Accepted Submission
 
 

No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Laurentiu Gabriel Talaghir Dunărea de Jos University of Galati Assessment process at physical education discipline in Romanian system of education. Approach about performances of students in secondary school
(Assessment process at physical education discipline in Romanian system of education. Approach about performances of students in secondary school)
Oral/Online / Sözel/ 2020-11-17 10:20:09 1 - Laurentiu Gabriel Talaghir
2 - Teodora Mihaela Iconomescu
3 -
4 -
5 -
6 -
2 Türkiye Mehmet Hasan SELÇUK Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Covid-19 Fobilerinin İncelenmesi
(Investigation of Covid-19 Phobias of Physical Education Teachers)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-14 22:12:21 1 - Mehmet Hasan SELÇUK
2 - Yasin KARACA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye Feyzullah Koca Erciyes Üniversitesi Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Düzeylerinin Araştırılması
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-14 16:02:00 1 - Bilal Okudan
2 - Feyzullah Koca
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Türkiye Mehmet EMRE Necmettin Erbakan Üniversitesi Hentbol Süper Lig ve 1. Lig Oyuncularının Hız, Çeviklik ve Teknik Becerilerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Speed, Agility and Technical Skills of Handball Super League and 1st League Players)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-12 17:58:13 1 - Mehmet EMRE
2 - Ahmet UZUN
3 - Ali ERKEK
4 -
5 -
6 -
5 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL FAALİYETLERE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE AWARENESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS RECREATIONAL ACTIVITIES)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-12 13:20:28 1 - Hayri AKYÜZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
6 Türkiye Çiğdem ÖNER İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sporcularda Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Yordanmasında Duygusal Özyeterliğin Belirleyici Rolü
(The Determinative Role of Emotional Self-Efficacy in Predicting Cognitive Emotion Regulation Strategies in Athletes)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 23:31:01 1 - Çiğdem ÖNER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
7 Türkiye Ali ERKEK Necmettin Erbakan Üniversitesi Orta Ergenlik Dönemindeki Futbolcularda Yaşın Sürat Performansına Etkisi
(The Effect of Age on Speed Performance in Middle Adolescents)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 23:30:56 1 - Ali ERKEK
2 - Ahmet UZUN
3 - Mehmet EMRE
4 -
5 -
6 -
7 -
8 Bulgaria Detelina Smilkova International Business School Application of non-verbal communication in interpersonal relations "coach - athlete"
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 19:39:26 1 - Detelina Smilkova
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
9 Turkey Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadîs Metinlerinin Tedvîn ve Tasnîfinde er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs’in Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 10:41:57 1 - Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
10 Turkey Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İbnu’n-Nefîs’in Hayatı Eserleri ve “el-Muhtasâr fi İlmi Usûli’l-Hadîs” Adlı Eseri Üzerine Bazı Mülâhazalar
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 10:41:51 1 - Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
11 Türkiye Abdulaziz SELUCİK Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Taekwondo Sporcuları Üzerine Yapılmış Psikolojik Çalışmaların Sistematik Derlemesi
(Systematic Review of Psychological Studies on Taekwondo Athletes)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:48 1 - Abdulaziz SELUCİK
2 - Ahmet Naci DİLEK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
12 Türkiye IRMAK ÖZBAY YILDIRIM ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Güreşçilerde Zihinsel Dayanıklılık, Öz Yeterlik İnancı ve Sportif Kendine Güven Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Mental Resilience, Self-Efficacy Belief and Sportive Self-Confidence Levels in Wrestlers)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:41 1 - IRMAK ÖZBAY YILDIRIM
2 - SERDAR KOCAEKŞİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
13 Turkey Canan Turgut Anadolu Üniversitesi Investigation of Self- efficacy and Sportive Self Confidence of Swimmers with and without Land Training
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:36 1 - Canan Turgut
2 - Doç. Dr. Serdar Kocaekşi
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Türkiye Huseyin GUMUS 16466162282 Federasyonlar Perspektifinden Avrupa Spor Haftası: Herkes İçin Spor Federasyonu Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
(European Week of Sports from the Federation's Perspective: A Review on sports for all federation)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:33 1 - Huseyin GUMUS
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Türkiye Şerif Pınar Tunçok İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Zanaat Aracı Olarak Dikiş ve Tekniklerinin El Sanatları, Haute Couture ve Çağdaş Sanatta Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
(A Review of Sewing And Sewing Techniques As Art and Craft On The Use of Handicrafts, Haute Couture and Contemporary Art)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:03 1 - Şerif Pınar Tunçok
2 - Mustafa Gürgüler
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Türkiye Feride Hasret Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Alfa Kuşağının Giysi Olgusu Hakkında Görüş ve Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the views and approaches about garment phenomenon of the Alpha generation)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:40:56 1 - Prof.Dr.Saliha AĞAÇ
2 - Feride Hasret
3 -
4 -
5 -
6 -
17 Türkiye Remziye Özlem Çayırlı Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Pilates Eğitimi Alan Kadınların Spor Etkinliklerine Yönelim Nedenleri ile Sağlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Examination of the Relationship Between the Reasons for Orientation to Sports Activities and Health Perceptions of Women Receiving Pilates Training)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:40:38 1 - Remziye Özlem Çayırlı
2 - Bilal Demirhan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Türkiye Muhammed AKDENİZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN ELİT GÜREŞÇİLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
(DETERMINATION AND RELATIONSHIP OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN ELITE WRESTLER IN TURKISH NATIONAL TEAMS)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:27:21 1 - Muhammed AKDENİZ
2 - Ümit ÖZ
3 - Fatih DOĞAN
4 -
5 -
6 -
19 Türkiye Muhammed AKDENİZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN ELİT GÜREŞÇİLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
(DETERMINATION AND RELATIONSHIP OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN ELITE WRESTLER IN TURKISH NATIONAL TEAMS)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:27:16 1 - Muhammed AKDENİZ
2 - Ümit ÖZ
3 - Fatih DOĞAN
4 -
5 -
6 -
20 Türkiye Kadir Yağız Milli Eğitim Bakanlığı, Mamak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Takımlarında Marka Kredibilitesi, Marka Duygusu ve Marka Sadakati Arasındaki Etkileşimler: Marka Duygusunun Düzenleyicilik Rolü
(Interactions among Brand Credibility, Brand Affect and Brand Loyalty in Sport Teams: The Moderation Role of Brand Affect)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:27:04 1 - Kadir Yağız
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
21 Türkiye Mustafa Can KOÇ Mersin Üniversitesi 12 HAFTALIK KARDİO TENİS AKTİVİTESİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF 12 WEEKS OF CARDIO TENNIS ACTIVITY ON LIFE QUALITY)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:26:43 1 - Hüseyin GÜMÜŞ
2 - İrfan YILDIRIM
3 - Yunus YILDIRIM
4 - Yasin ERSÖZ
5 - Mustafa Can KOÇ
6 -
22 Albania Florian MEMA Sports University Tirana/ALBANIA Physical abilities of 12-year-old footballers
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-07 09:31:00 1 - Florian MEMA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
23 Albania Natasha DAKO Sports University Tirana/ALBANIA Conditioning and coordination a necessity in appropriation of learning program artistic gymnastics with students
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-07 09:30:51 1 - Natasha DAKO
2 - Adriatik META
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
24 Turkey Sinan Erdem SATILMIŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Okuryazarlıklarının İncelenmesi
(Examination of Leisure Time of University Students Staying in Hostels affıliated with The Credit And Hostels General Directorate)
Oral/Online / Sözel/ 2020-10-02 13:13:31 1 - Recep CENGİZ
2 - Sinan Erdem SATILMIŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
25 Türkiye Ali Sevilmiş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Fitness Merkezlerinde Kalite Algısı: Üye Görüşlerine Göre İlişkili Faktörlerin Analizi
(Quality Perception in Fitness Centers: Analysis of The Relevant Factors According to the Views of Members)
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-27 23:19:04 1 - Ali Sevilmiş
2 - Hüseyin ÇEVİK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
26 Türkiye Ali Sevilmiş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği bölümü 2019-2020 Tff Süper Lig Cemil Usta Sezonu Forma Tanıtım Reklamlarının İletişim Hedefleri Açısından Değerlendirilmesi
(In 2019-2020 Tff Super League Cemil Usta Football Season, Evaluating Jersey Publicity Advertisements in Terms of Communication Targets)
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-27 23:18:57 1 - Ali Sevilmiş
2 - Hüseyin ÇEVİK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Gökberk GÖKÇEN Bartın Üniversitesi Halk Oyunları Sporcularının Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
(Examination of Folk Dance Athletes' Level of Assessment of Trainer Behaviors According to Some Demographic Variables)
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-27 23:18:37 1 - Betül AYHAN
2 - Gökberk GÖKÇEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
28 Pakistan Prof. Dr. Salahuddin Khan Gomal University Doping Clean Sport: Elite athletes’ Attitudes, Role, and Use
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-24 10:39:53 1 - Prof. Dr. Salahuddin Khan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
29 Türkiye Mine TURĞUT Bartın Üniversitesi Pliometrik Egzersiz Programının Sedanter Erkeklerde Beden Kitle İndeksi ve Bazı Antropometrik Özelliklere Etkisi
(The Effect of Pliometric Exercise Program on Body Mass Index and Some Anthropometric Properties in Sedentary Men)
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:48:43 1 - Mine TURĞUT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
30 Türkiye Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Üniversitelerdeki Rekreasyon Programlarının yaşam kalitesi açısından önemi
(-)
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:42:39 1 - Erdal ZORBA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
31 Iran, Islamic Republic of Mir Hamid SALEHIAN Tabriz Islamic Azad University Relationship between narcissism and coping strategies with competitive stress in elite athletes
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:42:19 1 - Mir Hamid SALEHIAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
32 Ukraine Iuliia PAVLOVA Lviv State University of Physical Culture Data Science Techniques in Social and Behavioral Research: Analyzing Life Quality and Anxiety Levels in the Young Male Population
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:25:57 1 - Iuliia PAVLOVA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
33 Zekai ÇAKIR Bayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 12 Haftalık Esneklik Egzersizlerinin 7-11 Yaş Grubu Taekwondocuların Esneklik Gelişimlerine Etkisi
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 23:46:56 1 - Zekai ÇAKIR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
34 Ülfet ERBAŞ Şırnak Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fiziksel Aktivite Olarak Yürüyüş Yapan Bireylerde Serbest Zaman Tatmini
(LEISURE TIME SATISFACTION AMONG THOSE INDIVIDUALS WHO WALKED AS PHYSICAL ACTIVITY)
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 22:46:56 1 - Ülfet ERBAŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
35 Ukraine Lyudmyla ZANEVSKA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE MS Excel Office Technologies in Creation of the Virtual Tourism Project Business
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:48:21 1 - Ihor ZANEVSKYY
2 - Lyudmyla ZANEVSKA
3 -
4 -
5 -
6 -
36 Ukraine Kostiantyn LABARTKAVA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Sport Health Tourism in the Fitness Program for the Student’s Youth
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:47:41 1 - Ihor ZANEVSKYY
2 - Kostiantyn LABARTKAVA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
37 Pakistan Mehwish Manzoor university of Narowal Pakistan Effects of stress on Athletic Performance
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:47:36 1 - Mehwish Manzoor
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Philippines Henry C. Daut Mindanao State University Stages of Exercise Behavior Change and Exercise Participation during Covid-19 Pandemic among Adult Filipinos
()
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:47:27 1 - Henry C. Daut
2 - Mila A. Gallardo
3 - Gil M. Ebardo
4 - Atreju Mikhail Sam A. Gallardo
5 - Michelle M. Layao
6 - Eva Marie E. Peralta
7 -
39 Turkey Filiz Nur AKIN BARTIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Kurumsal Spor Merkezleri Eğitmenlerinin Mesleki Canlılık, Lider Etkinliği, Öz Kontrol Ve Öz Yönetim Açısından İncelenmesi
(INVESTIGATION OF CORPORATE SPORTS CENTERS INSTRUCTORS IN TERMS OF PROFESSIONAL VITALITY, LEADER EFFECTIVENESS, SELF CONTROL AND SELF MANAGEMENT)
Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:46:56 1 - Filiz Nur AKIN
2 - Dr. Öğr. Üye. MURAT ÇELEBİ
3 -
4 -
5 -
6 -