Accepted Submission
 
 

No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Sertaç Bozatlı KKTC Beden Eğitimi ve Spor Yasası ve Spor Teşkilat Yapısının Günümüz Koşulları Yönünden Uygunluğu
(The Compliancess of the TRNC Physical Education and Sports Law and the Structure of the Sports Organization in Terms of the Period)
Face to Face Oral / 2022-05-18 16:16:49 1 - Serhat Deniz
2 - Sertaç Bozatlı
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Gülçin Yılmaz ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Kurumları ve Kaynaştırma Eğitimi Veren İlkokullarda Görevli, İdareci ve Öğretmenlerin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi
(Determining the Opinions of Officers, Administrators and Teachers about Physical Education and Sports Lessons in Special Education Institutions and Primary Schools Providing Inclusive Education)
Face to Face Oral / 2022-05-18 16:16:44 1 - Gülçin Yılmaz
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Turkey Mevlüt GÖNEN Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Planlama Farkındalıkları İle İş Bulma Kaygıları Arasındaki İlişkinin Incelenmesi
()
Oral/Online / Çeviri 2022-05-16 13:03:43 1 - Mevlüt GÖNEN
2 - Nihan Su
3 -
4 -
5 -
6 -
4 Türkiye Cemaliye KARADAYI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Özel ve Devlet Liselerindeki Okulların Örgüt Kültürü
()
Face to Face Oral / 2022-05-16 12:43:00 1 - Cemaliye KARADAYI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Türkiye Serhat Deniz Bireysel branşlarda ve takımlardaki lisanslı sporcuların spordan beklentileri ve beklentilerinin karşılaştırılması
()
Face to Face Oral / 2022-05-16 12:42:55 1 - Serhat Deniz
2 - Simay Kanan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
6 Türkiye Serhat DENİZ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyetinde Çocuklarını Spora Yönlendiren Ailelerin Beklentileri.
()
Oral/Online / Çeviri 2022-05-16 12:39:33 1 - Serhat DENİZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
7 Türkiye Zekai ÇAKIR Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İş Bulma kaygılarının Uyku kalitesine Etkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation of the Effect of Job-Finding Concerns of Students of the Faculty of Sports Sciences on the Quality of Sleep in Terms of Some Variables)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-16 11:10:40 1 - Zekai ÇAKIR
2 - Ülfet ERBAŞ
3 - Mehmet Ali CEYHAN
4 - Ayşe BÜLBÜL
5 -
6 -
8 Türkiye Emsal Öztürk JSGA COVID-19 Pandemisi Sürecinin Muaythai sporcularına Etkilerinin İncelenmesi
(Investigation of the Effects of the COVID-19 Pandemic Process on Muaythai Athletes)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-15 11:56:05 1 - Emsal Öztürk
2 - Mahmut ÖZER
3 -
4 -
5 -
6 -
9 Türkiye Berkay Ayverdi Ankara Üniversitesi Türkiye, İngiltere ve Almanya'nın Spor Sistemlerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
(Comparison Sport Systems of Turkey, England and Germany According to Some Variables)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-15 11:54:09 1 - Berkay Ayverdi
2 - Hakan Sunay
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
10 Türkiye EMSAL ÖZTÜRK JSGA Güreş ve Kickboks Dersinin Kolluk Savunma ve Müdahale Teknikleri Dersi Gören Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrencilerine Yönelik Farklı Parametreler Açısından Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Effect of Wrestling and Kickboxing Lesson on the Gendarmerie and Coast Guard Academy Students Taking Law Enforcement Defense and Intervention Techniques Lesson in Terms of Different Parameters)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-15 11:53:08 1 - EMSAL ÖZTÜRK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
11 Türkiye irem Gürgah Oğul İzmir Demokrasi Üniversitesi Erken Çocuklukta Dijital Oyun Bağımlılığı: COVID-19 Çerçevesinde Yeniden Değerlendirme
(Digital Game Addiction in Early Years: Reassessment in the Framework of COVID-19)
Face to Face Oral / 2022-05-14 13:32:22 1 - irem Gürgah Oğul
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
12 Türkiye Betül AYHAN Hitit Üniversitesi Modern Olimpiyat Oyunlarında Cinsiyet Profili
(Gender Profile in the Modern Olympic Games)
Face to Face Oral / 2022-05-13 00:16:58 1 - Betül AYHAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
13 Türkiye Nihat ÖZŞENGEZER Uşak Üniversitesi Life Kinetik Uygulamalarının Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliği Bulunan Bireylerin Koordinasyon ve Denge Becerilerine Etkisi
(The Effect of Life Kinetik Exercises on Coordination and Balance Skills of Individuals with Mild Intellectual Disabilities)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:16:47 1 - Nihat ÖZŞENGEZER
2 - Elif TOP
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Türkiye Nihat ÖZŞENGEZER Uşak Üniversitesi 10 Haftalık Life Kinetik Egzersizlerinin Zihin Yetersizliği Bulunan Bireylerin Dikkat, Görsel Bellek ve Algı Becerilerine Etkisi
(The Effect of 10-Week Life Kinetic Exercises on Attention, Visual Memory and Perception Skills of Individuals with Intellectual Disabilities)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:16:43 1 - Nihat ÖZŞENGEZER
2 - Elif TOP
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
15 Turkey Ahmet ŞENGÖNÜL Sivas Cumhuriyet Üniversites,,İİBF, Ekonometri Sportif Ve Kültür Amaçlı Turizmin Türkiye’nin Turizm Gelirlerine Etkisinin ARDL Yöntemi İle Analizi
()
Face to Face Oral / 2022-05-13 00:16:38 1 - Ahmet ŞENGÖNÜL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Türkiye Göksel YIKMIŞ Bingöl Üniversitesi Üniversite Öğrencisi Profesyonel Futbolcuların Eğitim Sürecinde Yaşadığı Zorlukların Belirlenmesi
(Determining the Difficulties Faced by University-Educated Footballers in the Education Process)
Face to Face Oral / 2022-05-13 00:16:22 1 - Recep CENGİZ
2 - Göksel YIKMIŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
17 Türkiye Eren DURMUŞ Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Problem Çözme ve Kararlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Social Problem Solving and Grit Levels of Physical Education Teacher Candidates)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:15:58 1 - Eren DURMUŞ
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Gamze DURMUŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
18 Türkiye Ece ERVÜZ Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Dersi Alan Öğrencilerin Fonksiyonel Hareket Taraması Testi Puanları ile Kısa Kulvar Serbest Stil Dereceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Association between Functional Movement Screen Scores and Short Lane Freestyle Swimming Degrees in Swimming Students)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:15:51 1 - Ece ERVÜZ
2 - Mehmet YILDIRIM
3 - Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
4 -
5 -
6 -
7 -
19 Türkiye Fatma KÖSE Gazi Üniversitesi Büyük Ebeveynin Kuşaktan Kuşağa Etkisi
(Büyük Ebeveynin Kuşaktan Kuşağa Etkisi)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:15:46 1 - Fatma KÖSE
2 - Fatma Tezel ŞAHİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
20 Türkiye Gülşah ÇALĞAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin Spora Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi (Adıyaman Örneği)
(Determination of Sports Awareness Levels of Physical Education and Sports School Students (Adıyaman Example))
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:15:36 1 - Gülşah ÇALĞAN
2 - Hande İNAN
3 -
4 -
5 -
6 -
21 Albania Aida Shehu Sports University Tirane/ALBANIA Students interest in physical activity in upper school cycle
()
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:15:09 1 - Aida Shehu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
22 Türkiye Ümran SARIKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ADÖLESAN DÖNEMDEKİ BİREYLERDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(-)
Face to Face Oral / 2022-05-13 00:14:43 1 - Yusuf Burak YAMANER
2 - Ümran SARIKAN
3 -
4 -
5 -
6 -
23 Albania Edison IKONOMI Edison Ikonomi Sports University Tirane/ALBANIA Gymnastic program for development of social skills in preschool children
()
Oral/Online / Çeviri 2022-05-13 00:14:32 1 - Edison IKONOMI Edison Ikonomi
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
24 Türkiye Tayfun HELVACI Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Metabolik Sendrom ve Egzersiz
(Metabolic Syndrome and Exercise)
Face to Face Oral / 2022-05-12 22:10:18 1 - Tayfun HELVACI
2 - Mine TURĞUT
3 -
4 -
5 -
6 -
25 Turkey Metin Özlü Kafkas Üniversitesi Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Sportmenlik Yönelimlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Personality Traits and Sportsmanship Orientations of University Students Taking Sports Education)
Face to Face Oral / 2022-05-12 15:01:06 1 - Metin Özlü
2 - Engin Gezer
3 - Hatice Gezer
4 -
5 -
6 -
7 -
26 Türkiye Süleyman GÖNÜLATEŞ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YETENEK SEÇİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIM
(THEORETICAL APPROACH TO TALENT SELECTION)
Face to Face Oral / 2022-05-12 15:00:48 1 - Sibel TETİK DÜNDAR
2 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Iraq Ahmed AL SHAMKHI University of Babylon, College of Physical Education and Sport Sciences, Babylon, Iraq. The Effect of Skillful Exercises and Recovery by Cooling on Lactic Acid Concentration and Endurance of Performance for Young Handball Players.
()
Face to Face Oral / 2022-05-12 02:16:40 1 - Ahmed AL SHAMKHI
2 - Emad ALFATLAWI
3 - Ali AL-SAEGH
4 -
5 -
6 -
7 -
28 Turkey Engin GEZER Kafkas Üniversitesi BİREYSEL ve TAKIM SPORCULARININ PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF INDIVIDUAL AND TEAM ATHLETES)
Face to Face Oral / 2022-05-11 18:07:09 1 - Engin GEZER
2 - Hatice GEZER
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
29 Türkiye Semiyha TUNCEL Ankara Üni. Sporda Meslek Etiği
(Professional Ethics in Sport)
Face to Face Oral / 2022-05-11 18:07:02 1 - Semiyha TUNCEL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
30 Türkiye Özkan IŞIK Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye Egzersize Bağlı Sıvı kaybı ve Dehidrasyon Değerlendirimesi
(Evaluation of Exercise-Induced Fluid Loss and Dehydration)
Face to Face Oral / 2022-05-11 18:06:56 1 - Özkan IŞIK
2 - Ersel DÖNMEZ
3 - Engin ERKAN
4 - Murat AKYÜZ
5 -
6 -
31 Türkiye Buse DELEN Manisa Celal Bayar University 65 Yaş ve Üzeri Bireylerdeki Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of The Relationship Between The Level of Physical Activity and The Level of Loneliness In Individuals Aged 65 and Over)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-11 18:06:32 1 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
2 - Buse DELEN
3 - Nilgün VURGUN
4 -
5 -
6 -
7 -
32 Türkiye Muhammed Enes Yazar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Genç Futbolcularda Mentorluk Hizmetinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Mentoring Service in Young Football Players in Terms of Different Variables)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-11 18:06:24 1 - Muhammed Enes Yazar
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
33 Türkiye Süleyman GÖNÜLATEŞ Pamukkale Üniversitesi Üniversite Öğrencilerin de Spor Eğitimi, Spor Yapma Durumu ve Sınıf Düzeyinin İnternet Bağımlılığı Üzerine Etkisinin Araştırılması
(Investigation of the Effects of Sports Education, Doing Sports and Class Level on Internet Addiction in University Students)
Face to Face Oral / 2022-05-11 18:06:16 1 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
2 - Osman İMAMOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
34 Türkiye Süleyman GÖNÜLATEŞ Pamukkale Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI
(HEALTH IMPROVEMENT BEHAVIORS IN UNIVERSITY STUDENTS)
Face to Face Oral / 2022-05-11 18:06:09 1 - Süleyman GÖNÜLATEŞ
2 - Osman İMAMOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
35 Türkiye Hayal ÖRCÜTAŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sedanter Bireylerin Yeme Bozukluğu, Beden Algısı ile Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
(Determination of Eating Disorder, Body Image and Physical Activity Attitudes and Behaviors of Sedentary Individuals)
Face to Face Oral / 2022-05-11 18:05:49 1 - Şebnem ŞARVAN CENGİZ
2 - Hayal ÖRCÜTAŞ
3 - Ayşe Gökçe ULAŞ
4 - Büşra ATEŞ
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Emre KABA Bartın Üniversitesi MEB'de Çalışan Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerde Egzersizin Önemi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
(The Opinion of Teachers Working in MEB on The İmportance of The Exercise in The Area of İnclusion Training)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-11 18:05:37 1 - Zeynep YILDIRIM
2 - Emre KABA
3 - Oğuzhan YILDIRIM
4 - Zeynal DOST
5 -
6 -
7 -
37 Türkiye Asena Usal Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Science, Marmara University, Istanbul, Turkey Genç Sporcularda Antrenör Liderlik Stilinin Sportmenlik Yönelimini Belirlemedeki Rolünün İncelenmesi
(Investigation of the Role of Trainer Leadership Style in Determining Sportsmanship Orientation in Young Athletes)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-11 18:05:30 1 - Asena Usal
2 - Cengiz Karagözoğlu
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye Dilek AYDEMİR Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE EGZERSİZ
(-)
Face to Face Oral / 2022-05-09 08:07:05 1 - Dilek AYDEMİR
2 - Mine TURĞUT
3 - Zeynep YILDIRIM
4 -
5 -
6 -
39 Türkiye İsa ÇİFTÇİ Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Spor Lisesi Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi
(Investigation of Sportsmanship Behaviors of Sports High School Students According to Some Variables)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-08 21:01:13 1 - İsa ÇİFTÇİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
40 Türkiye Ayşegül Yapıcı Öksüzoğlu Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersizin Hematolojik Parametreler Üzerine Akut Etkisi
()
Oral/Online / Çeviri 2022-05-08 21:00:58 1 - Ayşegül Yapıcı Öksüzoğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
41 Turkey Mehmet AYDOĞAN Ankara Üniversitesi Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
(Investigation of Aggression Levels of Athletes in Terms of Some Variables)
Face to Face Oral / 2022-05-07 23:32:30 1 - Mehmet AYDOĞAN
2 - Mert Mazhar ERDURAN
3 - Caner CENGİZ
4 -
5 -
6 -
7 -
42 Türkiye Selin Duran Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, Türkiye Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
(A Research of Primary School Teachers' Views About Creative Drama Method in Mathematics Lesson)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-07 23:32:10 1 - Selin Duran
2 - Veli Toptaş
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
43 Türkiye Berna Yıldırım Artaç Dijital Oyun Karakter Kostümlerinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi
(A Semiotic Analysis of Character Costumes in Digital Games)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-06 23:00:32 1 - Berna Yıldırım Artaç
2 - Prof. Dr. Saliha Ağaç
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
44 Türkiye Esra BEKTAŞ Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz-Güven Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Physical Education Teachers' Self-Confidence Levels in Terms of Some Variables)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-06 23:00:23 1 - Esra BEKTAŞ
2 - Mustafa Zahit SERARSLAN
3 - Gamze DURMUŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
45 Türkiye Onat ÇETİN Yalova Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yalova Türkiye Spor Toto 1. Futbol Ligi Koşu Profili (2021-2022 Sezonu Örneği)
(Turkey Spor Toto 1st Football League Running Profile (Example of 2021-2022 Season))
Oral/Online / Çeviri 2022-05-06 23:00:15 1 - Onat ÇETİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
46 Türkiye Vildan TUNCER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yaşlanan Dünyada Mutluluğa Küçük Dokunuşlar: Rekreatif Etkinlik Olarak Petank Sporu Yapan Yaşlılarda Mutluluk
(Small Touches of Happiness in the Aging World: Happiness in the Elderly Who Play Petanque as a Recreational Activity)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-06 23:00:02 1 - Vildan TUNCER
2 - Sibel ARSLAN
3 -
4 -
5 -
6 -
47 Türkiye Ebru Toksöz Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul Genç Erkek Basketbolcularda Isınmada Kullanılan Ön Yüklenme Aktivitesinin Patlayıcı Güç Performansına Akut Etkileri
(Acute Effects of Pre-Loading Exercise In Warm-Up For Young Male Basketball Players On Explosive Power Performance)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-06 22:59:55 1 - Ebru Toksöz
2 - Ani Agopyan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
48 Italy Nicky Kirk Parker University Recovery in Sport: the Science
()
Oral/Online / Çeviri 2022-05-06 22:59:47 1 - Nicky Kirk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
49 Türkiye Eren DURMUŞ Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Problem Çözme ve Kararlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Social Problem Solving and Grit Levels of Physical Education Teacher Candidates)
Oral/Online / Çeviri 2022-05-06 22:59:39 1 - Eren DURMUŞ
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Gamze DURMUŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
50 Türkiye Veli TOPTAŞ Kırıkkale Üniversitesi Oyunlarla Matematik Öğretimi
(Teaching Mathematics with Games)
Face to Face Oral / 2022-04-30 21:26:33 1 - Veli TOPTAŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
51 Türkiye Caner AYGÖREN Van Yüzücüyıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitütüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Van 8 Haftalık Core Antrenman Programının 10-12 Yaş Grubu Karate Oyuncusu Çocuklarda Bazı Motorik Özellik Ve Fiziksel Uygunluk Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
(An Investigation Of The Effect Of 8- Week Core Training Program On Some Motoric Characteristics And Physical Fitness Performance Of Karate Players In The 10-12 Age Group In Children)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-30 21:25:53 1 - Caner AYGÖREN
2 - İsa AYDEMİR
3 - Kenan BOZBAY
4 -
5 -
6 -
7 -
52 Türkiye Harun PEKER Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fiziki Kaygı ve Serbest Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship between University Students' Social Physical Anxiety and Leisure Activities Intended for Attitudes)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-30 18:07:48 1 - Fatih YAŞARTÜRK
2 - Harun PEKER
3 -
4 -
5 -
6 -
53 Türkiye Melisa BAKAR Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum ve Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship between University Students Levels of Emotional Intelligence)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-30 18:07:36 1 - Melisa BAKAR
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
54 Türkiye Bayram KAYA Meb Sınıf Öğretmenlerinin Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinin Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler
()
Oral/Online / Çeviri 2022-04-30 18:07:19 1 - Bayram KAYA
2 - Mustafa KARAKAYA
3 - Hakan SUNAY
4 -
5 -
6 -
7 -
55 Türkiye TALHA GÜNTÜRK KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ “Rekreasyonel Faaliyetlere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Etkinlik Doyum ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
(-)
Face to Face Oral / 2022-04-28 23:04:57 1 - DURAN IĞIL
2 - TALHA GÜNTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
56 Italy Antonio Robustelli Setanta College Recovery in Sport: A Systematic Approach
()
Face to Face Oral / 2022-04-28 20:06:04 1 - Antonio Robustelli
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
57 Türkiye Selinay Abanoz Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi ABD SPOR EĞİTİMLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME VE ALKOL KULLANIMININ FAİR PLAY DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
(SMOKING AND ALCOHOL USE ON FAIRPLAY BEHAVIORS IN SPORTS EDUCATIONAL UNIVERSITY STUDENTS)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-28 20:06:00 1 - Selinay Abanoz
2 - Egemen Ermiş
3 - Osman İmamoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
58 Türkiye Selinay Abanoz Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi ABD Sedanter ve Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinde Sigaranın Uyku kalitesine Etkisinin Araştırılması
(Investigation of the Effect of Smoking on Sleep Quality in Sedentary and Sports Trained University Students)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-28 20:05:29 1 - Selinay Abanoz
2 - Osman İmamoğlu
3 - Egemen Ermiş
4 -
5 -
6 -
7 -
59 Türkiye Mehmet MİÇOOĞULLARI Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefkoşa-K.K.T.C. Elit Tekerlekli Sandalye Basketbolcularında Anaerobik Gücün Sportif Başarı İle İlişkisi
(The Relationship between Anaerobic Power and Sportive Success in Elite Wheelchair Basketball Players)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-28 20:05:21 1 - Mehmet MİÇOOĞULLARI
2 - Batuhan İ. DERİCİOĞLU
3 - Hülya ÖZBEŞER
4 - Mustafa YAĞAN
5 - Çağrı BİRKİN
6 -
7 -
60 Türkiye MEHMET KUMARTAŞLI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEAKWANDO BRANŞIYLA UĞRAŞAN KİŞİLERİN CİDDİ VE KAYITSIZ BOŞ ZAMAN ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SERIOUS AND IGNORE PERCEPTIONS OF PEOPLE IN THE TEAKWANDO BRANCH ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES)
Face to Face Oral / 2022-04-27 18:04:23 1 - MEHMET KUMARTAŞLI
2 - ONUR İLERİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Canan ALDIRMAZ Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Düzenli Olarak Bisiklet Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyi ile Temel Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between The Loneliness Level and the Basic Psychological Needs of College Student-Cyclists)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-26 10:12:57 1 - Recep CENGİZ
2 - Nilgün VURGUN
3 - Canan ALDIRMAZ
4 - Emre OKUMACI
5 -
6 -
7 -
62 Türkiye Mustafa Burak ŞAHAN Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi COVID-19 Pandemisi Sürecinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimle Beden Eğitimi ve Spor Dersinin İşlenişine İlişkin Görüşleri
(The Opinions of Physical Education Teachers on the Teaching of Physical Education and Sports Lessons Through Distance Education During the COVID-19 Pandemic Proces)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-26 10:12:47 1 - Mustafa Burak ŞAHAN
2 - Ayşe Dilşad MİRZEOĞLU
3 - Burak GÜNEŞ
4 -
5 -
6 -
7 -
63 Türkiye Oğuzhan YILDIRIM Iğdır Üniversitesi Aktif Spor Yapan Ortopedik Yetersiz Bireylerin Hayatlarında Sporun Yeri ve Önemi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
()
Face to Face Oral / 2022-04-22 14:32:14 1 - Zeynep YILDIRIM
2 - Oğuzhan YILDIRIM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
64 Türkiye Zeynep YILDIRIM Bartın Üniversitesi Engelliler ve Egzersiz Konusunda Eğitim Verilen Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylerin Eğitimi ve Kaynaştırılmasına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
()
Face to Face Oral / 2022-04-22 14:25:36 1 - Zeynep YILDIRIM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
65 Türkiye Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi REKREASYONDA YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN YERİ VE ÖNEMİ
(THE PLACE AND IMPORTANCE OF QUALITY OF LIFE AND PHYSICAL ACTIVITY IN RECREATION)
Face to Face Oral / 2022-04-21 11:50:09 1 - Erdal ZORBA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
66 Türkiye Akif ÖZKAN Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnternet Bağımlılığının Sağlıklı Beslenme Tutum ve Davranışlarına Etkisi Var mıdır?
(Does Internet Addiction Have an Effect on Healthy Eating Attitudes and Behaviors?)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-21 11:50:04 1 - Akif ÖZKAN
2 - Mine TURĞUT
3 - Tuğçe Orkun ERKILIÇ
4 -
5 -
6 -
67 Türkiye Şükran Kocakulak Yalova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü REKREASYON FAALİYETLERİNE BİLİNÇLİ KATILIMIN RUHSAL SAĞLIK DURUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CONSCIOUS PARTICIPATION IN RECREATIONAL ACTIVITIES ON MENTAL HEALTH STATUS)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-21 11:49:58 1 - Şükran Kocakulak
2 - Nurullah Emir EKİNCİ
3 - Ümran SARIKAN
4 -
5 -
6 -
68 Türkiye Emel GÖKMEN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akut Aerobik Egzersizlere Verilen Psikofizyolojik Yanıtlar
(Psychophysiological Responses to Acute Aerobic Exercises)
Face to Face Oral / 2022-04-20 20:13:37 1 - Emel GÖKMEN
2 - Yusuf SOYLU
3 - Mine TURĞUT
4 -
5 -
6 -
69 Iraq WALEED ALRASHEDE Towards a Penal Legislation to Fight Physical Doping in Sports Comparative Study
()
Face to Face Oral / 2022-04-19 23:45:06 1 - WALEED ALRASHEDE
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
70 Türkiye Durdane İpek Eren Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Değerler Eğitimine Katkısının İncelenmesi
(Investigation of the Contribution of Physical Education and Sports Lesson to Values Education)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-19 23:44:32 1 - Durdane İpek Eren
2 - Sibel Arslan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
71 Türkiye Doğucan Bilgetürk Özyeğin Üniversitesi SPOR YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN SPOR GEÇMİŞİ DEĞİŞKENİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
(LEADERSHIP FEATURES OF SPORTS MANAGERS COMPARISON IN CONTEXT OF THE SPORTS BACKGROUND VARIABLE)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-19 23:44:22 1 - Doğucan Bilgetürk
2 - Lale Orta
3 - Gökhan Çetinkaya
4 -
5 -
6 -
7 -
72 Türkiye Taner Bozkuş Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Başarı Yönelimleri ve Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi
(INVESTIGATION OF SUCCESS TENDENCIES AND ACADEMIC DEFERRED BEHAVIORS OF STUDENTS WHO EDUCATE IN FACULTY OF SPORTS SCIENCES)
Face to Face Oral / 2022-04-19 23:41:58 1 -
2 - Taner Bozkuş
3 - Selime Ela Mekeç
4 -
5 -
6 -
7 -
73 Türkiye Kübra BEKKAYA Gazi Üniversitesi Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ebeveynler: Kesitsel Bir Alan Yazın Analizi
(Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ebeveynler: Kesitsel Bir Alan Yazın Analizi)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-15 14:36:21 1 - Kübra BEKKAYA
2 - Fatma TEZEL ŞAHİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
74 Türkiye Mehmet MİÇOOĞULLARI Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefkoşa-K.K.T.C. Amatör Hentbolcu Çocuklarda Performans İle İlgili Fiziksel Uygunluk Ve Spora Katılım Motivasyonu Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Performance-Related Physical Fitness And Motivation To Participate Sport In Amateur Handball Players)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-15 14:36:14 1 - Mehmet MİÇOOĞULLARI
2 - Ayşe VOLKAN
3 - Emine Handan TÜZÜN
4 -
5 -
6 -
7 -
75 Türkiye Tuğba Kanmaz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Annelerin Çocuklarına Verilen Robotik Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri
(Views of Mothers on Robotic Coding Education Given to Their Children)
Face to Face Oral / 2022-04-15 14:36:09 1 - Tuğba Kanmaz
2 - Fatma Tezel Şahin
3 - Ali Özcan
4 -
5 -
6 -
7 -
76 Türkiye Tuğba Kanmaz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Annelerin Problemli İnternet Kullanımı ve Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Problematic Internet Use of Mothers and Aggression Levels of Preschool Children)
Face to Face Oral / 2022-04-15 14:35:24 1 - Ali Özcan
2 - Fatma Tezel Şahin
3 - Tuğba Kanmaz
4 -
5 -
6 -
7 -
77 Türkiye Ece ERVÜZ Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Dersi Alan Öğrencilerde Kara Antrenmanı Programının Fonksiyonel Hareket Taraması Testi Puanları Üzerine Etkisi
(Investigation of the Effect of Dry-land Training Programme on Functional Movement Screen Scores in Swimming Students)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-15 14:34:10 1 - Ece ERVÜZ
2 - Mehmet YILDIRIM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Türkiye Sena ÖZDEN Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Taekwondo Branşında Başarı ve Başarısızlık Durumunda Kaygı Bileşenlerindeki Değişim İlişkisi
(The Relationship Between Success and Failure in Taekwondo Branch and Changes in Anxiety Components)
Oral/Online / Çeviri 2022-04-15 14:33:43 1 - Sena ÖZDEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
79 Iraq Ahmed AL SHAMKHI University of Babylon, College of Physical Education and Sport Sciences, Babylon, Iraq. The Effect of Resistance Stretching Exercises on Physical Flexibility and Physiological Variables associated with Muscular Soreness (pge2, crp) for Handball Players
()
Face to Face Oral / 2022-04-13 11:11:58 1 - Taher ALFATLAWE
2 - Samir AL SHAMKHI
3 - Ahmed AL SHAMKHI
4 - Imad SLOOMY
5 -
6 -
7 -
80 Palestinian Territory ALAA YOUSEF THE UNIVERSITY OF JORDAN The level of satisfaction of psychological needs and their relationship to the level of professional compatibility of workers in Palestine governmental institutions
()
Face to Face Oral / 2022-04-12 10:15:43 1 - ALAA YOUSEF
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
81 Iraq , Ahmed AL SHAMKHI University of Babylon The Effect of Skillful Exercises and Recovery by Cooling on Lactic Acid Concentration and Endurance of Performance for Young Handball Players.
()
Face to Face Oral / 2022-04-12 10:15:04 1 - Emad ALFATLAWI
2 - Ali AL-SAEGH
3 - , Ahmed AL SHAMKHI
4 -
5 -
6 -
7 -
82 Iraq Ahmed AL SHAMKHI babylon university The Effect of Resistance Stretching Exercises on Physical Flexibility and Physiological Variables associated with Muscular Soreness (pge2, crp) for Handball Players
()
Face to Face Oral / 2022-04-12 10:14:21 1 - Samir AL SHAMKHI
2 - Ahmed AL SHAMKHI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
83 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Hentbol Sporcularının Serbest Zaman İlgilenim ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Handball Athletes Leisure Involvement and Self Perception Levels)
Face to Face Oral / 2022-04-08 12:11:14 1 - Büşra Buse AKKAYA
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
84 Palestinian Territory Jamal Abubshara Palestine Technical University-Kadoorie The effect of fatigue on soccer players’ coordination abilities
()
Face to Face Oral / 2022-04-07 11:23:38 1 - Jamal Abubshara
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
85 Albania Aida Shehu Sports University Tirane/ALBANIA Students interest in physical activity to high school cycle
()
Oral/Online / Çeviri 2022-04-07 11:23:04 1 - Aida Shehu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
86 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi, Yaşam Doyumu ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Leisure Management, Life Satisfaction and Happiness Levels of Recreation Department Students)
Face to Face Oral / 2022-03-31 14:16:53 1 - Hayri AKYÜZ
2 - Sercan KURAL
3 -
4 -
5 -
6 -
87 Turkey İsmail AYDIN Bartın University Özel Sektör Çalışanlarında İş-Serbest Zaman Çatışması ile Yaşam Doyum İlişkisi: İş-Yaşam Dengesinin Aracılık Etkisinin Testi
(The Relationship between Work-Leisure Conflict and Life Satisfaction in Private Sector Employees: Testing the Mediation Effect of Work-Life Balance)
Oral/Online / Çeviri 2022-03-31 13:55:06 1 - İsmail AYDIN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
88 Türkiye Neslişah Aktaş Üstün Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitimde Veli Katılım Ölçeğinin Spora Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Adaptation of Parental Involvement Scale in Education to Sports: Validity and Reliability Study)
Face to Face Oral / 2022-03-31 13:52:51 1 - Ezgi Karaali
2 - Neslişah Aktaş Üstün
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
89 Albania Elton Bano Sports University Tirane/ALBANIA Physical activity and health
()
Oral/Online / Çeviri 2022-03-27 12:14:28 1 - Elton Bano
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
90 Albania Kujtim Kapedani Sports University Tirane/ALBANIA Study on physical parameters to wrestlers
()
Oral/Online / Çeviri 2022-03-27 12:14:20 1 - Kujtim Kapedani
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
91 Ukraine Ihor ZANEVSKYY Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskij, Lviv, Ukraine Testing and Tuning of the Sport Archery Bow and Arrow System
()
Oral/Online / Çeviri 2022-03-11 16:29:03 1 - Ihor ZANEVSKYY
2 - Lyudmyla ZANEVSKA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
92 Türkiye Meryem ALTUN EKİZ Hatay MKÜ BESYO Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretim Elamanları, Uygulama Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
(Evaluation of Teaching Practice Course According to the Opinions of Teaching Staff, Practice Teachers and Pre-service Teachers)
Face to Face Oral / 2022-03-11 12:25:00 1 - Meryem ALTUN EKİZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
93 Türkiye Vedat ÇINAR Fırat Üniversitesi Spor Bilimlerinde Başarının Sırları
(Secrets of success in sports science)
Face to Face Oral / 2022-03-11 12:24:39 1 - Vedat ÇINAR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -