7th International Science Culture and Sports Congress , 15-18 October 2020
 
LAST 3 SUBMISSIONS


No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Laurentiu Gabriel Talaghir Dunărea de Jos University of Galati Assessment process at physical education discipline in Romanian system of education. Approach about performances of students in secondary school Oral/Online / Sözel/ 2020-11-17 10:20:09 Laurentiu Gabriel Talaghir
Teodora Mihaela Iconomescu
2 Türkiye Mehmet Hasan SELÇUK Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Covid-19 Fobilerinin İncelenmesi Oral/Online / Sözel/ 2020-10-14 22:12:21 Mehmet Hasan SELÇUK
Yasin KARACA

3 Türkiye Feyzullah Koca Erciyes Üniversitesi Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Düzeylerinin Araştırılması Oral/Online / Sözel/ 2020-10-14 16:02:00 Bilal Okudan
Feyzullah Koca

4 Türkiye Mehmet EMRE Necmettin Erbakan Üniversitesi Hentbol Süper Lig ve 1. Lig Oyuncularının Hız, Çeviklik ve Teknik Becerilerinin Karşılaştırılması Oral/Online / Sözel/ 2020-10-12 17:58:13 Mehmet EMRE
Ahmet UZUN
Ali ERKEK5 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL FAALİYETLERE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral/Online / Sözel/ 2020-10-12 13:20:28 Hayri AKYÜZ

6 Türkiye Çiğdem ÖNER İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sporcularda Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Yordanmasında Duygusal Özyeterliğin Belirleyici Rolü Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 23:31:01 Çiğdem ÖNER


7 Türkiye Ali ERKEK Necmettin Erbakan Üniversitesi Orta Ergenlik Dönemindeki Futbolcularda Yaşın Sürat Performansına Etkisi Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 23:30:56 Ali ERKEK
Ahmet UZUN
Mehmet EMRE
8 Bulgaria Detelina Smilkova International Business School Application of non-verbal communication in interpersonal relations "coach - athlete" Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 19:39:26 Detelina Smilkova


9 Turkey Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadîs Metinlerinin Tedvîn ve Tasnîfinde er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs’in Rolü Üzerine Bir Değerlendirme Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 10:41:57 Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ

10 Turkey Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İbnu’n-Nefîs’in Hayatı Eserleri ve “el-Muhtasâr fi İlmi Usûli’l-Hadîs” Adlı Eseri Üzerine Bazı Mülâhazalar Oral/Online / Sözel/ 2020-10-11 10:41:51 Doç.Dr.Erdoğan KÖYCÜ


11 Türkiye Abdulaziz SELUCİK Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Taekwondo Sporcuları Üzerine Yapılmış Psikolojik Çalışmaların Sistematik Derlemesi Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:48 Abdulaziz SELUCİK
Ahmet Naci DİLEK

12 Türkiye IRMAK ÖZBAY YILDIRIM ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Güreşçilerde Zihinsel Dayanıklılık, Öz Yeterlik İnancı ve Sportif Kendine Güven Düzeylerinin İncelenmesi Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:41 IRMAK ÖZBAY YILDIRIM
SERDAR KOCAEKŞİ

13 Turkey Canan Turgut Anadolu Üniversitesi Investigation of Self- efficacy and Sportive Self Confidence of Swimmers with and without Land Training Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:36 Canan Turgut
Doç. Dr. Serdar Kocaekşi

14 Türkiye Huseyin GUMUS 16466162282 Federasyonlar Perspektifinden Avrupa Spor Haftası: Herkes İçin Spor Federasyonu Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:33 Huseyin GUMUS


15 Türkiye Şerif Pınar Tunçok İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Zanaat Aracı Olarak Dikiş ve Tekniklerinin El Sanatları, Haute Couture ve Çağdaş Sanatta Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:41:03 Şerif Pınar Tunçok
Mustafa Gürgüler

16 Türkiye Feride Hasret Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Alfa Kuşağının Giysi Olgusu Hakkında Görüş ve Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:40:56 Prof.Dr.Saliha AĞAÇ
Feride Hasret
17 Türkiye Remziye Özlem Çayırlı Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Pilates Eğitimi Alan Kadınların Spor Etkinliklerine Yönelim Nedenleri ile Sağlık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oral/Online / Sözel/ 2020-10-09 20:40:38 Remziye Özlem Çayırlı
Bilal Demirhan

18 Türkiye Muhammed AKDENİZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN ELİT GÜREŞÇİLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:27:21 Muhammed AKDENİZ
Ümit ÖZ
Fatih DOĞAN19 Türkiye Muhammed AKDENİZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN ELİT GÜREŞÇİLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:27:16 Muhammed AKDENİZ
Ümit ÖZ
Fatih DOĞAN20 Türkiye Kadir Yağız Milli Eğitim Bakanlığı, Mamak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Takımlarında Marka Kredibilitesi, Marka Duygusu ve Marka Sadakati Arasındaki Etkileşimler: Marka Duygusunun Düzenleyicilik Rolü Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:27:04 Kadir Yağız

21 Türkiye Mustafa Can KOÇ Mersin Üniversitesi 12 HAFTALIK KARDİO TENİS AKTİVİTESİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Oral/Online / Sözel/ 2020-10-08 13:26:43 Hüseyin GÜMÜŞ
İrfan YILDIRIM
Yunus YILDIRIM
Yasin ERSÖZ
Mustafa Can KOÇ

22 Albania Florian MEMA Sports University Tirana/ALBANIA Physical abilities of 12-year-old footballers Oral/Online / Sözel/ 2020-10-07 09:31:00 Florian MEMA


23 Albania Natasha DAKO Sports University Tirana/ALBANIA Conditioning and coordination a necessity in appropriation of learning program artistic gymnastics with students Oral/Online / Sözel/ 2020-10-07 09:30:51 Natasha DAKO
Adriatik META

24 Turkey Sinan Erdem SATILMIŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Okuryazarlıklarının İncelenmesi Oral/Online / Sözel/ 2020-10-02 13:13:31 Recep CENGİZ
Sinan Erdem SATILMIŞ
25 Türkiye Ali Sevilmiş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Fitness Merkezlerinde Kalite Algısı: Üye Görüşlerine Göre İlişkili Faktörlerin Analizi Oral/Online / Sözel/ 2020-09-27 23:19:04 Ali Sevilmiş
Hüseyin ÇEVİK

26 Türkiye Ali Sevilmiş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği bölümü 2019-2020 Tff Süper Lig Cemil Usta Sezonu Forma Tanıtım Reklamlarının İletişim Hedefleri Açısından Değerlendirilmesi Oral/Online / Sözel/ 2020-09-27 23:18:57 Ali Sevilmiş
Hüseyin ÇEVİK

27 Türkiye Gökberk GÖKÇEN Bartın Üniversitesi Halk Oyunları Sporcularının Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral/Online / Sözel/ 2020-09-27 23:18:37 Betül AYHAN
Gökberk GÖKÇEN

28 Pakistan Prof. Dr. Salahuddin Khan Gomal University Doping Clean Sport: Elite athletes’ Attitudes, Role, and Use Oral/Online / Sözel/ 2020-09-24 10:39:53 Prof. Dr. Salahuddin Khan


29 Türkiye Mine TURĞUT Bartın Üniversitesi Pliometrik Egzersiz Programının Sedanter Erkeklerde Beden Kitle İndeksi ve Bazı Antropometrik Özelliklere Etkisi Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:48:43 Mine TURĞUT

30 Türkiye Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Üniversitelerdeki Rekreasyon Programlarının yaşam kalitesi açısından önemi Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:42:39 Erdal ZORBA


31 Iran, Islamic Republic of Mir Hamid SALEHIAN Tabriz Islamic Azad University Relationship between narcissism and coping strategies with competitive stress in elite athletes Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:42:19 Mir Hamid SALEHIAN

32 Ukraine Iuliia PAVLOVA Lviv State University of Physical Culture Data Science Techniques in Social and Behavioral Research: Analyzing Life Quality and Anxiety Levels in the Young Male Population Oral/Online / Sözel/ 2020-09-20 11:25:57 Iuliia PAVLOVA


33 Zekai ÇAKIR Bayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 12 Haftalık Esneklik Egzersizlerinin 7-11 Yaş Grubu Taekwondocuların Esneklik Gelişimlerine Etkisi Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 23:46:56 Zekai ÇAKIR

34 Ülfet ERBAŞ Şırnak Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fiziksel Aktivite Olarak Yürüyüş Yapan Bireylerde Serbest Zaman Tatmini Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 22:46:56 Ülfet ERBAŞ

35 Ukraine Lyudmyla ZANEVSKA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE MS Excel Office Technologies in Creation of the Virtual Tourism Project Business Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:48:21 Ihor ZANEVSKYY
Lyudmyla ZANEVSKA
36 Ukraine Kostiantyn LABARTKAVA Lviv State University of Physical Culture, Lviv, UKRAINE Sport Health Tourism in the Fitness Program for the Student’s Youth Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:47:41 Ihor ZANEVSKYY
Kostiantyn LABARTKAVA

37 Pakistan Mehwish Manzoor university of Narowal Pakistan Effects of stress on Athletic Performance Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:47:36 Mehwish Manzoor


38 Philippines Henry C. Daut Mindanao State University Stages of Exercise Behavior Change and Exercise Participation during Covid-19 Pandemic among Adult Filipinos Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:47:27 Henry C. Daut
Mila A. Gallardo
Gil M. Ebardo
Atreju Mikhail Sam A. Gallardo
Michelle M. Layao
Eva Marie E. Peralta

39 Turkey Filiz Nur AKIN BARTIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Kurumsal Spor Merkezleri Eğitmenlerinin Mesleki Canlılık, Lider Etkinliği, Öz Kontrol Ve Öz Yönetim Açısından İncelenmesi Oral/Online / Sözel/ 2020-09-07 20:46:56 Filiz Nur AKIN
Dr. Öğr. Üye. MURAT ÇELEBİ