Students by Different Variables)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:57:43 1 - Kazım KAYA
2 - Serhat ÖZDENK
3 - Gülcan Demir ÖZDENK
4 - Ziya BAHADIR
5 -
6 -
235 Türkiye Yılmaz ÜNLÜ Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın/TÜRKİYE Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri
(Free Time Satisfaction Levels Of University Students)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:57:25 1 - Adem SOLAKUMUR
2 - Güçlü Özen
3 - Yılmaz ÜNLÜ
4 - Nuh Osman YILDIZ
5 -
6 -
7 -
236 Türkiye Sevim Handan YILMAZ Bartın Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilimdalı Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik ve Grup Dinamiği ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
(Examination of the Studies on Physical Education and Sporda Leadership and Group Dynamics)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:57:02 1 - Sevim Handan YILMAZ
2 - Murat KUL
3 - Fatih YAŞARTÜRK
4 -
5 -
6 -
7 -
237 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ŞİŞMANLIĞIN TARİHİ VE FELSEFESİ
(HISTORY AND PHILOSOPHY OF SENSITIVITY)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:54:27 1 - Çetin Yaman
2 - Zeki Taş
3 - Merve Nur Yaşar
4 - Turgay Semih Yaşar
5 -
6 -
7 -
238 Turkey Aziz AKSOY Bitlis Eren Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bitlis Düzenli Egzersiz Yapma Durumlarına Göre 18-25 Yaş Arası Bireylerde Antropometrik Ölçüm Değerlerinin Obezite ile İlişkisi
(Relation of Anthropometric Measurement Values to Obesity in Individuals Between 18 and 25 Years of Regular Exercise Situations)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:36:16 1 - Aziz AKSOY
2 - Halime Selen
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
239 Ukraine Halyna CHORNENKA Lviv State University of Physical Culture Daily Dynamics of Speed and Forth Qualities of Sportsmen Student
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 22:11:25 1 - Halyna CHORNENKA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
240 Ukraine Olha Matviyas Lviv State University of Physical Culture. Foreign Language Teaching for Students-Athletes at the Lviv State University of Physical Culture.
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 22:10:03 1 - Olha Matviyas
2 - Natalia Bazyliak
3 -
4 -
5 -
6 -
241 Ukraine Orysya YARMOLIUK Lviv State University of Physical Culture Olympic tourism as a form of cognition and popularization of Olympic principles
()
Oral / Sözel 2018-03-01 22:09:35 1 - Yaroslav TYMCHAK
2 - Orysya YARMOLIUK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
242 Ukraine Виноградський Богдан ЛДУФК ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕМПІОНАТІВ СВІТУ СЕРЕД С
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 22:08:22 1 - Виноградський Богдан
2 - Демічковський Андрій
3 -
4 -
5 -
6 -
243 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Elit Düzey Boksörlerin Serbest Zaman Tutumu ve Sosyal Fiziki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Elite Level Boxers' Leisure Time Attitudes and Social Physique Anxiety Levels)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:06:36 1 - Fatih YAŞARTÜRK
2 - Hayri AKYÜZ
3 - Betül AYHAN
4 - Şennur DEMİR
5 -
6 -
7 -
244 Türkiye Ahmet ALPTEKİN Pamukkale University, Faculty of Sport Sciences, Denizli, Turkey Sıçrayarak Atılan Yüzen Servis ile Yüzen Servisin Kinematik Analizi ve Karşılaştırılması
(Kinematic Analysis and Comparison of Jump Float Serve and Float Serve)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:06:02 1 - Halil KORKMAZ
2 - Ahmet ALPTEKİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
245 Türkiye Ahmet ALPTEKİN Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli, Türkiye Cinsiyetin Açık Beceri Çabukluk Performansı Üzerine Etkisi
(The Effects of Gender Differences on Open Skill Agility Performance)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:05:45 1 - Ahmet ALPTEKİN
2 - Bülent AĞBUĞA
3 - Halit EGESOY
4 -
5 -
6 -
7 -
246 Türkiye ÖZLEM DEMİRTAŞ HİTÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF AGGRESSIVENESS LEVELS OF STUDENTS WHO SPORTS AND FINE ARTS FACULTY )
Oral / Sözel 2018-03-01 22:05:26 1 - ÖZLEM DEMİRTAŞ
2 - GÜLTEN İMAMOĞLU
3 - FARUK YAMANER
4 -
5 -
6 -
7 -
247 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler Küreselleşme ve Uluslararası Göç/Mültecilik İlişkisi
(Globalization and international migration/refugee relationship)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:05:09 1 - Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK
2 - Yrd. Doç.Dr. Bülent BAL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
248 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler Hans Morgenthau ve Ahmet Davutoğlu’nun Ulusal Güç Formülasyonlarının Mukayeseli Analizi
(Comparative analysis of Hans Morgenthau and Ahmet Davutoglu's National Power Formulations)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:04:41 1 - Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK
2 - Yrd. Doç.Dr. Bülent BAL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
249 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HİKAYE KİTAPLARINDA BOŞ ZAMAN VE OYUN TEMASININ İNCELENMESİ
(THE İNVESTİGATİON OF LEİSURE TİME AND GAME THEME İN CHİLDRENS STORY BOOKS)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:04:16 1 - MİKAİL TEL
2 - ÇETİN TAN
3 - İSA ÇİFTÇİ
4 -
5 -
6 -
7 -
250 Türkiye Sevim Handan YILMAZ Bartın Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ile Performans ve Motivasyonlarına Etkilerinin İncelenmesi
(Analyzing the Effects of Physical Education and Sports Teachers on Performance Problems and Motivation on Professional Problems)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:03:57 1 - Sevim Handan YILMAZ
2 - Murat KUL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
251 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Elite Level Wrestlers' Stress Levels and Satisfaction towards Leisure Time Activities)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:03:18 1 - Fatih YAŞARTÜRK
2 - Hayri AKYÜZ
3 - İsmail KARATAŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
252 Türkiye Betül AYHAN Bartın Üniversitesi Kamp Liderlerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Camp Leaders' Leisure Boredom Perception and Problem Solving Skills)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:02:56 1 - Taner BOZKUŞ
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 - Gürkan ELÇİ
4 - Betül AYHAN
5 -
6 -
7 -
253 Türkiye Birsen Çileroğlu Gazi Üniversitesi Kadınların Mayo Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar Ve Beklentilerinin Vücut Yapılarına Göre İncelenmesi
(The Problems Women Have Concerning Swimwear Usage and The Examination of Their Expectations With Regards to Their Body Shapes)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:02:06 1 - Birsen Çileroğlu
2 - Figen Özeren
3 - İnci Seda Kıvılcımlar Şahin
4 -
5 -
6 -
7 -
254 Türkiye Tuğba ÜNSAL Bitlis Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bitlis Hastane Ergonomik Koşullarının Hemşirelerin Mesleki Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Üzerine Etkisi
(The Effect of Hospital Ergonomic Conditions on Occupational Musculoskeletal System Disorders of Nurses)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:01:45 1 - Aziz AKSOY
2 - Tuğba ÜNSAL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
255 Türkiye Himmet Hülür Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anti-Özselci Toplum Düşüncesinin Bir Öncüsü Olarak İbn-i Haldun
(Ibn Khaldun as a Pioneer of Anti-Essentialist Social Thought)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:01:23 1 - Himmet Hülür
2 - Selami Özsoy
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
256 Turkey Selami Özsoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi Osmanlı’dan Cumhuriyete Vilayet Gazetelerine Bir Örnek: Bolu Vilayet Gazetesi
(Bolu Province Newspaper as a sample of the Newspapers from Ottoman to the Republic)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:01:04 1 - Selami Özsoy
2 - Himmet Hülür
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
257 Türkiye Pınar Göklüberk Özlü GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hazır Giyim sektöründe Üretilen Ürünlerin Farklı Vücut Özelliklerine Sahip Kişilerdeki Duruş Özelliklerinin Ve Karşılaşılan Problemlerin Belirlenmesi
(Determination of Posture Characteristics and Encountered Problems in Persons with Different Body Characteristics of Products Produced in the Ready-to-Wear Sector)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:58:30 1 - Pınar Göklüberk Özlü
2 - Elif Yetkin Gürbüz
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
258 Türkiye ÖZLEM DEMİRTAŞ HİTÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FUTBOL TARAFTARLARININ RENKLERİ KULLANIMI
(COLORS USED BY FOOTBALL FANS)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:58:11 1 - GÜLTEN İMAMOĞLU
2 - ÖZLEM DEMİRTAŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
259 Türkiye Tuğçe İşgören Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLARIN GİYİM ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI ve MARKA TERCİHLERİ
(CLOTHING SHOPPING HABITS AND BRAND PREFERENCES OF WOMEN WORKING IN THE EDUCATION SECTOR)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:57:40 1 - Tuğçe İşgören
2 - Candan Ayla
3 - Erkan İşgören
4 -
5 -
6 -
260 Türkiye Barış Yanardağ Kafkas University To Evaluate the Relationship between Social Physique Anxiety Levels and Academic Achievement of Candidate Teachers of Physical Education and Sports
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:57:17 1 - Barış Yanardağ
2 - Engin Gezer
3 - Hatice Gezer
4 - Levent Tanyeri
5 - Kıvanç Buru
6 -
7 -
261 Türkiye Doç.Dr. Nuriye İŞGÖREN Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü MODA TASARIMCILARININ TAKI TASARIMI YAKLAŞIMLARI
(FASHION DESIGNERS' JEWELRY DESIGN APPROACHES)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:56:49 1 - Doç.Dr. Nuriye İŞGÖREN
2 - Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU
3 - Öğr.Gör.Dr. Demet Öznaz
4 - Yrd.Doç.Dr. Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN
5 -
6 -
7 -
262 Turkey Kıvanç Buru Kafkas University THE PSYCHOLOGICAL SIGNS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS (SPES)
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:56:33 1 - Kıvanç Buru
2 - Engin Gezer
3 - Hatice Gezer
4 - Levent Tanyeri
5 - Barış Yanardağ
6 -
7 -
263 Korea, (South) Republic o Justin Chung Seoul Foreign School Explaining the Change in Trends of NBA Strategy Through the Lens of Human Risk Tolerance
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 21:56:15 1 - Justin Chung
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
264 Türkiye Birsen Çileroğlu Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Dekonstrüksiyon Kavramsalında Moda Tasarımı (Giysi Modası) Örneği
(Deconstruction Concept in Fashion Design (Clothing Fashion) Example)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:55:25 1 - Birsen Çileroğlu
2 - Mine Balcı
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
265 Türkiye Recep İmamoğlu Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Gümüşhane Çocukların Beden Eğitimi Dersine Katılımına Ebeveynlerin Tutumları
(Parents' Attitudes Towards Attending Physical Education Lessons of Children)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:54:48 1 - Tülin Atan
2 - Recep İmamoğlu
3 - Osman İmamoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
266 Türkiye İlhan Toksöz Trakya Üniversitesi, Edirne EDİRNE İL MERKEZİNİN REKREASYON FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RECREATION ACTIVITIES OF EDIRNE PROVINCE CENTER)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:54:15 1 - Onur Alan
2 - İlhan Toksöz
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
267 Ukraine Lyubomyr Vovkanych Lviv State University of Physical Culture The effect of the interval hypoxic-hypercapnic exercises and online brain training program on the fitness level of orienteers
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:53:15 1 - Lyubomyr Vovkanych
2 - Andrii Penchuk
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
268 Ukraine Ivanna Lytvynets Lviv State University of Physical Culture Historical and Cultural Aspects of Art Contests Introduction in Modern Olympic Games
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:52:50 1 - Ivanna Lytvynets
2 - Bogdan Vynogradskiy
3 - Anton Lytvynets
4 -
5 -
6 -
269 Türkiye Şenol ALTAN Gazi Üniversitesi Kız Ve Erkek Çocuklarını Spora Yönelten Faktörlerin Chaid Analizi İle Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması
(Determination and Comparison of Factors for Girls And Boys to Sports by Chaid Analysis)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:47:44 1 - Şenol ALTAN
2 - Ayşe EDİZ
3 -
4 -
5 -
6 -
270 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Hayy bin Yakzan ve Robinson Crusoe Örneği Üzerinden Mistisizm ve Rasyonalizm Kıyaslaması
(Comparison of Mysticism and Rationalism on the Example of Hayy bin Yaqzan and Robinson Crusoe)
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:44:55 1 - Sıddık Ağçoban
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
271 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Fert Dindarlığından Cemiyet Dindarlığına: Tasavvuftan Tarikata Geçiş
(From İndividual Religion to Religious Collectivity: Transition from Tasawwuf to Tariqat)
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:44:07 1 - Sıddık Ağçoban
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
272 Ukraine Iryna Styfanyshyn Lviv State University of Physical Culture The Innovation sport technologies
()
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:41:07 1 - Iryna Styfanyshyn
2 - Nadia Yurko
3 -
4 -
5 -
6 -
273 Ukraine Turka Rostyslav Lviv State University of Physical Culture SPORTS-MASS EVENTS AS A FACTOR OF ATTRACTING THE POPULATION TO PHYSICAL AND HEALTH CARE CLASSES
()
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:40:39 1 - Turka Rostyslav
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
274 Ukraine Ihor Yankiv Lviv State University of Physical Culture Стан та перспективи розвитку шахів в Україні.
()
Oral / Sözel 2018-02-28 20:40:14 1 - Ihor Yankiv
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
275 Ukraine Lyubomyr Vovkanych Lviv State University of Physical Culture Improvement of the fitness level of karate athletes
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:39:57 1 - Lyubomyr Vovkanych
2 - Antonina Dunets-Lesko
3 - Ihor Bogdan
4 -
5 -
6 -
7 -
276 Türkiye Arif Satıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi TENİS ANTRENÖRLERİ YETERLİLİK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
(ANALYSIS OF COMPETENCE OF TENNIS COACHES)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:39:36 1 - Egemen Ermiş
2 - Arif Satıcı
3 - Özgür Bostancı
4 - Osman İmamoğlu
5 - M. Yalçın Taşmektepligil
6 -
7 -
277 Ukraine Telychko Mariya Vassylivna Lviv State University of Physical Culture THE PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN THE SPHERE OF SPORTS COMMUNICATION
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:39:19 1 - Telychko Mariya Vassylivna
2 - Abramiv Olga Vassylivna
3 -
4 -
5 -
6 -
278 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler Tekil Medeniyet Anlayışından Çoğul Medeniyet Anlayışına: Kavramsal Bir Yolculuk
(From the Concept of Singular Civilization to the Concept of Plural Civilization: A Conceptual Journey)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:38:38 1 - Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL
2 - Yrd. Doç.Dr. Kadir SANCAK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
279 Türkiye Tuğçe ÇOBAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Olan Bireylerde Ağrı ve Eklem Hareket Açıklığının Kinezyofobi İle İlişkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
(Investigation of the Relation of Pain and Range of Motion to Kinesophobia in Arthroscopic Rotator Cuff Repair Patients: Pilot Study)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:38:23 1 - Tuğçe ÇOBAN
2 - Ertuğrul DEMİRDEL
3 - Alper DEVECİ
4 - Necmiye ÜN YILDIRIM
5 -
6 -
7 -
280 Ukraine OLENA KHANIKIANTS Lviv State University of Physical Culture, UKRAINE Motivation for the optimal ratio of motor activity and nutrition of students
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:38:10 1 - OLENA KHANIKIANTS
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
281 Ukraine Mariia Roztorhui Lviv State University of Physical Culture Reasoning of the structure of training system for athletes with disabilities in strength sports
()
Oral / Sözel 2018-02-28 20:37:37 1 - Mariia Roztorhui
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
282 Ukraine Загура Федір ЛДУФК СПЕЦИФІКА ВИДУ СПОРТУ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В ДЗЮДО
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:37:21 1 - Загура Федір
2 - Товстоног Олександр
3 - Розторгуй Марія
4 - Кухтій Світлана
5 - Попович Олександр
6 -
7 -
283 Ukraine Bogdan KINDZER ЛДУФК, Львів,Україна LLM Method (Utilization of Lyapko Applicator) in the Complex Rehabilitation of Sportsmen
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:37:06 1 - Bogdan KINDZER
2 - Сергій ЛІТОШ
3 - Галина КІНДЗЕР
4 -
5 -
6 -
284 Ukraine Kret Yulya Lviv State University of Physical Culture Мотивація як основа ефективного функціонування підприємства
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:36:45 1 - Kret Yulya
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
285 Ukraine OLGA RYMAR Lviv State University of Physical Culture Application Of Aerobics While Physical Education Of Elementary School Age Children.
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:36:26 1 - OLGA RYMAR
2 - ALLA SOLOVEY
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
286 Türkiye Hanifi ÜZÜM Abant İzzet Baysal Üniversitesi-BESYO Amatör ve Profesyonel Liglerde Görev Yapan Antrenörlerin Sporcular Tarafından Değerlendirilmesi
(The Evaluation of the Coaches -Who Serve In Amateur and Professional Leagues- by the Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:36:06 1 - Hanifi ÜZÜM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
287 Ukraine Khrystyns Bovkit Lviv State University of Physical Culture Activation of External Vocabulary by Phraseology
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:35:52 1 - Khrystyns Bovkit
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
288 Türkiye Hasan Kaplan İbn Haldun Üniversitesi Religiousness and Superstitious Behaviour Tendencies in Sport
(Religiousness and Superstitious Behaviour Tendencies in Sport)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:32:33 1 - Hasan Kaplan
2 - Melike Nazlı Kaplan
3 - Nihal İşbilen Esendir
4 -
5 -
6 -
289 Iran, Islamic Republic of Hasan Mohammadzadeh Urmia University Effect of Physical Fitness and Chess Training on Mindfulness
()
Oral / Sözel 2018-02-28 20:32:02 1 - Hasan Mohammadzadeh
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
290 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler İkinci Meşrutiyet Dönemi Ekonomi Politiğinin Zihinsel Arka Planı
(The Mental Background of the Second Constitutional Period Economic Policy)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:31:33 1 - Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL
2 - Yrd. Doç.Dr. Kadir SANCAK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
291 Türkiye CENGE ATEŞ MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Etkinliklerinin Başarısının Yönetimsel Açıdan İncelenmesi
(Investigation of Success of Sport Events With Regards To Administrative Perspective)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:27:38 1 - CENGE ATEŞ
2 - YAVUZ YILDIZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
292 Türkiye Cansu TUTKUN Bayburt Üniversitesi Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak
(Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:27:21 1 - Cansu TUTKUN
2 - Fatma TEZEL ŞAHİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
293 Türkiye Vedat Ünaldı Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tabaklık ve İzmir İli Tire İlçesinde Bulunan Bir Tabakhane
(Taning and a Tannery in Izmir Province of Tire)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:26:52 1 - Vedat Ünaldı
2 - Melda Özdemir
3 -
4 -
5 -
6 -
294 Укр Ivan HOMYAK Lviv State University of Physical Culture State and Perspectives of Control Improvement of Boxers Readiness
()
Oral / Sözel 2018-02-28 08:24:03 1 - Ivan HOMYAK
2 - Ольга Задорожна
3 - Зоряна Семеряк
4 -
5 -
6 -
295 Türkiye Gonca KAMACI Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine, Kayseri Experimental Exercise Protocols in Alzheimer's Disease Investigations
(Alzheimer Hastalığı Araştırmalarında Deneysel Egzersiz Protokolleri)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:22:31 1 - Gonca KAMACI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
296 Türkiye Mehmet Yönal Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Algılanan antrenör davranışlarının Dart sporcuları üzerindeki etkilerinin araştırılması
(Research of the effects of the perceived coaching behaviors on Darts players)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:22:15 1 - Mehmet Yönal
2 - Ahmet Naci Dilek
3 - Mutlu Türkmen
4 -
5 -
6 -
297 Türkiye Eren Öztürk BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dart sporcularının spor karakterlerinin araştırılması
(Examination of the athletic characters of dart players)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:19:27 1 - Eren Öztürk
2 - Mutlu Türkmen
3 -
4 -
5 -
6 -
298 Türkiye Hüseyin GÜMÜŞ Mersin Üniversitesi YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF RECREATION POLICIES IN LOCAL GOVERNMENTS)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:13:04 1 - Özlem AYVALI
2 - Hüseyin GÜMÜŞ
3 - Yunus YILDIRIM
4 -
5 -
6 -
299 Ukraine Rostyslav Polishchuk Lviv State University of Physical Culture Physical culture of Antiquity: a philosophic vision
()
Oral / Sözel 2018-02-27 18:39:49 1 - Rostyslav Polishchuk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
300 Ukraine Nataliya Zavydivska Lviv State University of Physical Culture ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS
()
Poster / Poster 2018-02-27 18:39:23 1 - Nataliya Zavydivska
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
301 Turkey Meryem İMRE İstanbul Aydın Universitesi Geleneksel Çin Ayakkabısının Tarihsel Gelişimi “Güzellik Anlayışı Olarak Lotus Ayak ve Ayakkabı”
(Taditional Chinise Shoes Development Throught-Out History “Lotus Feet and Shoes as the Definition of Beauty in China”)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:39:12 1 - Meryem İMRE
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
302 Turkey Faruk Salih ŞEKER Celal Bayar University Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Ve Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
(Examination Of Foreign Students' Attitudes Towards Physical Education Lesson And Sport)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:38:47 1 - Faruk Salih ŞEKER
2 - Büşra SÜNGÜ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
303 Turkey Alperen ERKİN Ondokuz Mayıs University,Faculty of Yaşar Doğu Sport Sciences,Samsun,Turkey Reflection of Colors to Success in 2016 European Football Championship
()
Oral / Sözel 2018-02-27 18:38:36 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Alperen ERKİN
3 - Alaaddin AYDOĞAN
4 -
5 -
6 -
7 -
304 Türkiye Egemen Ermiş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi FUTBOL VE GÜREŞ BRANŞINDA ÖĞRENCİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ÇOKLU ZEKÂLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCES OF STUDENTS IN FOOTBALL AND WRESTLING BRANCHES IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:37:37 1 - Arif Satıcı
2 - Osman İmamoğlu
3 - Egemen Ermiş
4 - Necati Alp Erilli
5 -
6 -
7 -
305 Türkiye Yasemin ARI Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ SAQ Antrenmanın Kadın Futsal Oyuncularında Performans Üzerine Etkisi
(SAQ Training Impact on Performance of Female Futsal Players)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:37:14 1 - Yasemin ARI
2 - Arif Kaan EROĞLU
3 - İlker ÖZMUTLU
4 - Başak EROĞLU
5 -
6 -
7 -
306 Ukraine Bogdan KINDZER ЛДУФК, Львів,Україна Express Measurement of Fatigue Level in Sportsmen During Competitions and its Decrease by Cata Means
()
Poster / Poster 2018-02-27 18:37:03 1 - Bogdan KINDZER
2 - Назар БАБЕЛЮК
3 - Валерій Бабелюк
4 - Ігор ПОПОВИЧ
5 - Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
6 -
307 Ukraine Bogdan KINDZER LDUFK. Lviv. Ukraina Decrease of Level of Stress and Depression Status of Karate Sportsmen During the Period of Preparing to Competitions by Electrostimulation with “ЕS–01.9 WEB” Device
()
Poster / Poster 2018-02-27 18:36:50 1 - Bogdan KINDZER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
308 Turkey Alperen ERKİN Ondokuz Mayıs University,Faculty of Yaşar Doğu Sport Sciences,Samsun,Turkey Investigation of the Continuing Persons in Sports Centers with Expectations From Sports and Sports Centers
()
Oral / Sözel 2018-02-27 18:36:38 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Alperen ERKİN
3 - İsmail POLATCAN
4 - M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
5 -
6 -
7 -
309 Ukraine Гуль Іван Григорович ЛДУФК Принципи та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні
()
Virtual / Sanal 2018-02-27 18:36:07 1 - Гуль Іван Григорович
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
310 Türkiye Arif Satıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Amatör Sporcularda Sportif Yaralanma Sıklığı ve Yaralanmalara Etki Eden Faktörler
(The Frequency of Sportive Injuries to Amateur Sportsmen and Factors Affecting Injuries)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:35:57 1 - Egemen Ermiş
2 - Osman İmamoğlu
3 - Arif Satıcı
4 - Recep Nur Uzun
5 -
6 -
7 -
311 Türkiye Egemen Ermiş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPOR BİLİMLERİ, GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI
(SOCIAL APPEARANCE ANXIETY IN STUDENTS OF THE FACULTIES OF SPORT SCIENCES, FINE ARTS AND EDUCATION)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:35:33 1 - Gülten İmamoğlu
2 - Arif Satıcı
3 - Egemen Ermiş
4 - Aydan Ermiş
5 -
6 -
7 -
312 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Torun Bekleyen Nine ve Dedelere Uygulanan “Nine ve Dede Okulu” Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
(Torun Bekleyen Nine ve Dedelere Uygulanan “Nine ve Dede Okulu” Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:34:39 1 - Fatma Tezel Şahin
2 - Cansu Tutkun
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
313 Türkiye Ahmet YILGIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kilis / Türkiye Amatör Futbol Kulüplerinde Futbolcuların Yalnızlık Düzeyinin İncelenmesi
(Research of Loneliness Levels of Footballers in Amateur Football Clubs)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:06:51 1 - Ahmet YILGIN
2 - Aytekin ALPULLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
314 Türkiye Murat ÇAKIRKAYA Necmettin Erbakan Üniversitesi SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI BAĞLAMINDA İNTERAKTİF İLETİŞİMİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON EVALUATING THE EFFECT OF INTERACTIVE COMMUNICATION ON CONSUMER-BASED BRAND EQUITY IN TERMS OF SOCIAL MEDIA MARKETING)
Oral / Sözel 2018-02-27 12:11:34 1 - Murat ÇAKIRKAYA
2 - Murat KOÇYİĞİT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
315 Ukraine Vira ROKOSHEVSKA Lviv State University of Physical Culture Physical Therapy of Patients After the Hemorrhage Stroke Under the Clinics Conditions
()
Poster / Poster 2018-02-27 11:18:27 1 - Andriy VOVKANYCH
2 - Vira ROKOSHEVSKA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
316 Türkiye Numan Bahadır Kayışoğlu Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi
(The Examination of Sports High School Students’ Vocational Maturity Levels)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:18:03 1 - Mehmet Güllü
2 - Numan Bahadır Kayışoğlu
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
317 India Eeva Sara Jacob Christ College of Physical Education, University of Calicut, India Contribution of Physical Education in the Rediscovering Of Lost Values
()
Virtual / Sanal 2018-02-27 11:17:43 1 - Eeva Sara Jacob
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
318 Türkiye Yusuf Ziya AKBAŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, Samsun Türkiye'de Spor Turizmine Yönelik Kamu Politikaları Analizi
(Analysis of Public Policies towards the Sports Tourism in Turkey)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:17:29 1 - Yasin KELEŞ
2 - Yusuf Ziya AKBAŞ
3 - Mutlu KAYA
4 -
5 -
6 -
7 -
319 Türkiye İlker GÜNEL Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Çalışanlarında Psikolojik Dayanıklılığın Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
(Determination of psychological endurance perception according to some variables in sports workers)
Poster / Poster 2018-02-27 11:17:16 1 - Şenol YANAR
2 - İlker GÜNEL
3 - Abdurrahman KEPOĞLU
4 -
5 -
6 -
320 Ukraine Маряна Мостова Львівський державний університет фізичної культури, Lviv, UKRAINE Вища математика для фахівців туристичної галузі
()
Poster / Poster 2018-02-27 11:15:40 1 - Маряна Мостова
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
321 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HİKÂYE KİTAPLARINDA SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM TEMASININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE THREME OF SPORTS AND HEALTHY LIFE IN CHILDREN'S STORY BOOKS)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:59 1 - MİKAİL TEL
2 - YUNUS EMRE KARAKAYA
3 - ERCAN GÜR
4 -
5 -
6 -
7 -
322 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİR İYİLİK ARACI OLARAK SPOR
(SPORT A MEANS OF CHARİTY)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:50 1 - MİKAİL TEL
2 - EYÜP BOZKURT
3 - RAMAZAN ERDOĞAN
4 -
5 -
6 -
7 -
323 Türkiye Okan Serhat TUNCİL Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kocaeli Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Uygulanan Sportif Rekreatif Etkinliklerin Sosyal Gelişime Etkisi
(Impact of Social Development on Sportive Recreational Activities to Trained Mentally Handicapped Children)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:31 1 - Alçin OZAN
2 - Betül BAYAZIT
3 - Okan Serhat TUNCİL
4 -
5 -
6 -
7 -
324 Türkiye Numan Bahadır Kayışoğlu Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Tutumları
(Attitudes of Elementary School and Junior High Students Towards Physical Education and Sports)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:00 1 - Arzu Özyürek
2 - Numan Bahadır Kayışoğlu
3 - Asya Çetin
4 -
5 -
6 -
7 -
325 Türkiye Sinem Didem ŞİMŞEK Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kocaeli Spor Bilimleri Fakültesinde Seçmeli Buz Pateni Dersi Alan Öğrencilerin Hareket Gelişimlerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
(Exemination of The Moment Development of Students Who Take Elective İce-Skate Course at Sport Sciences Faculty (Kocaeli University Example))
Oral / Sözel 2018-02-27 11:13:38 1 - Sinem Didem ŞİMŞEK
2 - Betül BAYAZIT
3 - Hakan AKDENİZ
4 -
5 -
6 -
7 -
326 Ukraine Olha SHYMANOVA-STEFANYSHYN Lviv State University of Physical Culture New Media in Politics: Main Theoretical-Methodical Approach
()
Poster / Poster 2018-02-27 10:53:43 1 - Olha SHYMANOVA-STEFANYSHYN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
327 Ukraine Solomija Hnot Lviv State University of Physical Culture Lviv at the beginning of the ХХ-th century in the retrospective dimension
()
Poster / Poster 2018-02-27 10:49:47 1 - Solomija Hnot
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
328 Türkiye Tevfik AKOL Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genç Futbolcularda 6 Haftalik Core Antrenmanin Bazi Motorik Özelliklere Etkisi
(The Effects Of 6 Weekly Core Training On Some Motoric Characteristics In Young Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-02-27 10:49:25 1 - Tevfik AKOL
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Engin Güneş ATABAŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
329 Türkiye Tevfik AKOL Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 Haftalık Core Antrenmanın Futbolda Şut Performansına Etkisi
(The Effect Of 6 Weekly Core Training On Shooting Performance On Soccer)
Oral / Sözel 2018-02-27 10:49:09 1 - Tevfik AKOL
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Engin Güneş ATABAŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
330 Türkiye Mikail Tel FIRAT ÜNİVERSİTESİ DÜZENLİ OLARAK FİTNES SALONLARINA DEVAM EDEN BİREYLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN FARKLI SPOR BRANŞLARINDAKİ SPORCULARLA KARŞILAŞTRILMASI
(COMPARISON OF DIFFERENT SELF-CONFIDENCE LEVELS OF INDIVIDUALS WHO REGULARLY ATTEND FITNESS CENTERS WITH THOSE IN DIFFERENT SPORTS BRANDS)
Oral / Sözel 2018-02-27 10:48:32 1 - Ercan Gür
2 - Yousif IBRAHEM
3 - Mustafa Karadağ
4 - Mikail Tel
5 -
6 -
331 Türkiye Oğulcan USUFLU Erciyes University, Department of Physical Education and Sport Analysis of Uniqueness Levels and Attitudes about Human Rights Among Professional Football (Soccer) Athletes
(Analysis of Uniqueness Levels and Attitudes about Human Rights Among Professional Football (Soccer) Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-26 13:14:13 1 - Mehmet Behzat TURAN
2 - Oğulcan USUFLU
3 - Kenan KOÇ
4 - Barış KARAOĞLU
5 - Hakkı ULUCAN
6 -
332 Türkiye KOKRMAZ ATALAY SPOR BAKANLIĞI MUAY-THAİ ANTRENÖRLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF DECISION MAKING STRATEGIES OF MUAY-THAI COACHES)
Oral / Sözel 2018-02-26 12:26:54 1 - KOKRMAZ ATALAY
2 - ENDER EYÜPOĞLU
3 - AYDIN ŞENTÜRK
4 -
5 -
6 -
7 -
333 Türkiye Fatma YETİM Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ANKARA Bursa İlinde Bulunan Türk İşi İşlemeli Ürünlerin Özellikleri
(The Features of Turkish Embroidered Products in the City of Bursa)
Oral / Sözel 2018-02-26 11:01:40 1 - Serap ÖZŞAHİN
2 - Fatma YETİM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
334 Ukraine VIKTORIYA PASICHNYK Львівський державний університет фізичної культури Comparative Characteristics of Psychomotor Function Development in Children of Preschool Age with Psychophysical Development Disorders and Their Peers with Normative Development
()
Poster / Poster 2018-02-26 11:01:04 1 - VIKTORIYA PASICHNYK
2 - Валерія Пасічник
3 -
4 -
5 -
6 -
335 Ukraine Olga BAS Lviv State University of Physical Culture Physical Therapy of Second Mature Age Women After Mastectomy in the Postoperative Period.
()
Poster / Poster 2018-02-26 10:58:14 1 - Andriy VOVKANYCH
2 - Olga BAS
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
336 Türkiye KORKMAZ ATALAY SPOR BAKANLIĞI MUAY-THAİ ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE LEADERSHIP STYLES OF MUAY-THAI TRAINERS BY DIFFERENT VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:57:26 1 - KORKMAZ ATALAY
2 - ENDER EYÜPOĞLU
3 - AYDIN ŞENTÜRK
4 -
5 -
6 -
337 Türkiye Şehmus ASLAN Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Spor Yapan ve Yapmayan İşitme Engellilerin Psikosomatik Belirtilerinin Karşılaştırılması
(Comparison of psychosomatic symptoms between hearing impaired individuals who do sport and do not sport)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:56:26 1 - Şehmus ASLAN
2 - Ummuhan BAŞ ASLAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
338 Türkiye Engin Güneş ATABAŞ Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 120°/sn HIZDA YAPILAN İZOKİNETİK GÜÇLENDİRME EGZERSİZİNİN KALP HIZI DEĞİŞKLENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF STRENGTHENING ISOKINETIC EXERCISE AT 120°/sec ON HEART RATE VARIABILITY)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:56:02 1 - Gülin FINDIKOĞLU
2 - Ömer ZAMBAK
3 - Özkan BURAK
4 - Ayşegül YAPICI
5 - Engin Güneş ATABAŞ
6 -
339 Türkiye Engin Güneş ATABAŞ Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Futbolculara Uygulanan Farklı Sıçrama ve Sürat Antrenmanlarının Şut Hızına ve İsabetlilik Performansına Akut Etkisi
(The Acute Effects of Different Jump and Speed Training on the Shooting Velocity and Accuracy Performance in Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:55:27 1 - Engin Güneş ATABAŞ
2 - Çiğdem BACAK
3 - Ayşegül YAPICI
4 -
5 -
6 -
340 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu PROFESYONEL SPOR YAPAN ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI İZİN SORUNLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE PROBLEMS TO BE RESPONSIBLE TO THE COMPARISON OF PROFESSIONAL SPORTS EDUCATIONAL STUDENT)
Oral / Sözel 2018-02-25 20:43:29 1 - Gülten Hergüner
2 - Zeki Taş
3 - Murat Kul
4 - Yılmaz Ünlü
5 - Adem Solakumur
6 -
341 Türkiye Betül AYHAN Bartın Üniversitesi Bartın Halkevi Spor Faaliyetlerinin İncelenmesi (1935-1952)
(Examination of Bartin Community Home Sports Activities (1935-1952))
Oral / Sözel 2018-02-25 18:16:57 1 - Betül AYHAN
2 - Taner BOZKUŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
342 Türkiye Şenol ALTAN Gazi Üniversitesi Türkiye’deki İllerin Kültürel Veriler Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of The Performances Of Provinces in Turkey in Terms of Cultural Values)
Oral / Sözel 2018-02-25 18:10:02 1 - Ayşe EDİZ
2 - Şenol ALTAN
3 -
4 -
5 -
6 -
343 Türkiye Ümit Yetiş Adıyaman Üniversitesi Fitness Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Spora Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi
(The Determination of Sport Motivation levels of Individuals Exercising in Fitness Centers)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:15:28 1 - Ümit Yetiş
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
344 Türkiye Nazife Karadağ Adıyaman Üniversitesi YÜKSEKÖĞRETİMDE KÖR NOKTALAR
(BLIND SPOTS in HIGHER EDUCATION)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:14:57 1 - Nazife Karadağ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
345 Albania Arben FAGU Sports University Tirana/ALBANIA Physical Activity of Adolescents in Albania
()
Poster / Poster 2018-02-24 20:14:40 1 - Arben FAGU
2 - Ilia KURO
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
346 Albania Arben FAGU Sports University Tirana/ALBANIA Autogen Training Improvement Performance in Basketball Men Players
()
Poster / Poster 2018-02-24 20:14:27 1 - Arben FAGU
2 - Ilia KURO
3 -
4 -
5 -
6 -
347 Türkiye Mehmet Fatih YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Yaş Altı Kadın Badmintoncuların Korttaki Pozisyonlarına Göre Vuruş Çeşitliliğinin İncelenmesi
(Examination of Hit Variety of Under-15 Female Badminton Players Depending on Their Positions on the Court)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:14:13 1 - Mehmet Fatih YÜKSEL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
348 Türkiye Meryem İMER Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Basketbolcularda Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere Göre İncelenmesi
(Examination of The Some Physical And Physiological Parameters on Basketball Players According to Different Leagues)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:12:13 1 - Meryem İMER
2 - Ayşegül YAPICI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
349 Ukraine Sergiy NIKITENKO Lviv State University of Physical Culture Determination of Optimal Readiness to Specialized Loadings in Qualified Boxers
()
Poster / Poster 2018-02-24 20:11:57 1 - Вероніка Бусол
2 - Sergiy NIKITENKO
3 - Василь Бусол
4 - Анатолій Никитенко
5 - Василь Шуберт
6 -
350 Saudi Arabia Abdulhameed Al Ameer King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia Influence of Plyometric Training Program on Selected Motor Fitness Components among University Males
()
Poster / Poster 2018-02-23 20:44:02 1 - Abdulhameed Al Ameer
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
351 Türkiye Okan GÜLTEKİN Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye de 2013-2017 Yılları Arasında Otizm Ve Fiziksel Aktive Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Between the years of 2013-2017 in Turkey Postgraduate Theses in the Field of Autism and Physical Activity Analysis of Various Variables)
Oral / Sözel 2018-02-23 11:38:40 1 - Okan GÜLTEKİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
352 Türkiye Okan GÜLTEKİN Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’de Slalom Ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek Kayakçıların Kendini Fiziksel Algılama Ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri
(The Physical Self Perception And Body Image Satisfaction Profile Of The Young Man Slalom And Cross-Country Skiers in Turkey)
Oral / Sözel 2018-02-23 11:38:30 1 - Okan GÜLTEKİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
353 Türkiye Savaş Ayhan Dicle Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Diyarbakır Farklı Spor Branşlarının Sporcuların Fiziksel ve Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkileri
(The Effects Of Different Sports Branches On Physical And Strength Parameters Of Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:42 1 - Ercan Tizar
2 - Veysi Akpolat
3 - Savaş Ayhan
4 - Süreyya Yonca Sezer
5 - Gönül Rezzan Tizar
6 -
7 -
354 Türkiye Muharrem Akın DOĞANAY Karadeniz Teknik Üniversitesi DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞKENLİK İLE DIŞ TİCARET ARASI İLİŞKİLER: TÜRKİYE ÜZERİNE TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZLERİ (2003 M1-2017 M11)
(EXCHANGE RATE VOLATILITY AND FOREIGN TRADE: TODA-YAMAMOTO CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY(2003 M1-2017 M11))
Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:32 1 - Mürşit RECEPOĞLU
2 - Mustafa Kemal DEĞER
3 - Muharrem Akın DOĞANAY
4 -
5 -
6 -
7 -
355 Türkiye Yüksel Kepenek Pamukkale Üniversitesi SPOR KULÜPLERİNDE KADINLARIN İSTİHDAMI ‘’DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ’’
(EMPLOYMENT OF WOMEN IN SPORT CLUBS ''DENİZLİ PROVINCIAL EXAMPLE '')
Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:21 1 - Yüksel Kepenek
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
356 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Obesity Complicates Motoric Abilities in Everyday Life
()
Poster / Poster 2018-02-23 11:32:25 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
357 Iraq Mohamed Tawfiq Othman University of Mosul The physical and health dimension for performance in Muslims prayer
()
Oral / Sözel 2018-02-23 11:31:56 1 - Mohamed Tawfiq Othman
2 - Basil Khalaf Humood
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
358 Türkiye Cansu Tutkun Bayburt Üniversitesi 4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi
(4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi)
Oral / Sözel 2018-02-22 20:08:26 1 - Cansu Tutkun
2 - Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
359 Ukraine Tetiana KUTSERYB Lviv State University of Physical Culture Morphological Specificity of Downhill Skiers
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:43:50 1 - Tetiana KUTSERYB
2 - Гриньків Мирослава Яківна
3 - Музика Федір Васильович
4 -
5 -
6 -
360 Ukraine Myroslawa GRYNKIV Lviv State University of Physical Culture Physical Development, Body Proportions and Somatotypes of Women Basketball Players
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:43:40 1 - Myroslawa GRYNKIV
2 - Куцериб Тетяна Миколаївна
3 - Музика Федір Васильович
4 -
5 -
6 -
361 Türkiye Savaş AYHAN Dicle Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hentbol Takımında Yer Alan Kadın ve Erkek Sporcuların Antrenman Öncesi ve Sonrası Plazma Visfatının ve Eotaksin Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Plasma visfatin and Eotaxin Levels Before And After Training of Women And Man Athletes in Dicle University Handball)
Oral / Sözel 2018-02-22 09:43:16 1 - Savaş AYHAN
2 - Cem Durmaz
3 - Abdurrahman Şermet
4 - Ercan Tizar
5 - Veysi Akpolat
6 -
7 -
362 Ukraine Ivan KORKUNA Lviv State University of Physical Culture Magnetic Medical Card of a Patient as a Mean of Identification and Control in Medical Information
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:42:54 1 - Ivan KORKUNA
2 - ОРИСЛАВА КОРКУНА
3 -
4 -
5 -
6 -
363 Ukraine ORISLAVA KORKUNA FHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:42:04 1 - ORISLAVA KORKUNA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
364 Türkiye Ergün Çakır Kafkas Üniversitesi Effect of Pilates Exercise on Blood Lipid Profiles in Sedentary Women
(Effect of Pilates Exercise on Blood Lipid Profiles in Sedentary Women)
Oral / Sözel 2018-02-22 09:24:14 1 - Ergün Çakır
2 - Erkal Arslanoğlu
3 - Ömer Şenel
4 -
5 -
6 -
365 Turkey Mehmet Akif BAKTIR Erciyes Üniversity School of Medicine, Physiology Department Gençlerde toplumdan izole olma ve Alzheimer hastalığı .
(Social isolation in young people and Alzheimer's disease.)
Oral / Sözel 2018-02-21 19:57:20 1 - Mehmet Akif BAKTIR
2 - Burak TAN
3 - Ercan Babür
4 - Cem SÜER
5 -
6 -
366 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi
(Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi)
Oral / Sözel 2018-02-21 19:56:39 1 - Fatma Tezel Şahin
2 - Cansu Tutkun
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
367 Türkiye Ömer Ali ERYILMAZ Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Korunmaya Muhtaç Çocukların Sosyal Hayata Uyumlarında Spor Etkinliklerinin Önemi
(The ımportance of Sport Activites on the Social Life of Protectıve Chıldren)
Oral / Sözel 2018-02-21 10:53:53 1 - Ömer Ali ERYILMAZ
2 - volkan koyuncu
3 - fahrettin güzel
4 -
5 -
6 -
368 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi FARKLI İZOKİNETİK HIZLARDA YAPILAN GÜÇLENDİRME ANTRENMANININ ZAMANA BAĞLI OLARAK KAN BASINCININ VE DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
(TEMPORAL EFFECT OF ISOKINETIK STRENTHENING TRAININGAT DIFFERENT ANGULAR VELOCITIES ON BLOOD PRESSURES AND ARTERIAL STIFFNES)
Oral / Sözel 2018-02-21 08:00:21 1 - Gülin FINDIKOĞLU
2 - Ömer ZAMBAK
3 - Özkan BURAK
4 - Ayşegül YAPICI
5 -
6 -
369 Ukraine Ivanna BODNAR Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Gender Education of Preschool Children in Physical Education Lessons
()
Oral / Sözel 2018-02-21 07:57:17 1 - Ivanna BODNAR
2 - Ivanna SYROTENKO
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
370 Türkiye Kevser GÜRCAN YARDIMCI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler "Tılsımlı Gömlekler"
(The Clothes that Cast Light on the Turkish Culture; “Ottoman Talismanic Shirts”)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:57:03 1 - Kevser GÜRCAN YARDIMCI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
371 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Aerobics Exercise and Physical Parameters for Overweight at High School 16-18 Aged
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:56:40 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
372 Ukraine Dzvenyslava BERGTRAUM Львівський державний університет фізичної культури Peculiarities of Cardiohemodynamics and Peripheral Hemodynamics in Lower Limbs of Sportsmen
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:55:46 1 - Dzvenyslava BERGTRAUM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
373 Ukraine Ivanna BODNAR Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Differentiated Physical Education at School with Considering Gender Features
()
Oral / Sözel 2018-02-21 07:55:28 1 - Ivanna BODNAR
2 - Andriy ONISHKIV
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
374 Türkiye Gamze YÖNAL BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinde Dart Sporu Uygulamasının Dört İşlem Becerisi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi
(The Investigation of the Effect of Darts Sports’ Practice on the4th Grade Primary School Students’ Ability of the Four Operation)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:55:03 1 - Gamze YÖNAL
2 - Mehmet Yönal
3 - Mutlu Türkmen
4 -
5 -
6 -
375 Türkiye Hanifi ÜZÜM Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO- Bolu Spor Turizmi Yapan Otel İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Sporcular Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Service Quality of The Hotel Managements of Sport The Tourism in Terms of Sports Men /Sports Women)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:54:46 1 - Hasan OSMANOĞLU
2 - Hanifi ÜZÜM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
376 Ukraine Власов А.П. ЛДУФК Кінезотракційна терапія
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:54:35 1 - Панарін Б.Г.
2 - Власов А.П.
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
377 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA The Effectiveness of Using Recreational Gymnastic Program on Social Ability at Age 5 - 7 Years
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:54:15 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
378 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Communicating Effectively with Children
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:54:02 1 - Valbona GOLEMI
2 - Edison IKONOMI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
379 Türkiye Ergün Çakır Kafkas Üniversitesi The Acute Effect of Calcium Ingestion on Blood Calcium Levels of Soccer Players After High-Intensity Exercise
(The Acute Effect of Calcium Ingestion on Blood Calcium Levels of Soccer Players After High-Intensity Exercise)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:51:11 1 - Ahmet Mor
2 - Ergün Çakır
3 - Erkal Arslanoğlu
4 -
5 -
6 -
380 Türkiye Kadir KAYAHAN Bartın Üniversitesi Mobilya Alımında Geleneksel Mağaza ile Sanal Mağaza Tercihinin Veri Madenciliğine Dayalı Analizi
(Data Mining Based Analysis of Traditional Store and Virtual Store Preference In The Purchase of Furniture)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:49:15 1 - Timuçin BARDAK
2 - Özkan AVCI
3 - Kadir KAYAHAN
4 - Selahattin BARDAK
5 -
6 -
7 -
381 Türkiye Kevser GÜRCAN YARDIMCI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler "Altın Elbiseli Adam"
(The Clothes that Cast Light on the Turkish Culture; “Golden Man”)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:48:57 1 - Kevser GÜRCAN YARDIMCI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
382 Iran, Islamic Republic of Jafar SADEGH MOHAMMADZADEH Iran/Tabriz University / Heris County Education The Effect of Massage and Asprin on Some Inflammatory Indices of DOMS in Young Male Athletes after Downhill Running
()
Oral / Sözel 2018-02-20 09:23:17 1 - Jafar SADEGH MOHAMMADZADEH
2 - Rrogaye Pasdareye HERIS
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
383 Türkiye Ali Ozan ERKILIÇ Bartın Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Erkek Hentbolcuların Beslenme Alışkanlıkları, Sağlıklı Yaşam Biçimleri ve Bazı Fiziksel Uygunluk Değişkenlerinin İlişkilendirilmesi
(the relationship between nutrition habits, healthy life behaviors and some physical fitness variables in male handball players)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:17:33 1 - Ali Ozan ERKILIÇ
2 - Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
3 - Ümit ÖZ
4 - Recep AYDIN
5 - Ali Ozan SARIGÖZ
6 -
7 -
384 Türkiye Şehmus ASLAN Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bedensel Engelli Bireylerin Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Cognitive Flexibility Levels of Physically Disabled Individuals Who Do and Do not Play Sports)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:14:15 1 - Şehmus ASLAN
2 - Muhammet DÖNMEZ
3 - Ummuhan BAŞ ASLAN
4 -
5 -
6 -
7 -
385 Türkiye ŞERİFE SERAP MUTLUAY MEB İZNİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ “Karate,Kıck Boks,Dart,Güreş,Masa Tenisi,Futsal,Futbol,Jimnastik,Softbol,Beyzbol,Yüzme Spor Dallarının Çocuk Gelişimi Açısında İncelenmesi”
()
Poster / Poster 2018-02-20 08:14:02 1 - ŞERİFE SERAP MUTLUAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
386 Türkiye Müşerref DORUK Pamukkale Üniversitesi 12-14 YAŞ BASKETBOLCULARDA DENGE İLE ÇEVİKLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BALANCE AND AGILITY IN 12-14 YEAR BASKETBALL PLAYERS)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:13:16 1 - Eylem ÇELİK
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Müşerref DORUK
4 -
5 -
6 -
387 Türkiye Ali Fatih UYSAL Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Spor ve Kültürü Mekânsal Tasarım ile Yeniden Düşünmek; Uygulama İmar Planları Açısından İstanbul Örneği
(Rethinking Sports and culture with spatial design; Istanbul Example In Terms Of Application Development Plans)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:12:58 1 - Ali Fatih UYSAL
2 - Metin KALYONCU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
388 Türkiye Müşerref DORUK Pamukkale Üniversitesi TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN RELATİF KUVVETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(The comprasion of relative strength of team and individual sports player)
Poster / Poster 2018-02-20 08:12:14 1 - Eylem ÇELİK
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Müşerref DORUK
4 -
5 -
6 -
389 Turkey Yrd.Doç.Dr. Leyla ULUSMAN Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu MÜCEVHER TASARIMI VE UYGULAMADA ELMASIN KULLANIMI
(DIAMOND USE IN JEWELRY DESIGN AND APPLICATIONS)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:09:31 1 - Yrd.Doç.Dr. Leyla ULUSMAN
2 - Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
390 Türkiye Melda Özdemir Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kitre Bebek Sanatı
(Tragacanth Doll Art)
Oral / Sözel 2018-02-19 15:08:49 1 - Melda Özdemir
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
391 Türkiye Murat KOÇYİĞİT Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Measuring the Effect Of Corporate Social Responsibility Perceptions on Consumer Based Brand Equity)
Oral / Sözel 2018-02-19 15:07:06 1 - Murat KOÇYİĞİT
2 - Ahmet KOÇYİĞİT
3 - Gizem ÖZEL
4 -
5 -
6 -
7 -
392 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi, İİBF Kariyer Uyum Yeteneğinin Çalışanların Performansına Etkisi
(The Effect of Career Adaptability to Employee Performance)
Oral / Sözel 2018-02-19 14:48:23 1 - Yaşar Akça
2 - Gökhan Özer
3 - Esat Kalaycıoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
393 Türkiye Murat ERDOĞDU Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya Futbol Ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık Yaklaşımları
(Aggression Approaches of Young Females Playing in Football and Futsal Branches)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:37:22 1 - Murat ERDOĞDU
2 - Murat KOÇYİĞİT
3 - N. Bahadır KAYIŞOĞLU
4 - Baki YILMAZ
5 -
6 -
7 -
394 Türkiye Mehmet DEMİREL DPÜ, BESYO MUAY-THAİ HAKEMLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF DECISION-MAKING STRATEGIES BY MUAY-THAI REFREES BY DIFFERENT VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:30:11 1 - Mehmet DEMİREL
2 - Korkmaz ATALAY
3 - Aydin SENTURK
4 - Duygu H. DEMIREL
5 - Emrah SERDAR
6 -
7 -
395 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi Badmintoncuların bazı motorik ve kinantropometrik özelliklerinin badminton performansına etkisi
(The effect of some motoric and kinantropometric characteristic of badminton athletes on badminton performance)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:28:22 1 - Recep AYDIN
2 - Ramazan DURAN
3 - Ali ÖZKAN
4 - Gürhan KAYIHAN
5 -
6 -
7 -
396 Türkiye Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi ÖZ-BAKIM BECERİLERİ KAZANDIRMADA GİYİNME BECERİSİ İÇİN TASARLANAN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING EFFECTS OF TEACHING MATERIALS DESIGNED FOR DRESSING SKILLS ON ACQUIRING SELF-CARE SKILLS)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:27:35 1 - Habibe ARSLAN
2 - Saliha AĞAÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
397 Türkiye Büşra Refas TÜRKMEN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bir Müfessir olarak İmam Malik
(Imam Malik as a mufasser)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:27:06 1 - Büşra Refas TÜRKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
398 Türkiye Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ Sporda Kariyer Planlamasına İlişkin Kavram Analizi
(Concept Analysis About Career Planning in Sport)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:52 1 - İsa ÇİFTÇİ
2 - Çetin TAN
3 - Mikail TEL
4 -
5 -
6 -
7 -
399 Türkiye Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ Ekonomi de Spor Girişimciliğinin Önemi
( The Importance of Sports Entrepreneurship in Economy)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:42 1 - Çetin TAN
2 - İsa ÇİFTÇİ
3 - Mikail TEL
4 -
5 -
6 -
7 -
400 Türkiye Selahattin Koç Gaziantep Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIM ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING PARTICIPATION OBUSTACLES OF UNIVERSITY STUDENTS TO RECREATIVE ACTIVITIES)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:23 1 - Kamil boğaç iskender
2 - Hüseyin öztürk
3 - Selahattin Koç
4 - zeynep yılmaz öztürk
5 -
6 -
401 Türkiye Okan Serhat TUNCIL Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kocaeli 10-12 Yaş Grubu Erkek Çocuklara Uygulanan Yüzme Antrenman Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisi
(Impact of Swimming Training Program on Some Motoric Skills Features of Boys Between Age 10-12)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:55:29 1 - Okan Serhat TUNCIL
2 - Betül BAYAZIT
3 - Ozan YILMAZ
4 - Aydın TURHAN
5 - Selami UÇAR
6 -
7 -
402 Türkiye Çağlar SOYLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara Tekerlekli sandalye basketbol sporcularında üst ekstremite kas kuvveti, anaerobik kapasite, aerobik kapasite ile sportif performans arasındaki ilişkinin incelenmesi
(Determination of the relationship between upper extremity muscle strength, anaerobic capacity, aerobic capacity and sportive performance in wheelchair basketball athletes)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:55:09 1 - Çağlar SOYLU
2 - Necmiye ÜN YILDIRIM
3 - Özge ÇOBAN
4 -
5 -
6 -
7 -
403 Türkiye Çağlar SOYLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara Farklı klasifikasyon puanına sahip tekerlekli sandalye basketbol sporcularının üst ekstremite kas kuvveti, anaerobik kapasite, aerobik kapasite ve sportif performans değerlerinin karşılaştırılması
(Comparison of upper limb muscle strength, anaerobic capacity, aerobic capacity and sportive performance values of wheelchair basketball athletes with different classification levels)
Oral / Sözel 2018-02-16 08:53:17 1 - Çağlar SOYLU
2 - Necmiye ÜN YILDIRIM
3 - Özge ÇOBAN
4 -
5 -
6 -
7 -
404 Türkiye Olcay Salici Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Organizasyonları Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi: Taekwon-Do Türkiye Şampiyonası Örneği
(Sports Organizations Evaluation of Service Quality Perception: The Sample Of Turkey Championship)
Oral / Sözel 2018-02-15 20:39:07 1 - Olcay Salici
2 - Mehmet Kumartaşlı
3 -
4 -
5 -
6 -
405 Türkiye Hayati ARSLAN Erciyes Üniversitesi FARKLI LİGLERDE YARIŞAN ERKEK ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARIN DENGE PARAMETRELERİ İLE YARIŞ PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSMENT OF THE ASSOCIATION BETWEEN BALANCE PARAMETERS AND RACE PERFORMANCES OF MALE ALPINE DISCIPLINE SKIIERS RACING IN DIFFERENT LEAGUES)
Oral / Sözel 2018-02-15 10:14:50 1 - Hayati ARSLAN
2 - Çağrı ÇELENK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
406 Libyan Arab Jamahiriya Ayad Saad A Omar Tripoli University The Effects of a Proposed Rehabilitation Program to Improve The Motor Variables Associated With Parkinson's Patients
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:06:30 1 - Ayad Saad A Omar
2 - Ali Mohamed Ahmed
3 - Karima Emhemed Mohamed
4 - Ashref Yousef Zrebah
5 -
6 -
407 Turkey Fatih AĞDUMAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon 0f ‘’The Football Traınıng Wıth Educatıonal Games’’ Effect to Motor Skılls in Heraıng-Impaıred Chıldren
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:06:12 1 - R.C. Nazım SARAÇOĞLU
2 - Ahmet ŞİRİNKAN
3 - Fatih AĞDUMAN
4 -
5 -
6 -
408 Türkiye Hulusi ALP Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Otistik Çocukların Yaşam Kalitelerine Doğa Eğitimi ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi
(The Impact of Nature Education and Recreational Activities on Quality of Life of Autistic Children)
Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:27 1 - Hulusi ALP
2 - Sinan Tarkan ASLAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
409 Türkiye yeliz merve bulut özel nesibe aydın okulları Ankara'da IB-PYP Uygulayan Okullardaki Beden Eğitimi Ders Verimliliğine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
(Teacher And Admınıstratıve Vıews Related to Physıcal Educatıonal Course Effıcıency About IB-PYP Applıcatıons In Ankara)
Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:17 1 - yeliz merve bulut
2 - oğuzhan yoncalık
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
410 Turkey Fatih AĞDUMAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon of The Contrıbutıon of Slıcklıne Exercıses Whıch is Applıed to Hearıng-Impared Chıldren to Balance Skılls
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:00 1 - Ahmet ŞİRİNKAN
2 - R. Nazım SARAÇOĞLU
3 - Fatih AĞDUMAN
4 -
5 -
6 -
411 Turkey Ahmet ŞİRİNKAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon of Contrıbutıon of Visual Stimuli (Picture, Video Etc.) In Group of 10-15 Aged Heraing-Impaired Children to Motor Skill Teaching
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:03:48 1 - Ahmet ŞİRİNKAN
2 - R. Nazım SARAÇOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
412 Türkiye Ahmet Naci DİLEK Bartın Üniversitesi BESYO ÜNİVERSİTELİ SPOR EĞİTİMLİ ÖĞRENCİLERDE VÜCUT İMAJI, STRES VE UMUTSUZLUK DÜZEYİ
(THE BODY IMAGE, THE LEVEL OF STRESS AND DESPAIR IN THE SPORTS EDUCATED UNIVERSITY STUDENTS)
Oral / Sözel 2018-02-13 12:59:55 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Ahmet Naci DİLEK
3 - Mutlu TÜRKMEN
4 - Hasan TAT
5 - Baglan YERMAKHANOV
6 -
413 Türkiye Waad Abdul-Raheem Farhan College of Physical Education and Sports Science-University of Anbar The Effect of a Proposed Training Program to Develop the Physical Fitness and Improve the Sensory-Kinetic Cognition among Students of the College of Physical Education and Sports Science at the University of Anbar
()
Poster / Poster 2018-02-13 11:58:35 1 - Waad Abdul-Raheem Farhan
2 - Labeeb Zwayan Maseekh
3 - Sanaa Rabaia Abd
4 -
5 -
6 -
7 -
414 Türkiye Rafea Saleh Fathi University of Baghdad- College of Physical Education and Sports Sciences Impact of Exercises by Using the Periodical Training On Metabolic & Oxygen Need and On Cardio and Blood Circulatory Variables During Physical Fitness Practice
()
Oral / Sözel 2018-02-13 11:58:25 1 - Rafea Saleh Fathi
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
415 Türkiye Öğr. Gör. Özkan AVCI Bartın Üniversitesi Halkın Gözünden Polis İmajı Üzerine Erzurum İlinde Bir Uygulama
(An Application in Erzurum Provincial Police on the image of the People's Perspective)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:31:34 1 - Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ
2 - Öğr. Gör. Özkan AVCI
3 -
4 -
5 -
6 -
416 Türkiye VEYSEL KÜÇÜK MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL Antrenörlük Uygulamalarında Fiziksel ve Duygusal İstismar ve Sporda Çocuk Koruma
(Physical and Emotional Abuse and Sports Child Protection in Coaching Practices)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:31:18 1 - VEYSEL KÜÇÜK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
417 Palestinian Territory Jamal S.M.Abubshara Arab American University, Palestine The optimum release height for javelin throwers proportion to their lengths
()
Poster / Poster 2018-02-13 11:31:06 1 - Jamal S.M.Abubshara
2 - Osama
3 - Assefa Tarawneh
4 -
5 -
6 -
418 Türkiye Hamza Kaya BEŞLER Pamukkale Üniversitesi Spor Bilmileri Fakültesi Finansal Sürdürülebilirlik: Spor Kulübü Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
(Financial Sustainability: Based on Assessment of Sports Club Management)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:30:52 1 - Hamza Kaya BEŞLER
2 - Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
419 Türkiye Hande YAZICIOĞLU Bartın Üniversitesi Atletizm sporcularının ilgilendikleri alt dallara göre beslenme bilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması
(Examination of Nutritional Differences Among Branches for Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:30:38 1 - Hande YAZICIOĞLU
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Gürkan ELÇİ
4 - Ayşegül YAPICI
5 -
6 -
420 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Basketbolcularda Farklı Çeviklik Testleri ve Sürat Performansları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Different Agility Tests And Sprint Performance In Basketball Players)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:28:01 1 - Ayşegül YAPICI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
421 Turkey Özgür BAŞYİĞİT Gaziantep University Law Faculty İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Yargı Dışı Çözüm Yolları
()
Oral / Sözel 2018-02-13 11:27:24 1 - Özgür BAŞYİĞİT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
422 Ukraine Rostyslav PERVACHUK ЛДУФК Ways of Improvement of Training System in Women Wrestling
()
Poster / Poster 2018-02-10 11:36:36 1 - Rostyslav PERVACHUK
2 - Сибіль М. Г.
3 - Шандригось В. І.
4 - Стельмах Ю. Ю.
5 -
6 -
423 Türkiye Burhan SEVİM Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Güney Kazakistan Eyaleti Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Beklentileri ve Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Customer Expectations and Satisfaction Among Thermal Resorts in South Kazakhstan)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:36:14 1 - Burhan SEVİM
2 - Aizhan İSSAYEVA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
424 Türkiye Meryem İMER Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genç Erkek Futbolcuların Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Mevkilerine Göre Karşılaştırılması
(The Comprasion of Physiologic And Motoric Characteristics of Young Male Soccer Players According to Their Playing Positions)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:35:27 1 - Meryem İMER
2 - Ayşegül YAPICI
3 - Engin Güneş ATABAŞ
4 - Tevfik AKOL
5 -
6 -
7 -
425 Türkiye Selda Mant Menay Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Güncel Sanatta Figüre Yeni Yaklaşımlar
(New Approaches to the figure in Contemporary Art)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:34:59 1 - Selda Mant Menay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
426 Türkiye Nazife Burcu Takıl Gazi Üniversitesi Ukrayna’da Türkçe Öğretiminde Gelinen Merhale
(Stage in Turkish Teaching in Ukraine)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:34:36 1 - Fatma Açık
2 - Nazife Burcu Takıl
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
427 Türkiye Mehmet Alparslan Küçük Gazi Üniversitesi İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: “Okçuluk”
(A Life Style In Turkish Tradition After The Pre-Islamic Period: “Archery”)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:33:32 1 - Mehmet Alparslan Küçük
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
428 Turkey Mehmet Bilgin KARADEMİR Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BEDEN ALGILARI VE YEME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND EATING ATTITUDES INDIVIDUALS WHO REGULAR EXERCISE )
Poster / Poster 2018-02-09 20:43:55 1 - Mehmet Bilgin KARADEMİR
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
429 Türkiye Özkan Avcı Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma
(A Study on Social Media Usage of University Students)
Oral / Sözel 2018-02-09 20:43:30 1 - Özkan Avcı
2 - Timuçin Bardak
3 - Çağrı Sürücü
4 - Kadir Kayahan
5 -
6 -
7 -
430 Türkiye Kadir KAYAHAN Bartın Üniversitesi Modern Okçuluk Sporu İçin Fonksiyonel Stant Tasarımı ve Uygulaması
(Functional Stand Design and Application for Modern Archery Sports)
Oral / Sözel 2018-02-09 20:42:35 1 - Kadir KAYAHAN
2 - Recep AYDIN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
431 Türkiye Zarife PANCAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİMDALI Obez Ve Kilolu Erkek Çocuklarda 4 Haftalık Düşük Şiddetli Fiziksel Aktivite Programının Hemoglobin ve Hematokrit Seviyelerine Etkisi
(The Effect of 4-Week Low Intensity Physical Activity Program on Hemoglobin and Hematocrit Levels in Obese and Overweight Boys)
Oral / Sözel 2018-02-09 20:41:09 1 - Zarife PANCAR
2 - Mustafa ÖZDAL
3 - Vedat ÇINAR
4 -
5 -
6 -
7 -
432 Türkiye Özdemir ATAR İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu THE COMPARISON OF POSITIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS WHO DO SPORTS AND NON-SPORTS
()
Oral / Sözel 2018-02-09 20:40:30 1 - Özdemir ATAR
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
433 Türkiye Öznur BİLGİLİ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın BOCCE ANTRENÖRLERİNİN SPORCULARININ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF THE EFFECTS OF BOCCE TRAINERS ON PERFORMANCE OF THEIR ATHLETES)
Oral / Sözel 2018-02-07 20:19:36 1 - Öznur BİLGİLİ
2 - Gürkan ELÇİ
3 -
4 -
5 -
6 -
434 Turkey Ali ÖZKAN artın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının enerji ve besin öğesi alımları (beslenme alışkanlıkları) ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi”
()
Oral / Sözel 2018-02-07 20:10:30 1 - Arzu ÖZKAN
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Ali ÖZKAN
4 -
5 -
6 -
7 -
435 Türkiye Sibel Nalbant İstanbul Gedik Üniversitesi Spor yoluyla farkındalık gelişimi etkinliğinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutuma etkisi
(Effectiveness of the awareness-raising by sport on children with special needs)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:31:17 1 - Sibel Nalbant
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
436 Türkiye Esra Çetin Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye ile AB Ülkelerindeki Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırılması
(Comparison of Sport Management Graduate Programs in EU Countries and Turkey)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:31:01 1 - Esra Çetin
2 - Elif Bozyiğit
3 - Ömür Duğan
4 -
5 -
6 -
7 -
437 Türkiye Zarife PANCAR Gaziantep Üniversitesi Obez Ve Kilolu Erkek Çocuklarda 4 Haftalık Düşük Şiddetli Fiziksel Aktivite Programının Serum Lipid Düzeylerine Etkisi
(The Effect of 4-Week Low Intensity Physical Activity Program on Serum Lipid Levels in Obese and Overweight Boys)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:30:34 1 - Zarife PANCAR
2 - Uğur ABAKAY
3 - Mustafa ÖZDAL
4 -
5 -
6 -
438 Türkiye Sibel Nalbant İstanbul Gedik Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumlarının Beden Eğitimi Öğretmeni Istihdamına Bakış Açısı
(Perspective of special education and rehabilitation institutions on physical education teacher employment)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:30:19 1 - Sibel Nalbant
2 - Nazan Izgar
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
439 Türkiye Kamil Boğaç İskender Gaziantep Üniversitesi BASKETBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BAZI DEMOĞRAFİKÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF STYLES FOR MANAGING STRESS OF BASKETBALL PLAYERS IN ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC FEATURES)
Oral / Sözel 2018-02-05 18:10:41 1 - Kamil Boğaç İskender
2 - Hüseyin Öztürk
3 - Selattin Koç
4 -
5 -
6 -
440 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri ile Ders Notları Ortalamaları Arasındaki İlişki
(The Relationship between Undergraduate Students’ Metacognitive Learning Strategies and Their Grade Point Average)
Oral / Sözel 2018-02-04 20:45:20 1 - Bülent Ağbuğa
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
441 Ukraine Заневська Л.Г. Львівський державний університет фізичної культури Офісні технології MS Office для туристичного підприємства
()
Poster / Poster 2018-02-03 18:26:05 1 - Заневська Л.Г.
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
442 Pakistan Prof. Dr. Salahuddin Khan Gomal University Trend of Recreational Activities among the Lawyers
()
Oral / Sözel 2018-02-03 18:25:53 1 - Prof. Dr. Salahuddin Khan
2 - Mrs. Ayesha Batool
3 -
4 -
5 -
6 -
443 Türkiye Mevlüt Uyanık Hitit Üniversitesi Türk Felsefesi: İmkan ve Gerekçeleri Üzerine Notlar
(Turkish Philosophy: Notes on Possibilities and Requirements)
Oral / Sözel 2018-02-03 18:25:13 1 - Mevlüt Uyanık
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
444 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Farklı Alan Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Students’ Opinions on Teachers’ Methods Used Against Student Misbehaviors in Different Types of High Schools)
Oral / Sözel 2018-02-03 18:24:55 1 - Bülent Ağbuğa
2 - Gül Doğan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
445 Türkiye Elif Bozyigit Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Denizli, Türkiye Voleybol hakemlerinin kendi kendine liderlik düzeylerinin incelenmesi
(Examination of self-leadership levels of volleyball referees)
Oral / Sözel 2018-02-02 08:18:10 1 - Elif Bozyigit
2 - Ömür Dugan
3 -
4 -
5 -
6 -
446 Türkiye Hüseyin öztürk Gaziantep üniversitesi REKREASYON AKTİVETELERİNE KATILAN MAHKUMLARIN SÜREKLİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATIONS ON CONTINUAL CONSIDERATIONS OF VESSELS INCLUDING RECREATION ACTIVITIES)
Oral / Sözel 2018-02-01 09:19:17 1 - Hüseyin öztürk
2 - Zeynep Yılmaz Öztürk
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
447 Türkiye İREM TÜRKMEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DEKİ DART SPORCULARININ DART BRANŞINA YÖNELME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ
(THE TENDENCY REASONS AND EXPECTATIONS OF DART PLAYERS IN TURKEY TO DARTS)
Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:54 1 - İREM TÜRKMEN
2 - GÜRKAN ELÇİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
448 Türkiye Ünsal TAZEGÜL Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu AK PARTİ VE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
(JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND MAY 19 THE COMMEMORATION OF ATATÜRK, YOUTH AND SPORTS DAY)
Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:16 1 - Ünsal TAZEGÜL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
449 Türkiye Büşra Buse GÜLDÜR Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bartın/TÜRKİYE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
(An Examination Of Physical Activity Levels And Healthy Lifestyle Behaviors Of Health Services Vocational School Students)
Oral / Sözel 2018-01-30 08:20:07 1 - Büşra Buse GÜLDÜR
2 - Ali ÖZKAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
450 Ukraine Iuliia PAVLOVA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Descriptive Models for Analyzing Life Quality of Elderly Population
()
Oral / Sözel 2018-01-27 10:11:32 1 - Iuliia PAVLOVA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
451 Türkiye Serbout Abdelmalik Djelfa University, Algeria Longitudinal relations between peer victimization in high schools and mental health in college
()
Oral / Sözel 2018-01-26 20:06:58 1 - Serbout Abdelmalik
2 - Brahimi Mabrouk
3 - Lamine Harouach
4 -
5 -
6 -
7 -
452 Türkiye Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Disiplinlerarası köprüler kurmak; bilimsel araştırmalarda yeni bir yaklaşım
()
Oral / Sözel 2018-01-26 19:21:10 1 - Erdal ZORBA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
453 Türkiye Ahmet AĞIRAKÇA Mardin Artuklu Üniversitesi Medeniyet tarihimizde hıfzu’s-sıhha/sağlığı koruma ile ilgili yazılan eserler ve müellifleri
()
Oral / Sözel 2018-01-26 19:14:26 1 - Ahmet AĞIRAKÇA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
454 Turkey Tarik Ozmen Karabuk University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabuk / TURKEY Relationship Between Physical Activity and Postural Balance in Patients with Knee Osteoarthritis
()
Oral / Sözel 2018-01-26 07:41:33 1 - Tarik Ozmen
2 - Umit Gafuroglu
3 - Ayşegul Altun Guvenir
4 - Ipek Ziraman
5 - Bulent Ozkurt
6 -
455 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi, İİBF Örgüt Kültürü ve Liderliğin Firma Performansı Üzerine Etkileri
(TheEffects Of Organizational Culture and Leadership on Firm Performance)
Oral / Sözel 2018-01-26 07:41:22 1 - Yaşar Akça
2 - Gökhan Özer
3 - Hakan Kırkan
4 -
5 -
6 -
7 -
456 Turkey Tolga Beşikçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Üniversitelerin Rekreasyon Bölümlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Yönetim Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Leisure Management Levels of University Students Who Received Education in Recreation Departments)
Oral / Sözel 2018-01-26 07:38:38 1 - Tolga Beşikçi
2 - Kadir Yıldız
3 - Pınar Güzel
4 - Semih SOLAK
5 -
6 -
7 -
457 Ghana Dominic Uzodimma Ikwuagwu UNIQUE ULTIMATE SPORTS INTERNATIONAL Mental and Social Benefits Of Sports Participation in Africa
()
Oral / Sözel 2018-01-24 21:18:44 1 - Dominic Uzodimma Ikwuagwu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
458 Turkey Halit Harmancı Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu FARKLI ISINMA YÖNTEMLERİNİN STATİK BACAK KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECTS OF DIFFERENT WARM-UP METHODS ON STATİC LEG STRENGTH)
Poster / Poster 2018-01-24 21:18:14 1 - Halit Harmancı
2 - Adnan Ersoy
3 - Mihri Barış Karavelioğlu
4 - Oğuzhan Yüksel
5 - Mustafa Said Erzeybek
6 -
7 -
459 Turkey Yrd. Doç. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yükseokulu GLOBAL JOB OPPORTUNITIES IN AVIATION INDUSTRY AND THE CAREER PATHS OF BECOMING PILOT, CABIN CREW AND AIRCRAFT MAINTENANCE PERSONNEL
()
Oral / Sözel 2018-01-24 21:17:56 1 - Yrd. Doç. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
460 Ghana Dominic Uzodimma Ikwuagwu UNIQUE ULTIMATE SPORTS INTERNATIONAL Controlling Emotions During Major Sports Events
()
Oral / Sözel 2018-01-24 21:17:39 1 - Dominic Uzodimma Ikwuagwu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
461 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORA KATILIMIN SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ
(IMPACT OF PARTICIPATION IN SPORT ACTIVITIES ON SOCILAZATION OF UNIVERSTY STUDENTS)
Oral / Sözel 2018-01-23 12:22:23 1 - MİKAİL TEL
2 - EKREM AĞKURT
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
462 Türkiye NAZİFE BURCU TAKIL GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR MATERYAL: KUKLA
(A MATERIAL FOR SUPPORTING DEVELOPMENT OF SPEAKING IN TURKISH TEACHİNG AS A FOREIGN LANGUAGE)
Oral / Sözel 2018-01-23 12:11:00 1 - NAZİFE BURCU TAKIL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
463 Ukraine Ihor Zanevskyy Lviv State University of Physical Culture, Ukraine A model of Dickson index corrected on the age of pupils
()
Oral / Sözel 2018-01-23 10:17:01 1 - Ihor Zanevskyy
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
464 Türkiye Fatma Açık Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçeve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretimi Üzerine Hazırlanmış “Turetskiy Yazık” Ders Kitabında Yer Alan Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi
(Assessment of Reading Texts in "Turetskiy Yazık" Textbook Prepared on Turkish Teaching)
Oral / Sözel 2018-01-23 10:16:40 1 - Fatma Açık
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
465 Türkiye Adilhan Adiloğlu Akdeniz Üniversitesi Karaçay-Malkar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasındaki Sesçe Kısmî Benzeyen Yanıltıcı Kelimeler
(The partial similar voice false equivalence words between Karachay-Malkar Turkish and Turkey Turkish)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:48:12 1 - Adilhan Adiloğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
466 United States Robert Schneider State University of New York, USA Grounding Sport in Universal Moral Values to Support International Peace
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:48:02 1 - Robert Schneider
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
467 Türkiye Emel YILDIRIM Ataşehir Adıgüzel Meslekyüksek okulu, İstanbul Moda Pazarlama’ sın da Yeni Bir Yaklaşım: Influencer Marketing
(A NEW APPROACH TO FASHION MARKETING: INFLUENCER MARKETING)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:47:52 1 - Emel YILDIRIM
2 - Gökçe CEBECİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
468 Kazakhstan Magistr Zhilisbayev N.K International Kazakh-Turkish University name H.A.Yasawi.K PHYSICAL EDUCATION AS AN IMPORTANT PART OF THE OVERALL CULTURE.
()
Virtual / Sanal 2018-01-21 20:47:19 1 - Magistr Zhilisbayev N.K
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
469 Türkiye Ünsal TAZEGÜL Mardin Artuklu Üniversitesi BESYO İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN NARSİSİZM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF NARCISSISM LEVELS OF STUDENTS IN ISTANBUL GELİŞİM UNİVERSİTY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:46:33 1 - Ünsal TAZEGÜL
2 - Özdemir ATAR
3 -
4 -
5 -
6 -
470 Türkiye Özdemir ATAR İstanbul Gelişim Üniversitesi Genç Tenisçilerde Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Performansa Etkisi
(THE EFFECT OF STRENGTH TRAINING IN YOUNG TENNIS PLAYERS ON PHYSICAL PERFORMANCE)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:44:38 1 - Özdemir ATAR
2 - Ünsal TAZEGÜL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
471 Turkey Tarik Ozmen Karabuk University Effect of Quadriceps Femoris Kinesio Taping on Dynamic Balance in Children with Down Syndrome
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:44:07 1 - Tarik Ozmen
2 - Ceyda Merve Unal
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
472 Türkiye Sibel Çelik Milli Eğitim Bakanlığı Rus romanslarında oryantalizm etkisi
(Oriantalism influence in Russian romances)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:43:48 1 - Sibel Çelik
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
473 Kazakhstan Жилисбаев Нагашбек Келисбекович Ұлттық ойындардың денсаулықты нығайту мен салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі
()
Poster / Poster 2018-01-21 20:43:24 1 - Жилисбаев Нагашбек Келисбекович
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
474 Türkiye Hayati BEŞİRLİ Gazi University, Faculty of Letters Interpreting the international mega-events as social mobilizing tools
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:47 1 - Hayati BEŞİRLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
475 Türkiye Cengiz ARSLAN Faculty of Sports Sciences, Firat University Kadın Sporcuların Güreşe Katılımları ve Tarihi Süreçleri
(Participation and Historical Processes of Female Athletes' in Wrestling)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:35 1 - Cengiz ARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
476 Türkiye Musa YILDIZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Ahmed Yesevi's peace call to humanity from the 12th century
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:00 1 - Musa YILDIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
477 Türkiye Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi DUYGULARA TEPKİ VEREN AKILLI MODA TASARIMLARI
(Emotional Responses of Smart Fashion Designs)
Oral / Sözel 2018-01-19 19:43:34 1 - Merve Balkış
2 - Saliha AĞAÇ
3 -
4 -
5 -
6 -