No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Bakım Becerilerine Yönelik Anne ve Öğretmen Görüşleri
(Mother and Teacher Remarks Directed for Self-Care Skills of Pre-School Children)
Oral / Sözel 2018-05-18 22:42:15 Merve ÖNGEN
Fatma TEZEL ŞAHİN

2 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara 57-72 Aylık Çocukların Kural Algılarının İncelenmesi
(Examination of Rule Perceptions of 57-72 Month Children)
Oral / Sözel 2018-05-18 22:42:06 Merve ÖNGEN
Emine BOZKURT

3 India Eeva Sara Jacob Christ College of Physical Education, University of Calicut, India Contribution of Physical Education in the Rediscovering Of Lost Values
()
Virtual / Sanal 2018-05-18 22:41:55 Eeva Sara Jacob


4 Türkiye Rukiye Akdoğan Çukurova Üniversitesi DİNİ İÇERİKLİ YENİ HİTİT TABLETLERİ
(NEW HITTITE CUNEIFORM TEXTS CONCERNING THE RELIGIOUS CONTEXT)
Oral / Sözel 2018-05-01 18:34:22 Rukiye Akdoğan

5 Ukraine Chekhovska Liubov Lviv State University of Physical Culture Support of mass sport as a social mission of fitness clubs in Ukraine
(Support of mass sport as a social mission of fitness clubs in Ukraine)
Poster / Poster 2018-04-30 17:44:46 Chekhovska Liubov

6 Turkey Yusuf Demir Necmettin Erbakan University Program Değerlendirme Modellerine Analitik bir Bakış
()
Virtual / Sanal 2018-04-26 16:54:13 Yavuz Selim Şişman
Yusuf Demir

7 Turkey Yusuf Demir Necmettin Erbakan University İngilizce Öğretiminin İhmâl Edilen Boyutu: Denetim
()
Virtual / Sanal 2018-04-26 16:53:57 Yusuf Demir


8 Türkiye Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA Selçuk Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi Elit Eskrimcilerde Sürekli Sportif Güven'in Değerlendirilmesi
(Evaluation of Continuous Sports Trust in Elite Fencers)
Oral / Sözel 2018-04-26 15:09:15 Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA

9 Türkiye Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA Selçuk Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi 12-16 Yaş Arası Basketbolcuların Durumluk Kaygı Seviyelerinin Değerlendirilmesi
(Assessment of the State-trait Anxiety Levels of the Basketball Players at the Age Range of 12-16)
Oral / Sözel 2018-04-26 15:08:33 Arş. Gör. Yusuf BARSBUĞA
Murat KASIMOĞLU

10 Türkiye EREN ULUÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ İÇECEĞİ KULANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(AN INVESTIGATION OF ENERGY DRINKS CONSUPMTION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Virtual / Sanal 2018-04-23 15:50:09 EREN ULUÖZ
TUĞÇE ÖNDÜL
TUĞÇE KUŞCAKOĞLU
VOLKAN YÜKSEL
MUZAFFER YILDIRIM

11 Türkiye Taner YILMAZ Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILAN BİREYLERDE, YALNIZLIK VE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(Analysis Of Loneliness And Social Anxiety Level Who Participated İn Recreation Activities)
Oral / Sözel 2018-04-23 15:48:14 Gülsüm BAŞTUĞ
Irmak YILDIZ
Taner YILMAZ12 Türkiye Nurgül KILINÇ Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Kubadâbad Sarayı Çinilerindeki Giyim Kuşam Ögelerinin Büyük Selçuklu Dönemi Çinileri İle Karşılaştırılması
(Comparison of Clothing Elements in Chinas at the Kubadâbad Palaca with the Great Seljuk Period examples of Chinas)
Oral / Sözel 2018-04-20 17:43:43 Arzu BOR KOCAMAN
Nurgül KILINÇ
13 Türkiye Mustafa Hizmetli Bartın University Faculty of Letters Abbasi Sarayında Nedim Olmak: Ebu Bekir Sûlî Örneği
(Becoming a ‘Nedim’ in Abbasid Palace: The Example of Ebu Bekir Suli)
Virtual / Sanal 2018-04-20 08:08:16 Mustafa Hizmetli


14 Türkiye Ferhat Güder Bartin üniversitesi Elit Taekwondocu ve Karatecilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
(The comparison of physical and physiological characteristics of elite Taekwondo and karate practitioners)
Oral / Sözel 2018-04-18 06:13:18 Ferhat Güder
Oğuzhan Özsoy
Hüseyin Özsoy
15 Укр Nataliya Sorokolit Lviv State University of Physical Culture Reform of physical education in Ukraine at the present stage
()
Oral / Sözel 2018-04-16 14:22:36 Nataliya Sorokolit


16 Turkey Ahmet Naci DİLEK Bartın Üniversitesi BESYO THE STUDY OF ATHLETE PERCEPTION OF THE BEHAVIOURS OF COACHES: COMPARISON OF TURKISH AND BOSNIAN HERZEGOVINIAN SAMPLES
()
Oral / Sözel 2018-04-16 07:18:49 Ahmet Naci DİLEK
Osman İMAMOĞLU
Mutlu TÜRKMEN17 Turkey Ümid KARLI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu/TÜRKİYE Ramazan Orucunun Besin Tüketimi, Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktiviteye Etkisi
(Effect of Ramadan Fasting on Dietary Intake, Body Composition and Physical Activity)
Oral / Sözel 2018-04-12 18:31:16 Ümid KARLI
Tuğba KOCAAĞA
Hakan YARAR
18 Türkiye Büşra Buse GÜLDÜR Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bartın/TÜRKİYE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
(An Examination Of Physical Activity Levels And Healthy Lifestyle Behaviors Of Health Services Vocational School Students)
Oral / Sözel 2018-04-12 17:27:19 Büşra Buse GÜLDÜR
Meral MİYAÇ GÖKTEPE
Ali ÖZKAN
19 Türkiye Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Federasyonların özerkleşmesi sürecinde ne değişti? İdari, hukuki ve pratik sonuçların eleştirilmesi
(What has changed after the federations gained autonomy? Evaluation of administrative, legal, and practical results)
Oral / Sözel 2018-04-12 11:41:07 Mutlu TÜRKMEN

20 Türkiye Ümid KARLI School of PES, Bolu Abant İzzet Baysal University Ramazan Orucunun Sportif performansa Etkisi
(Effects of Ramadan Fasting on Athletic Performance)
Oral / Sözel 2018-04-12 11:24:35 Ümid KARLI

21 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(The Investigation of the Relationship between University Students’ Levels of Free Time Attitude and Happiness)
Oral / Sözel 2018-04-12 10:56:40 Hayri AKYÜZ
İsmail KARATAŞ
Süleyman GÖNÜLATEŞ
Meliha UZUN
Baglan YERMAKHANOV

22 Türkiye Mehmet Gül Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Sivas Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Leisure Time Satisfaction Level of Sport Science Faculty Students)
Virtual / Sanal 2018-04-11 20:15:31 Mehmet Gül
Osman İmamoğlu
Mehmet Türkmen
Levent Ceylan


23 Türkiye Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Sivas/TÜRKİYE Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Özgürlük Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Perceived Freedom Level of Sport Science and Fine Arts Faculty Students)
Virtual / Sanal 2018-04-11 20:14:25 Gülten İmamoğlu
Mehmet GÜL
Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ24 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Badminton Oyuncularının Kinantropometrik, Kuvvet ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi
(Investigation of Kinantropometric, Strength Variables and Performance of Badminton Players)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:04:32 Recep AYDIN
Ramazan DURAN
Ali ÖZKAN
Gürhan KAYIHAN25 Türkiye Ali Ozan ERKILIÇ Bartın Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Erkek hentbolcuların beslenme alışkanlıkları ile sağlıklı yaşam tarzı davranışları arasındaki ilişkinin İncelenmesi
(The relationship between nutritional habits and healthy lifestyle behaviors of male handball players)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:04:20 Ali Ozan ERKILIÇ
Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
Ümit ÖZ
Recep AYDIN
Ali Ozan SARIGÖZ


26 Türkiye Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir HAREZMLİ MAHMUD ÇAĞMİNİ
(MAHMUD CAGMINI HAREZMI)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:04:11 Dr. Öğr. Üyesi Vahit CELAL
Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU

27 Türkiye Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir ALAEDDÎN ES-SEMERKANDİ VE MÜTEŞABİHÂT KONUSU
(ALAEDDIN ES-SEMERKANDI AND MUTESABIHAT)
Oral / Sözel 2018-04-11 20:03:57 Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU


28 Türkiye Bilal Demirhan School of Physical Education and Sports, Kyrgyz Turkish Manas University, KYRGZSTAN Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz olimpiyat Oyunları Öncesi Hazırlık Dönemi Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi
(Examination of Kyrgyz National Team Sportsmen's Reaction Times During Preparation Period for 2016 Summer Olympic Games)
Oral / Sözel 2018-04-11 11:00:05 Dzhiparkul Abdyrakhmanova
Serdar Geri
Kanat Dzhanuzakov
Bilal Demirhan


29 Türkiye Bilal Demirhan School of Physical Education and Sports, Kyrgyz Turkish Manas University, KYRGZSTAN Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz olimpiyat Oyunları Öncesi Hazırlık Dönemi Bazı Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi
(Evaluation of Some Respiratory Functions of Kyrgyz National Team Athletes in Pre-Summer 2016 Olympic Games)
Oral / Sözel 2018-04-11 10:57:54 Bilal Demirhan
Dzhiparkul Abdyrakhmanova1
Kanat Dzhanuzakov
Serdar Geri


30 Türkiye HALİSE ACAR BARTIN ÜNİVERSİTESİ Seğirtmeden Atletizme
(being hastened athletic)
Oral / Sözel 2018-04-10 17:54:35 HALİSE ACAR
TANER BOZKUŞ
ZEYNEP EROL
HABİL ACAR


31 Türkiye Taner BOZKUŞ Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Otizmli Bireye Uygulanan Aerobik Egzersizin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Örnek Vaka Analizi)
(Examination of the Effect of Aerobic Exercise Applied to an Autistic Subject on Some Blood Parameters (Case Study))
Oral / Sözel 2018-04-10 17:52:31 Zeynep EROL
Taner BOZKUŞ
Oğuzhan YILDIRIM32 Türkiye Emre Serin siirt üniversitesi FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN SÜRAT, ÇEVİKLİK VE ANAEROBİK DAYANIKLILIK PERFORMANSINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF SOME PHYSICAL VARIABLES IN THE FOOTBALLS ON THE PERFORMANCE OF THE SPEED AGİLİTY CYCLING AND ANAEROBIC ENDURANCE)
Oral / Sözel 2018-04-10 11:02:57 Emre Serin
Hüseyin Nasip Özaltaş
Serdar Adıgüzel
Yunus Emre Demir
Özgür Tatlı

33 Türkiye Yunus ABDURAHİMOĞLU Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ebu'l- Berekat en- Nesefi'nin Nesh Anlayışı
(Ebu'l- Berekat en- Nesefi's understanding of nesh)
Oral / Sözel 2018-04-10 11:01:09 Yunus ABDURAHİMOĞLU

34 Türkiye mehmet fatih yüksel necmettin erbakan üniversitesi Bedensel Engelli Badmintonculara Uygulanan Teknik-Taktik Antrenmanın Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
(Effects of Technique and Tactic Trainings Applied to Physically Disabled Badminton Players on Hematologic Parameters)
Oral / Sözel 2018-04-08 19:25:50 tarık sevindi
mehmet fatih yüksel
kenan erdağı35 Türkiye Sezgin ŞAHBAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Üniversite Öğrencilerinde Takıma Psikolojik Bağlılık Ve Şiddet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi
(Studying the Psychological Commitment to Team and Violence Levels of College Students Based on Some Variables )
Oral / Sözel 2018-04-08 19:23:34 Levent BAYRAM
Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN
Sezgin ŞAHBAZ
36 Türkiye Sezgin ŞAHBAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi FITNESS SPORU YAPAN BİREYLERDE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ
(STUDYING SELF-RESPECT IN FITNESS ATHLETES ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-04-08 19:23:16 Levent BAYRAM
Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN
Sezgin ŞAHBAZ37 Türkiye Tarık Sevindi Aksaray Üniversitesi Elit düzey taekwondocularda birim antrenmanın hematolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması
(Investigation of the Effect of Unit Training on Elite Level Taekwondo Players on Hematologic Parameters)
Oral / Sözel 2018-04-06 19:49:33 Mehmet Fatih Yüksel
Ekrem Boyalı
Tarık Sevindi
38 Türkiye Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: “Okçuluk”
(A Life Style In Turkish Tradition After The Pre-Islamic Period: “Archery”)
Oral / Sözel 2018-04-06 08:18:34 Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK


39 Türkiye Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Hıdırellez Kültünden Dinî Ritüelli Bir Spora: “Kırkpınar Yağlı Güreşleri”
(A Sports With Religious Rituals From Hıdırellez Cult: “Kırkpınar Oil Wrestling”)
Oral / Sözel 2018-04-06 08:18:19 Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK
Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK

40 Türkiye Murat KUL Bartın Üniversitesi Spor Yapan Ve Yapmayan Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanmasının İncelenmesi
(The Analysis of Satisfying the Basic Psychological Needs of the Students who Exercise and don’t Exercise)
Oral / Sözel 2018-04-04 20:13:01 M.Fatih Çırak
Serdar USLU
Murat KUL
41 інд Svitlana Kryshtanovych UKRAINA Lviv State University of Physical Culture Stages of Professional Competence Formation of Future Managers in Physical Education and Sport
()
Poster / Poster 2018-04-04 06:02:35 Svitlana Kryshtanovych

42 Türkiye Yunus Emre ÇİNGÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIŞ SPORLARIYLA UĞRAŞAN SPORCULAR VE SEDANTER BİREYLER ARASINDAKİ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE LEVEL OF LIFE QUALITY BETWEEN SPORTSMEN WHO INTERESTED IN WINTER SPORTS AND SEDENTARY INDIVIDUALS)
Oral / Sözel 2018-04-03 19:36:04 Erdal ZORBA
Mutlu TÜRKMEN
Süleyman GÖNÜLATEŞ
Yunus Emre ÇİNGÖZ
Yunus Emre YARAYAN


43 Türkiye Ayşe Çınar Marmara Üniversitesi SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARI İLE BİLGİ KEŞFİ- R DİLİ İLE BİR UYGULAMA
(KNOWLEDGE DISCOVERY WITH CLASSIFICATION ALGORITHMS - AN APPLICATION WITH R LANGUAGE)
Oral / Sözel 2018-04-03 16:45:59 Ayşe Çınar


44 Türkiye Mehmet Hasan SELÇUK İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya Çocuk Gelişimcisi Adaylarının Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
(Examination Of The Attitudes Of Child Development Candidates About Physical Education Course)
Oral / Sözel 2018-04-03 11:44:01 Oğuz EMRE
Celal TAŞKIRAN
Mehmet Hasan SELÇUK
Ayşegül ULUTAŞ
Zekeriya ÇALIŞKAN


45 Türkiye Yılmaz ÜNLÜ Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eleştirel Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere göre İncelenmesi
(Analysis of Critical Literacy Levels of Physical Education and Sports Teachers According to Some Demographic Variables)
Oral / Sözel 2018-04-03 11:30:15 Yılmaz ÜNLÜ
Serdar USLU
Murat KUL
Adem SOLAKUMUR
Zeki TAŞ

46 Ukraine Olena PADOVSKA Lviv State University of Physical Culture Principles of National Sanitation and Physical Education in the Works of Osypa Zaklynska
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:18:34 Olena PADOVSKA

47 Ukraine Olga RADZIMOVSKA Lviv State University of Physical Culture Peculiarities of First Café in Lviv
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:15:35 Olga RADZIMOVSKA

48 Ukraine Valentyna TODOROVA Lviv State University of Physical Culture Modern trends of choreographic training in technical and aesthetic kinds of sport
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:08:34 Valentyna TODOROVA

49 Ukraine Mariya FIL Lviv State University of Physical Culture International Service Standards in Restaurant Menagement
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:04:58 Mariya FIL

50 Ukraine Volodymyr HOLYAVKA Lviv State University of Physical Culture Statistical Analysis of Amount and Price of Realized Tourist Trips
()
Poster / Poster 2018-04-03 10:02:47 Volodymyr HOLYAVKA

51 Ukraine Andriy YAVORSKYY Lviv State University of Physical Culture Physical training as the factor in the professional adaptation of reserve officers
()
Poster / Poster 2018-04-03 09:42:37 Andriy YAVORSKYY
Тарас Яворський
Сергій Романчук52 Ukraine ANTONINA DUNETS-LESKO Львівський державний університет фізичної культури Informative of Speed-Power Preparation Indices in Qualified Women Long-jumpers
()
Oral / Sözel 2018-04-03 09:37:47 ANTONINA DUNETS-LESKO
Вячеслав Лемешко
53 Ukraine Ali Jasim Abdulkarim AL-UBAIDI Львівський державний університет фізичної культури Influence of Socio-Cultural Factors Upon the Physical Activity of Youth in Irak
()
Oral / Sözel 2018-04-03 09:34:40 Ali Jasim Abdulkarim AL-UBAIDI
Богдан Виноградський
Антон Литвинець54 Turkey Serkan VAROL Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Dart Antrenmanın Çocuklarda Dikkat Eksikliğini Giderme Etkisi
(The Removal Effect of Attention Deficit in Children of Dart Workout)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:23:18 Mutlu TÜRKMEN
Serkan VAROL
55 Укр Nataliya Sorokolit Lviv State University of Physical Culture Negative Consequences of Professionalization of Children and Youth Sports in the USA
()
Oral / Sözel 2018-04-03 09:22:30 Nataliya Sorokolit
Turchyk Iryna
Lukjanchenko Mykola56 Türkiye Mevlüt YILDIZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla Futbol Taraftarlarının Kulüp İmajı Algısı
(The Perceived Club Image of Football Fans)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:21:47 Ali Gürel GÖKSEL
Mevlüt YILDIZ
Ender ŞENEL
Sümmani EKİCİ


57 Ukraine Chekhovska Maryana Lviv State University of Physical Culture ICOONE application in the process of physical rehabilitation
()
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:19:44 Chekhovska Maryana

58 Türkiye Bahadır ALTAY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Geleceği Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(The Examination of the Career Future Perceptions of the Students in Sports Sciences Faculty in terms of Some Variables)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:19:10 Kamil ÇETİN
Bahadır ALTAY
Murat ŞAKAR
Savaş DUMAN
Ali Gürel GÖKSEL

59 Türkiye Bahadır ALTAY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(The Examination of Individual Proactivity Featutes of Students in Sports Faculty in terms of Some Variables)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:18:53 Bahadır ALTAY
Kamil ÇETİN
Savaş DUMAN
Murat ŞAKAR
Hasan ŞAHAN

60 Ukraine Andriy ANDRES Lviv National University “Lvivska Politechnika” Influence of Programs with Priority Direction on Agility Development in Students
()
Poster / Poster 2018-04-03 09:18:09 Andriy ANDRES

61 Türkiye Ali Gürel GÖKSEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TARAFTARI OLDUKLARI FUTBOL TAKIMINA KARŞI PSİKOLOJİK BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL COMMITMENT TO FOOTBALL TEAM OF STUDENTS OF SPORTS SCIENCES FACULTY)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:17:20 Ali Gürel GÖKSEL
Ercan ZORBA
Mevlüt YILDIZ
Çağdaş CAZ


62 Türkiye Ali Gürel GÖKSEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE NEW MEDIA LITERACY OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Virtual / Sanal 2018-04-03 09:17:01 Ali Gürel GÖKSEL
Çağdaş CAZ
63 Turkey Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ Bartın University Faculty of İslamic Sciences Ahlâkî Sorunlara Hadislerden Bazı Çözüm Önerileri
(Some Solutıons from The Hadiths of The Moral Problems)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:29:40 Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ

64 Türkiye MEHMET KUMARTAŞLI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EGZERSİZ ENGELLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR PİLOT ÇALIŞMA
(EXERCİSE OBSTACLES: A PILOT STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:29:18 Emrah ATAY
MEHMET KUMARTAŞLI
OLCAY SALİCİ
65 Türkiye Yavuz Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Manisa Tarzanı ve Ekorekreasyon
(Tarzan of Manisa and Ecorecreation)
Poster / Poster 2018-04-02 18:29:07 Yavuz Yıldız
Murat Akyüz
66 Türkiye Murat Akyüz Faculty of Sport Sciences, Celal Bayar University, Manisa, Turkey Çocukların Spora Katılım Güdüleri ile Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi
(Investigation of the Children’s Motives for Participating in Sports and the Difficulties They Experience)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:28:48 Elif Top
Mustafa Akıl
Murat Akyüz67 Turkey Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hz.Muhammed’in (S.A.S.) Eğitim Metotlarından Emsâl (Örneklerle) İle Eğitim Metodu
(Muhammed (p.b.u.h.) Training Methods with Education Methods (With Examples))
Oral / Sözel 2018-04-02 18:28:36 Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ

68 Türkiye Canan Gülbin ESKİYECEK Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mardin Yüzme Hakemlerinin Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
(Examination of The Swimming Referees' General Self-Efficacy Beliefs)
Oral / Sözel 2018-04-02 18:27:59 Canan Gülbin ESKİYECEK
Ömer SATICI
Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
Yüksel SAVUCU69 Ukraine Iryna Miahkota Lviv State University of Physical Culture Спортивний жаргон у мові студентів ЛДУФК
()
Poster / Poster 2018-04-01 19:26:06 Iryna Miahkota

70 Türkiye Yunus Emre ÇİNGÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GEBELİK DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DURUMLULUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(RESEARCH OF THE WOMEN'S STATE ANXIETY LEVELS IN TERMS OF SPORTS AND DIFFERENT VARIABLES DURING PREGNANCY)
Poster / Poster 2018-04-01 19:25:25 Erdoğan TOZOĞLU
Mücahit DURSUN
Yunus Emre ÇİNGÖZ
Gökhan BAYRAKTAR
Arzu GÜLBAHÇE


71 Türkiye Ömer Kaynar Muş Alparslan Üniversitesi Kış Olimpiyat Oyunlarına (1924-2018) Katılan Kayaklı Koşucuların Bölgelerinin ve Sportif Başarılarının İncelenmesi
(The Examination of the Sportive Achievements and the Regions of the Cross-Country Athletes Participating in the Winter Olympic Games (1924-2018))
Oral / Sözel 2018-04-01 19:25:10 Ömer Kaynar


72 Türkiye Yakup AKTAŞ Harran Üniversitesi Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Algı ve Karar Verme Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Investigation of the Relationship Between Perception and Decision Making Mechanisms of Sports and Non-Sports Individuals)
Oral / Sözel 2018-04-01 19:24:57 Yakup AKTAŞ
İsmail GÖKHAN
Hakim ÇELİK
Şeyda DAĞLI73 Türkiye C.Gülbin ESKİYECEK Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mardin Yüzme Hakemlerinin Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi ve Beklenti Düzeyleri
(The Investigation of Swimming Referees Education Processes and Expectation Levels)
Oral / Sözel 2018-04-01 19:23:06 C.Gülbin ESKİYECEK


74 Türkiye İhsan KUYULU Harran Üniversitesi SPOR LİSESİ VE ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF SOCIAL EMOTIONAL LEARNING LEVELS OF STUDENTS IN SPORT AND ANATOLIAN HIGH SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:59:33 İhsan KUYULU
Ünal TÜRKÇAPAR

75 Turkey Gökhan Özer Gebze Teknik Üniversitesi THE EFFECT OFVOLUNTARY & MANDATORY TRANSFER DISCLOSURES OF FOOTBALL TEAMS ON STOCK RETURNS
()
Poster / Poster 2018-03-30 20:59:21 Gökhan Özer
Burak Babacan
Yaşar Akça
76 Türkiye ZEKİ AKYILDIZ Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gps Sistemleri ve Giyilebilir Teknolojinin Performans Monitarizasyonunda Rolü
(Gps Systems and the Role of Wearable Technology in Performance Monitoring)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:59:04 ZEKİ AKYILDIZ
MELİH BOZDEMİR

77 Türkiye İhsan KUYULU harran üniversitesi Spor Yapan ve Yapmayan Engelli Bireylerin Özgüvenlerinin İncelenmesi
(Examining the Self-Confidence of Disabled and Non-Sportsful Individuals)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:58:53 İhsan KUYULU
Hakkı ULUCAN
Enes BELTEKİN
78 Türkiye İlker ÖZMUTLU Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation of the Social Skill Levels of the Secondary School Students Who Do and Do Not Play Sports in Terms of Different Variables)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:58:37 Başak EROĞLU
A.Kaan ERĞLU
Zekiye ÖZKAN
İlker ÖZMUTLU79 Türkiye İhsan KUYULU harran üniversitesi Sporun sosyalleşme ve sosyal medya bozukluğuna etkisinin incelenmesi
(Examining the effect of sports socialization and social media disorder)
Oral / Sözel 2018-03-30 20:58:25 İhsan KUYULU
Hakkı ULUCAN
Enes BELTEKİN
80 Türkiye Ömer Zambak Basketbol Antrenörlerinin Empatik Düzeylerinin İncelenmesi
(Examination of The Empathic Levels of Basketball Coaches)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:57 Ömer Zambak
Hasan Erdem Mumcu
Osman Kusan
Abdusselam Turgut
Neşe Mumcu


81 Türkiye Uğur KOÇ Amasya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Amasya Amasya İlinde Yerleşik Kamu Çalışanlarının Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Düzeyleri ve Bu Etkinlikler İçinde Sporun Yeri
(The Participation Level of Public Employees, Living in Amasya, in Activities During Their Leisure Time and The Place of Sport in these Activities)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:48 Uğur KOÇ
Mehmet ÖÇALAN
Tevfik Cem AKALIN
82 Turkey Gizay DAVER Bulent Ecevit University Optimal Portföy Seçimi: BIST 100
(Optimal Portfolio Selection: BIST 100)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:35 Gizay DAVER
Ersin KANAT

83 Türkiye Melih BOZDEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Futbolcularda Aerobik Performans Seviyesinin Yorgunluk İndeksine Etkisi.
(The Impact of Aerobic Performance Level on Fatigue Index in Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:15 İsa SAĞIROĞLU
Melih BOZDEMİR
Zeki AKYILDIZ84 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara 57-72 Aylık Çocukların Kural Algılarının İncelenmesi
(Examination of Rule Perceptions of 57-72 Month Children)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:42:06 Merve ÖNGEN
Emine BOZKURT

85 Türkiye Tevfik Cem AKALIN Bülent Ecevit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Zonguldak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyinin Belirlenmesi
(Determination of Entrepreneurship Level of University Students in School of Physical Education and Sports)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:41:56 Tevfik Cem AKALIN
Mustafa Ertuğrul ÇIPLAK
Mustafa GÜMÜŞ
Hakan ACAR86 Türkiye Erhan KARA Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,Tekirdağ Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ile Kolerasyonları
(Correlations with Motor Skills of Respiratory Functions of Pre-Puberty Footballers)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:41:13 Umut CANLI
Erhan KARA
Arif Kaan EROĞLU
İlker ÖZMUTLU
Gözde ERSÖZ
Başak EROĞLU

87 Türkiye Zeki AKYILDIZ Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Xbox Simülasyon Egzersizi Uygulayan Kişilerin Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi
(Examination of the Physiological Parameters of the People Apply Xbox Simulation Exercise)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:39:48 Sebiha Gölünük BAŞPINAR
Yücel OCAK
Zeki AKYILDIZ
Mehmet YILDIZ
Adem POYRAZ


88 Türkiye Hacı Ahmet ETLİK Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
(Examination of Life Satisfaction and Hopelessness Levels of University Students)
Oral / Sözel 2018-03-30 18:39:29 Hacı Ahmet ETLİK
Yavız YILDIZ

89 Türkiye İsmail GÖKHAN Harran Üniversitesi Futbolcularda Bacak Kuvveti ile İvmelenme Sürati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Examination of the relationship between leg strength and acceleration speed in football)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:34:16 İsmail GÖKHAN
Yakup AKTAŞ

90 Türkiye Hamza Kaya BEŞLER Pamukkale Ünivsersitesi SPOR FEDERASYONU TEMSİLCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON PROBLEM SOLVING SKILLS OF SPORT FEDERATION DELEGATES)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:04:35 Rıdvan EKMEKÇİ
Bülent Okan NİÇOOĞULLARI
Hamza Kaya BEŞLER
Atakan TÖZGE91 Türkiye Yakup AKTAŞ Harran Üniversitesi Erkek Futbolcularda Reaktif Çeviklik ile Bilişsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Analysis of the Relationship Between Cognitive Factors and Reactive Agility in Male Footballers)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:04:21 Yakup AKTAŞ
Hakim ÇELİK
İsmail GÖKHAN
Şeyda DAĞLI92 Türkiye Melih BOZDEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Myofasyal Gevşetme Yöntemi ve Metabolik Yük İlişkisi
(Myofascial Release Method and Metabolic Load Relationship)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:02:26 Melih BOZDEMİR
Zeki AKYILDIZ

93 Türkiye Fahriye Esra BAŞYİĞİT Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi YÜKSEK İRTİFA ANTRENMANLARINDA BİYOİKLİMSEL KONFORUN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF BIOTICAL COMFORT IN HIGH QUALITY TRAINING)
Oral / Sözel 2018-03-30 12:02:16 Fatih KILINÇ
Fahriye Esra BAŞYİĞİT
Ömer Cumhur BOYRAZ
94 Türkiye Taner YILMAZ Uşak Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Normları Dışındaki Kadın Sporcularda Cinsiyet Rolü ve Görünüş Kaygısının İncelenmesi
(Toplumsal Cinsiyet Normları Dışındaki Kadın Sporcularda Cinsiyet Rolü ve Görünüş Kaygısının İncelenmesi)
Oral / Sözel 2018-03-30 08:52:24 Gülsüm BAŞTUĞ
Taner YILMAZ
Erkan BİNGÖL95 Türkiye Armağan Gökçearslan Gazi Üniversitesi Animasyon: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması
()
Oral / Sözel 2018-03-30 08:52:14 Armağan Gökçearslan


96 Türkiye Kadir YILDIZ Celal Bayar Üniversitesi Futbol Hakemlerinin Stres Kaynaklarına İlişkin Bir Araştırma: İzmir İli Futbol Hakemleri Örneği
(An Investigation into the Stress Sources of Football Referees: The Case of İzmir Province Football Referees)
Oral / Sözel 2018-03-30 08:35:41 Kadir YILDIZ
Ercan POLAT
Yavuz YILDIZ97 Türkiye Bolat Gündüz Dumlupınar Üniversitesi TÜRKİYE’DE UYGULANAN YABANCI KURALLARININ 3 BÜYÜK FUTBOL TAKIMININ EKONOMİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE EFFECT OF FOREIGN RULES TO 3 BIG SOCCER TEAMS ECONOMIES IN TURKEY)
Oral / Sözel 2018-03-29 18:28:56 Ender Balaban
Bolat Gündüz
Adnan Ersoy
98 Türkiye Yasemin ARI Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ Puberte Öncesi Basketbolcularda Morfolojik Yapının ve Yorgunluğun Pas Becerisi Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Morphological Structure and Fatigue on the Passing Skill in Pre-Pubertal Basketball Players)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:46 Umut CANLI
Yasemin ARI
İlker ÖZMUTLU
99 Türkiye Gökhan KORKMAZ Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbolcuların Farklı Zeminlerde Bazı Fiziksel Performanslarının Karşılaştırılması
(The Comparison of Some Physical Performances of Soccer Players in Different Floors)
Poster / Poster 2018-03-29 14:12:36 Gökhan KORKMAZ
Ayşegül YAPICI

100 Türkiye Aykut Dündar adıyaman üniversitesi Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcılarının Bireylerin Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
(Analysis of Leisure Time Physical Activity Constraints in Terms of Personality Characteristics of Individuals)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:25 Cem Yeşilyurt
Aykut Dündar
Yusuf Bayar
101 Türkiye BERAT KOÇYİĞİT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 12 YAŞ ELİT ERKEK TENİSÇİLERİN OKSİJEN SATURASYONU VE NABIZ DEĞERLERİNİN İLLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF OXYGEN SATURATION AND HEART RATE OF VALUES 12 YEAR ELİTE MALE TENNİS PLAYERS ACCORDİNG TO PROVINCES)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:13 BERAT KOÇYİĞİT
SİNAN AKIN
FATİH KILINÇ
102 Türkiye Tolga Eski Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of Variable Variation Expansion of Self-Respective Teachers of Physical Education and Sports Students)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:12:02 Ayşe Feray Özbal
Tolga Eski

103 Türkiye BERAT KOÇYİĞİT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 12-14 YAŞ ELİT TENİSÇİLERE UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARININ SERVİS PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATING THE EFFECTS OF COMBINE TRAININGS APPLIED TO 12-14 AGE ELITE TENNIS PLAYERS ON THEIR SERVICE PERFORMANCES)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:11:48 BERAT KOÇYİĞİT
SİNAN AKIN

104 Poland Marek KONEFAŁ University School of Physical Education, Wrocław, POLAND Evolution of technical activities regarding match outcomes for various playing positions in the Bundesliga
()
Poster / Poster 2018-03-29 14:11:28 Marek KONEFAŁ
Paweł CHMURA
Jan CHMURA
Edward KOWALCZUK
Marcin ANDRZEJEWSKI


105 Türkiye Cüneyt AKIN Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
(Examination of Attitudes and Behaviors of Modern Turkish Dialects and Literatures Students' Towards Turkish Dialects and Literatures.)
Oral / Sözel 2018-03-29 14:08:32 Cüneyt AKIN
Ahmet KARAMAN
Oğuz KISA
Sinan SARAÇLI
Çağdaş Hakan ALADAĞ


106 Türkiye Aykut Dündar Adıyaman Üniversitesi Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcılarının Olası Belirleyicileri: Depresif Duygu Durum, Benlik Saygısı ve Yalnızlık
(Possible Determinants of Leisure Time Physical Activity Constraints: Depressive Mood, Self Esttem and Loneliness)
Oral / Sözel 2018-03-28 19:27:31 Yusuf Bayar
Cem Yeşilyurt
Aykut Dündar107 Türkiye Ali Asker RECEP Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. BOCCE SPORCULARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(EXAMINATION OF BOCCE ATHLETES PERSONAL CHARACTERISTIC AND EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS)
Oral / Sözel 2018-03-28 19:27:10 Murat SARIKABAK
Ali Asker RECEP
İsmail KARATAŞ
Mert AYRANCI
Ender EYUBOĞLU


108 Türkiye Halil ÇİFTÇİ Necmettin Erbakan Üniversitesi OSMANLI HUKUKÇULARINDAN MAHMUD ES’AD SEYDİŞEHRİ VE KADİM İRAN HUKUKUNA DAİR TESPİTLERİ
(Mahmud Es'ad Sewydişehri and KADİM İRAN LAW from the Ottoman Jurisprudence)
Oral / Sözel 2018-03-28 19:12:40 Halil ÇİFTÇİ


109 Türkiye Hakan Yapıcı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
(M)
Oral / Sözel 2018-03-28 10:44:07 Oguz Eroğlu
Alper Tunga Sökmen
Meral Saygun
Hakan Yapıcı
Sinan Ayan, Turgut Deniz, Alper Cavit Kabakçı

110 Türkiye Mehmet DEMİR Adıyaman Milli Eğitim İl Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Performanslarına Etkileri (Adıyaman İli Örneği)
(Occupitional Problems of Teachers of Physical Education and Sports and How These Problems Effect Their Performance (The Example of the Province of Adıyaman).)
Oral / Sözel 2018-03-28 08:15:20 Mehmet DEMİR
Murat KUL
Zeynel Abidin ŞENLİK
Fikret KELLEŞ
İbrahim BAĞCI

111 Türkiye İMDAT ÇAKIR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FARKLI SPOR DALLARINDA GÖREV YAPAN HAKEMLERİN ÖFKE DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)
(INVESTIGATION ON ANGER LEVELS OF REFEREES IN DIFFERENT SPORTS BRANCHES (RIZE SAMPLE))
Oral / Sözel 2018-03-27 20:00:10 İMDAT ÇAKIR
ARSLAN KALKAVAN
CENGİZ BAYRAKTAR
UTKU IŞIK
NİHAL AKOĞUZ YAZICI
HALİL İBRAHİM ÇAKIR

112 Turkey Engin Gezer Kafkas University Determination of Anger Expression and Aggression Level of the Students Who Studied at School of Physical Education and Sports
()
Poster / Poster 2018-03-27 19:59:47 Engin Gezer
Hatice Gezer
Murat Turgut
Levent Tanyeri
Barış Yanardağ


113 Ukraine Sosina Valentina Lviv State University of Physical Culture Modern Trends of Development of Esthetic Kinds of Sport as an Example of Synthesis of Sport and Art
()
Poster / Poster 2018-03-27 19:59:35 Sosina Valentina

114 Türkiye Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK DPÜ BESYO Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Aerobik Güç Üzerine Etkisi
(The Effect of Functional Training on Aerobic Power in Elite Muay Thai)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:59:21 Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK
Dr.Öğrt.Üy.Oğuzhan YÜKSEL
Dr.Öğrt.Üy.M.Sait ERZEYBEK
Dr.Öğtr.Üy.Sinan AKIN
Korkmaz ATALAY


115 Türkiye Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK DPÜ BESYO Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Alt ve üst Ekstremite Anaerobik Güç Üzerine Etkisi
(The Effect of Functional Training on Lower and Upper Extremity Anaerobic Power in Elit Muay Thai)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:59:09 Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK
Dr.Öğrt.Üy.Oğuzhan YÜKSEL
Dr.Öğrt.Üy.M.Sait ERZEYBEK
Dr.Öğtr.Üy.Sinan AKIN116 Türkiye Murat Akyüz Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa/ TÜRKİYE Sekiz Haftalık Farklı Yoğunluktaki Direnç Egzersizlerinin Bazı Kardiyovasküler Risk Markerları Üzerine Etkisi
(The Effect of Eight Week Different Intensity Resistance Exercises on Some Cardiovascular Risk Markers)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:58:57 Murat Akyüz
Yeliz Doğru
Gülbin Rudarlı Nalçakan
Cevval Ulman
Murat Taş

117 Türkiye Kürşat Yusuf AYTAÇ Adıyaman Üniversitesi Antrenörlerde Lider-Üye Etkileşimi
(Leader-Member Interaction in Coaches)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:58:45 Kürşat Yusuf AYTAÇ
Yakup AKYEL
Mustafa Yaşar ŞAHİN
118 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT Fırat Üniversitesi Çocuk Oyunlarının İlkokul Öğrencileri Tarafından Bilinme ve Oynanma Sıklığı
(Recognition and Playing Frequency of Children's Games by Primary School Students)
Oral / Sözel 2018-03-27 19:57:42 Doç. Dr. Mehmet TURAN
Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT

119 Türkiye Yusuf Ziya AKBAŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, Samsun Deaflympics 2017 Samsun’a Yönelik Instagram Paylaşımlarının Samsun’u Tanıtma Açısından İncelenmesi
(Analyzing Instagram Shares towards Deaflympics 2017 Samsun in terms of Promotion of Samsun)
Oral / Sözel 2018-03-27 07:34:51 Yusuf Ziya AKBAŞ
Yasin KELEŞ
Seden DOĞAN
120 Türkiye Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Üniversite Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Mesleki Cinsiyet Stereotip Algıları
(Occupational Gender Stereotype Perceptions of University Students towards Tourism Sector)
Oral / Sözel 2018-03-27 07:19:45 Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
Arş. Gör. Burak ARSLAN121 Türkiye Burak Arslan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi Türk Turistlerin Ukrayna’daki Konaklama İşletmelerine Yönelik Değerlendirmeleri : Booking.com’daki Müşteri Yorumlarının Analizi
(Evaluation of Accommodation Establishments in Ukraine by Turkish Tourists : Analysis of Customer Commentaries on Booking.com)
Oral / Sözel 2018-03-27 07:05:59 Burak Arslan
Yaşar Gültekin
122 Türkiye Devkan Kaleci Inonu University, Malatya, Turkey Bir Sosyal Medya Aracı Olan LinkedIn'in Akademisyenler Tarafından Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
(An Examination of the Purposes of Using LinkedIn by Academics as a Social Media Tool)
Oral / Sözel 2018-03-27 06:48:23 Devkan Kaleci
Metin Kapıdere
Mehmet Barış Yılmaz123 Ukraine Oksana Guzii Lviv State University of Physical Culture Possibilities of Prognosis of Sportsmen Reaction on Intensive Loading upon the Data of Computer Electrocardiography
()
Poster / Poster 2018-03-27 06:48:02 Oksana Guzii
Alexander Romanchuk
124 Türkiye Ersan TOLUKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü Muay Thai Hakemlerinin Öz Yeterlilik ve Karar Verme Stilleri İlişkisi
(Relationship Of Self-Efficacy Levels And Decision Making Style Of Muay Thai Referees)
Oral / Sözel 2018-03-27 06:47:29 Ersan TOLUKAN
Korkmaz ATALAY
Aydın ŞENTÜRK
Mustafa Yaşar ŞAHİN125 Türkiye Mehmet İMAMOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Spor Bilimlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
(Augmented Reality Applications in Sport Sciences)
Virtual / Sanal 2018-03-27 06:47:15 Mehmet İMAMOĞLU
Recep İMAMOĞLU
Cemal Hakan DİKMEN
126 Türkiye Mehmet İMAMOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Spor Bilimlerinde Üç Boyutlu İnsan Modelleme Uygulamaları
(Three-Dimensional Human Modeling Applications in Sport Sciences)
Virtual / Sanal 2018-03-27 06:47:04 Mehmet İMAMOĞLU
Osman İMAMOĞLU

127 Türkiye Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Spor Markalarında Tipografik İnceleme: Logo Tasarımı
(Typographical Study of Sports Brand: Logo Design)
Oral / Sözel 2018-03-26 14:58:03 Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN
Nuriye İŞGÖREN
Demet ÖZNAZ
Çimen BAYBURTLU128 Türkiye Sibel DÜNDAR Pamukkale Üniversitesi Futbolculara Uygulanan Farklı Kombine Antrenman Metotlarının Kan Laktat Düzeyleri Üzerine Etkisi
(The Effects of Different Combined Training Methods on Blood Lactate Level in Soccer Players)
Poster / Poster 2018-03-26 09:46:56 Sibel DÜNDAR
Ayşegül YAPICI
Engin Güneş ATABAŞ
Müşerref DORUK


129 Ukraine Olha Zinkiv LVIV STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE Parallel Disciplines in Snowboard – Criteria of Selection
()
Poster / Poster 2018-03-25 19:11:10 Olha Zinkiv
Orest Stefanyshyn
Yuriy Lyubizhanin
Markiyan Stefanyshyn
Andriy Kazmiruk

130 Ukraine OLENA TSYMBALIUK Lviv State University of Physical Culture Development of Choreography Students` Cognitive Skills by Means of Music Accompaniment
()
Oral / Sözel 2018-03-24 17:57:28 OLENA TSYMBALIUK

131 Türkiye ÇAKAROĞLU Deniz Siirt Üniversitesi SEKİZ HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ KADINLARDA BEL ÇEVRESİ, BKİ ve YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
(IMPACT of EIGHT-WEEK EXERCISE PROGRAM on WAIST CIRCUMFERENCE, BODY MASS INDEX and LIFE QUALITY in WOMEN)
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:47 ÇAKAROĞLU Deniz
ARSLAN Cengiz

132 Ukraine Nasr ALKALI Lviv University of Physical Culture Optimization of Rehabilitation of patients with pathology of the knee joint (KJ) in the postoperative period.
()
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:35 Korolkov ОLEXANDR
Nasr ALKALI
133 Türkiye Erhan KARA Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Tekirdağ Cimnastik Sporuna Yeni Başlayan 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Denge ve Postüral Asimetri Değerlendirmesi
(Assessment Of Balance And Postural Asymmetry İn Children 5-6 Age Group Beginning İn Gymnastic Sport)
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:25 Erhan KARA
Yasemin ARI
Arif Kaan EROĞLU
Serrkan AYDIN134 Türkiye Anıl Özüdoğru Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Görme Engelli Sporcularda Futsal Antrenmanın Fiziksel Uygunluk Düzeyine Etkisi
(Effects of Indoor Soccer Training on Physical Fitness Levels in Visually Impaired Athletes)
Oral / Sözel 2018-03-24 17:56:10 Anıl Özüdoğru
İlyas Uçar

135 Ukraine ROSTYSLAV HRYBOVSKYY Lviv State University of Physical Culture The need to improve the various aspects of athletes’ sports training in shotgun
()
Poster / Poster 2018-03-24 17:55:58 ROSTYSLAV HRYBOVSKYY
ANATOLY LOPATIEV

136 Türkiye Emrah Serdar İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Spor Eğitimi Veren Kurumlarda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Güdülenme ile Öz Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between the Levels of Academic Motivation and Self-Sufficiency of the Students Who Study in Sports Institutions)
Poster / Poster 2018-03-23 16:17:57 Emrah Serdar
Duygu Harmandar Demirel
Mehmet Demirel
Burcu Güvendi137 Türkiye Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Sürdürülebilir Turizm Yönüyle İklim Değişikliğinin İncelenmesi
(Review of Climate Change by Sustainable Tourism)
Oral / Sözel 2018-03-23 16:17:37 Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK
Doç. Dr. Evren GÜÇER

138 Türkiye Veli Volkan Gürses Department of Coaching Education, School of Physical Education and Sport, Kastamonu University, Kastamonu Ümit Judocuların Antropometrik Profilleri, Anaerobik Performansları ve Özel Judo Uygunluk Testi Seviyelerinin İncelenmesi
(Anthropometric Profile, Wingate Performance and Special Judo Fitness Levels of Turkish Cadet Judo Athletes)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:54:30 Bayram Ceylan
Mustafa Şakir Akgül
Veli Volkan Gürses
Bilgehan Baydil
Şükrü Serdar Balcı


139 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu DOĞA SPORLARINA KATILAN ANTRENÖRLERİN LİDERLIK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF LEADERSHIP BEHAVIORS OF TRAINERS IN NATURE SPORTS)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:54:19 Arslan KALKAVAN
Utku IŞIK
Nihal Akoğuz YAZICI
Cengiz BAYRAKTAR
Merve Çelik


140 Ukraine Dmytro Petryshyn Lviv State University of Physical Culture НОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:53:55 Dmytro Petryshyn

141 Türkiye İlker ÖZMUTLU Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi
(Determination of General Self-Efficacy Levels of Students Attending School Sports competitions)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:53:32 İlker ÖZMUTLU
Uğur APAYDIN
Başak EROĞLU
Gözde ERSÖZ
Umut CANLI


142 Türkiye Serkan AYDIN Tekirdağ Kemal University, School of Physical Education and Sports, Tekirdağ, TURKEY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ANAEROBİK GÜÇ VE DENGE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF ANAEROBIC POWER AND BALANCE RELATİON OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS BASED ON SOME VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:53:19 Serkan AYDIN
Sercan ÖNCEN
Arif Kaan EROĞLU
Erhan KARA143 Укр Anna Havrylyukh Lviv state university of physical culture Characteristics of Physical Activity of the Pupils of 5-9 Class
()
Poster / Poster 2018-03-22 22:53:07 Anna Havrylyukh

144 Türkiye Cengiz BAYRAKTAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi KAMU KURUMLARINA VE ÖZEL SEKTÖRE BAĞLI SPOR TESİSLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI
(RESEARCH FOR CUSTOMER SATISFACTION TO THE USE OF PUBLIC CORPORATIONS AND SPECIAL SECTOR-RELATED SPORTS FACILITIES)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:52:29 Nihal AKOĞUZ YAZICI
Cengiz BAYRAKTAR
Arslan KALKAVAN
145 Türkiye Reyhan AYDIN Tekirdağ Namık Kemal University, School of Foreign Languages, Tekirdağ, TURKEY Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği
(An analysis of Physical Education and Sports Teaching Department Student's attitude towards English a case study of Namık Kemal University)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:52:15 Reyhan AYDIN
Serkan AYDIN
Başak EROĞLU
İlker ÖZMUTLU146 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu TÜRKİYE GREKOROMEN ŞAMPİYONASINA KATILAN GÜREŞÇİLERİN MENTAL DAYANIKLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF MENTAL TOUGHNESS OF WRESTLERS WHO PARTICIPATED AT GREKOROMEN CHAMPIONSHIP OF TURKEY)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:52:00 Arslan KALKAVAN
Halil İbrahim ÇAKIR
Recep Fatih KAYHAN
İsa KAVALCI
Gökhan ÇAKIR


147 Türkiye Serkan AYDIN Tekirdağ Kemal University, School of Physical Education and Sports, Tekirdağ, TURKEY DİKEY SIÇRAMA TESTİ İÇİN EŞİTLİK MODELİ ÇALIŞMASI
(A STUDY OF EQUATION MODEL FOR VERTICAL JUMP)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:51:47 Sercan ÖNCEN
Serkan AYDIN
Arif Kaan EROĞLU
148 Ukraine Andriy Vlasov Lviv State University of Physical Culture System Approach in Mathematical Modelling of Objects and Processes in Sport Activity
()
Poster / Poster 2018-03-22 22:51:16 Andriy Vlasov
Liubomyr Monastyrskii
Oleg Petryshyn
Volodymyr Lozynskii


149 Türkiye Hasan Mahmut KALKIŞIM Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanlı Klasik Döneminde Çok Fonksiyonlu Bir Kurum Olarak Kadılık
(The Qadi As a Multifunctional Institution in Ottoman Classical Period)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:50:56 Hasan Mahmut KALKIŞIM


150 Türkiye Erkan Faruk ŞİRİN Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Algılanan Hizmet Kalitesi, Hizmet Değeri ve Memnuniyet Üzerinde Algılanan Risk Faktörünün Etkisi: Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezleri Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of the Perceived Risk Factor on Perceived Service Quality, Service Value and Satisfaction: An Application on Health and Sports Centers)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:50:41 Ali Erdoğan
Erkan Faruk ŞİRİN

151 Ukraine Dmytro Atamaniyk Lviv State University of Physical Culture Vectors of Intensification of Tourist Activity and Innovations in Tourism Marketing
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:50:07 Dmytro Atamaniyk

152 Türkiye M. FATİH BİLİCİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Türk kayakçılarda PPAR rs4253778 Polimorfizm Dağılımlarının Belirlenmesi
(Determination of PPAR rs4253778 Polymorphism Distributions in Turkish Skiers)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:49:41 ÖMER KAYNAR
M. FATİH BİLİCİ
CANAN SERCAN
KORKUT ULUCAN153 Turkey Faruk Salih ŞEKER Celal Bayar University An Examination of The Appearance of Ethical Problems in The Media During The Period of 2013-2016 in Wrestling Sport
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:49:26 Faruk Salih ŞEKER
Mehmet ŞAHİN
Mehmet COŞGUNGÖNÜL
154 Türkiye Hasan Mahmut KALKIŞIM Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Kamu Yönetiminin Sorunlarına 21. Yüzyıl Perspektifinden Bir Bakış
(A View from the 21st Century Perspective on the Problems of Turkish Public Administration)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:49:15 Hasan Mahmut KALKIŞIM


155 Ukraine Medynskyi S.V. Lviv State University of Physical Culture THE STATE AND PROSPECTS OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
()
Oral / Sözel 2018-03-22 22:45:39 Medynskyi S.V.
Shandruk S.I.

156 Türkiye Mustafa KOCAARSLAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlatma Becerilerinde Dikkat Düzeylerinin Rolü
(The Role of Attention Levels of Third Grade Students on Their Oral Retelling Skills)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:45:22 Mustafa KOCAARSLAN


157 Türkiye Erkan Faruk ŞİRİN Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Hakemlerinin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri
(Coping Style and Source of Stress among Wrestling Referees)
Oral / Sözel 2018-03-22 22:45:09 Tarık ERDEM
Erkan Faruk ŞİRİN

158 Türkiye Merve ÖNGEN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Bakım Becerilerine Yönelik Anne ve Öğretmen Görüşleri
(Mother and Teacher Remarks Directed for Self-Care Skills of Pre-School Children)
Oral / Sözel 2018-03-21 21:29:26 Merve ÖNGEN
Fatma TEZEL ŞAHİN

159 Ukraine OLEG PRYSHLIAK Lviv State University of Physical Culture ELEKTROMANYETİK ALAN ETKİLERİNDEN OTOMOBİL KORUMA KORUNMASI İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER
(NEW TECHNOLOGIES FOR PROTECTION OF RACING DRIVERS FROM HARMFUL AFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELDS)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:04:54 OLEG PRYSHLIAK
OLEG SYDORKO
MYROSLAV PRYSHLIAK160 Ukraine Andriy Vlasov Lviv State University of Physical Culture Gyroscope Accelerometry Utilization for Monitoring Movements during Sport Activity
()
Poster / Poster 2018-03-20 21:04:35 Andriy Vlasov
Olga Ivashchenko
Anatolij Lopatiev
Yaroslav Pjanylo
Oleg Khudolii

161 Türkiye İlkay DOĞAN Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye Seri Başı olan Güreşçilerin Olimpiyat Şampiyonu olma Olasılığı: 2016 Rio Olimpiyat Oyunları
(The Probability of Seeded Wrestlers’ Being an Olympic Champion: 2016 Rio Olympic Games)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:03:55 İlkay DOĞAN
Özkan IŞIK
Cüneyt BİRKÖK
162 Ukraine VASYL MATVIYIV Lviv State University of Physical Culture Mathematical Preparation of the Students of Lviv State University of Physical Culture
()
Oral / Sözel 2018-03-20 21:03:43 VASYL MATVIYIV

163 Türkiye Tolga Eski Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sporcu Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of Athlete Burnout Levels of Physical Education and Sports High School Students in Terms of Variable Variables)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:03:32 Tolga Eski
Ayşe Feray Özbal
164 Türkiye Recep İMAMOĞLU Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Gümüşhane U-16 ve U-19 Genç Amatör Futbolcularda Tekrarlı Sprint Performansı ve Toparlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of the Repeated Sprint Performance and Recovery Levels in the U16 and U-19 Youth Amateur Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-03-20 21:02:37 Recep İMAMOĞLU
Osman İMAMOĞLU
Tülin ATAN
Mehmet ÇEBİ
İbrahim CAN


165 Türkiye Ömer Kaynar Muş Alparslan Üniversitesi Cumhuriyet Döneminde (1923-1950) Muş Vilayetinde Spor Faaliyetleri
(Sports Activities in Muş Province during the Republican Period (1923-1950))
Oral / Sözel 2018-03-20 21:02:27 Ömer Kaynar
İrşad Sami YUCA

166 Ukraine Chekhovska Liubov Lviv State University of Physical Culture MOBILE APPLICATIONS FOR ATTRACTION YOUNG TO MOTOR ACTIVITY
()
Poster / Poster 2018-03-20 21:02:14 Prystupa Yevgen
Zhdanova Olga
Chekhovska Liubov
167 Ukraine Tetiana Dukh Lviv state university of physical culture Actual Problems of Coaches Activity in Track and Field
()
Poster / Poster 2018-03-20 07:56:45 Tetiana Dukh
Yaroslav Svysch
168 Türkiye Murat Kasımoğlu Selçuk Üniversitesi TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ (TOHM)
(TURKEY PREPARATORY CENTER OF THE OLYMPICS (TOHM))
Oral / Sözel 2018-03-20 07:56:24 Murat Kasımoğlu
Hayri Demir
Havva Demirel
Yahya Gökhan Yalçın,169 Türkiye Merve ÇELİK (clkkmerve9@gmail.com) 1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu RIZE’DE DOĞA SPORLARINA KATILAN SPORCULARIN LIDERLIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF LEADERSHIP FEATURES OF SPORSMAN WHO PARTICIPATED THE NATURE SPORTS AT RIZE)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:56:10 Merve ÇELİK (clkkmerve9@gmail.com)
Arslan KALKAVAN (arslan.kalkavan@erdogan.edu.tr)
Cengiz BAYRAKTAR (cengiz.bayraktar@erdogan.edu.tr)
Nihal Akoğuz YAZICI (nihal.akoguz@erdogan.edu.tr)170 Ukraine Andriy Vlasov Lviv State University of Physical Culture Technical Means in Training and Competitive Activity of Weightlifters
()
Poster / Poster 2018-03-20 07:55:53 Andriy Vlasov
Панарін Б.Г.
171 Ukraine Nadia Pulupenko Lviv State University of Physical Culture Економічна підготовка фахівців із фізичної реабілітації – важливий елемент їхньої освіти
()
Oral / Sözel 2018-03-20 07:55:29 Nadia Pulupenko

172 Türkiye Hayri Demir Selçuk Üniversitesi IRAK VE TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE TARZLARI
(THE ANGER EXPRESSİON STYLES OF UNİVERSİTY STUDENTS IRAQAND TURKEY)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:55:19 İBRAHİM MOHEMMED SALİH İBRAHİM
Hayri Demir

173 Türkiye Murat Kasımoğlu Selçuk Üniversitesi E-TİCARET ve SPOR
(E-TRADE and SPORT)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:54:47 Murat Kasımoğlu
Yahya Gökhan Yalçın
Hayri Demir
Havva Demirel174 Ukraine Ivan Hul Lviv State University of Physical Culture Принципи та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні
()
Oral / Sözel 2018-03-20 07:54:34 Ivan Hul

175 Turkey Gizay DAVER Bulent Ecevit University Fanaticism vs Science: A Case Study of Turkish Stock Exchange
()
Oral / Sözel 2018-03-20 07:54:11 Gizay DAVER


176 Türkiye Hayri Demir Selçuk Üniversitesi ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN FAKÜLTELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖFKE İFADE TARZLARI
(Anger ExpressionStyles of Students Studying in the Faculties Getting Admissionwith Special Talent Exams)
Oral / Sözel 2018-03-20 07:53:53 İlhan Gözen
Hayri Demir

177 Türkiye Muharrem Akın DOĞANAY Karadeniz Teknik Üniversitesi TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZLERİ (2003:Q1 – 2017:Q3)
(RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM INCOME AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS (2003: Q1 - 2017: Q3))
Oral / Sözel 2018-03-19 10:04:46 Mustafa Kemal DEĞER
Mürşit RECEPOĞLU
Muharrem Akın DOĞANAY178 Türkiye Gülmelek Doğanay KTÜ İİBF Devlet Merkezli Futboldan Birey ve Kimlik Temelli Futbola Dönüşümün Sonucu Olarak “Çarşı Grubu”
(“Çarşı Grubu” as a Result of the Transformation of the State-based Football to the Individual and Identity-Based Football)
Oral / Sözel 2018-03-19 10:03:36 Gülmelek Doğanay


179 Türkiye ŞÖHRET KÖSE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU, RİZE SPOR YAPAN VE YAPMAYAN RTEÜ ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(AN INVESTIGATION OF ASSERTIVENESS LEVELS OF RTEU STUDENTS WHO PARTICIPATING AND NO PARTICIPATING TO SPORT)
Oral / Sözel 2018-03-19 07:56:55 ŞÖHRET KÖSE
ARSLAN KALKAVAN
HALİL İBRAHİM ÇAKIR
180 Ukraine Pavlos Olha Lviv State University of Physical Culture Improving the training of athletes with mental disabilities
()
Poster / Poster 2018-03-19 07:56:19 Pavlos Olha


181 Ukraine Iryna Stakhiv Lviv State Unsversity of Physical Culture Social-Economic Development Under the Conditions of Globalization
()
Oral / Sözel 2018-03-19 07:56:08 Iryna Stakhiv

182 Ukraine Yurii KOHUT Lviv State University of Physical Culture Method of Endurance Development in Track and Field Athletes
()
Oral / Sözel 2018-03-17 10:06:31 Yurii KOHUT

183 Türkiye İsa KAVALCI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize ÜNİVERSİTE FUTSAL TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN FAİR PLAY ANLAYIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF FAIRPLAY LEVELS OF SPORTSMEN WHO PLACED IN UNIVERSITY FUTSAL TEAM)
Oral / Sözel 2018-03-17 10:06:21 İsa KAVALCI
Arslan KALKAVAN
Halil İbrahim ÇAKIR
Utku IŞIK
Recep Fatih KAYHAN


184 Turkey Sertaç ERCİŞ Atatürk University, Faculty of spor sciences Investıgatıon of The Contrıbutıon of Tennis  Exercıses Whıch is Applıed to Hearıng-Impared Chıldren to Balance Skılls
()
Oral / Sözel 2018-03-17 10:06:11 Sertaç ERCİŞ
Ahmet ŞİRİNKAN
R.Nazım SARAÇOGLU
185 Türkiye Harun ER Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bartın Yöresi Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarına Yönelik Bir Envanter Çalışması
(An Inventory Study on Bartın Region Intangible Cultural Heritage Elements)
Oral / Sözel 2018-03-17 10:05:59 Harun ER
Fatma ÜNAL
Davut GÜREL
186 Türkiye Harun ER Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kırsal Alanda Yaşayanların Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımına İlişkin Bir İnceleme: Bartın Örneği
(An Invastigation on the Transference of Intangible Cultural Heritage of the Living in Rural Area: Bartın Example)
Oral / Sözel 2018-03-17 10:05:50 Fatma ÜNAL
Harun ER
Davut GÜREL
187 Ukraine Myroslava Danylevych Lviv State University of physical Culture Structure of Readiness of Future Physical Education and Sport Specialists to Recreational and Remedial Activity
()
Poster / Poster 2018-03-16 19:21:31 Myroslava Danylevych

188 Türkiye AYŞE KANSIZ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BİSİKLETÇİLERİN VE DOĞA SPORLARI YAPAN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF THE MENTAL TOUGHNESS LEVELS OF BICYCLER AND OUTDOOR SPORTS ATTENDANCE)
Oral / Sözel 2018-03-16 19:21:02 AYŞE KANSIZ
ARSLAN KALKAVAN
UTKU IŞIK
HALİL İBRAHİM ÇAKIR189 Ukraine Nataliia PAVLENCHYK Lviv State University ofPhysical Culture Concerning the Problems of Reforming the Tourism Sphere in Ukraine
()
Poster / Poster 2018-03-15 17:53:08 Nataliia PAVLENCHYK

190 Укр Anatolii PAVLENCHYK Ukraine Lviv State University of Physical Cuiture Concerning the Problem of Providing the Tourism Branch with Temporary Placements
()
Poster / Poster 2018-03-15 17:52:52 Anatolii PAVLENCHYK

191 Türkiye Aylin Alkan Bitlis Eren Üniversitesi 15. ve 16. yy. İznik Çini Motifleri ve Linol Baskı Resim Tekniği ile Yorumlanması
(15th and 16th centuries. Interpretation of Iznik Tile Motifs and Linoleum Printing Techniques)
Oral / Sözel 2018-03-15 17:49:36 Aylin Alkan
Selda Mant Menay
192 Jordan Ibtehal AL-KHAWALDEH Mutah university, Sport Science Faculty,Physical Education Department ,ALkarak,Jordan The Contribution Of Some Kinematic Values In Free Throw Shooting Accuracy For Basketball Players
()
Oral / Sözel 2018-03-14 17:54:22 Ibtehal AL-KHAWALDEH
Mutasem ALSOUB

193 Укр Olena BODNARCHUK Lviv State University of Physical Culture Influence of Out of School Classes upon Physical State of Children of Junior School Age
()
Oral / Sözel 2018-03-14 17:53:17 Olena BODNARCHUK
Diana OZHIBKO
194 Türkiye Tolga Katlav Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Gazimağusa Türkiye’deki Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürünlere İlişkin Satın Alma Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisine Göre İncelenmesi
(Fans Purchase Intention of Licensed Products of Sports Clubs in Turkey an Investigation From The Theory of Planned Behavior)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:36:24 Tolga Katlav
Emrah Öney
195 Türkiye Ahmet YILGIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kilis / Türkiye REKREAATIF FAALIYET İÇIN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KATILANLARI MOTIVE EDEN ETKENLER
(FOR THE ENTERTAİNMENT EVENT MOTİVATİONAL FACTORS OF HİKİNG PARTİCİPANTS)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:36:11 Ahmet YILGIN
Hüseyin ÖZTÜRK
Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK196 Türkiye Murat Demirkol Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Erdem Ahlakında Yetkinleşme Arzusunu Motive Eden Güç
(The Motive Power of the Desire to Achieve Virtue Morality)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:36:00 Murat Demirkol


197 Türkiye Tuğçe ÇOBAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye PRP (Platelet Rich Plasma) Tedavisi Uygulanan Diz Osteoartritli Hastalarda İzokinetik Kuvvet Eğitiminin Ağrı, Fonksiyon ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
(Determination of the Effect of Isokinetic Strength Training on Pain, Function and Muscle Strength in Patients with Knee Osteoarthritis Treated with PRP (Platelet Rich Plasma) Treatment: Pilot Study)
Oral / Sözel 2018-03-14 10:35:48 Çağlar SOYLU
Tuğçe ÇOBAN
Özge ÇOBAN
Ertuğrul DEMİRDEL
Necmiye ÜN YILDIRIM
Murat BOZKURT

198 Türkiye Kadir YILDIZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa/Türkiye Spor Kulüpleri Çalışanlarının İnformel İlişkiler ve İnformel İletişim Algılarının İncelenmesi
(An Investigation of Perceptions of Informal Communication and Informal Relations of Sport Clubs Employees)
Oral / Sözel 2018-03-13 19:28:02 Kadir YILDIZ
Selami ÖZSOY

199 Türkiye Emrah SERDAR İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul SERBEST ZAMAN ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
(PERCEPTION OF LEISURE: COLLEGE STUDENTS SAMPLE)
Poster / Poster 2018-03-13 19:27:40 Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ
Veli Ozan ÇAKIR
Mehmet DEMİREL
Emrah SERDAR200 Türkiye KÜRŞAT YUSUF AYTAÇ Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri ve Benlik Saygıları arasındaki ilişki (Adıyaman Üniversitesi Örneği)
(The Relationship between the School of Physical Education and Sports Student’s Shyness Levels and Self-Esteem (Example of Adıyaman University))
Oral / Sözel 2018-03-12 13:34:00 KÜRŞAT YUSUF AYTAÇ

201 Türkiye Furkan BİLEK Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ/TÜRKİYE Fizik Tedavi Ünitelerinde Hasta Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması: Pilot Çalışma
(Investigation of Patient Satisfaction in Physical Therapy Units: A Pilot Study)
Oral / Sözel 2018-03-12 10:45:39 Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ
Furkan BİLEK
Dudu TOPÇU
Esra DOĞRU HÜZMELİ202 Türkiye Furkan BİLEK Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ/TÜRKİYE Düzenli Egzersizin Skapular Kassal Endurans ve Omuz Ağrısı Üzerine Etkisi
(Effects of Regular Exercise on Scapular Muscle Endurance and Shoulder Pain)
Oral / Sözel 2018-03-12 10:33:37 Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ
Aziz DENGİZ
Furkan BİLEK
203 Iran, Islamic Republic of mohammadtaghi aghdasi university of tabriz Comparison of orientations to activities on exercise self-efficacy and indices of well-being among physically-motion disables
()
Poster / Poster 2018-03-12 10:31:17 mohammadtaghi aghdasi
behzd behzadnia

204 Turkey Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu RESİM VE TAKI ÜZERİNE BİR İNCELEME; TÜRK RESSAMLARININ ESERLERİNDEN ESİNLENEREK ÜRETİLENTAKILAR
(A STUDY ON PAINTING AND JEWELRY; JEWELS INSPIRED BY THE WORKS OF TURKISH PAINTERS)
Oral / Sözel 2018-03-10 09:06:08 Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU
Vildan ERTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Leyla ULUSMAN
205 Turkey Engin Gezer Kafkas University Examination of the Relationship between Candidate Physical Education and Sports Teachers' Empathic Tendencies and Basic Psychological Needs
()
Poster / Poster 2018-03-10 09:05:43 Engin Gezer
Murat Turgut
Hatice Gezer
Barış Yanardağ
Levent Tanyeri

206 Türkiye Onur Mutlu Yaşar Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi
(Examining Organizational Commitment Levels of Employed Coaches In Government Institutions)
Oral / Sözel 2018-03-10 09:05:26 Onur Mutlu Yaşar
Murat Turğut
Özkan Sukas207 Türkiye Murat Turğut Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Kulüplerinin Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi
(The Levels and Relevance of the Objectives of Sports Clubs)
Oral / Sözel 2018-03-10 09:04:27 Murat Turğut
Onur Mutlu Yaşar
Merve Ünal
208 Türkiye Mehmet KUMARTAŞLI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2.MERSİN ULUSLAR ARASI MARATONUNA KATILANLARIN ORGANİZASYON MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(2. INVESTIGATION OF THE ORGANIZATION SATISFACTION LEVELS OF MERSIN INTERNATIONAL MARATHON’S PARTICIPANTS)
Oral / Sözel 2018-03-09 12:41:52 Mehmet KUMARTAŞLI
ALİ ÖZERDİNÇ
OLCAY SALİCİ209 Türkiye Mustafa Şakir AKGÜL Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu SİMÜLE EDİLMİŞ İRTİFADA YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTRENMANIN ANTİOKSİDANLAR ÜZERİNE AKUT ETKİSİ
(ACUTE EFFECTS OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING AT SIMULATED ALTITUDE ON ANTIOXIDANTS)
Oral / Sözel 2018-03-09 09:39:01 Mustafa Şakir AKGÜL
Veli Volkan GÜRSES
Bilgehan BAYDİL
Hakan KARABIYIK
Mitat KOZ


210 Türkiye Bilal ÇAĞLAYAN Spor Genel Müdürlüğü SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNDE BULUNAN SPORCU ÖĞRENCİLERİN GELECEK KAYGILARININ İNCELENMESİ
(ANALYSING THE FUTURE ANXIETY LEVELS OF ATHLETE STUDENTS AT ATHLETE TRAINING CENTERS)
Oral / Sözel 2018-03-09 09:38:49 Bilal ÇAĞLAYAN
Şükrü YILMAZ
Ömür Fatih KARAKULLUKÇU
Hasan Erdem MUMCU


211 Türkiye VELİ VOLKAN GÜRSES KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Basketbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Seviye 2 Testi
(The Yo-Yo IR2 test in professional basketball players)
Oral / Sözel 2018-03-09 09:38:24 VELİ VOLKAN GÜRSES
MUSTAFA ŞAKİR AKGÜL
BİLGEHAN BAYDİL
BAYRAM CEYLAN212 Türkiye Yavuz Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Ayakkabılarında Tüketici Temelli Marka Değerinin Müşteri Tatmini ve Müşteri Yanıtı Üzerindeki Etkisi
(The Affects of Consumer-Based Brand Equity on Consumer Satisfaction and Consumer Response in Sport Shoes)
Oral / Sözel 2018-03-08 11:02:28 Yavuz Yıldız
Kadir Yıldız
Fırat Çetinöz
213 Türkiye Yavuz Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Etkinliklerinde Sinsi Pazarlama Uygulamaları
(Ambush Marketing Applications on Sport Events)
Oral / Sözel 2018-03-08 11:01:49 Yavuz Yıldız


214 Türkiye Mehmet Şirin Güler Kafkas Üniversitesi KADIN VOLEYBOLCULARDA VÜCUT BİLEŞİMİ İLE DOMİNANT VE NON-DOMİNANT EXTREMİTELERİN KAS-YAĞ ANALİZİ
(Analysis of Muscle-Fat of Body Compounds and Dominant Non-dominant Extremities in Female Volleyball Players)
Oral / Sözel 2018-03-07 13:23:19 Cansel ARSLANOĞLU
Ahmet MOR
Gökhan İPEKOĞLU
Mehmet Şirin Güler
Ergün ÇAKIR

215 Türkiye Mehmet Şirin Güler Kafkas Üniversitesi MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANI SONRASINDA PLAZMA EPİNEFRİN VE NOREPİNEFRİN DEĞİŞİMİ
(MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANI SONRASINDA PLAZMA EPİNEFRİN VE NOREPİNEFRİN DEĞİŞİMİ)
Oral / Sözel 2018-03-07 13:22:42 Gökhan İPEKOĞLU
Mehmet Şirin Güler
Cansel Arslanoğlu
216 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT Fırat Üniversitesi 60 Yaş ve Üstü Kişilerin Geçmişteki Çocuk Oyunları ve Günümüz Çocuk Oyunlarına Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma
(A Study on Past and Present Games of 60-Year-Old and Older People)
Oral / Sözel 2018-03-07 13:19:23 Yrd. Doç. Dr. Eyüp BOZKURT
Doç. Dr. Mehmet TURAN

217 Türkiye Alper Cavit Kabakçı Kırıkkale Üniversitesi Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Uygulanan Çeşitli Çeviklik Ve Sürat Testleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(M)
Oral / Sözel 2018-03-06 20:26:16 Hakan Yapıcı
Sinan Ayan
Oğuz Eroğlu
Alper Cavit Kabakçı


218 Türkiye Serkan HACICAFEROĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Salon Sporları Hakemlerinin Uğradıkları Yıldırma Davranışlarının Bazı Değişkenlerle İncelenmesi
(Hall Sports Mobbing of Referees Investigation of Behaviors with Some Variables)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:07:24 Serkan HACICAFEROĞLU


219 Türkiye Serkan HACICAFEROĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Halk Oyunları Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecindeki Katkısının İncelenmesi
(Folklore Activities in the Process of Socialization of University Students Investigation of Contribution)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:07:12 Serkan HACICAFEROĞLU
Burhanettin HACICAFEROĞLU
Recep Fatih KAYHAN
220 Ukraine Liubov CHEKHOVSKA Lviv State University of Physical Culture Ways of Population Engagement to Remedial Physical Activity
()
Poster / Poster 2018-03-06 13:07:02 Liubov CHEKHOVSKA
Іваночко Вікторія
Грибовська Ірина221 Türkiye İrfan Yıldırım Mersin Üniversitesi Yaşlılar Arasında Fiziksel Aktiviteye Katılımın Egzersiz Değişim Süreçlerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
(Examınatıon Of Awareness Levels Of Exercıse Change Processes Partıcıpatıng In Physıcal Actıvıty Among The Elderly)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:06:37 Nevzat Demirci
İrfan Yıldırım
Yasin Ersöz
Yunus Yıldırım222 Türkiye Doç. Dr. Figen ÖZEREN Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu MODA TASARIM EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME KAPSAMINDA (MESLEK YÜKSEKOKULU) ESCOLA SUPERİOR DE ARTES E DESİGN EĞİTİM SÜRECİNİN YERİNDE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION ON THE POSITION OF DEVELOPMENT OF FASHION DESIGN EDUCATION (PROFESSIONAL VOCATIONAL SCHOOL) ON THE POSITION OF ESCOLA SUPERIOR DE ARTESE DESIGN TRAINING)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:06:20 Doç. Dr. İlhami İLHAN
Doç. Dr. Figen ÖZEREN

223 Turkey Bilgehan BAYDİL Kastamonu Üniversitesi Akut Aerobik Egzersiz Öncesi L-Karnitin Alınımının Kan Yağları Üzerine Etkisi
(The Effect of L-Carnitine Intake Before Acute Aerobic Exercise on Blood Lipids)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:06:10 Bilgehan BAYDİL
Veli Volkan GÜRSES
Mustafa Şakir AKGÜL
Bayram CEYLAN224 Türkiye Yasin Ersöz Mersin Üniversitesi Kısmı Uyku Yoksunluğu ve Sportif Performans
(Partial Sleep Deprivation and Sportive Performance)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:05:39 Yasin Ersöz
İrfan Yıldırım
Özkan Işık
İlkay Doğan
Nevzat Demirci


225 Turkey Bilgehan BAYDİL Kastamonu Üniversitesi Normoksik ve Hipoksik Koşullarda Uygulanan Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman Programının Kan Yağ Parametreleri Üzerine Etkisi
(The Effect of High Intensity Interval Training Programme in Blood Lipid Parameters on Normoxic and Hypoxic Conditions)
Oral / Sözel 2018-03-06 13:05:27 Mustafa Şakir AKGÜL
Bilgehan BAYDİL
Veli Volkan GÜRSES
Hakan KARABIYIK
Mitat KOZ


226 Ukraine Mariana Zoryk Lviv University of Physical Culture Scientific Investigations` Analysis Dealing with Correction of Functional State of Students
()
Oral / Sözel 2018-03-06 13:05:11 Mariana Zoryk

227 Türkiye MELTEM ALTINAY ÖZDEMİR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
(Examining Tourism Students’ Cognitive Structures Towards Leisure time and Recreation Concepts Through Word Association Test)
Oral / Sözel 2018-03-03 18:55:41 MELTEM ALTINAY ÖZDEMİR


228 Ukraine Romanchuk O. Lviv State University of Physical Culture HISTORICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR RECREATIONAL AND HEALTH-PROMOTING ACTIVITY
()
Poster / Poster 2018-03-03 18:13:50 Danylevych M.
Romanchuk O.
Hutsulyak V.
229 Türkiye Hasan Erdem Mumcu Hitit Üniversitesi SPORTMENLİK KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINDA ELÇİLER: SPOR FEDERASYONLARI
(AMBASSADOR AT GENERALIZATION OF SPORTSMANSHIP CULTURE: SPORTS FEDERATIONS)
Oral / Sözel 2018-03-03 18:13:16 Hasan Erdem Mumcu
Hüseyin GÜMÜŞ
Yasin Bölükbaşı
Ömür Fatih Karakullukçu230 Iran, Islamic Republic of Farhad Safari Zanjani(PhD) Islamic Azad University- Zanjan Branch The effect of four weeks of water aerobic training and changing the diet pattern on some metabolic risk factors of inactive postmenopausal women
()
Oral / Sözel 2018-03-02 23:00:00 Farhad Safari Zanjani(PhD)
Arash Torksamani (PhD)
Fahimeh Joz Moghadam
231 Türkiye Mustafa KOÇ Adıyaman Üniversitesi, Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu Elit Kadın Güreşçilerin Güreş Sporuna İlişkin Algıları
(Elite Female Wrestlers’ Perceptions of Wrestling)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:59:06 Mustafa KOÇ


232 Türkiye Serhat ÖZDENK Ahi Evran Üniversitesi BESYO Sporcuların İletişim Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Communication and Happiness Levels of Sportsmen)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:58:17 Serhat ÖZDENK
Kazım KAYA
Gülcan Demir ÖZDENK
Ziya BAHADIR


233 Türkiye Adem SOLAKUMUR Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bartın/TÜRKİYE Üniversite Öğrencilerinde Boş Zaman Engelleri Bolu Besyo Örneği
(Leisure Time Obstacles In Unıversıty Students Bolu Besyo example)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:58:03 Nuh Osman YILDIZ
Güçlü Özen
Adem SOLAKUMUR
Yılmaz Ünlü234 Türkiye Kazım KAYA Ahi Evran Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Sosyal Değerlerinin İncelenmesi
(Analysis of Social Values of Physical Education and Classroom Education Students by Different Variables)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:57:43 Kazım KAYA
Serhat ÖZDENK
Gülcan Demir ÖZDENK
Ziya BAHADIR


235 Türkiye Yılmaz ÜNLÜ Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın/TÜRKİYE Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri
(Free Time Satisfaction Levels Of University Students)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:57:25 Adem SOLAKUMUR
Güçlü Özen
Yılmaz ÜNLÜ
Nuh Osman YILDIZ236 Türkiye Sevim Handan YILMAZ Bartın Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilimdalı Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik ve Grup Dinamiği ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
(Examination of the Studies on Physical Education and Sporda Leadership and Group Dynamics)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:57:02 Sevim Handan YILMAZ
Murat KUL
Fatih YAŞARTÜRK
237 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ŞİŞMANLIĞIN TARİHİ VE FELSEFESİ
(HISTORY AND PHILOSOPHY OF SENSITIVITY)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:54:27 Çetin Yaman
Zeki Taş
Merve Nur Yaşar
Turgay Semih Yaşar238 Turkey Aziz AKSOY Bitlis Eren Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bitlis Düzenli Egzersiz Yapma Durumlarına Göre 18-25 Yaş Arası Bireylerde Antropometrik Ölçüm Değerlerinin Obezite ile İlişkisi
(Relation of Anthropometric Measurement Values to Obesity in Individuals Between 18 and 25 Years of Regular Exercise Situations)
Oral / Sözel 2018-03-02 22:36:16 Aziz AKSOY
Halime Selen

239 Ukraine Halyna CHORNENKA Lviv State University of Physical Culture Daily Dynamics of Speed and Forth Qualities of Sportsmen Student
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 22:11:25 Halyna CHORNENKA

240 Ukraine Olha Matviyas Lviv State University of Physical Culture. Foreign Language Teaching for Students-Athletes at the Lviv State University of Physical Culture.
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 22:10:03 Olha Matviyas
Natalia Bazyliak
241 Ukraine Orysya YARMOLIUK Lviv State University of Physical Culture Olympic tourism as a form of cognition and popularization of Olympic principles
()
Oral / Sözel 2018-03-01 22:09:35 Yaroslav TYMCHAK
Orysya YARMOLIUK

242 Ukraine Виноградський Богдан ЛДУФК ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕМПІОНАТІВ СВІТУ СЕРЕД С
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 22:08:22 Виноградський Богдан
Демічковський Андрій
243 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Elit Düzey Boksörlerin Serbest Zaman Tutumu ve Sosyal Fiziki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Elite Level Boxers' Leisure Time Attitudes and Social Physique Anxiety Levels)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:06:36 Fatih YAŞARTÜRK
Hayri AKYÜZ
Betül AYHAN
Şennur DEMİR244 Türkiye Ahmet ALPTEKİN Pamukkale University, Faculty of Sport Sciences, Denizli, Turkey Sıçrayarak Atılan Yüzen Servis ile Yüzen Servisin Kinematik Analizi ve Karşılaştırılması
(Kinematic Analysis and Comparison of Jump Float Serve and Float Serve)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:06:02 Halil KORKMAZ
Ahmet ALPTEKİN

245 Türkiye Ahmet ALPTEKİN Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli, Türkiye Cinsiyetin Açık Beceri Çabukluk Performansı Üzerine Etkisi
(The Effects of Gender Differences on Open Skill Agility Performance)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:05:45 Ahmet ALPTEKİN
Bülent AĞBUĞA
Halit EGESOY
246 Türkiye ÖZLEM DEMİRTAŞ HİTÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF AGGRESSIVENESS LEVELS OF STUDENTS WHO SPORTS AND FINE ARTS FACULTY )
Oral / Sözel 2018-03-01 22:05:26 ÖZLEM DEMİRTAŞ
GÜLTEN İMAMOĞLU
FARUK YAMANER
247 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler Küreselleşme ve Uluslararası Göç/Mültecilik İlişkisi
(Globalization and international migration/refugee relationship)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:05:09 Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK
Yrd. Doç.Dr. Bülent BAL

248 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler Hans Morgenthau ve Ahmet Davutoğlu’nun Ulusal Güç Formülasyonlarının Mukayeseli Analizi
(Comparative analysis of Hans Morgenthau and Ahmet Davutoglu's National Power Formulations)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:04:41 Yrd. Doç. Dr. Kadir SANCAK
Yrd. Doç.Dr. Bülent BAL

249 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HİKAYE KİTAPLARINDA BOŞ ZAMAN VE OYUN TEMASININ İNCELENMESİ
(THE İNVESTİGATİON OF LEİSURE TİME AND GAME THEME İN CHİLDRENS STORY BOOKS)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:04:16 MİKAİL TEL
ÇETİN TAN
İSA ÇİFTÇİ
250 Türkiye Sevim Handan YILMAZ Bartın Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ile Performans ve Motivasyonlarına Etkilerinin İncelenmesi
(Analyzing the Effects of Physical Education and Sports Teachers on Performance Problems and Motivation on Professional Problems)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:03:57 Sevim Handan YILMAZ
Murat KUL

251 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Elite Level Wrestlers' Stress Levels and Satisfaction towards Leisure Time Activities)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:03:18 Fatih YAŞARTÜRK
Hayri AKYÜZ
İsmail KARATAŞ
252 Türkiye Betül AYHAN Bartın Üniversitesi Kamp Liderlerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Camp Leaders' Leisure Boredom Perception and Problem Solving Skills)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:02:56 Taner BOZKUŞ
Fatih YAŞARTÜRK
Gürkan ELÇİ
Betül AYHAN253 Türkiye Birsen Çileroğlu Gazi Üniversitesi Kadınların Mayo Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar Ve Beklentilerinin Vücut Yapılarına Göre İncelenmesi
(The Problems Women Have Concerning Swimwear Usage and The Examination of Their Expectations With Regards to Their Body Shapes)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:02:06 Birsen Çileroğlu
Figen Özeren
İnci Seda Kıvılcımlar Şahin
254 Türkiye Tuğba ÜNSAL Bitlis Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bitlis Hastane Ergonomik Koşullarının Hemşirelerin Mesleki Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Üzerine Etkisi
(The Effect of Hospital Ergonomic Conditions on Occupational Musculoskeletal System Disorders of Nurses)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:01:45 Aziz AKSOY
Tuğba ÜNSAL

255 Türkiye Himmet Hülür Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anti-Özselci Toplum Düşüncesinin Bir Öncüsü Olarak İbn-i Haldun
(Ibn Khaldun as a Pioneer of Anti-Essentialist Social Thought)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:01:23 Himmet Hülür
Selami Özsoy

256 Turkey Selami Özsoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi Osmanlı’dan Cumhuriyete Vilayet Gazetelerine Bir Örnek: Bolu Vilayet Gazetesi
(Bolu Province Newspaper as a sample of the Newspapers from Ottoman to the Republic)
Oral / Sözel 2018-03-01 22:01:04 Selami Özsoy
Himmet Hülür

257 Türkiye Pınar Göklüberk Özlü GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hazır Giyim sektöründe Üretilen Ürünlerin Farklı Vücut Özelliklerine Sahip Kişilerdeki Duruş Özelliklerinin Ve Karşılaşılan Problemlerin Belirlenmesi
(Determination of Posture Characteristics and Encountered Problems in Persons with Different Body Characteristics of Products Produced in the Ready-to-Wear Sector)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:58:30 Pınar Göklüberk Özlü
Elif Yetkin Gürbüz

258 Türkiye ÖZLEM DEMİRTAŞ HİTÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FUTBOL TARAFTARLARININ RENKLERİ KULLANIMI
(COLORS USED BY FOOTBALL FANS)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:58:11 GÜLTEN İMAMOĞLU
ÖZLEM DEMİRTAŞ

259 Türkiye Tuğçe İşgören Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLARIN GİYİM ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI ve MARKA TERCİHLERİ
(CLOTHING SHOPPING HABITS AND BRAND PREFERENCES OF WOMEN WORKING IN THE EDUCATION SECTOR)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:57:40 Tuğçe İşgören
Candan Ayla
Erkan İşgören260 Türkiye Barış Yanardağ Kafkas University To Evaluate the Relationship between Social Physique Anxiety Levels and Academic Achievement of Candidate Teachers of Physical Education and Sports
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:57:17 Barış Yanardağ
Engin Gezer
Hatice Gezer
Levent Tanyeri
Kıvanç Buru


261 Türkiye Doç.Dr. Nuriye İŞGÖREN Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü MODA TASARIMCILARININ TAKI TASARIMI YAKLAŞIMLARI
(FASHION DESIGNERS' JEWELRY DESIGN APPROACHES)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:56:49 Doç.Dr. Nuriye İŞGÖREN
Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU
Öğr.Gör.Dr. Demet Öznaz
Yrd.Doç.Dr. Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN262 Turkey Kıvanç Buru Kafkas University THE PSYCHOLOGICAL SIGNS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS (SPES)
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:56:33 Kıvanç Buru
Engin Gezer
Hatice Gezer
Levent Tanyeri
Barış Yanardağ


263 Korea, (South) Republic o Justin Chung Seoul Foreign School Explaining the Change in Trends of NBA Strategy Through the Lens of Human Risk Tolerance
()
Virtual / Sanal 2018-03-01 21:56:15 Justin Chung


264 Türkiye Birsen Çileroğlu Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Dekonstrüksiyon Kavramsalında Moda Tasarımı (Giysi Modası) Örneği
(Deconstruction Concept in Fashion Design (Clothing Fashion) Example)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:55:25 Birsen Çileroğlu
Mine Balcı

265 Türkiye Recep İmamoğlu Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Gümüşhane Çocukların Beden Eğitimi Dersine Katılımına Ebeveynlerin Tutumları
(Parents' Attitudes Towards Attending Physical Education Lessons of Children)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:54:48 Tülin Atan
Recep İmamoğlu
Osman İmamoğlu
266 Türkiye İlhan Toksöz Trakya Üniversitesi, Edirne EDİRNE İL MERKEZİNİN REKREASYON FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RECREATION ACTIVITIES OF EDIRNE PROVINCE CENTER)
Oral / Sözel 2018-03-01 21:54:15 Onur Alan
İlhan Toksöz

267 Ukraine Lyubomyr Vovkanych Lviv State University of Physical Culture The effect of the interval hypoxic-hypercapnic exercises and online brain training program on the fitness level of orienteers
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:53:15 Lyubomyr Vovkanych
Andrii Penchuk

268 Ukraine Ivanna Lytvynets Lviv State University of Physical Culture Historical and Cultural Aspects of Art Contests Introduction in Modern Olympic Games
()
Poster / Poster 2018-03-01 21:52:50 Ivanna Lytvynets
Bogdan Vynogradskiy
Anton Lytvynets269 Türkiye Şenol ALTAN Gazi Üniversitesi Kız Ve Erkek Çocuklarını Spora Yönelten Faktörlerin Chaid Analizi İle Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması
(Determination and Comparison of Factors for Girls And Boys to Sports by Chaid Analysis)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:47:44 Şenol ALTAN
Ayşe EDİZ
270 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Hayy bin Yakzan ve Robinson Crusoe Örneği Üzerinden Mistisizm ve Rasyonalizm Kıyaslaması
(Comparison of Mysticism and Rationalism on the Example of Hayy bin Yaqzan and Robinson Crusoe)
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:44:55 Sıddık Ağçoban


271 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Fert Dindarlığından Cemiyet Dindarlığına: Tasavvuftan Tarikata Geçiş
(From İndividual Religion to Religious Collectivity: Transition from Tasawwuf to Tariqat)
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:44:07 Sıddık Ağçoban


272 Ukraine Iryna Styfanyshyn Lviv State University of Physical Culture The Innovation sport technologies
()
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:41:07 Iryna Styfanyshyn
Nadia Yurko
273 Ukraine Turka Rostyslav Lviv State University of Physical Culture SPORTS-MASS EVENTS AS A FACTOR OF ATTRACTING THE POPULATION TO PHYSICAL AND HEALTH CARE CLASSES
()
Virtual / Sanal 2018-02-28 20:40:39 Turka Rostyslav


274 Ukraine Ihor Yankiv Lviv State University of Physical Culture Стан та перспективи розвитку шахів в Україні.
()
Oral / Sözel 2018-02-28 20:40:14 Ihor Yankiv


275 Ukraine Lyubomyr Vovkanych Lviv State University of Physical Culture Improvement of the fitness level of karate athletes
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:39:57 Lyubomyr Vovkanych
Antonina Dunets-Lesko
Ihor Bogdan
276 Türkiye Arif Satıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi TENİS ANTRENÖRLERİ YETERLİLİK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
(ANALYSIS OF COMPETENCE OF TENNIS COACHES)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:39:36 Egemen Ermiş
Arif Satıcı
Özgür Bostancı
Osman İmamoğlu
M. Yalçın Taşmektepligil


277 Ukraine Telychko Mariya Vassylivna Lviv State University of Physical Culture THE PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN THE SPHERE OF SPORTS COMMUNICATION
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:39:19 Telychko Mariya Vassylivna
Abramiv Olga Vassylivna
278 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler Tekil Medeniyet Anlayışından Çoğul Medeniyet Anlayışına: Kavramsal Bir Yolculuk
(From the Concept of Singular Civilization to the Concept of Plural Civilization: A Conceptual Journey)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:38:38 Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL
Yrd. Doç.Dr. Kadir SANCAK

279 Türkiye Tuğçe ÇOBAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Olan Bireylerde Ağrı ve Eklem Hareket Açıklığının Kinezyofobi İle İlişkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
(Investigation of the Relation of Pain and Range of Motion to Kinesophobia in Arthroscopic Rotator Cuff Repair Patients: Pilot Study)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:38:23 Tuğçe ÇOBAN
Ertuğrul DEMİRDEL
Alper DEVECİ
Necmiye ÜN YILDIRIM280 Ukraine OLENA KHANIKIANTS Lviv State University of Physical Culture, UKRAINE Motivation for the optimal ratio of motor activity and nutrition of students
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:38:10 OLENA KHANIKIANTS


281 Ukraine Mariia Roztorhui Lviv State University of Physical Culture Reasoning of the structure of training system for athletes with disabilities in strength sports
()
Oral / Sözel 2018-02-28 20:37:37 Mariia Roztorhui


282 Ukraine Загура Федір ЛДУФК СПЕЦИФІКА ВИДУ СПОРТУ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В ДЗЮДО
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:37:21 Загура Федір
Товстоног Олександр
Розторгуй Марія
Кухтій Світлана
Попович Олександр


283 Ukraine Bogdan KINDZER ЛДУФК, Львів,Україна LLM Method (Utilization of Lyapko Applicator) in the Complex Rehabilitation of Sportsmen
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:37:06 Bogdan KINDZER
Сергій ЛІТОШ
Галина КІНДЗЕР284 Ukraine Kret Yulya Lviv State University of Physical Culture Мотивація як основа ефективного функціонування підприємства
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:36:45 Kret Yulya

285 Ukraine OLGA RYMAR Lviv State University of Physical Culture Application Of Aerobics While Physical Education Of Elementary School Age Children.
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:36:26 OLGA RYMAR
ALLA SOLOVEY

286 Türkiye Hanifi ÜZÜM Abant İzzet Baysal Üniversitesi-BESYO Amatör ve Profesyonel Liglerde Görev Yapan Antrenörlerin Sporcular Tarafından Değerlendirilmesi
(The Evaluation of the Coaches -Who Serve In Amateur and Professional Leagues- by the Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:36:06 Hanifi ÜZÜM


287 Ukraine Khrystyns Bovkit Lviv State University of Physical Culture Activation of External Vocabulary by Phraseology
()
Poster / Poster 2018-02-28 20:35:52 Khrystyns Bovkit

288 Türkiye Hasan Kaplan İbn Haldun Üniversitesi Religiousness and Superstitious Behaviour Tendencies in Sport
(Religiousness and Superstitious Behaviour Tendencies in Sport)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:32:33 Hasan Kaplan
Melike Nazlı Kaplan
Nihal İşbilen Esendir289 Iran, Islamic Republic of Hasan Mohammadzadeh Urmia University Effect of Physical Fitness and Chess Training on Mindfulness
()
Oral / Sözel 2018-02-28 20:32:02 Hasan Mohammadzadeh


290 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.BF. Uluslararası İlişkiler İkinci Meşrutiyet Dönemi Ekonomi Politiğinin Zihinsel Arka Planı
(The Mental Background of the Second Constitutional Period Economic Policy)
Oral / Sözel 2018-02-28 20:31:33 Yrd. Doç. Dr. Bülent BAL
Yrd. Doç.Dr. Kadir SANCAK

291 Türkiye CENGE ATEŞ MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Etkinliklerinin Başarısının Yönetimsel Açıdan İncelenmesi
(Investigation of Success of Sport Events With Regards To Administrative Perspective)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:27:38 CENGE ATEŞ
YAVUZ YILDIZ

292 Türkiye Cansu TUTKUN Bayburt Üniversitesi Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak
(Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:27:21 Cansu TUTKUN
Fatma TEZEL ŞAHİN

293 Türkiye Vedat Ünaldı Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tabaklık ve İzmir İli Tire İlçesinde Bulunan Bir Tabakhane
(Taning and a Tannery in Izmir Province of Tire)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:26:52 Vedat Ünaldı
Melda Özdemir
294 Укр Ivan HOMYAK Lviv State University of Physical Culture State and Perspectives of Control Improvement of Boxers Readiness
()
Oral / Sözel 2018-02-28 08:24:03 Ivan HOMYAK
Ольга Задорожна
Зоряна Семеряк295 Türkiye Gonca KAMACI Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine, Kayseri Experimental Exercise Protocols in Alzheimer's Disease Investigations
(Alzheimer Hastalığı Araştırmalarında Deneysel Egzersiz Protokolleri)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:22:31 Gonca KAMACI

296 Türkiye Mehmet Yönal Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Algılanan antrenör davranışlarının Dart sporcuları üzerindeki etkilerinin araştırılması
(Research of the effects of the perceived coaching behaviors on Darts players)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:22:15 Mehmet Yönal
Ahmet Naci Dilek
Mutlu Türkmen297 Türkiye Eren Öztürk BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dart sporcularının spor karakterlerinin araştırılması
(Examination of the athletic characters of dart players)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:19:27 Eren Öztürk
Mutlu Türkmen
298 Türkiye Hüseyin GÜMÜŞ Mersin Üniversitesi YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF RECREATION POLICIES IN LOCAL GOVERNMENTS)
Oral / Sözel 2018-02-28 08:13:04 Özlem AYVALI
Hüseyin GÜMÜŞ
Yunus YILDIRIM299 Ukraine Rostyslav Polishchuk Lviv State University of Physical Culture Physical culture of Antiquity: a philosophic vision
()
Oral / Sözel 2018-02-27 18:39:49 Rostyslav Polishchuk

300 Ukraine Nataliya Zavydivska Lviv State University of Physical Culture ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS
()
Poster / Poster 2018-02-27 18:39:23 Nataliya Zavydivska

301 Turkey Meryem İMRE İstanbul Aydın Universitesi Geleneksel Çin Ayakkabısının Tarihsel Gelişimi “Güzellik Anlayışı Olarak Lotus Ayak ve Ayakkabı”
(Taditional Chinise Shoes Development Throught-Out History “Lotus Feet and Shoes as the Definition of Beauty in China”)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:39:12 Meryem İMRE


302 Turkey Faruk Salih ŞEKER Celal Bayar University Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Ve Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
(Examination Of Foreign Students' Attitudes Towards Physical Education Lesson And Sport)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:38:47 Faruk Salih ŞEKER
Büşra SÜNGÜ

303 Turkey Alperen ERKİN Ondokuz Mayıs University,Faculty of Yaşar Doğu Sport Sciences,Samsun,Turkey Reflection of Colors to Success in 2016 European Football Championship
()
Oral / Sözel 2018-02-27 18:38:36 Osman İMAMOĞLU
Alperen ERKİN
Alaaddin AYDOĞAN
304 Türkiye Egemen Ermiş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi FUTBOL VE GÜREŞ BRANŞINDA ÖĞRENCİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ÇOKLU ZEKÂLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCES OF STUDENTS IN FOOTBALL AND WRESTLING BRANCHES IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:37:37 Arif Satıcı
Osman İmamoğlu
Egemen Ermiş
Necati Alp Erilli305 Türkiye Yasemin ARI Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ SAQ Antrenmanın Kadın Futsal Oyuncularında Performans Üzerine Etkisi
(SAQ Training Impact on Performance of Female Futsal Players)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:37:14 Yasemin ARI
Arif Kaan EROĞLU
İlker ÖZMUTLU
Başak EROĞLU306 Ukraine Bogdan KINDZER ЛДУФК, Львів,Україна Express Measurement of Fatigue Level in Sportsmen During Competitions and its Decrease by Cata Means
()
Poster / Poster 2018-02-27 18:37:03 Bogdan KINDZER
Назар БАБЕЛЮК
Валерій Бабелюк
Ігор ПОПОВИЧ
Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

307 Ukraine Bogdan KINDZER LDUFK. Lviv. Ukraina Decrease of Level of Stress and Depression Status of Karate Sportsmen During the Period of Preparing to Competitions by Electrostimulation with “ЕS–01.9 WEB” Device
()
Poster / Poster 2018-02-27 18:36:50 Bogdan KINDZER

308 Turkey Alperen ERKİN Ondokuz Mayıs University,Faculty of Yaşar Doğu Sport Sciences,Samsun,Turkey Investigation of the Continuing Persons in Sports Centers with Expectations From Sports and Sports Centers
()
Oral / Sözel 2018-02-27 18:36:38 Osman İMAMOĞLU
Alperen ERKİN
İsmail POLATCAN
M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL309 Ukraine Гуль Іван Григорович ЛДУФК Принципи та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні
()
Virtual / Sanal 2018-02-27 18:36:07 Гуль Іван Григорович

310 Türkiye Arif Satıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Amatör Sporcularda Sportif Yaralanma Sıklığı ve Yaralanmalara Etki Eden Faktörler
(The Frequency of Sportive Injuries to Amateur Sportsmen and Factors Affecting Injuries)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:35:57 Egemen Ermiş
Osman İmamoğlu
Arif Satıcı
Recep Nur Uzun311 Türkiye Egemen Ermiş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPOR BİLİMLERİ, GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI
(SOCIAL APPEARANCE ANXIETY IN STUDENTS OF THE FACULTIES OF SPORT SCIENCES, FINE ARTS AND EDUCATION)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:35:33 Gülten İmamoğlu
Arif Satıcı
Egemen Ermiş
Aydan Ermiş312 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Torun Bekleyen Nine ve Dedelere Uygulanan “Nine ve Dede Okulu” Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
(Torun Bekleyen Nine ve Dedelere Uygulanan “Nine ve Dede Okulu” Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:34:39 Fatma Tezel Şahin
Cansu Tutkun

313 Türkiye Ahmet YILGIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kilis / Türkiye Amatör Futbol Kulüplerinde Futbolcuların Yalnızlık Düzeyinin İncelenmesi
(Research of Loneliness Levels of Footballers in Amateur Football Clubs)
Oral / Sözel 2018-02-27 18:06:51 Ahmet YILGIN
Aytekin ALPULLU

314 Türkiye Murat ÇAKIRKAYA Necmettin Erbakan Üniversitesi SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI BAĞLAMINDA İNTERAKTİF İLETİŞİMİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON EVALUATING THE EFFECT OF INTERACTIVE COMMUNICATION ON CONSUMER-BASED BRAND EQUITY IN TERMS OF SOCIAL MEDIA MARKETING)
Oral / Sözel 2018-02-27 12:11:34 Murat ÇAKIRKAYA
Murat KOÇYİĞİT

315 Ukraine Vira ROKOSHEVSKA Lviv State University of Physical Culture Physical Therapy of Patients After the Hemorrhage Stroke Under the Clinics Conditions
()
Poster / Poster 2018-02-27 11:18:27 Andriy VOVKANYCH
Vira ROKOSHEVSKA

316 Türkiye Numan Bahadır Kayışoğlu Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi
(The Examination of Sports High School Students’ Vocational Maturity Levels)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:18:03 Mehmet Güllü
Numan Bahadır Kayışoğlu

317 India Eeva Sara Jacob Christ College of Physical Education, University of Calicut, India Contribution of Physical Education in the Rediscovering Of Lost Values
()
Virtual / Sanal 2018-02-27 11:17:43 Eeva Sara Jacob

318 Türkiye Yusuf Ziya AKBAŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, Samsun Türkiye'de Spor Turizmine Yönelik Kamu Politikaları Analizi
(Analysis of Public Policies towards the Sports Tourism in Turkey)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:17:29 Yasin KELEŞ
Yusuf Ziya AKBAŞ
Mutlu KAYA
319 Türkiye İlker GÜNEL Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Çalışanlarında Psikolojik Dayanıklılığın Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
(Determination of psychological endurance perception according to some variables in sports workers)
Poster / Poster 2018-02-27 11:17:16 Şenol YANAR
İlker GÜNEL
Abdurrahman KEPOĞLU320 Ukraine Маряна Мостова Львівський державний університет фізичної культури, Lviv, UKRAINE Вища математика для фахівців туристичної галузі
()
Poster / Poster 2018-02-27 11:15:40 Маряна Мостова


321 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HİKÂYE KİTAPLARINDA SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM TEMASININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE THREME OF SPORTS AND HEALTHY LIFE IN CHILDREN'S STORY BOOKS)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:59 MİKAİL TEL
YUNUS EMRE KARAKAYA
ERCAN GÜR
322 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİR İYİLİK ARACI OLARAK SPOR
(SPORT A MEANS OF CHARİTY)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:50 MİKAİL TEL
EYÜP BOZKURT
RAMAZAN ERDOĞAN
323 Türkiye Okan Serhat TUNCİL Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kocaeli Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Uygulanan Sportif Rekreatif Etkinliklerin Sosyal Gelişime Etkisi
(Impact of Social Development on Sportive Recreational Activities to Trained Mentally Handicapped Children)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:31 Alçin OZAN
Betül BAYAZIT
Okan Serhat TUNCİL
324 Türkiye Numan Bahadır Kayışoğlu Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Tutumları
(Attitudes of Elementary School and Junior High Students Towards Physical Education and Sports)
Oral / Sözel 2018-02-27 11:14:00 Arzu Özyürek
Numan Bahadır Kayışoğlu
Asya Çetin
325 Türkiye Sinem Didem ŞİMŞEK Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kocaeli Spor Bilimleri Fakültesinde Seçmeli Buz Pateni Dersi Alan Öğrencilerin Hareket Gelişimlerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
(Exemination of The Moment Development of Students Who Take Elective İce-Skate Course at Sport Sciences Faculty (Kocaeli University Example))
Oral / Sözel 2018-02-27 11:13:38 Sinem Didem ŞİMŞEK
Betül BAYAZIT
Hakan AKDENİZ
326 Ukraine Olha SHYMANOVA-STEFANYSHYN Lviv State University of Physical Culture New Media in Politics: Main Theoretical-Methodical Approach
()
Poster / Poster 2018-02-27 10:53:43 Olha SHYMANOVA-STEFANYSHYN

327 Ukraine Solomija Hnot Lviv State University of Physical Culture Lviv at the beginning of the ХХ-th century in the retrospective dimension
()
Poster / Poster 2018-02-27 10:49:47 Solomija Hnot

328 Türkiye Tevfik AKOL Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genç Futbolcularda 6 Haftalik Core Antrenmanin Bazi Motorik Özelliklere Etkisi
(The Effects Of 6 Weekly Core Training On Some Motoric Characteristics In Young Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-02-27 10:49:25 Tevfik AKOL
Ayşegül YAPICI
Engin Güneş ATABAŞ
329 Türkiye Tevfik AKOL Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 Haftalık Core Antrenmanın Futbolda Şut Performansına Etkisi
(The Effect Of 6 Weekly Core Training On Shooting Performance On Soccer)
Oral / Sözel 2018-02-27 10:49:09 Tevfik AKOL
Ayşegül YAPICI
Engin Güneş ATABAŞ
330 Türkiye Mikail Tel FIRAT ÜNİVERSİTESİ DÜZENLİ OLARAK FİTNES SALONLARINA DEVAM EDEN BİREYLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN FARKLI SPOR BRANŞLARINDAKİ SPORCULARLA KARŞILAŞTRILMASI
(COMPARISON OF DIFFERENT SELF-CONFIDENCE LEVELS OF INDIVIDUALS WHO REGULARLY ATTEND FITNESS CENTERS WITH THOSE IN DIFFERENT SPORTS BRANDS)
Oral / Sözel 2018-02-27 10:48:32 Ercan Gür
Yousif IBRAHEM
Mustafa Karadağ
Mikail Tel


331 Türkiye Oğulcan USUFLU Erciyes University, Department of Physical Education and Sport Analysis of Uniqueness Levels and Attitudes about Human Rights Among Professional Football (Soccer) Athletes
(Analysis of Uniqueness Levels and Attitudes about Human Rights Among Professional Football (Soccer) Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-26 13:14:13 Mehmet Behzat TURAN
Oğulcan USUFLU
Kenan KOÇ
Barış KARAOĞLU
Hakkı ULUCAN

332 Türkiye KOKRMAZ ATALAY SPOR BAKANLIĞI MUAY-THAİ ANTRENÖRLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF DECISION MAKING STRATEGIES OF MUAY-THAI COACHES)
Oral / Sözel 2018-02-26 12:26:54 KOKRMAZ ATALAY
ENDER EYÜPOĞLU
AYDIN ŞENTÜRK
333 Türkiye Fatma YETİM Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ANKARA Bursa İlinde Bulunan Türk İşi İşlemeli Ürünlerin Özellikleri
(The Features of Turkish Embroidered Products in the City of Bursa)
Oral / Sözel 2018-02-26 11:01:40 Serap ÖZŞAHİN
Fatma YETİM

334 Ukraine VIKTORIYA PASICHNYK Львівський державний університет фізичної культури Comparative Characteristics of Psychomotor Function Development in Children of Preschool Age with Psychophysical Development Disorders and Their Peers with Normative Development
()
Poster / Poster 2018-02-26 11:01:04 VIKTORIYA PASICHNYK
Валерія Пасічник
335 Ukraine Olga BAS Lviv State University of Physical Culture Physical Therapy of Second Mature Age Women After Mastectomy in the Postoperative Period.
()
Poster / Poster 2018-02-26 10:58:14 Andriy VOVKANYCH
Olga BAS

336 Türkiye KORKMAZ ATALAY SPOR BAKANLIĞI MUAY-THAİ ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE LEADERSHIP STYLES OF MUAY-THAI TRAINERS BY DIFFERENT VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:57:26 KORKMAZ ATALAY
ENDER EYÜPOĞLU
AYDIN ŞENTÜRK337 Türkiye Şehmus ASLAN Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Spor Yapan ve Yapmayan İşitme Engellilerin Psikosomatik Belirtilerinin Karşılaştırılması
(Comparison of psychosomatic symptoms between hearing impaired individuals who do sport and do not sport)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:56:26 Şehmus ASLAN
Ummuhan BAŞ ASLAN

338 Türkiye Engin Güneş ATABAŞ Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 120°/sn HIZDA YAPILAN İZOKİNETİK GÜÇLENDİRME EGZERSİZİNİN KALP HIZI DEĞİŞKLENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF STRENGTHENING ISOKINETIC EXERCISE AT 120°/sec ON HEART RATE VARIABILITY)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:56:02 Gülin FINDIKOĞLU
Ömer ZAMBAK
Özkan BURAK
Ayşegül YAPICI
Engin Güneş ATABAŞ

339 Türkiye Engin Güneş ATABAŞ Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Futbolculara Uygulanan Farklı Sıçrama ve Sürat Antrenmanlarının Şut Hızına ve İsabetlilik Performansına Akut Etkisi
(The Acute Effects of Different Jump and Speed Training on the Shooting Velocity and Accuracy Performance in Soccer Players)
Oral / Sözel 2018-02-26 10:55:27 Engin Güneş ATABAŞ
Çiğdem BACAK
Ayşegül YAPICI340 Türkiye Zeki Taş Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu PROFESYONEL SPOR YAPAN ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI İZİN SORUNLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE PROBLEMS TO BE RESPONSIBLE TO THE COMPARISON OF PROFESSIONAL SPORTS EDUCATIONAL STUDENT)
Oral / Sözel 2018-02-25 20:43:29 Gülten Hergüner
Zeki Taş
Murat Kul
Yılmaz Ünlü
Adem Solakumur

341 Türkiye Betül AYHAN Bartın Üniversitesi Bartın Halkevi Spor Faaliyetlerinin İncelenmesi (1935-1952)
(Examination of Bartin Community Home Sports Activities (1935-1952))
Oral / Sözel 2018-02-25 18:16:57 Betül AYHAN
Taner BOZKUŞ

342 Türkiye Şenol ALTAN Gazi Üniversitesi Türkiye’deki İllerin Kültürel Veriler Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of The Performances Of Provinces in Turkey in Terms of Cultural Values)
Oral / Sözel 2018-02-25 18:10:02 Ayşe EDİZ
Şenol ALTAN
343 Türkiye Ümit Yetiş Adıyaman Üniversitesi Fitness Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Spora Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi
(The Determination of Sport Motivation levels of Individuals Exercising in Fitness Centers)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:15:28 Ümit Yetiş


344 Türkiye Nazife Karadağ Adıyaman Üniversitesi YÜKSEKÖĞRETİMDE KÖR NOKTALAR
(BLIND SPOTS in HIGHER EDUCATION)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:14:57 Nazife Karadağ


345 Albania Arben FAGU Sports University Tirana/ALBANIA Physical Activity of Adolescents in Albania
()
Poster / Poster 2018-02-24 20:14:40 Arben FAGU
Ilia KURO

346 Albania Arben FAGU Sports University Tirana/ALBANIA Autogen Training Improvement Performance in Basketball Men Players
()
Poster / Poster 2018-02-24 20:14:27 Arben FAGU
Ilia KURO
347 Türkiye Mehmet Fatih YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Yaş Altı Kadın Badmintoncuların Korttaki Pozisyonlarına Göre Vuruş Çeşitliliğinin İncelenmesi
(Examination of Hit Variety of Under-15 Female Badminton Players Depending on Their Positions on the Court)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:14:13 Mehmet Fatih YÜKSEL


348 Türkiye Meryem İMER Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Basketbolcularda Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere Göre İncelenmesi
(Examination of The Some Physical And Physiological Parameters on Basketball Players According to Different Leagues)
Oral / Sözel 2018-02-24 20:12:13 Meryem İMER
Ayşegül YAPICI

349 Ukraine Sergiy NIKITENKO Lviv State University of Physical Culture Determination of Optimal Readiness to Specialized Loadings in Qualified Boxers
()
Poster / Poster 2018-02-24 20:11:57 Вероніка Бусол
Sergiy NIKITENKO
Василь Бусол
Анатолій Никитенко
Василь Шуберт

350 Saudi Arabia Abdulhameed Al Ameer King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia Influence of Plyometric Training Program on Selected Motor Fitness Components among University Males
()
Poster / Poster 2018-02-23 20:44:02 Abdulhameed Al Ameer


351 Türkiye Okan GÜLTEKİN Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye de 2013-2017 Yılları Arasında Otizm Ve Fiziksel Aktive Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Between the years of 2013-2017 in Turkey Postgraduate Theses in the Field of Autism and Physical Activity Analysis of Various Variables)
Oral / Sözel 2018-02-23 11:38:40 Okan GÜLTEKİN


352 Türkiye Okan GÜLTEKİN Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’de Slalom Ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek Kayakçıların Kendini Fiziksel Algılama Ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri
(The Physical Self Perception And Body Image Satisfaction Profile Of The Young Man Slalom And Cross-Country Skiers in Turkey)
Oral / Sözel 2018-02-23 11:38:30 Okan GÜLTEKİN


353 Türkiye Savaş Ayhan Dicle Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Diyarbakır Farklı Spor Branşlarının Sporcuların Fiziksel ve Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkileri
(The Effects Of Different Sports Branches On Physical And Strength Parameters Of Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:42 Ercan Tizar
Veysi Akpolat
Savaş Ayhan
Süreyya Yonca Sezer
Gönül Rezzan Tizar


354 Türkiye Muharrem Akın DOĞANAY Karadeniz Teknik Üniversitesi DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞKENLİK İLE DIŞ TİCARET ARASI İLİŞKİLER: TÜRKİYE ÜZERİNE TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZLERİ (2003 M1-2017 M11)
(EXCHANGE RATE VOLATILITY AND FOREIGN TRADE: TODA-YAMAMOTO CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY(2003 M1-2017 M11))
Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:32 Mürşit RECEPOĞLU
Mustafa Kemal DEĞER
Muharrem Akın DOĞANAY
355 Türkiye Yüksel Kepenek Pamukkale Üniversitesi SPOR KULÜPLERİNDE KADINLARIN İSTİHDAMI ‘’DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ’’
(EMPLOYMENT OF WOMEN IN SPORT CLUBS ''DENİZLİ PROVINCIAL EXAMPLE '')
Oral / Sözel 2018-02-23 11:33:21 Yüksel Kepenek


356 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Obesity Complicates Motoric Abilities in Everyday Life
()
Poster / Poster 2018-02-23 11:32:25 Valbona GOLEMI
Edison IKONOMI

357 Iraq Mohamed Tawfiq Othman University of Mosul The physical and health dimension for performance in Muslims prayer
()
Oral / Sözel 2018-02-23 11:31:56 Mohamed Tawfiq Othman
Basil Khalaf Humood

358 Türkiye Cansu Tutkun Bayburt Üniversitesi 4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi
(4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi)
Oral / Sözel 2018-02-22 20:08:26 Cansu Tutkun
Fatma Tezel Şahin

359 Ukraine Tetiana KUTSERYB Lviv State University of Physical Culture Morphological Specificity of Downhill Skiers
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:43:50 Tetiana KUTSERYB
Гриньків Мирослава Яківна
Музика Федір Васильович360 Ukraine Myroslawa GRYNKIV Lviv State University of Physical Culture Physical Development, Body Proportions and Somatotypes of Women Basketball Players
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:43:40 Myroslawa GRYNKIV
Куцериб Тетяна Миколаївна
Музика Федір Васильович361 Türkiye Savaş AYHAN Dicle Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hentbol Takımında Yer Alan Kadın ve Erkek Sporcuların Antrenman Öncesi ve Sonrası Plazma Visfatının ve Eotaksin Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Plasma visfatin and Eotaxin Levels Before And After Training of Women And Man Athletes in Dicle University Handball)
Oral / Sözel 2018-02-22 09:43:16 Savaş AYHAN
Cem Durmaz
Abdurrahman Şermet
Ercan Tizar
Veysi Akpolat


362 Ukraine Ivan KORKUNA Lviv State University of Physical Culture Magnetic Medical Card of a Patient as a Mean of Identification and Control in Medical Information
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:42:54 Ivan KORKUNA
ОРИСЛАВА КОРКУНА
363 Ukraine ORISLAVA KORKUNA FHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION
()
Poster / Poster 2018-02-22 09:42:04 ORISLAVA KORKUNA

364 Türkiye Ergün Çakır Kafkas Üniversitesi Effect of Pilates Exercise on Blood Lipid Profiles in Sedentary Women
(Effect of Pilates Exercise on Blood Lipid Profiles in Sedentary Women)
Oral / Sözel 2018-02-22 09:24:14 Ergün Çakır
Erkal Arslanoğlu
Ömer Şenel365 Turkey Mehmet Akif BAKTIR Erciyes Üniversity School of Medicine, Physiology Department Gençlerde toplumdan izole olma ve Alzheimer hastalığı .
(Social isolation in young people and Alzheimer's disease.)
Oral / Sözel 2018-02-21 19:57:20 Mehmet Akif BAKTIR
Burak TAN
Ercan Babür
Cem SÜER


366 Türkiye Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi
(Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi)
Oral / Sözel 2018-02-21 19:56:39 Fatma Tezel Şahin
Cansu Tutkun

367 Türkiye Ömer Ali ERYILMAZ Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Korunmaya Muhtaç Çocukların Sosyal Hayata Uyumlarında Spor Etkinliklerinin Önemi
(The ımportance of Sport Activites on the Social Life of Protectıve Chıldren)
Oral / Sözel 2018-02-21 10:53:53 Ömer Ali ERYILMAZ
volkan koyuncu
fahrettin güzel368 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi FARKLI İZOKİNETİK HIZLARDA YAPILAN GÜÇLENDİRME ANTRENMANININ ZAMANA BAĞLI OLARAK KAN BASINCININ VE DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
(TEMPORAL EFFECT OF ISOKINETIK STRENTHENING TRAININGAT DIFFERENT ANGULAR VELOCITIES ON BLOOD PRESSURES AND ARTERIAL STIFFNES)
Oral / Sözel 2018-02-21 08:00:21 Gülin FINDIKOĞLU
Ömer ZAMBAK
Özkan BURAK
Ayşegül YAPICI


369 Ukraine Ivanna BODNAR Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Gender Education of Preschool Children in Physical Education Lessons
()
Oral / Sözel 2018-02-21 07:57:17 Ivanna BODNAR
Ivanna SYROTENKO

370 Türkiye Kevser GÜRCAN YARDIMCI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler "Tılsımlı Gömlekler"
(The Clothes that Cast Light on the Turkish Culture; “Ottoman Talismanic Shirts”)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:57:03 Kevser GÜRCAN YARDIMCI


371 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Aerobics Exercise and Physical Parameters for Overweight at High School 16-18 Aged
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:56:40 Valbona GOLEMI
Edison IKONOMI

372 Ukraine Dzvenyslava BERGTRAUM Львівський державний університет фізичної культури Peculiarities of Cardiohemodynamics and Peripheral Hemodynamics in Lower Limbs of Sportsmen
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:55:46 Dzvenyslava BERGTRAUM

373 Ukraine Ivanna BODNAR Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Differentiated Physical Education at School with Considering Gender Features
()
Oral / Sözel 2018-02-21 07:55:28 Ivanna BODNAR
Andriy ONISHKIV

374 Türkiye Gamze YÖNAL BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinde Dart Sporu Uygulamasının Dört İşlem Becerisi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi
(The Investigation of the Effect of Darts Sports’ Practice on the4th Grade Primary School Students’ Ability of the Four Operation)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:55:03 Gamze YÖNAL
Mehmet Yönal
Mutlu Türkmen375 Türkiye Hanifi ÜZÜM Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO- Bolu Spor Turizmi Yapan Otel İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Sporcular Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Service Quality of The Hotel Managements of Sport The Tourism in Terms of Sports Men /Sports Women)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:54:46 Hasan OSMANOĞLU
Hanifi ÜZÜM

376 Ukraine Власов А.П. ЛДУФК Кінезотракційна терапія
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:54:35 Панарін Б.Г.
Власов А.П.

377 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA The Effectiveness of Using Recreational Gymnastic Program on Social Ability at Age 5 - 7 Years
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:54:15 Valbona GOLEMI
Edison IKONOMI
378 Albania Valbona GOLEMI Sports University Tirana/ALBANIA Communicating Effectively with Children
()
Poster / Poster 2018-02-21 07:54:02 Valbona GOLEMI
Edison IKONOMI

379 Türkiye Ergün Çakır Kafkas Üniversitesi The Acute Effect of Calcium Ingestion on Blood Calcium Levels of Soccer Players After High-Intensity Exercise
(The Acute Effect of Calcium Ingestion on Blood Calcium Levels of Soccer Players After High-Intensity Exercise)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:51:11 Ahmet Mor
Ergün Çakır
Erkal Arslanoğlu380 Türkiye Kadir KAYAHAN Bartın Üniversitesi Mobilya Alımında Geleneksel Mağaza ile Sanal Mağaza Tercihinin Veri Madenciliğine Dayalı Analizi
(Data Mining Based Analysis of Traditional Store and Virtual Store Preference In The Purchase of Furniture)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:49:15 Timuçin BARDAK
Özkan AVCI
Kadir KAYAHAN
Selahattin BARDAK381 Türkiye Kevser GÜRCAN YARDIMCI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler "Altın Elbiseli Adam"
(The Clothes that Cast Light on the Turkish Culture; “Golden Man”)
Oral / Sözel 2018-02-21 07:48:57 Kevser GÜRCAN YARDIMCI


382 Iran, Islamic Republic of Jafar SADEGH MOHAMMADZADEH Iran/Tabriz University / Heris County Education The Effect of Massage and Asprin on Some Inflammatory Indices of DOMS in Young Male Athletes after Downhill Running
()
Oral / Sözel 2018-02-20 09:23:17 Jafar SADEGH MOHAMMADZADEH
Rrogaye Pasdareye HERIS

383 Türkiye Ali Ozan ERKILIÇ Bartın Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Erkek Hentbolcuların Beslenme Alışkanlıkları, Sağlıklı Yaşam Biçimleri ve Bazı Fiziksel Uygunluk Değişkenlerinin İlişkilendirilmesi
(the relationship between nutrition habits, healthy life behaviors and some physical fitness variables in male handball players)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:17:33 Ali Ozan ERKILIÇ
Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
Ümit ÖZ
Recep AYDIN
Ali Ozan SARIGÖZ


384 Türkiye Şehmus ASLAN Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bedensel Engelli Bireylerin Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Cognitive Flexibility Levels of Physically Disabled Individuals Who Do and Do not Play Sports)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:14:15 Şehmus ASLAN
Muhammet DÖNMEZ
Ummuhan BAŞ ASLAN
385 Türkiye ŞERİFE SERAP MUTLUAY MEB İZNİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ “Karate,Kıck Boks,Dart,Güreş,Masa Tenisi,Futsal,Futbol,Jimnastik,Softbol,Beyzbol,Yüzme Spor Dallarının Çocuk Gelişimi Açısında İncelenmesi”
()
Poster / Poster 2018-02-20 08:14:02 ŞERİFE SERAP MUTLUAY


386 Türkiye Müşerref DORUK Pamukkale Üniversitesi 12-14 YAŞ BASKETBOLCULARDA DENGE İLE ÇEVİKLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BALANCE AND AGILITY IN 12-14 YEAR BASKETBALL PLAYERS)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:13:16 Eylem ÇELİK
Ayşegül YAPICI
Müşerref DORUK387 Türkiye Ali Fatih UYSAL Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Spor ve Kültürü Mekânsal Tasarım ile Yeniden Düşünmek; Uygulama İmar Planları Açısından İstanbul Örneği
(Rethinking Sports and culture with spatial design; Istanbul Example In Terms Of Application Development Plans)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:12:58 Ali Fatih UYSAL
Metin KALYONCU

388 Türkiye Müşerref DORUK Pamukkale Üniversitesi TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN RELATİF KUVVETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(The comprasion of relative strength of team and individual sports player)
Poster / Poster 2018-02-20 08:12:14 Eylem ÇELİK
Ayşegül YAPICI
Müşerref DORUK389 Turkey Yrd.Doç.Dr. Leyla ULUSMAN Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu MÜCEVHER TASARIMI VE UYGULAMADA ELMASIN KULLANIMI
(DIAMOND USE IN JEWELRY DESIGN AND APPLICATIONS)
Oral / Sözel 2018-02-20 08:09:31 Yrd.Doç.Dr. Leyla ULUSMAN
Öğr.Gör.Dr. Çimen BAYBURTLU

390 Türkiye Melda Özdemir Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kitre Bebek Sanatı
(Tragacanth Doll Art)
Oral / Sözel 2018-02-19 15:08:49 Melda Özdemir


391 Türkiye Murat KOÇYİĞİT Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Measuring the Effect Of Corporate Social Responsibility Perceptions on Consumer Based Brand Equity)
Oral / Sözel 2018-02-19 15:07:06 Murat KOÇYİĞİT
Ahmet KOÇYİĞİT
Gizem ÖZEL
392 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi, İİBF Kariyer Uyum Yeteneğinin Çalışanların Performansına Etkisi
(The Effect of Career Adaptability to Employee Performance)
Oral / Sözel 2018-02-19 14:48:23 Yaşar Akça
Gökhan Özer
Esat Kalaycıoğlu
393 Türkiye Murat ERDOĞDU Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya Futbol Ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık Yaklaşımları
(Aggression Approaches of Young Females Playing in Football and Futsal Branches)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:37:22 Murat ERDOĞDU
Murat KOÇYİĞİT
N. Bahadır KAYIŞOĞLU
Baki YILMAZ394 Türkiye Mehmet DEMİREL DPÜ, BESYO MUAY-THAİ HAKEMLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF DECISION-MAKING STRATEGIES BY MUAY-THAI REFREES BY DIFFERENT VARIABLES)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:30:11 Mehmet DEMİREL
Korkmaz ATALAY
Aydin SENTURK
Duygu H. DEMIREL
Emrah SERDAR


395 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi Badmintoncuların bazı motorik ve kinantropometrik özelliklerinin badminton performansına etkisi
(The effect of some motoric and kinantropometric characteristic of badminton athletes on badminton performance)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:28:22 Recep AYDIN
Ramazan DURAN
Ali ÖZKAN
Gürhan KAYIHAN396 Türkiye Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi ÖZ-BAKIM BECERİLERİ KAZANDIRMADA GİYİNME BECERİSİ İÇİN TASARLANAN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING EFFECTS OF TEACHING MATERIALS DESIGNED FOR DRESSING SKILLS ON ACQUIRING SELF-CARE SKILLS)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:27:35 Habibe ARSLAN
Saliha AĞAÇ

397 Türkiye Büşra Refas TÜRKMEN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bir Müfessir olarak İmam Malik
(Imam Malik as a mufasser)
Oral / Sözel 2018-02-19 13:27:06 Büşra Refas TÜRKMEN

398 Türkiye Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ Sporda Kariyer Planlamasına İlişkin Kavram Analizi
(Concept Analysis About Career Planning in Sport)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:52 İsa ÇİFTÇİ
Çetin TAN
Mikail TEL
399 Türkiye Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ Ekonomi de Spor Girişimciliğinin Önemi
( The Importance of Sports Entrepreneurship in Economy)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:42 Çetin TAN
İsa ÇİFTÇİ
Mikail TEL
400 Türkiye Selahattin Koç Gaziantep Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIM ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING PARTICIPATION OBUSTACLES OF UNIVERSITY STUDENTS TO RECREATIVE ACTIVITIES)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:58:23 Kamil boğaç iskender
Hüseyin öztürk
Selahattin Koç
zeynep yılmaz öztürk


401 Türkiye Okan Serhat TUNCIL Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kocaeli 10-12 Yaş Grubu Erkek Çocuklara Uygulanan Yüzme Antrenman Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisi
(Impact of Swimming Training Program on Some Motoric Skills Features of Boys Between Age 10-12)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:55:29 Okan Serhat TUNCIL
Betül BAYAZIT
Ozan YILMAZ
Aydın TURHAN
Selami UÇAR


402 Türkiye Çağlar SOYLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara Tekerlekli sandalye basketbol sporcularında üst ekstremite kas kuvveti, anaerobik kapasite, aerobik kapasite ile sportif performans arasındaki ilişkinin incelenmesi
(Determination of the relationship between upper extremity muscle strength, anaerobic capacity, aerobic capacity and sportive performance in wheelchair basketball athletes)
Oral / Sözel 2018-02-17 19:55:09 Çağlar SOYLU
Necmiye ÜN YILDIRIM
Özge ÇOBAN
403 Türkiye Çağlar SOYLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara Farklı klasifikasyon puanına sahip tekerlekli sandalye basketbol sporcularının üst ekstremite kas kuvveti, anaerobik kapasite, aerobik kapasite ve sportif performans değerlerinin karşılaştırılması
(Comparison of upper limb muscle strength, anaerobic capacity, aerobic capacity and sportive performance values of wheelchair basketball athletes with different classification levels)
Oral / Sözel 2018-02-16 08:53:17 Çağlar SOYLU
Necmiye ÜN YILDIRIM
Özge ÇOBAN
404 Türkiye Olcay Salici Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Organizasyonları Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi: Taekwon-Do Türkiye Şampiyonası Örneği
(Sports Organizations Evaluation of Service Quality Perception: The Sample Of Turkey Championship)
Oral / Sözel 2018-02-15 20:39:07 Olcay Salici
Mehmet Kumartaşlı
405 Türkiye Hayati ARSLAN Erciyes Üniversitesi FARKLI LİGLERDE YARIŞAN ERKEK ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARIN DENGE PARAMETRELERİ İLE YARIŞ PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSMENT OF THE ASSOCIATION BETWEEN BALANCE PARAMETERS AND RACE PERFORMANCES OF MALE ALPINE DISCIPLINE SKIIERS RACING IN DIFFERENT LEAGUES)
Oral / Sözel 2018-02-15 10:14:50 Hayati ARSLAN
Çağrı ÇELENK

406 Libyan Arab Jamahiriya Ayad Saad A Omar Tripoli University The Effects of a Proposed Rehabilitation Program to Improve The Motor Variables Associated With Parkinson's Patients
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:06:30 Ayad Saad A Omar
Ali Mohamed Ahmed
Karima Emhemed Mohamed
Ashref Yousef Zrebah


407 Turkey Fatih AĞDUMAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon 0f ‘’The Football Traınıng Wıth Educatıonal Games’’ Effect to Motor Skılls in Heraıng-Impaıred Chıldren
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:06:12 R.C. Nazım SARAÇOĞLU
Ahmet ŞİRİNKAN
Fatih AĞDUMAN408 Türkiye Hulusi ALP Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Otistik Çocukların Yaşam Kalitelerine Doğa Eğitimi ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi
(The Impact of Nature Education and Recreational Activities on Quality of Life of Autistic Children)
Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:27 Hulusi ALP
Sinan Tarkan ASLAN

409 Türkiye yeliz merve bulut özel nesibe aydın okulları Ankara'da IB-PYP Uygulayan Okullardaki Beden Eğitimi Ders Verimliliğine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
(Teacher And Admınıstratıve Vıews Related to Physıcal Educatıonal Course Effıcıency About IB-PYP Applıcatıons In Ankara)
Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:17 yeliz merve bulut
oğuzhan yoncalık

410 Turkey Fatih AĞDUMAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon of The Contrıbutıon of Slıcklıne Exercıses Whıch is Applıed to Hearıng-Impared Chıldren to Balance Skılls
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:04:00 Ahmet ŞİRİNKAN
R. Nazım SARAÇOĞLU
Fatih AĞDUMAN411 Turkey Ahmet ŞİRİNKAN University of Atatürk Faculty of Sport Sciences, Department of Recreation Investıgatıon of Contrıbutıon of Visual Stimuli (Picture, Video Etc.) In Group of 10-15 Aged Heraing-Impaired Children to Motor Skill Teaching
()
Oral / Sözel 2018-02-15 10:03:48 Ahmet ŞİRİNKAN
R. Nazım SARAÇOĞLU

412 Türkiye Ahmet Naci DİLEK Bartın Üniversitesi BESYO ÜNİVERSİTELİ SPOR EĞİTİMLİ ÖĞRENCİLERDE VÜCUT İMAJI, STRES VE UMUTSUZLUK DÜZEYİ
(THE BODY IMAGE, THE LEVEL OF STRESS AND DESPAIR IN THE SPORTS EDUCATED UNIVERSITY STUDENTS)
Oral / Sözel 2018-02-13 12:59:55 Osman İMAMOĞLU
Ahmet Naci DİLEK
Mutlu TÜRKMEN
Hasan TAT
Baglan YERMAKHANOV

413 Türkiye Waad Abdul-Raheem Farhan College of Physical Education and Sports Science-University of Anbar The Effect of a Proposed Training Program to Develop the Physical Fitness and Improve the Sensory-Kinetic Cognition among Students of the College of Physical Education and Sports Science at the University of Anbar
()
Poster / Poster 2018-02-13 11:58:35 Waad Abdul-Raheem Farhan
Labeeb Zwayan Maseekh
Sanaa Rabaia Abd
414 Türkiye Rafea Saleh Fathi University of Baghdad- College of Physical Education and Sports Sciences Impact of Exercises by Using the Periodical Training On Metabolic & Oxygen Need and On Cardio and Blood Circulatory Variables During Physical Fitness Practice
()
Oral / Sözel 2018-02-13 11:58:25 Rafea Saleh Fathi


415 Türkiye Öğr. Gör. Özkan AVCI Bartın Üniversitesi Halkın Gözünden Polis İmajı Üzerine Erzurum İlinde Bir Uygulama
(An Application in Erzurum Provincial Police on the image of the People's Perspective)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:31:34 Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ
Öğr. Gör. Özkan AVCI
416 Türkiye VEYSEL KÜÇÜK MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL Antrenörlük Uygulamalarında Fiziksel ve Duygusal İstismar ve Sporda Çocuk Koruma
(Physical and Emotional Abuse and Sports Child Protection in Coaching Practices)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:31:18 VEYSEL KÜÇÜK


417 Palestinian Territory Jamal S.M.Abubshara Arab American University, Palestine The optimum release height for javelin throwers proportion to their lengths
()
Poster / Poster 2018-02-13 11:31:06 Jamal S.M.Abubshara
Osama
Assefa Tarawneh418 Türkiye Hamza Kaya BEŞLER Pamukkale Üniversitesi Spor Bilmileri Fakültesi Finansal Sürdürülebilirlik: Spor Kulübü Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
(Financial Sustainability: Based on Assessment of Sports Club Management)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:30:52 Hamza Kaya BEŞLER
Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi

419 Türkiye Hande YAZICIOĞLU Bartın Üniversitesi Atletizm sporcularının ilgilendikleri alt dallara göre beslenme bilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması
(Examination of Nutritional Differences Among Branches for Athletes)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:30:38 Hande YAZICIOĞLU
Taner BOZKUŞ
Gürkan ELÇİ
Ayşegül YAPICI


420 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Basketbolcularda Farklı Çeviklik Testleri ve Sürat Performansları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Different Agility Tests And Sprint Performance In Basketball Players)
Oral / Sözel 2018-02-13 11:28:01 Ayşegül YAPICI

421 Turkey Özgür BAŞYİĞİT Gaziantep University Law Faculty İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Yargı Dışı Çözüm Yolları
()
Oral / Sözel 2018-02-13 11:27:24 Özgür BAŞYİĞİT


422 Ukraine Rostyslav PERVACHUK ЛДУФК Ways of Improvement of Training System in Women Wrestling
()
Poster / Poster 2018-02-10 11:36:36 Rostyslav PERVACHUK
Сибіль М. Г.
Шандригось В. І.
Стельмах Ю. Ю.


423 Türkiye Burhan SEVİM Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Güney Kazakistan Eyaleti Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Beklentileri ve Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Customer Expectations and Satisfaction Among Thermal Resorts in South Kazakhstan)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:36:14 Burhan SEVİM
Aizhan İSSAYEVA

424 Türkiye Meryem İMER Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genç Erkek Futbolcuların Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Mevkilerine Göre Karşılaştırılması
(The Comprasion of Physiologic And Motoric Characteristics of Young Male Soccer Players According to Their Playing Positions)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:35:27 Meryem İMER
Ayşegül YAPICI
Engin Güneş ATABAŞ
Tevfik AKOL425 Türkiye Selda Mant Menay Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Güncel Sanatta Figüre Yeni Yaklaşımlar
(New Approaches to the figure in Contemporary Art)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:34:59 Selda Mant Menay

426 Türkiye Nazife Burcu Takıl Gazi Üniversitesi Ukrayna’da Türkçe Öğretiminde Gelinen Merhale
(Stage in Turkish Teaching in Ukraine)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:34:36 Fatma Açık
Nazife Burcu Takıl

427 Türkiye Mehmet Alparslan Küçük Gazi Üniversitesi İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: “Okçuluk”
(A Life Style In Turkish Tradition After The Pre-Islamic Period: “Archery”)
Oral / Sözel 2018-02-10 11:33:32 Mehmet Alparslan Küçük


428 Turkey Mehmet Bilgin KARADEMİR Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BEDEN ALGILARI VE YEME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND EATING ATTITUDES INDIVIDUALS WHO REGULAR EXERCISE )
Poster / Poster 2018-02-09 20:43:55 Mehmet Bilgin KARADEMİR
Ünsal TAZEGÜL

429 Türkiye Özkan Avcı Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma
(A Study on Social Media Usage of University Students)
Oral / Sözel 2018-02-09 20:43:30 Özkan Avcı
Timuçin Bardak
Çağrı Sürücü
Kadir Kayahan430 Türkiye Kadir KAYAHAN Bartın Üniversitesi Modern Okçuluk Sporu İçin Fonksiyonel Stant Tasarımı ve Uygulaması
(Functional Stand Design and Application for Modern Archery Sports)
Oral / Sözel 2018-02-09 20:42:35 Kadir KAYAHAN
Recep AYDIN

431 Türkiye Zarife PANCAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİMDALI Obez Ve Kilolu Erkek Çocuklarda 4 Haftalık Düşük Şiddetli Fiziksel Aktivite Programının Hemoglobin ve Hematokrit Seviyelerine Etkisi
(The Effect of 4-Week Low Intensity Physical Activity Program on Hemoglobin and Hematocrit Levels in Obese and Overweight Boys)
Oral / Sözel 2018-02-09 20:41:09 Zarife PANCAR
Mustafa ÖZDAL
Vedat ÇINAR
432 Türkiye Özdemir ATAR İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu THE COMPARISON OF POSITIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS WHO DO SPORTS AND NON-SPORTS
()
Oral / Sözel 2018-02-09 20:40:30 Özdemir ATAR
Ünsal TAZEGÜL

433 Türkiye Öznur BİLGİLİ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın BOCCE ANTRENÖRLERİNİN SPORCULARININ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF THE EFFECTS OF BOCCE TRAINERS ON PERFORMANCE OF THEIR ATHLETES)
Oral / Sözel 2018-02-07 20:19:36 Öznur BİLGİLİ
Gürkan ELÇİ
434 Turkey Ali ÖZKAN artın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının enerji ve besin öğesi alımları (beslenme alışkanlıkları) ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi”
()
Oral / Sözel 2018-02-07 20:10:30 Arzu ÖZKAN
Taner BOZKUŞ
Ali ÖZKAN
435 Türkiye Sibel Nalbant İstanbul Gedik Üniversitesi Spor yoluyla farkındalık gelişimi etkinliğinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutuma etkisi
(Effectiveness of the awareness-raising by sport on children with special needs)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:31:17 Sibel Nalbant

436 Türkiye Esra Çetin Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye ile AB Ülkelerindeki Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırılması
(Comparison of Sport Management Graduate Programs in EU Countries and Turkey)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:31:01 Esra Çetin
Elif Bozyiğit
Ömür Duğan
437 Türkiye Zarife PANCAR Gaziantep Üniversitesi Obez Ve Kilolu Erkek Çocuklarda 4 Haftalık Düşük Şiddetli Fiziksel Aktivite Programının Serum Lipid Düzeylerine Etkisi
(The Effect of 4-Week Low Intensity Physical Activity Program on Serum Lipid Levels in Obese and Overweight Boys)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:30:34 Zarife PANCAR
Uğur ABAKAY
Mustafa ÖZDAL438 Türkiye Sibel Nalbant İstanbul Gedik Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumlarının Beden Eğitimi Öğretmeni Istihdamına Bakış Açısı
(Perspective of special education and rehabilitation institutions on physical education teacher employment)
Oral / Sözel 2018-02-06 10:30:19 Sibel Nalbant
Nazan Izgar

439 Türkiye Kamil Boğaç İskender Gaziantep Üniversitesi BASKETBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BAZI DEMOĞRAFİKÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF STYLES FOR MANAGING STRESS OF BASKETBALL PLAYERS IN ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC FEATURES)
Oral / Sözel 2018-02-05 18:10:41 Kamil Boğaç İskender
Hüseyin Öztürk
Selattin Koç440 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri ile Ders Notları Ortalamaları Arasındaki İlişki
(The Relationship between Undergraduate Students’ Metacognitive Learning Strategies and Their Grade Point Average)
Oral / Sözel 2018-02-04 20:45:20 Bülent Ağbuğa


441 Ukraine Заневська Л.Г. Львівський державний університет фізичної культури Офісні технології MS Office для туристичного підприємства
()
Poster / Poster 2018-02-03 18:26:05 Заневська Л.Г.


442 Pakistan Prof. Dr. Salahuddin Khan Gomal University Trend of Recreational Activities among the Lawyers
()
Oral / Sözel 2018-02-03 18:25:53 Prof. Dr. Salahuddin Khan
Mrs. Ayesha Batool
443 Türkiye Mevlüt Uyanık Hitit Üniversitesi Türk Felsefesi: İmkan ve Gerekçeleri Üzerine Notlar
(Turkish Philosophy: Notes on Possibilities and Requirements)
Oral / Sözel 2018-02-03 18:25:13 Mevlüt Uyanık

444 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi Farklı Alan Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Students’ Opinions on Teachers’ Methods Used Against Student Misbehaviors in Different Types of High Schools)
Oral / Sözel 2018-02-03 18:24:55 Bülent Ağbuğa
Gül Doğan

445 Türkiye Elif Bozyigit Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Denizli, Türkiye Voleybol hakemlerinin kendi kendine liderlik düzeylerinin incelenmesi
(Examination of self-leadership levels of volleyball referees)
Oral / Sözel 2018-02-02 08:18:10 Elif Bozyigit
Ömür Dugan
446 Türkiye Hüseyin öztürk Gaziantep üniversitesi REKREASYON AKTİVETELERİNE KATILAN MAHKUMLARIN SÜREKLİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATIONS ON CONTINUAL CONSIDERATIONS OF VESSELS INCLUDING RECREATION ACTIVITIES)
Oral / Sözel 2018-02-01 09:19:17 Hüseyin öztürk
Zeynep Yılmaz Öztürk

447 Türkiye İREM TÜRKMEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DEKİ DART SPORCULARININ DART BRANŞINA YÖNELME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ
(THE TENDENCY REASONS AND EXPECTATIONS OF DART PLAYERS IN TURKEY TO DARTS)
Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:54 İREM TÜRKMEN
GÜRKAN ELÇİ

448 Türkiye Ünsal TAZEGÜL Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu AK PARTİ VE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
(JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND MAY 19 THE COMMEMORATION OF ATATÜRK, YOUTH AND SPORTS DAY)
Oral / Sözel 2018-02-01 09:17:16 Ünsal TAZEGÜL

449 Türkiye Büşra Buse GÜLDÜR Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bartın/TÜRKİYE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
(An Examination Of Physical Activity Levels And Healthy Lifestyle Behaviors Of Health Services Vocational School Students)
Oral / Sözel 2018-01-30 08:20:07 Büşra Buse GÜLDÜR
Ali ÖZKAN

450 Ukraine Iuliia PAVLOVA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Descriptive Models for Analyzing Life Quality of Elderly Population
()
Oral / Sözel 2018-01-27 10:11:32 Iuliia PAVLOVA


451 Türkiye Serbout Abdelmalik Djelfa University, Algeria Longitudinal relations between peer victimization in high schools and mental health in college
()
Oral / Sözel 2018-01-26 20:06:58 Serbout Abdelmalik
Brahimi Mabrouk
Lamine Harouach
452 Türkiye Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Disiplinlerarası köprüler kurmak; bilimsel araştırmalarda yeni bir yaklaşım
()
Oral / Sözel 2018-01-26 19:21:10 Erdal ZORBA

453 Türkiye Ahmet AĞIRAKÇA Mardin Artuklu Üniversitesi Medeniyet tarihimizde hıfzu’s-sıhha/sağlığı koruma ile ilgili yazılan eserler ve müellifleri
()
Oral / Sözel 2018-01-26 19:14:26 Ahmet AĞIRAKÇA


454 Turkey Tarik Ozmen Karabuk University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabuk / TURKEY Relationship Between Physical Activity and Postural Balance in Patients with Knee Osteoarthritis
()
Oral / Sözel 2018-01-26 07:41:33 Tarik Ozmen
Umit Gafuroglu
Ayşegul Altun Guvenir
Ipek Ziraman
Bulent Ozkurt

455 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi, İİBF Örgüt Kültürü ve Liderliğin Firma Performansı Üzerine Etkileri
(TheEffects Of Organizational Culture and Leadership on Firm Performance)
Oral / Sözel 2018-01-26 07:41:22 Yaşar Akça
Gökhan Özer
Hakan Kırkan
456 Turkey Tolga Beşikçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Üniversitelerin Rekreasyon Bölümlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Yönetim Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Leisure Management Levels of University Students Who Received Education in Recreation Departments)
Oral / Sözel 2018-01-26 07:38:38 Tolga Beşikçi
Kadir Yıldız
Pınar Güzel
Semih SOLAK457 Ghana Dominic Uzodimma Ikwuagwu UNIQUE ULTIMATE SPORTS INTERNATIONAL Mental and Social Benefits Of Sports Participation in Africa
()
Oral / Sözel 2018-01-24 21:18:44 Dominic Uzodimma Ikwuagwu


458 Turkey Halit Harmancı Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu FARKLI ISINMA YÖNTEMLERİNİN STATİK BACAK KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECTS OF DIFFERENT WARM-UP METHODS ON STATİC LEG STRENGTH)
Poster / Poster 2018-01-24 21:18:14 Halit Harmancı
Adnan Ersoy
Mihri Barış Karavelioğlu
Oğuzhan Yüksel
Mustafa Said Erzeybek


459 Turkey Yrd. Doç. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yükseokulu GLOBAL JOB OPPORTUNITIES IN AVIATION INDUSTRY AND THE CAREER PATHS OF BECOMING PILOT, CABIN CREW AND AIRCRAFT MAINTENANCE PERSONNEL
()
Oral / Sözel 2018-01-24 21:17:56 Yrd. Doç. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU


460 Ghana Dominic Uzodimma Ikwuagwu UNIQUE ULTIMATE SPORTS INTERNATIONAL Controlling Emotions During Major Sports Events
()
Oral / Sözel 2018-01-24 21:17:39 Dominic Uzodimma Ikwuagwu


461 Türkiye MİKAİL TEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORA KATILIMIN SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ
(IMPACT OF PARTICIPATION IN SPORT ACTIVITIES ON SOCILAZATION OF UNIVERSTY STUDENTS)
Oral / Sözel 2018-01-23 12:22:23 MİKAİL TEL
EKREM AĞKURT

462 Türkiye NAZİFE BURCU TAKIL GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR MATERYAL: KUKLA
(A MATERIAL FOR SUPPORTING DEVELOPMENT OF SPEAKING IN TURKISH TEACHİNG AS A FOREIGN LANGUAGE)
Oral / Sözel 2018-01-23 12:11:00 NAZİFE BURCU TAKIL


463 Ukraine Ihor Zanevskyy Lviv State University of Physical Culture, Ukraine A model of Dickson index corrected on the age of pupils
()
Oral / Sözel 2018-01-23 10:17:01 Ihor Zanevskyy


464 Türkiye Fatma Açık Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçeve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretimi Üzerine Hazırlanmış “Turetskiy Yazık” Ders Kitabında Yer Alan Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi
(Assessment of Reading Texts in "Turetskiy Yazık" Textbook Prepared on Turkish Teaching)
Oral / Sözel 2018-01-23 10:16:40 Fatma Açık


465 Türkiye Adilhan Adiloğlu Akdeniz Üniversitesi Karaçay-Malkar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasındaki Sesçe Kısmî Benzeyen Yanıltıcı Kelimeler
(The partial similar voice false equivalence words between Karachay-Malkar Turkish and Turkey Turkish)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:48:12 Adilhan Adiloğlu


466 United States Robert Schneider State University of New York, USA Grounding Sport in Universal Moral Values to Support International Peace
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:48:02 Robert Schneider

467 Türkiye Emel YILDIRIM Ataşehir Adıgüzel Meslekyüksek okulu, İstanbul Moda Pazarlama’ sın da Yeni Bir Yaklaşım: Influencer Marketing
(A NEW APPROACH TO FASHION MARKETING: INFLUENCER MARKETING)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:47:52 Emel YILDIRIM
Gökçe CEBECİ

468 Kazakhstan Magistr Zhilisbayev N.K International Kazakh-Turkish University name H.A.Yasawi.K PHYSICAL EDUCATION AS AN IMPORTANT PART OF THE OVERALL CULTURE.
()
Virtual / Sanal 2018-01-21 20:47:19 Magistr Zhilisbayev N.K


469 Türkiye Ünsal TAZEGÜL Mardin Artuklu Üniversitesi BESYO İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN NARSİSİZM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF NARCISSISM LEVELS OF STUDENTS IN ISTANBUL GELİŞİM UNİVERSİTY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:46:33 Ünsal TAZEGÜL
Özdemir ATAR
470 Türkiye Özdemir ATAR İstanbul Gelişim Üniversitesi Genç Tenisçilerde Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Performansa Etkisi
(THE EFFECT OF STRENGTH TRAINING IN YOUNG TENNIS PLAYERS ON PHYSICAL PERFORMANCE)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:44:38 Özdemir ATAR
Ünsal TAZEGÜL

471 Turkey Tarik Ozmen Karabuk University Effect of Quadriceps Femoris Kinesio Taping on Dynamic Balance in Children with Down Syndrome
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:44:07 Tarik Ozmen
Ceyda Merve Unal

472 Türkiye Sibel Çelik Milli Eğitim Bakanlığı Rus romanslarında oryantalizm etkisi
(Oriantalism influence in Russian romances)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:43:48 Sibel Çelik


473 Kazakhstan Жилисбаев Нагашбек Келисбекович Ұлттық ойындардың денсаулықты нығайту мен салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі
()
Poster / Poster 2018-01-21 20:43:24 Жилисбаев Нагашбек Келисбекович


474 Türkiye Hayati BEŞİRLİ Gazi University, Faculty of Letters Interpreting the international mega-events as social mobilizing tools
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:47 Hayati BEŞİRLİ


475 Türkiye Cengiz ARSLAN Faculty of Sports Sciences, Firat University Kadın Sporcuların Güreşe Katılımları ve Tarihi Süreçleri
(Participation and Historical Processes of Female Athletes' in Wrestling)
Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:35 Cengiz ARSLAN

476 Türkiye Musa YILDIZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Ahmed Yesevi's peace call to humanity from the 12th century
()
Oral / Sözel 2018-01-21 20:42:00 Musa YILDIZ


477 Türkiye Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi DUYGULARA TEPKİ VEREN AKILLI MODA TASARIMLARI
(Emotional Responses of Smart Fashion Designs)
Oral / Sözel 2018-01-19 19:43:34 Merve Balkış
Saliha AĞAÇ